Cesta Sinopu

340 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
340
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cesta Sinopu

  1. 1. PŘEDSTAVUJEME PARTNERY PŘEDSTAVUJEME PARTNERYCesta Sinopu - od Černéhomoře k ohýbání plechuMgr. Petr Mach Vážení čtenáři, V minulém roce zahájil Svaz nový projekt Partnerství. Spočívá v exkluzivních vztazích s vybranými firmami, které se do partnerství rozhodly vstoupit. Součástí projektu je i bližší představení těchto společností. Počínaje tímto číslem tak ve Zpravodaji zahajujeme novou rubriku, a to reportážní poznámky z návštěvy některého z partnerů. Plánem je, aby v každém vydání Zpravodaje byla jedna taková návštěva. Dnes vám premiérově představíme akciovou společnost Sinop z Českých Budějovic. Pro znalce černomořského pobřeží je Sinop zná-mým letoviskem s bohatou historií. StarověkýmiŘeky bylo založeno již v sedmém století před na-ším letopočtem. Pro lidi z chladírenského oborua tedy pro naše čtenáře je ovšem známější jiný Si-nop. A to ten založený v roce 1995, a specializují-cí se zpočátku především na výrobu chladicích vý-čepních zařízení. Výrobní hala s chladicími jednotkami v různé fázi rozpracování Společnost Sinop od té doby ušla dlouhou ces-tu. Rozrostla se nejen co do velikosti, ale i do po-čtu nabízených služeb a produktů. Dnes se zamě- rům se jedná o technicky propracované celky zcela ky těžko napodobitelnými unikáty. K tomu je ov-řuje především na výrobu a dodávku co nejširšího vlastní konstrukce. Aby jednotky byly nejen funkč- šem samozřejmě disponovat výborně zvládnutousortimentu chladicích zařízení. Nabízí výrobky od ní, ale i hezké, zaměstnává Sinop také vlastní desig- logistikou, Sinopu v tom pomáhá vlastní velkoob-nejmenšího chladiče na pivo Anta MK 24 až po vel- néry. Vzhledem k výhledům celého chladicího od- chod.ké chladicí soustavy pro užití v tak náročném pro- větví a užití chladiv zvláště i u těchto jednotek přes Aby společnost dokázala plnit požadavky zá-středí, jako jsou například ropné plošiny v sever- malý objem chladiva uvažují do budoucna místo kazníků orientujících se často podle nejnověj-ních mořích. standardní R134 s náhradou přírodními chladivy. ších trendů, investuje nemalé částky do vzdělává- Přestože samotný výrobní závod dosud zůstá- ní a pozvolný, někteří rádi říkají „zdravý“. V součas- Kromě environmentálních přínosů by jejich výho- ní svých techniků a konstruktérů, které na odbornává v Českých Budějovicích, rozrostla se firma o dvě nosti má Sinop již 220 zaměstnanců a rozšířený zá- dou měl být i úspornější provoz, tedy nižší energe- školení a semináře vysílá často i do zahraničí. Slo-obchodní zastoupení. Jedno se nachází v Praze běr služeb a produkce si vyžádal organizační členě- tická náročnost. vy ředitele divize velkoobchodu chlazení Mirosla-a druhé na Slovensku, v Pezinoku nedaleko Brati- ní. Firma se nyní dělí do čtyř divizí, které se ovšem Samotná výroba probíhá na dvou výrobních lin- va Šulce, „svět nám řekne, co chce, a my to musímeslavy. navzájem podporují a nezřídka doplňují. kách osazených automatickými plniči chladiva, ka- dokázat“. Právě oboru průmyslového chlazení se Společnost vždy sázela na kvalitu a schopnosti První divizí je „tradiční“ výroba výčepní a nápo- ždá z linek končí testovací stolicí, kterou musí pro- legislativní úpravy užití syntetických chladiv dotý-plnit požadavky zákazníka. A na vlastní technické jové techniky. Představuje jak klasické pivní výče- jít každý výrobek. kají nejvíce. Přirozeně na to reagují i zákazníci. Zce-a obchodní oddělení. Využívá k tomu špičkové py, tak i moderní soda automaty pro všechny příle- Druhým a nejvýznamnějším pilířem firmy je la v duchu firemní filozofie již Sinop expedoval ně-strojní vybavení a technické zázemí. žitosti, vhodné jak do kanceláře, tak do restaurace, divize průmyslového chlazení. Filozofií firmy je, které celky plněné přírodním chladivem CO2, a to dílny, školy nebo stravovacího provozu. V nabídce že vše se odvíjí od požadavků zákazníků, tedy od i českým odběratelům.