DORADZTWO
I PORADNICTWO
ZAWODOWE W POLSCE

Agata Murańska 18560
Wioletta Babińska 18546
SPIS TREŚCI
Wstęp
Struktura doradztwa w Polsce
Poradnictwo zawodowe resorcie edukacji

1.
2.
3.








Poradnictwo...
DORADZTWO I PORADNICTWO ZAWODOWE
W POLSCE


Poradnictwo zawodowe w Polsce oparte jest na doktrynie,
która zakłada że plan...
DORADZTWO I PORADNICTWO ZAWODOWE
W POLSCE
OHP

MEiN

Centralny Ośrodek
Metodyczny Informacji
Zawodowej

KOWEZiU

Wydział P...


Realizacja zadań z zakresu poradnictwa
zawodowej należy do dwóch resortów:

Ministerstwo Edukacji i Nauki

sieć specjal...
1.

Resortu edukacji – orientacja i poradnictwo zawodowe dla
młodzieży uczącej się w systemie szkolnym realizowane
jest w ...
2.

Resortu pracy – poradnictwo dla dorosłych
(zarejestrowanych w urzędach pracy) realizowane jest na 3
poziomach i wykorz...


poziom drugi (regionalny) – Centra Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej wojewódzkich urzędów
pracy ich zadaniem je...


W Polsce nie funkcjonują prywatne firmy wyspecjalizowane
w świadczeniu odpłatnych usług z zakresu poradnictwa
zawodoweg...
PORADNICTWO ZAWODOWE W RESORCIE
EDUKACJI


W resorcie edukacji narodowej zadania związane z
poradnictwem
zawodowym
wypełn...
Rodzaje świadczonych usług






poradnictwo zawodowe
poradnictwo dla młodzieży (w tym profilaktyka uzależnień ),
por...
Zakres świadczonych usług













gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjnej
i zawodowej,
diagnostyka...
Doradztwo zawodowe w szkole
W dobie ciągłych zmian coraz częściej wskazuje się na







potrzebę usytuowania profesjo...
Mocne i słabe strony
doradztwa zawodowego w szkole
Mocne strony






umocowanie prawne
doradcy zawodowego
w szkole,
je...
Szanse rozwoju
doradztwa zawodowego w szkole


Kształcenie nowych doradców zawodowych
/granty na studia podyplomowe dla n...
Zagrożenia rozwoju
doradztwa zawodowego w szkole


Brak jasnego i klarownego systemu takich działań
w polskiej oświacie

...
Szkolny doradca zawodowy








Potrzeba profesjonalnej pomocy, usytuowanej blisko
ucznia zwiększającej trafność pode...
PORADNICTWO ZAWODOWE W RESORCIE
PRACY


Doradcy w powiatowych urzędach pracy.



Doradcy zawodowi zatrudnieni w powiatow...


Doradcy zawodowi współpracują z instytucjami
edukacyjnymi (poradniami psychologiczno o pedagogicznymi,
szkołami i o śro...


Doradcy w Centrach



Na podstawie porozumienia zawartego w 1994 r. pomiędzy
Ministerstwami Pracy Polski i Niemiec pow...
Metody poradnictwa zawodowego i zasoby
informacji


Podstawową metodą pracy doradców zawodowych
urzędów pracy z klientami...
Rozmowa doradcza


Rozmowa doradcza – podstawową metodą pracy
doradców zawodowych urzędów pracy z indywidualnymi
klientam...
„Metoda Edukacyjna” i „Kurs Inspiracji”




"Metoda Edukacyjna" sytuuje osobiste doświadczenie klienta
w centrum aktywno...
Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentów
„Pierwsza Praca”
Gminne Centra Informacji

Władze samorządowe najniższego szcze...
Akademickie Biura Karier











prowadzenie doradztwa zawodowego (indywidualnego
i grupowego)
dostarczanie infor...
DEFINICJE POJĘĆ


Doradca zawodowy - osoba udzielająca pomocy w
formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych,
młodz...
DEFINICJE POJĘĆ


