Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Když se chlapi sejdou...

724 views

Published on

Published in: Entertainment & Humor
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Když se chlapi sejdou...

  1. 1. ??? Milan Loucký Když se chlapi sejdou…Foto: Milan Loucký Oba borci – stolní výčepní zařízení s chlazením a kompresorem – před začátkem testu. Vlevo model Anta MK24, vpravo náš tajný favorit, zařízení GK24. 9. 11 … a není tam zrovna přítomna rekordmanka v pití piva, zvolili na party nefiltrované pivo, pak sud na chvíli před tím, než na něj skočí- devatenáctiletá (!) Olga Čunátová, která dá půllitr za tři te, zvrhněte na záda, aby se obsah pěk- sekundy, tuplák za devět a vypije v pohodě patnáct piv – ně promixoval. A pak ho otočte zpět. A může se jít na věc. Sejmete krytku uzá- a nezkazí všem chlapům kolem náladu, pak se užije i spousta věru… legrace. Ale, ruku na srdce, kdo se má s „lahváči“ nebo „plasťáky“ Výčepní zařízení pořád tahat? Řešení je nasnadě. Sud. Podle počtu přítomných se Ale moment! Něco tady chybí! No jasně, vybere vhodná velikost a množství, podle složení nebo podle výčepní zařízení. To si můžete sice vypůjčit přání oslavence se vybere značka – a může se jít do akce! v mnoha pivovarech nebo prodejnách či C distribučních skladech, ale dnešní doba, esta k sudu piva je jednoduchá, auta, odvezete na místo určení. Je dobré kdy uznání kamarádů roste s tím, kolik po- zajedete do prodejny pivovaru, takovou akci zvážit dostatečně dopře- třebných věcí máte doma, je vhodné uva- který jste si oblíbili a jehož sud du, aby si pivo po jízdě po našich silni- žovat o tom, že by suché průtočné chlaze- chcete zdolat, zaplatíte za ob- cích trochu sedlo a odpočinulo. Takže ní nápojů mohlo být součástí vaší domácí sah, zaplatíte zálohu na KEG tak tři dny předem na místě s  teplotou výbavy. Tím totiž odpadne nekonečné pla- sud, sami nebo s dopomocí jej hodíte do do 16 °C bude tak akorát. Pokud jste cení záloh na vypůjčení chlazení, poplatek 2
  2. 2. Otvory pro výstup vzduchu a vstup nápoje u Anta MK24 jsou vlevo vzadu. Síťová šňůra je pak na opačném konci. Hrdá pípa Anta GK24.za zapůjčení a poplatek za jeho vyčištění. K v označení výrobků značí, že obě majíKlikněte na ceny za půjčovné do několika kompresor. Mají i stejný chladicí výkoninternetových prodejen – a máte jasno: 24 l tekutiny za hodinu zchlazenýchTuhle věc prostě musíte mít doma! o  10  °C (můžete je použít třeba i proVyužili jsme nabídky společnosti Sinop chlazení a stáčení limonád).CB z Českých Budějovic, která se zabývá Výrobce k přístrojům dodává dvě „tříos-výrobou a dodávkami průmyslového minové“ barevně rozlišené hadice, třichlazení, klimatizace, chladicího výčep- druhy narážecích hlavic a trochu spar-ního zařízení a nápojové techniky, a za- tánský návod k použití. Stolní chlazenípůjčili si dva výrobky k testování. Jde jsou vybavena rychlospojkami 3/8“, tak- ním musíte zkontrolovat, zda je otevíracío přenosná zařízení, ale při jejich přená- že připojení hadic je otázkou okamžiku. páka v poloze šikmo vzhůru (aby pivo ne-šení se pěkně prohnete, protože v nich Stačí hadici zasunout do rychlospojky začalo stříkat při nasazování hlavice nanajdete nejen kompresor, ale i chlazení, umístěné v přístrojích, vývod od kom- bajonet). Pak nasadíte hlavici, pootočítetedy dva motory, které se o tyto činnos- presoru do šikmého přívodu na naráže- a s citem dotáhnete. Otevírací páku pře-ti starají. ní hlavici, druhou pro transport nápoje pnete do polohy vodorovné, čímž se z níPrvním byl přístroj Anta MK24 klasické- do vertikálního vývodu, zapojit přístroj vysune trubička, která zarazí do sudu uza-ho vzhledu v provedení nerezová ocel do zásuvky a pak už jen zbývá vírací ventil – a můžete začít čepovat.a druhým velice zajímavě vypadající do- V  sudu je přetlak, takže po mírnémmácí model Anta GK24 – s dřevěným Narazit! „pšouknutí“ se vám pivo dostane do ha-krytím horní strany sbíhajícím dozadu dičky pro transport do stolního chlazení.připomíná čtvrtinu soudku. Písmeno Většina sudů je vybavena bajonetovým Zapnete kompresor spínačem na přístroji a pootočením knoflíku nastavíte požado- vanou teplotu nápoje. Přístroje o sobě dají vědět střídavým i souběžným vrče- ním motorů kompresoru a chlazení – po- dle potřeby zařízení. Odtočíte pár sklenic – a party může začít. Naše zkušenosti Teď trochu předběhneme, abychom sdě- lili, že při proplachování přístroje jsme zjistili kapacitu v chladiči, ta je tak asi 0,3 l. Takže pokud máte sud dost vychlazený, Detail umístění ventilů pro hnací vzduch, hnacího vtokového ventilu a síťové ale potřebujete mít pivo opravdu „jako šňůry u modelu Anta GK24. Jsou vzorně všechny vedle sebe na levé stěně (při křen“, s vytáčením sklenic nepospíchejte, pohledu zpředu) vzadu. Pro vyjímání hadic se vyplatí použít pomocné zejména pokud pivo v sudu není samo zařízení, kterým kroužek zatlačíte snadno dovnitř ventilu (viz text). uzávěrem, takže u hlavice před nasaze- o sobě už dost vychlazené. Aspoň si tuto 3