Čtyři pilíře jsou sodobary se suchým i vodním chlazením. chladiva přes volby kompresorů a řídících prvků až Již zmíněný velkoobchod je třetí divizí Sino- Sinop je firma, která se řídila trhem a poptávkou Ročně vyrobí kolem 12 000 těchto jednotek, k ventilům a dalším komponentům. Protože výro- pu. V sortimentu je vše, co „chlaďaři“ mohou po-na něm. Díky tomu byl růst společnosti kontinuál- které z 80 % míří do zahraničí. Vzhledem k rozmě- ba běží především „na míru“, jsou mnohé jednot- třebovat. Doslova v něm tak lze nalézt cokoli od44 ZPRAVODAJ SVAZU CHKT 3/2012 3/2012 ZPRAVODAJ SVAZU CHKT 45
  2. 2. PŘEDSTAVUJEME PARTNERY PŘEDSTAVUJEME PARTNERY měděné trubky přes klimatizační jednotku až po Leteck ý pohled na v ýrobní dveře k chladicímu boxu. Cílem jako obvykle je a skladovací prostory firmy uspokojit všechny potřeby zákazníků. Aby mohl být sortiment stále obměňovaný a doplňovaný novými druhy zboží, je potřeba mít dobře zvlád- nutou logistiku. Podle představitelů firmy si prá- vě na tom dali záležet a dobré výsledky jim dáva- jí za pravdu. Poslední organizační jednotkou je divize, kte- České Budějovice, sídlo Sinopu, se rá přibyla teprve v průběhu času, jak firma rostla pyšní historickým centrem v čele a začala rozšiřovat své výrobní prostředky. Z eko- s barokní Samsonovou kašnou nomických důvodů začala jejich kapacity nabízet i jiným zájemcům, čímž vznikla divize strojní výroby. K dispozici má kompletní obráběcí centrum sklá-3D model sdružené jednotky BPCU včetně rozvaděče dající se z ohraňovacích a vystřihovacích CNC stro- jů, 2D vyřezávacích laserových strojů, 3D robo- tických svařovacích automatů, to vše doplněné o vlastní lakovnu. Jak říká ředitel Miroslav Šulc, každý stroj se musí uživit a být tedy pokud možno optimálně vytížen. „Je tu silná konkurence. Snažíme se sehnat práci pro lidi, je za tím práce nejen nás, ale i obchodní- ků a hlavně je třeba tomu jít naproti, nestačí čekat na telefon.“ Radosti i starosti Ředitele Miroslava Šulce jsme se na závěr ná- vštěvy zeptali, co zajímá asi každého. Jak se daří Miroslav Šulc, ředitel divize velkoobchodu Sinopu získávat nové zakázky doma nebo v za- chlazení hraničí? „Pomáhá nám v tom i účast na zahranič-Nerezový trubkový výměník „ pivní vlnovec“ ních oborových výstavách v Evropě. Určitě by- chom se jich neúčastnili, kdybychom tak nezís- kávali nové kontakty a odběratele“, odpověděl. A zároveň upozornil na problém, který se týká také stále více výrobců nejen chladírenské tech- niky: „Pomáhají nám v tom také certifikace, kte- ré splňují všechny naše výrobky. Bohužel musíme konkurovat výrobkům bez těchto certifikátů, což je cenově velmi těžké, protože jsou s nimi spojené nemalé náklady. Certifikáty nás stojí nejen hodně peněz, ale také času a energie. Sice otvírají dveře Kontakt: k velkým zákazníkům, ale zároveň ztěžují konku- renceschopnost. Nemluvě pak o výrobcích, které SINOP CB a.s. se vydávají za certifikované, ačkoli tomu tak vů- Pod Stromovkou 205 - Litvínovice bec není.“ Kdo se pokoušel získat certifikát CE, je 370 01 České Budějovice mu jasné, o čem je řeč. Přesto by v Sinopu nemě- tel.: 387 203 521, fax: 387 203 525 nili. Dobře vědí, že zákazník je na prvním místě. Plnicí stolice pro jednotky výčepní e-mail: sinopcb@sinop.cz, www.sinop.czCNC vystřihovací centrum TRUMPF a nápojové techniky46 ZPRAVODAJ SVAZU CHKT 3/2012 3/2012 ZPRAVODAJ SVAZU CHKT 47

×