Poradnictwo zawodowe - długofalowe i wieloetapowe
działania wychowawcze, towarzyszące jednostce w trakc...
DEFINICJE POJĘĆ




Doradztwo zawodowe - świadczenie pomocy w
dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru zawodu lub pracy w
fo...
DEFINICJE POJĘĆ


Wewnątrzszkolny system doradztwa - ogół działań
podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów...
DEFINICJE POJĘĆ




Orientacja zawodowa - działania wychowawcze szkoły,
rodziców, i innych osób, grup i instytucji - maj...
PODSUMOWANIE


Jak widać z przedstawionego wyżej materiału poradnictwo
zawodowe w Polsce realizowane jest w różnych typac...
BIBLIOGRAFIA / NETOGRAFIA














Klasyfikacja Zawodów i Specjalności, 2002, Rozporządzenie
Prezesa Rady Min...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Doradztwoiporadnictwozawodowewpolsce 120126044757 phpapp02

948 views

Published on

prezentacja - Doradztwo zawodowe i poradnictwo w Polsce

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
948
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Doradztwoiporadnictwozawodowewpolsce 120126044757 phpapp02

 1. 1. DORADZTWO I PORADNICTWO ZAWODOWE W POLSCE Agata Murańska 18560 Wioletta Babińska 18546
 2. 2. SPIS TREŚCI Wstęp Struktura doradztwa w Polsce Poradnictwo zawodowe resorcie edukacji 1. 2. 3.        Poradnictwo zawodowe w resorcie pracy 4.        4. 5. 6. rodzaje świadczonych usług zakres świadczonych usług doradztwo zawodowe w Polsce mocne i słabe strony doradztwa zawodowego w Polsce szanse rozwoju doradztwa zawodowego w szkole zagrożenia rozwoju doradztwa zawodowego w szkole szkolny doradca zawodowy doradcy w powiatowych urzędach pracy doradcy w Centrach Metody poradnictwa zawodowego i zasoby informacji Rozmowa doradcza „Metoda Edukacyjna” i „Kurs Inspiracji” Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca” Akademickie Biura Karier Definicje pojęć Podsumowanie Bibliografia / netografia 2
 3. 3. DORADZTWO I PORADNICTWO ZAWODOWE W POLSCE  Poradnictwo zawodowe w Polsce oparte jest na doktrynie, która zakłada że planowanie i rozwój kariery zawodowej jest procesem trwającym od wczesnego dzieciństwa i trwa przez całe życie człowieka.  Zadaniem doradcy zawodowego jest towarzyszenie klientowi w istotnych momentach tego procesu i pomaganie w zdobyciu wiedzy zarówno o nim samym jak i o otoczeniu i uwarunkowaniach kluczowych dla podejmowanych decyzji zawodowych. 3
 4. 4. DORADZTWO I PORADNICTWO ZAWODOWE W POLSCE OHP MEiN Centralny Ośrodek Metodyczny Informacji Zawodowej KOWEZiU Wydział Poradnictwa Z awodowego Centra Edukacji i Pracy Młodzieży MBP Poradnie Psychologiczno -Pedagogiczne Szkoły gimnazjalne i ponad gim azjalne Placówki naukowobadawcze Uczelnie wyższe MPiPS S Departament Rynku Pracy MCIZ Kluby Pracy CIiPKZ WUP PUP SzOK Kluby Pracy ABK OŚBK GCI Kolejowe Agencje Aktywizacji Zawodowej Wojskowe Centrum Aktywizacji Zawodowej 4 – A gencje zatrudnienia – Instytucje dialogu społecznego – Instytucje partnerstwa lokalnego - Instytucje szkoleniowe
 5. 5.  Realizacja zadań z zakresu poradnictwa zawodowej należy do dwóch resortów: Ministerstwo Edukacji i Nauki sieć specjalistycznych terenowych instytucji orientacja i poradnictwo zawodowe dla młodzieży szkolnej i studiującej i informacji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Publiczne Służby Zatrudnienia poradnictwo i informacja zawodowa dla dorosłych 5
