Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Het magazine voor je Mac, iPad, iPhone en iPod 
Nu ook op 
oe iPad! 
ilife, iWork, OS X & ¡OS Hardware & software besproke...
ende revol 
Appie': r-rieuu¡ste revolutie kor¡1. stl:d: iiir-hterbi; Aile r¡sorteke 
erop rJ¿lt I r:n de aansta.rtlcie: Wa...
&-,.. 
-ì 
.....,,i. :::;::,r,,',,. 
i 
: 
...;::::",, 
!:h 
..¡¡¡!ll"' 
I 
! 
I¡ 
t
e a 
9ens e 
Dankzij cle nieuwe i-leaith-app en HealtnKit weet je straks altijd hoe 
je gezondheid ervoor staat. Zo wil Ap...
t 
langs bij een dokter. En erzijn wel weegschalen die 
het percentage vet in je lichaam kunnen meten en 
bloeddrukmeetapp...
... t i............... Applds 
retatie do 
r 
De ciata ziin er dus, verzamekj en wei o¡,i je iPhone. Maar wat is de volgen...
4orginstellingen 
Eén van de belangrijkste ¡nitiat¡even van het 
REshape Center is 'Hereismydata' - een dienst 
waaraan in...
ets voor Health 
* 
W¡thinqs Wireless Blood 
Pressu ré Mon itor 
Eén van de grootste aanbieders van gezondheidsgadgets is ...
Jawbone U P24 
Pclsbandje rnet stijl 
www.jawbone.com €'l 49,99 
Terwijl de andere polsbandjes onopvallend en neutraal wil...
De toe mst van 
Health: iWatch 
Hartstikke leuk, al die kleine gadgets clie een paar data meten, 
maar er ontbreekt nog éé...
' .ì tr ,:' 
Onlangs benadrukte Tim 
Cook het belang van stem-bediening. 
Even snel een be-richtje 
¡nspreken is immers 
v...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Health-dossier uit Icreate Augustus nummer

1,487 views

Published on

In de aanloop naar de presentatie van zorg gerelateerde toepassingen van Apple maakte iCreate een 'dossier' over Apple en de zorg. Ze kwamen ook bij ons langs naar aanleiding van de samenwerking met Apple en Epic. (meer hierover op http://www.linkedin.com/today/post/article/20140602183103-19886490-one-more-thing-radboudumc-in-keynote-apple?trk=mp-reader-card)

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Health-dossier uit Icreate Augustus nummer

 1. 1. Het magazine voor je Mac, iPad, iPhone en iPod Nu ook op oe iPad! ilife, iWork, OS X & ¡OS Hardware & software besproken www.icreatemagazine.nl 60€ :o verbetert Apple je gezond heid I ¡ {ealth-adgets o Je (D Mac op . Bedien OS X met het toetsenbord . Vervang de achtergrond in je films . Tips en trucs voor het Dock . Maak betoverende animaties met Motion . Show je vakantiefoto's in een diavoorstelling . Ontdek de penselen van Aperture
 2. 2. ende revol Appie': r-rieuu¡ste revolutie kor¡1. stl:d: iiir-hterbi; Aile r¡sorteke erop rJ¿lt I r:n de aansta.rtlcie: Watch dr: rlranier w:.rarcP ^/e I q;icin ie]lancleren nen wljzen ra.a o naar-zorg J._-ì O r:n flêi-lr-)el r?r I i!/-¡.¡-"- rilijiie cli=t:i:r,drei';j l'.li e tl di'astisc- Tekst: Sven Lamers '))
 3. 3. &-,.. -ì .....,,i. :::;::,r,,',,. i : ...;::::",, !:h ..¡¡¡!ll"' I ! I¡ t
 4. 4. e a 9ens e Dankzij cle nieuwe i-leaith-app en HealtnKit weet je straks altijd hoe je gezondheid ervoor staat. Zo wil Apple de zorq revolutioneren. rijven en digitale media heb-ben ons leven in de loop der jaren drastisch veranderd. Dankzij GPS weten we altijd op tien meter nauwkeurig waar we zijn en navigatiesystemen leiden ons veilig door grote ste-den. We staan continu met elkaar in contact, waar ter wereld we ook zijn. We kunnen op elk moment naar onze favoriete televisieserie kijken, een liedje kopen en het dan direct op een ander apparaat be-luisteren. Nieuws lezen we niet meer's ochtends in de krant, maar voortdurend op internet, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je zou nog uren kunnen doorgaan met wat de digitale revolutie allemaal teweeg heeft gebracht. Fe¡t is: het leven anno 2014 is al n¡et meer te vergelijken met dat van 2000, laat staan de decennia daarvoor. Die digitale revolutie heeft echter ook zijn nadelen. Mensen bewegen minder door het vertier dat computers en televisie bieden, voedsel wordt ongezonder'geproduceerd' en dus worden we minder gezond. Wereldwijd hebben één op de drie volwassenen last van overgewicht (een stijging van 23 procent ten opzichte van 1980), in Nederland is ruim veertig procent van de bevolking te zwaar. Diabetes, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten en kanker worden allemaal gelinkt aan overgewicht. Gezondheid en de zorg zijn niet echt meege-gaan in de digitale revolutie. Weliswaar heeft de techniek in de medische sector n¡et stilgestaan en zijn er nu behandelingen mogelijk die een jaar of tien geleden nog ondenkbaar waren, maar er is o< nog een hoop hetzelfde. Als je iets over je gezond heid wilt weten, dan moet je daarvoor altijd nog o t- I I I I I I I a o a- I o a- * Medroal lD Ê' ,'"îTtl,l$"* Medlcal Condilions Hypedension - t lvledical Note ln case of emergency. please call Chloe Appl€seed and Dr. Michael O'Beilly. Allergies & Reaclion Penic¡llln - Sevse sk¡n rash lVedications Lisinopril (10m9 by mou(h once a dav) Hydrochlorolhiæide (12-5mg by mouth once a day) -i i!l r,r tF 1 M#ID tm%- E¡ .....? 9r4tAM 1@%- < Health Calorlês Bumed Show All Data Add Data Point Shæ Daìa show on Dashboârd c .-jl tî Calodes Oul -.1- i,r- l) à"rl 1@% Dæhboard ò CalorleÊ Bufned 46?Gâl a Zo ziet Health er op de iphone uit. Links zie je het Dashboard waaraan je belangrijke gegevens kunt toevoegen zodat je ze altijd in éen oogopslag kunt checken. Daarnaast vind je een detailweergave van de gegevens. Op de derde iPhone zie je een Medical lD, waarop je alle belangrijke gegevens over je gezondheid kunt vastleggen. Als.ie ooit in een levensbedreigende s¡tuatie terechtkomt, kunnen artsen die informatie meteen op je telefoon bekijken, zonder hem te ontgrendelen. Het laatste scherm laat zien wat voor gegevens Health allemaal kan verwerken. 24
 5. 5. t langs bij een dokter. En erzijn wel weegschalen die het percentage vet in je lichaam kunnen meten en bloeddrukmeetapparatuur voor thu¡sgebruik, maar om er echt wijs van te worden, heb je iemand no-dig die de informatie interpreteert. En in de meeste gevallen kan dat alleen een dokter. ["'lealth Apple is wereldwijd één van de grootste digitale revolutionairs, misschien wel dé grootste. Het bedrijf toverde de computer om van een gadget voor nerds naar een huiskamerproduct, veranderde de manier waarop we muziek kopen en luisteren, bedacht hoe een smartphone eruit moet zien en introduceerde een compleet nieuwe markt met tablets. Als het aan Apple ligt, is de zorg de vol-gende sector die gerevolutioneerd wordt, zodat je b'rjvoorbeeld minder vaak naar je huisarts hoeft te gaan. Het geheim hierachter is geen baanbrekende nieuwe digitale inenting die je beschermt tegen allerlei ziektes en aandoeningen, maar iOS 8 en de nabije toekomst. Op het mobiele besturingssys-teem van de iPhone staat namelijk de nieuwe app Health en een bijbehorend framework HealthKit, waarmee ontwikkelaars hun apps kunnen laten samenwerken met Health. En dat moet veel gaan veranderen. Health verzamelt alle mogelijke gezondheids-informatie die het op je telefoon kan vinden. Waar die informatie vandaan komt? Uiteraard van de gigantische hoeveelheid gezondheidsapps uit de App Store die je nu sowieso al op je iPhone hebt staan. Runkeeper, Strava, Nike+ Running en derge-lijke verzamelen al hun data op dit moment alleen ¡s in eigen apps, gescheiden van elkaar. Deze apps kunnen weliswaar dezelfde bewegingsinformatie benaderen en gebruiken, maar om een compleet beeld van je gezondheid te schetsen, is dat nog niet genoeg. Hiervoor moeten alle gegevens van verschillende apps samengevoegd worden. Daarnaast zijn er apps als Fitbit en Jawbone UP die de activiteiten¡nformatie met behulp van een extra apparaat verzamelen (zie ook pagina 29l.Deze apparaatjes zÜn er in alle soorten en maten; van "Als het aaR Apple liqt, bereikt de digitale revolLt¡e ñu d e zorg:' polsbandjes die je stappen per dag bijhouden tot wifi-weegschalen die je gewicht nauwlettend in de gaten houden en het vetpercentage van je lichaam berekenen. Polsbandjes als de Fitbit Flex en de Jaw-bone UP zijn met verschillende bewegingssensoren uitgerust en