Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

AL ANDALUS

36,298 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

AL ANDALUS

 1. 1. Al – ÁndalusPRESENTACIÓN REALIZADA POR:MARINA, RUBÉN, UXÍA, LAU RA E ALEJANDRO.
 2. 2. INDICE: 1.- As cidades musulmanas 2.-. A economía andalusí. 3.- Aportacións dos musulmáns en cultura, arquitectura, avances científicos. 4.- Desaparición de Al-Ándalus. 5.- Lugar característico de reunión social con carácter purificador e ritual.
 3. 3. As cidades musulmanas• As cidades adoitan estar amuralladas.• O centro da cidade era a MEDINA onde se atopan os edificios máis importantes como a MEZQUITA que estaba no centro.• Ao redor sitúanse as rúas,que son estreitas e irregulares. Destacan tamén os XARDÍNS PALACIEGOS e• O ZOCO que era o mercado onde os artesáns e comerciantes vendían os seus produtos.
 4. 4. A cidade musulmá
 5. 5. A Economía andalusíBaseábase na gandería, agricultura, minería eoutras actividades.
 6. 6. Aportacións dos musulmáns en cultura, arquitectura. Avances científicosEN ARQUITECTURA:A arte musulmá foiseconformandomediante aasimilación dasdistintas influenciasadquiridas nos países A ALHAMBRA DE GRANADAconquistados dende as bizantinas ata asvisigodas.
 7. 7. Aportacións dos musulmáns en cultura, arquitectura. Avances científicos.EN CULTURA:A POESÍA foi moiimportante.Entre os temas,destacan:as elexías aosGobernantes que pagabanao poeta e as composiciónsamorosas. Corán do século XII empregado en al-Andalus
 8. 8. Aportacións dos musulmáns en cultura, arquitectura. Avances científicos.AVANCES CIENTÍFICOS:O coñecemento astronómico estaba relacionadocoas matemáticas e coas adiviñacións dos feitosfuturos que todo gobernante desexaba saber.O desenvolvemento da botánica tivo que ver coaintrodución de novas plantas e a mellora dossistemas de cultivo.No Al- Ándalus viviron importantes médicos,astrónomos, escritores, matemáticos efilósofos.
 9. 9. Por que desapareceu AL-Andalus, cando e como?Almanzor morre no ano 1.002, e comeza enAl-Andalus unha larga etapa defragmentación e disputas. En menos detrinta anos, nove califas estiveron no trono.Iste desmembramento supuxo o comezo dofin do Al-Andalus.O califato de Córdoba acabou desaparecendono ano 1.031.
 10. 10. Aportacións dos musulmáns en cultura, arquitectura. Avances científicos.Ante esta debilidade, os cristiáns organizáronsecoma nunca o fixeran para combater contra osmusulmáns.A primeira victoria sobre o Islam protagonizounaAlfonso VI cando no ano 1.085 conquistou a cidadede Toledo. No ano 1.212, os reinos musulmáns sufrirán unhagran derrota na Batalla de Navas de Tolosa (Jaén),o que provocou o fin do dominio dos musulmáns,quedando reducida a España musulmá ao reino deGranada que foi conquistada no ano 1.492 polosReis Católicos.
 11. 11. A gran pregunta:Cal era o lugar característico de reunión socialcon carácter purificador e ritual?Os baños. Os árabes difundiron o uso do baño e leváronoa todos os recunchos do país, popularizándoo e facéndooaccesible a toda a sociedade: reis e labregos,comerciantes e militares, monxes erelixiosas; tanto chegou aestenderse que para todos formabaparte da súa vida cotiá. Os musulmáns non concibíanunha cidade sen baño.
 12. 12. EN RESUMEN

×