 6. 6. 1. Resortu edukacji – orientacja i poradnictwo zawodowe dla młodzieży uczącej się w systemie szkolnym realizowane jest w ramach specjalistycznych instytucji podlegających Ministerstwu Edukacji Narodowej:  poradnie psychologiczno o pedagogiczne;  doradcy zawodowi zatrudnieni w szkołach;  Akademickie Biura Karier 6
 7. 7. 2. Resortu pracy – poradnictwo dla dorosłych (zarejestrowanych w urzędach pracy) realizowane jest na 3 poziomach i wykorzystuje w tym celu jednostki publicznej służby zatrudnienia:  poziom pierwszy (krajowy) – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Wydział Poradnictwa Zawodowego i Sieci EURES działający w ramach Departamentu Rynku Pracy – zajmuje się doskonaleniem metod i technik poradnictwa zawodowego, rozwojem krajowej informacji zawodowej; 7
 8. 8.  poziom drugi (regionalny) – Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej wojewódzkich urzędów pracy ich zadaniem jest bezpośrednia praca z klientami oraz koordynacja usług poradnictwa zawodowego na terenie województwa;  poziom trzeci (podstawowy) – doradcy zawodowi powiatowych urzędów pracy – bezpośrednia praca z klientami;  wiele zadań w obszarze poradnictwa zawodowego, zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży do 25 roku życia wykonują Ochotnicze Hufce Pracy (OHP). 8
 9. 9.  W Polsce nie funkcjonują prywatne firmy wyspecjalizowane w świadczeniu odpłatnych usług z zakresu poradnictwa zawodowego, natomiast istnieją firmy komercyjne realizujące usługi z zakresu doradztwa personalnego, czyli związane z doborem wysoko wykwalifikowanych pracowników dla potrzeb pracodawców. 9
 10. 10. PORADNICTWO ZAWODOWE W RESORCIE EDUKACJI  W resorcie edukacji narodowej zadania związane z poradnictwem zawodowym wypełniają poradnie psychologiczno – pedagogiczne. Obecnie funkcjonuje 598 poradni, z czego 26 to poradnie specjalistyczne, które nastawione są na świadczenie młodzieży pomocy w wyborze zawodu. Wykorzystywane przez nie różnorodne metody diagnostyczne służą do badania predyspozycji psychofizycznych uczniów. Pozostałe poradnie realizują usługi z zakresu poradnictwa zawodowego dzieciom i młodzieży, a tak że udzielają rodzicom i nauczycielom pomocy związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży 10
 11. 11. Rodzaje świadczonych usług      poradnictwo zawodowe poradnictwo dla młodzieży (w tym profilaktyka uzależnień ), poradnictwo rodzinne, pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, wczesna diagnoza i rehabilitacja 11
 12. 12. Zakres świadczonych usług         gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjnej i zawodowej, diagnostyka w zakresie sprawności intelektualnej, osobowości, uzdolnień, zainteresowań prelekcje zawodoznawcze, spotkania w specjalistycznych poradniach zawodowych, centrach informacji zawodowej, badania ankietowe nt. wyboru szkoły i zawodu, zajęcia warsztatowe, działania adresowane do rodziców uczniów – prelekcje, pogadanki, spotkania informacyjne, organizowanie giełd i targów zawodoznawczych 12
 13. 13. Doradztwo zawodowe w szkole W dobie ciągłych zmian coraz częściej wskazuje się na     potrzebę usytuowania profesjonalnej pomocy z zakresu doradztwa zawodowego, której celem jest zwiększenie trafności decyzji edukacyjnych i zawodowych ucznia blisko niego, a więc w szkole, potrzebę dostosowania rozwiązań polskich do standardów pozostałych krajów UE, potrzebę udzielania uczniom pomocy w wyborze i selekcji informacji dotyczących instytucji kształcenia i rynku pracy zgodnie z planowanym przez nich kierunkiem rozwoju zawodowego, potrzebę działań w zakresie planowania wspólnie z uczniem jego kariery zawodowej(pomoc, wsparcie A NIE wyręczanie go) - doradca towarzyszący 13