houden op die manier alje activiteiten in de gaten. Bij Jawbone wordt je gezondheid bij-voorbeeld berekend op basis van drie variabelen: slaap, beweging en voeding. lVtijn gezondheid Het idee van Apple is om al de gezondheidsge-gevens van verschillende apps en apparaatjes te combineren en samen te voegen. Omdat de data zo divers zijn, heeft de Health-app nog veel meer verschillende categorieën dan de huidige specifiek toegesp¡tste apps. Onder het kopje'Mijn gezond-heid' vind je daarom naast Conditie, Voeding en Slaap ook Diagnoses, Testresultaten, Medicijn, en Vitale functies. Elk van de categorieën heef weer een aantal subcategorieën, zodatje tot t specifiek vitamine nauwkeurig kunt zien hoev gram je ergens van hebt gegeten. Overigens 1 bij de Health-app geen eenrichtingsverkeer: e fitness-app als Nike+ kan de data van een and gezondheidsapp opvragen en krijgt op die m, toegang tot medische gegevens die het norn gesproken n¡et heeft of die je anders handma zou moeten invullen. De data die Health kan bijhouden gaan vee der dan de apparaten die momenteel voor ha zijn.Maar daar zal Apple waarschijnlijk zelf sp, een passend alternatief bieden, Hierover mee pagina 30. Dashboard We weten dus nu waar Health zijn data vanda krijgt. Maar hoe werkt de app eigenlijk? Voor, snel overzicht van hoe het metje gezondheic zit, wilje uiteraard niet in alle categorieën dui en daar elke specifieke waarde bekijken. Voot de meeste mensen hoeft dat ook niet, die wil slechts bepaalde medische informatie die vot belangrijk is. lemand met diabetes interessee vooral in zijn bloedsuikerspiegel en de hoeve heid suiker die hij eet. lemand met cholesterc problemen wil daarentegen weten hoeveel v cholesterol er in zijn bloedbaan zit. En iemanr wil afvallen moet weten hoeveel calorieën hi, zij binnenwerkt en verbrandt. Voor deze gevr heeft de Health-app het Dashboard, waarje: alle subcategorieën van'Mijn gezondheid' aa kunt toevoegen. Deze diagrammen verschijn als zogeheten kaarten op het openingsscher Health en vertellen in één oogopslag hoe be waardes zich hebben ontwikkeld. Dankzij vie schillende weergaven bekijk je de ontwikkeli de waarde per dag, week, maand en jaar. Medical lD Een andere belangrijke functie van Health is je Medical lD. Onder dat kopje kun je een gezont profiel aanmaken waarin je alje relevante mec informatie kunt noteren, zoals ziektes, allergie, medicijnen, bloedgroep, donorcodicil en cont sonen. Hulpdiensten kunnen dit profiel vanuit vergrendelscherm vanje iPhone openen zonc telefoon te hoeven ontgrendelen. ln extreme, len zoals een zware allergische reactie of een ( kunnen ze direct zien wie je bent en hoe je me condit¡e is. Deze gegevens kunnen je leven rer ! --l
 6. 6. ... t i............... Applds retatie do r De ciata ziin er dus, verzamekj en wei o¡,i je iPhone. Maar wat is de volgende starl? Wie iirte¡pr-eteert cleze clata? iCreate ging'op bezoek bij één van Apple's Heallii-part- ners - het R[::;hapc'C.entc-r van iret Radboudunic in Nijrnegen. p de vorige twee pagina's hebben we geleerd dat de Health-app van iOS B ontzettend goed is om informatie te verzamelen en deze gegevens visueel begrijpelijk te maken. Maar de volgende stap ontbreekt nog: de app kan deze data niet inter-preteren. Tenminste, niet direct op het apparaat zelf. Maar ook hiervoor heeft Apple een oplossing bedacht. Het bedrijf werkt, samen met zorginstel-lingen, aan een mogelijkheid om de data veilig naar doktoren te sturen, zodat mogelijke ziektes en aandoeningen sneller ontdekt en gediagnos-ticeerd kunnen worden. Dat model van data-verwerking is voor Apple niet onbekend - denk bijvoorbeeld aan Apple's spraakassistente Siri. De antwoorden op de vragen dle je stelt bedenkt ze nlet zelf:je vragen worden doorgestuurd naar de servers van Apple, daar behandeld en vervolgens naar je iOS-apparaat teruggestuu rd. Datzelfde concept wordt ontwikkeld voor je ruwe gezond-heidsgegevens die naar een kliniek worden verstuurd. Apple werkt bij deze ontwikkeling met een aantal