Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wstęp do tłumaczeń prawniczych

1,969 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Wstęp do tłumaczeń prawniczych

 1. 1. Wstęp do tłumaczeń prawniczych
 2. 2. Life path of translators <ul><li>Our profession is based on knowledge and experience. It has the longest apprenticeship of any profession. Not until thirty do you start to be useful as a translator, not until fifty do you start to be in your prime. The first stage of the career pyramid –the apprenticeship stage– is the time we devote to investing in ourselves by acquiring knowledge and experience of life. Let me propose a life path : grandparents of different nationalities, a good school education in which you learn to read, write, spell, construe and love your own language. Then roam the world, make friends, see life. Go back to education, but to take a technical or commercial degree, not a language degree. Spend the rest of your twenties and your early thirties in the countries whose languages you speak, working in industry or commerce but not directly in languages. Never marry into your own nationality. Have your children. Then back to a postgraduate course. A staff job as a translator, and then go freelance. By which time you are forty and ready to begin. [Lanna Castellano in M.Baker] </li></ul>
 3. 3. Basic TS terminology: strategies <ul><li>SL-oriented strategy </li></ul><ul><li>SL-oriented equivalent </li></ul><ul><li>Ekwiwalent ukierunkowany na język źródłowy </li></ul><ul><li>TL-oriented strategy </li></ul><ul><li>TL-oriented equivalent </li></ul><ul><li>Ekwiwalent ukierunkowany na język docelowy </li></ul>Ekwiwalencja / equivalence
 4. 4. Translation Language for Special Purposes Tłumaczenia specjalistyczne Literary General LSP Specialised Technical
 5. 5. LSP Translation <ul><li>Legal Translation </li></ul><ul><li>Business & Financial Translation </li></ul><ul><li>Scientific Translation </li></ul><ul><li>Technical Translation </li></ul><ul><li>Medical Translation </li></ul><ul><li>Audiovisual Translation </li></ul><ul><li>... </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Najstarsze znane tłumaczenie prawnicze : </li></ul><ul><ul><li>egipsko-hetycki traktat pokojowy </li></ul></ul><ul><ul><li>z 1271 r. p.n.e. zawarty między </li></ul></ul><ul><ul><li>Egiptem Ramzesa II </li></ul></ul><ul><ul><li>a imperium hetyckim </li></ul></ul><ul><li>Dla porównania: </li></ul><ul><li>pierwsze tłumaczenia Biblii - III w. p.n.e. (Nida) </li></ul>Źródło: Wikipedia
 7. 7. <ul><li>Kamień z Rosetty: </li></ul><ul><li>dekret z 196 roku p.n.e. wydany </li></ul><ul><li>przez kapłanów egipskich dla </li></ul><ul><li>u czczenia faraona Ptolemeusza V </li></ul><ul><li>tekst dwujęzyczny w trzech wersjach </li></ul><ul><li>po egipsku p ismem hieroglificznym </li></ul><ul><li>i demotycznym oraz po grecku </li></ul><ul><li>Źródło: http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/aes/t/the_rosetta_stone.aspx </li></ul>Źródło: Wikipedia
 8. 8. język prawa język prawniczy <ul><li>Język prawa (preskryptywny): język aktów prawnych </li></ul><ul><li>Język prawniczy (deskryptywny): język orzeczeń sądowych, język umów, dokumentów, broszur informacyjnych - metajęzyk </li></ul>Wróblewski 1948 Tłumaczenia prawnicze
 9. 9. <ul><li>TEKSTY PRAWNE </li></ul><ul><li>Tłumaczenie aktów prawnych </li></ul><ul><li>Tłumaczenie prawa wielojęzycznego (np. unijne, Kanada, Belgia, Szwajcaria) </li></ul><ul><li>TEKSTY PRAWNICZE </li></ul><ul><li>Tłumaczenie umów, dokumentów spółek, aktów notarialnych itp. </li></ul><ul><li>Tłumaczenia poświadczone (np. sądowe) </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Na czym polega specyfika tłumaczenia prawniczego? </li></ul>
 11. 11. Terminy i pojęcia <ul><li>całka </li></ul><ul><li>integral (EN), Integral (DE), intégrale (FR), интеграл (RU) </li></ul><ul><li>uniwersalność pojęć w pewnych dziedzinach  język matematyki, medycyny, techniki, informatyki </li></ul>
 12. 12. Terminy prawnicze <ul><li>Spółka jawna </li></ul><ul><li>Wymaga rejestracji </li></ul><ul><li>Niezbędne zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego </li></ul><ul><li>Partnership </li></ul><ul><li>Nie wymaga rejestracji </li></ul><ul><li>Może być utworzona na mocy pisemnej lub ustnej umowy spółki </li></ul>
 13. 13. Różnice między pojęciami z dwóch systemów prawnych Organizacja pola semantycznego
 14. 14. Instytucje prawne, które nie mają odpowiedników w TL <ul><li>Terminy bezekwiwalentowe </li></ul><ul><li>Trust </li></ul><ul><li>Equity </li></ul><ul><li>Common law </li></ul><ul><li>użytkowanie wieczyste (  EN) </li></ul>
 15. 15. Nieprzystawalność pojęć prawnych <ul><li>Pojęcia (instytucje) prawne są osadzone w konkretnym systemie prawnym, w systemie prawnym danego kraju - w jego realiach kulturowych, społecznych, historycznych </li></ul><ul><li>Asymetria systemów prawnych: nie ma dwóch identycznych systemów prawnych na świecie; różnice między systemami, np. system common law a system civil law ; łatwiej tłumaczyć w obrębie tej samej grupy systemów, np. PL>DE, PL>FR niż PL>EN </li></ul><ul><li>Ścisły związek języka z prawem </li></ul>
 16. 16. <ul><li>(Gizbert-Studnicki 2001) </li></ul><ul><li>Instytucje prawne mają funkcj ę skrótów łączących zbiór stanów faktycznych z e zbiorem konsekwencji prawnych : </li></ul><ul><ul><ul><li>Jeżeli A kupi ł /odziedziczy ł /zasiedzia ł S, to jest w ł a ś cicielem S. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Jeżeli A jest w ł a ś cicielem S, to może sprzeda ć /podarowa ć / wydzier ż awi ć S. </li></ul></ul></ul><ul><li>Dla ż adnego porz ą dku prawnego te zbiory stanów faktycznych i skutków prawnych nie s ą identyczne. </li></ul><ul><li>Gizbert-Studnicki: nazwy instytucji prawnych są nazwami własnymi ; zdania o faktach instytucjonalnych s ą nieprzetłumaczalne. Prawnicy spoglądają na świat przez okulary instytucji prawnych, właściwych danemu porządkowi prawnemu. Powoduje to niemożliwo ść osi ą gni ę cia adekwatności przekładu ( 2001 ). </li></ul>

×