  3. 3. žení z nového sudu. O tom, že musíte pra- videlně vylévat odkapané pivo z odníma- telného tácku s krytkou pod pípou, snad ani nemusíme mluvit. A že občas musíte odšroubovat pípu a vymýt ji, stejně jako se musíte starat o narážecí ventily a pravi- delně je omývat, to je snad jasné každé- mu, kdo má rád dobré pivo. Co nám dělalo trochu problémy, než jsme se to naučili, byly rychlospojky při vyjímání hadic. Přídržný kroužek je totiž – aby bylo možné trubku vyjmout – nutné zatlačit po celém obvodu do ventilu, což prsty jde těž- ko. Proto jsme pak začali využívat pro zatla- čení kroužku servírovací vidličku, která měla rozteč vidlic přesně 3/8 palce od sebe. Pak bylo vyjmutí hadic opravdu snadné. S domácím stolním výčepním zařízením zažijete hodně legrace a pohody. Funguje spolehlivě, motorky běží tiše, ale když ni- Sinop Anta GK 24 je velmi elegantní Sinop Anta AK24 vypadá velmi kdo zrovna nic neříká, jsou přeci jen slyšet. zařízení. decentně. U 15litrového sudu nám při vytáčení pískal ventil v sudu, ale to není na závadu. Oběčinnost více užijete. Při rychlém natočení ovšem chlazení nemůže, je to dáno che- zařízení ze Sinopu CB hodnotíme na výteč-dvou půllitrů hned za sebou totiž teplota mickými procesy v soudku. nou, co se týká funkčnosti i dílenskéhodruhého piva viditelně stoupla a třetí pak zpracování. A kdybychom měli říci, kterýuž zcela stoprocentně mělo teplotu sudu. Úklid z nich je lepší, musíme konstatovat, že obaNespěchejte a pivo si v zásobníku nechte dokážou totéž. Nám se ale víc líbilo prove-pěkně nachladit. Po každém odstavení soudku jsme pro- dení se dřevem. Je sice o 2 kg těžší a stojíČepování funguje přesně tak, jako myli systém teplou vodou. Na závěr jsme skoro o 10 000 Kč víc, ale snáz ho umístíteu  pípy v restauraci. K sobě: Čepujete propojili výpusť vzduchu od kompresoru do kuchyně – nebo se může stát ozdoboua na výtoku umístěným kohoutem regu- přímo se vstupem nápoje a profoukli altánku, v němž pořádáte pivní party. Po-lujete rychlost výtoku. Od sebe: Pustíte jsme systém od zbývající vody. Výrobce kud vám jde ale jen o funkčnost, volte Antado sklenice pěnu. doporučuje po třech týdnech provést sa- MK24. V každém případě ale přístrojeVšechno na obou přístrojích fungovalo nitaci (čištění) pomocí Habla CIP a jednou s kompresorem mají neskutečnou výhodubezvadně. měsíčně profouknout kondenzátor stla- v tom, že pivo nemusíte honit pumpičkou čeným vzduchem. Inu, čisté trubky jsou nebo plynem, což jsou další zbytečnosti Sudy čisté trubky a jen prase by si dovolilo ne- navíc, které musíte obsluhovat, skladovat chat pivo v trubkách, aby zkazilo několik nebo za jejich půjčení platit.K testu jsme měli dva sudy. Jeden z ne- dalších piv, které do něj přijdou po nara- Milan Louckýjmenovaného malého severočeského pi-vovaru – nepasterizované a nefiltrovanév  soudku o objemu 30 l. Vypili jsme ho Technické parametry testovaných přenosných chlazenínadvakrát. Po prvním dni jsme odstavilisud tak, že páku na hlavici jsme postavilišikmo vzhůru a pak hlavici sejmuli z ba- Typ: Anta MK24 Anta GK24jonetu. Polední nasazení druhý den při-neslo ne špatné pivo (první den jsme vy- Cena (vč. DPH): 12 588 Kč 22 200 Kčtočili asi 12 l), které chutnalo dobře,i  když bohatost pěny už nebyla taková Příkon: 150 W 190 Wjako předchozí den.Druhý test s „druhým“ zařízením proběhl Chladicí výkon 24 l/h 24 l/hs 15litrovým sudem z jednoho velkého pi- (pro ochlazení o 10 °C):vovaru. Ten padl za vlast skoro celý hned Vzduchový kompresor: ano anoprvní den, na druhý den jsme v něm ne-chali asi pět piv, abychom vyzkoušeli, jak Rozměry (š x v x h): 235 x 375 x 275 mm 340 x 420 x 420 mmdopadne. Po odstavení a opětovném na-sazení hlavice druhý den už to bylo znát! Hmotnost: 21 kg 25 kgPivo bylo kvůli převaze vzduchu v suduhodně unavené a nemělo jiskru. Za to4

×