 14. 14. Mocne i słabe strony doradztwa zawodowego w szkole Mocne strony    umocowanie prawne doradcy zawodowego w szkole, jego jasno określone zadania,    aktywność działań już zatrudnionych doradców zawodowych /pionierzy, pasjonaci/  Słabe strony mała ilość doradców zawodowych, brak środków finansowych w budżetach organów prowadzących szkoły słabe wyposażenie w potrzebny do działań doradczych sprzęt, narzędzia, literaturę Niewystarczający system szkoleń 14
 15. 15. Szanse rozwoju doradztwa zawodowego w szkole  Kształcenie nowych doradców zawodowych /granty na studia podyplomowe dla nauczycieli/  Oczekiwania co do konieczności prowadzenia działań w tym zakresie postulowane przez pracodawców  Powstający zewnętrzny system wsparcia doradców zawodowych w szkole /Platforma Programowa „OHP dla szkoły”, oferta fundacji i stowarzyszeń, inicjatywy lokalne w postaci forów na rzecz doradztwa i poradnictwa zawodowego/. 15
 16. 16. Zagrożenia rozwoju doradztwa zawodowego w szkole  Brak jasnego i klarownego systemu takich działań w polskiej oświacie  Brak konsekwentnych i skoordynowanych działań na polu doradztwa zawodowego ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. 16
 17. 17. Szkolny doradca zawodowy     Potrzeba profesjonalnej pomocy, usytuowanej blisko ucznia zwiększającej trafność podejmowanych decyzji edukacyjnych i zawodowych, minimalizującej koszty psychiczne wynikające z niewłaściwych wyborów i koszty materialne związane z dojazdem do placówek specjalistycznych Zagwarantowanie systematycznego oddziaływania na uczniów w ramach planowych działań realizowanych metodami aktywnymi (warsztaty, zajęcia aktywizujące) Udzielanie uczniom pomocy w wyborze i selekcji informacji dotyczących edukacji i rynku pracy, zgodnie z planowanym przez nich kierunkiem rozwoju zawodowego Obniżenie społecznych kosztów kształcenia dzięki poprawieniu trafności wyborów na kolejnych etapach edukacji 17
 18. 18. PORADNICTWO ZAWODOWE W RESORCIE PRACY  Doradcy w powiatowych urzędach pracy.  Doradcy zawodowi zatrudnieni w powiatowych urzędach pracy udzielaj pomocy wszystkim zainteresowanym poradnictwem klientom w rozwiązywaniu ich problemów zawodowych. Doradcy zawodowi udostępniaj klientom rzeczywiste i obiektywne dane o możliwościach kształcenia i szkolenia, o zawodach oraz rynku pracy. Pomagaj klientom w określeniu ich postaw wobec złożonych sytuacji życiowych, poznaniu możliwych opcji i konsekwencji ich wyboru. Doradcy pomagaj klientom w poszukiwaniu pracy m.in. poprzez utrzymywanie łączności z pracodawcami oraz prowadzenie treningów autoprezentacji. 18
 19. 19.  Doradcy zawodowi współpracują z instytucjami edukacyjnymi (poradniami psychologiczno o pedagogicznymi, szkołami i o środkami szkolenia zawodowego dorosłych), pracodawcami, biurami karier szkół wyższych oraz prowadzą negocjacje z instytucjami na rzecz i w imieniu klienta. Doradcy zawodowi powiatowych urzędów pracy współpracuj z doradcami zawodowymi centrów informacji i planowania kariery zawodowej wojewódzkich urzędów pracy. 19
 20. 20.  Doradcy w Centrach  Na podstawie porozumienia zawartego w 1994 r. pomiędzy Ministerstwami Pracy Polski i Niemiec powstały w Polsce centra informacji zawodowej. Realizacją tego przedsięwzięcia zajmował się Federalny Urząd Pracy Niemiec i Krajowy Urząd Pracy w Polsce. W efekcie tej współpracy centra polskie stanowią adaptację podobnych instytucji działających w niemieckim systemie służb zatrudnienia. W 1999 roku z istniejących dotąd centrów informacji zawodowej utworzono sieć centrów informacji i planowania kariery zawodowej. Posiadaj one status samodzielnych wydziałów wojewódzkich urzędów pracy. 20
 21. 21. Metody poradnictwa zawodowego i zasoby informacji  Podstawową metodą pracy doradców zawodowych urzędów pracy z klientami w ramach poradnictwa indywidualnego jest rozmowa doradcza, przebiegająca zgodnie ze ściśle określonymi fazami i z wykorzystaniem specyficznych technik. W poradnictwie dla osób bezrobotnych wykorzystuje się również „Metodę Edukacyjną” oraz „Kurs Inspiracji“. Stosowanie przez doradców zawodowych tych metod pomaga zwłaszcza osobom długotrwale bezrobotnym i zagrożonym bezrobociem określić własną sytuację zawodową w kontekście zmieniających się potrzeb rynku pracy i opracować indywidualny plan działania 21
 22. 22. Rozmowa doradcza  Rozmowa doradcza – podstawową metodą pracy doradców zawodowych urzędów pracy z indywidualnymi klientami jest rozmowa doradcza, przebiegająca zgodnie ze ściśle określonymi fazami i etapami z wykorzystaniem specyficznych technik. Ogólnie można stwierdzić, że w wyniku rozmowy doradca otrzymuje niezbędne informacje o sytuacji klienta, przebiegu jego kariery edukacyjnej, warunkach zdrowotnych, zainteresowaniach i oczekiwaniach związanych z zawodem. Doradca i klient wspólnie planują dalsze kroki postępowania, a rozmowę kończy wspólne ustalenie planu działania dla klienta. 22
 23. 23. „Metoda Edukacyjna” i „Kurs Inspiracji”   "Metoda Edukacyjna" sytuuje osobiste doświadczenie klienta w centrum aktywności doradczej, poszerza jego wiedzę dotyczącą świata zawodów, pomaga określić własną sytuację zawodową w kontekście zmieniających się potrzeb rynku pracy i ustalić indywidualny plan działania. "Kurs Inspiracji'‘ jest skuteczną metodą wykorzystywaną w pracy z osobami długotrwale bezrobotnymi i zagrożonymi długotrwałym bezrobociem. Metoda ta wzmacnia motywację i aktywność bezrobotnych w realistycznym budowaniu swojego planu zawodowego. 23
 24. 24. Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca” Gminne Centra Informacji  Władze samorządowe najniższego szczebla (gminy), a także inne zainteresowane podmioty tworzyć będą warunki umożliwiające dostęp do szerokiej informacji ułatwiającej obywatelom poruszanie się na rynku pracy lokalnym, regionalnym ogólnokrajowym  Placówki ukierunkowane na aktywizację ludzi młodych oraz społeczności lokalnych i ożywienie lokalnego rynku poprzez zapewnienie łatwego dostępu do wykorzystania nowoczesnych technologii przekazu informacji  Aktualnie na terenie kraju funkcjonuje 963 Gminne Centra Informacji, utworzone w wyniku konkursu i wsparcia finansowego ogłoszonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej 24
 25. 25. Akademickie Biura Karier       prowadzenie doradztwa zawodowego (indywidualnego i grupowego) dostarczanie informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk zawodowych prowadzenie bazy danych studentów zgłaszających się w celu znalezienia pracy nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami promowanie idei Biur Karier i przyczynianie się do powoływania Biur przy innych uczelniach 25
 26. 26. DEFINICJE POJĘĆ  Doradca zawodowy - osoba udzielająca pomocy w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i sytuację życiową a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego. Doradca zawodowy powinien posiadać kompetencje społeczne, do których należą: cechy osobowościowe, uzdolnienia i zainteresowania, warunkujące powodzenie pracy z ludźmi. 26
 27. 27. DEFINICJE POJĘĆ  Poradnictwo zawodowe - długofalowe i wieloetapowe działania wychowawcze, towarzyszące jednostce w trakcie jej rozwoju zawodowego. Obejmuje ono udzielanie pomocy uczniom i dorosłym w planowaniu, tworzeniu i rozwoju kariery zawodowej, przynoszącej jednostce satysfakcję i zawodowy sukces. Proces, w którym doradca zawodowy i klient pracują wspólnie nad świadomym i samodzielnym podjęciem przez klienta decyzji dotyczącej drogi rozwoju zawodowego oraz nad dostosowaniem się do wymogów rynku pracy. Poradnictwo zawodowe polega w szczególności na wykonywaniu czynności i działań określonych w art.38 ust.1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dn.20 kwietnia 2004r. 27
 28. 28. DEFINICJE POJĘĆ   Doradztwo zawodowe - świadczenie pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru zawodu lub pracy w formie indywidualnej porady zawodowej, poprzez analizę pola problemowego jednostki i udzielenie jej informacji zawodowych, podawanie wskazówek, sugestii oraz instrukcji. Informacja zawodowa - zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania kolejnych decyzji zawodowych oraz związanych z zatrudnieniem. Zakres treści, metod i kanały przekazywanych informacji są dostosowane do etapu rozwoju zawodowego jednostki oraz rodzajów podejmowanych decyzji. 28
 29. 29. DEFINICJE POJĘĆ  Wewnątrzszkolny system doradztwa - ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia. System powinien określać: role i zadania nauczycieli w ramach rocznego planu działań, czas i miejsce realizacji zadań, oczekiwane efekty, metody pracy.  Zawód - wewnętrznie spójny system czynności wymagający określonych kwalifikacji, wykonywanych w uregulowany i systematyczny sposób, stanowiący podstawę utrzymania i zapewniający pozycję w społeczeństwie. 29
 30. 30. DEFINICJE POJĘĆ   Orientacja zawodowa - działania wychowawcze szkoły, rodziców, i innych osób, grup i instytucji - mające na celu przygotowanie młodzieży do planowania kariery zawodowej, których ważnym elementem jest podejmowanie kolejnych decyzji wyboru zawodu i szkoły Informacja edukacyjna - zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania decyzji związanych z dalszym kształceniem. 30
 31. 31. PODSUMOWANIE  Jak widać z przedstawionego wyżej materiału poradnictwo zawodowe w Polsce realizowane jest w różnych typach instytucji i różnych sektorach. Podstawową rolę odgrywają placówki edukacji i pracy. Ogólna liczba doradców zawodowych przekracza 2,5 tys. osób. Poza nielicznymi wyjątkami są to wszystko specjaliści z wykształceniem wyższym. Doradcy świadczą usługi o zbliżonym charakterze adresowane do szerokiej grupy odbiorców 31
 32. 32. BIBLIOGRAFIA / NETOGRAFIA         Klasyfikacja Zawodów i Specjalności, 2002, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 22.03.2002r. - Dz.U. Nr 32, poz.304 Ogólne zasady funkcjonowania poradnictwa zawodowego w systemie urzędów pracy, 1996, Wyd. KUP) K.Lelińska: Założenia i kierunki rozwoju poradnictwa zawodowego w warunkach reformy edukacji, 1999, Problemy poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego Nr 2/11, s.29 Standard usługi - Poradnictwo Zawodowe - wg projektu PHARE finansowanego ze środków UE oraz Budżetu Państwa realizowanego pod nadzorem PARP, 2004) J.Szczepański: Czynniki kształtujące zawód i strukturę zawodową. Socjologia zawodów, 1965, KiW) www.doradca-zawodowy.pl www.ohpdlaszkoly.pl www.wup.lodz.pl 32

×