partüen samen. Dit zijn nagenoeg allemaal Ame-rikaanse en Britse zorginstellingen, op één na: het Nederlandse REshape Center van het Radboudumc in Nijmegen ( www.radboudreshapecenter.com). Het REshape Center kan gezien worden als de "REsha pe aa n tussen nieuwe tech or9. En APPIe bie g iel' innovatieafdeling van het Academisch Medisch Centrum waar het perspectief van de patiënt het uitgangspunt is. Hier houdt men zich bezig met de veranderingen in de zorg: grote technologi-sche vooruitgang combineren met grotere vraag naar zorg, lagere budgetten en minder personeel Volgens REshape willen en kunnen patiënten in de toekomst meer samenwerken met de artsen e meer zaken zelf doen. Lucien Engelen, directeur van het REshape Center, zegt dat het REshape Cet ter op vier pijlers staat: digitaal, democratisering, delokalisering en'dollars'. De zorg wordt een grol nieuwe markt en gaat met behulp van technolog weer terug naar de huizen van de mensen. De be langrijkste opdracht van REshape: een brug slaar tussen nieuwe technologie en de mogelijkheden binnen de zorg. Dat doet het Center op verschil-lende manieren. q,. I sufier Heallh *'';'r''" ""t"" o.^"..,". rr,j,! .r! 1r L¡r h,,rr, $ DukêMedi.rhe 1i t à s *,'Ü rãE Â ); #ras+nrt ucrA Ih ;¡tl ,. , l" L" , ì r,,,,"' ,,,, lrl,¡ ,r' lrnr, 6 ¡l{YUlanlona íE F ld:-I -Y ,t t;I¡:ÉtÐ .';i' w' tl G/l R¡dboudumc '..;t !-. '-Y:' - OA u¡ß{ asg mtrAOft Tijdens de keynote toonde Apple alle zorginstellingen waar het tot dusver mee samenwerkt. Het Radboud REshape Center uit N¡jmegen is de enige niet-Amerikaanse of -Britse instelling ¡n Apple's rijtje. Lucien Engelen is de directeur van het REshape Center. Samen met zijn team probeert hij de technische vooru¡tgang voor verbeteringen in de zorg te gebrr,riken. Je vindt hem ook op Twitter, onder @lucienengelen' rN rfitjil¡ii¡li',i' {tì:iillilil' ,./ ì :. ¡rLr ûr! trr'r" '""'"""'' ¡VHS R r'lâp€ C fo-,, ,,' ," / I _ut []e*c,nnc,n* 26
 7. 7. 4orginstellingen Eén van de belangrijkste ¡nitiat¡even van het REshape Center is 'Hereismydata' - een dienst waaraan in de toekomst Health van iOS I zalwor-den gekoppeld. Hereismydata is - net als Health - bedoeld om inzicht te krijgen in je complete gezondheid. Door verschillende zorgsystemen te koppelen, wordt een compleet beeld van je gezondheid geschetst. De app Health levert een groot deel van deze informatie. 'lnformatie u¡t de Health-app gaat straks direct naar Hereismydata', vertelt Lucien Engelen.'Je meet thuis je bloeddruk en hoeft in het beste gevaI niet meer naar de kliniek te komen.' De patiënt wordt'ontzorgd', aldus Engelen, maar ook de zorgprofessional heeft minder werkdruk en kan zijn kostbare tijd besteden aan mensen die de zorg harder nodig hebben. Het toevoegen van de gegevens van Health aan het dossier in Hereismy-data is echter pas het begin. Uiteindelijk moet het mogelijk worden dat je gealarmeerd wordt als een patiënt een zorgwekkende met¡ng doet. Wat Hereismydata van Health ondersche¡dt, ls dat je je data gemakkelijk met anderen kunt delen: vrienden, familieleden ofje apotheek, je huisarts en jeziekenhuis. Bij Health zijn je data alleen voor je-zelf beschikbaar en zelfs synchronisatie met ¡Cloud staat vooralsnog niet op de planning. Privacy staat bij Apple hoog op de agenda. Hereismydata opent dus mogel'rjkheden voor de interpretatie van je data. Stel je gebruikt een aantal apparaten en je iPhone bundelt alle gemeten data in Health. Al die informatie gaat veilig naar de servers van Hereis-mydata, waarje hebt aangegeven datje huisarts de data mag inzien. Hij kan dan zien als je cholesterol-spiegel te hoog is, kan in combinatie met andere gegevens achterhalen of dit mogelijk kan leiden tot een hartinfarct en kan dan meteen contactzoeken. Niet genezen, maar voorkomen Een hartinfarct is nogal een dramatisch voorbeeld, maar ook op kleinere schaal kan het interpreteren van gezondheidsdata grote gevolgen hebben. 'Als de temperatuur van een menselijke lichaam op een dag langzaamaan toeneemt in plaats van gelijk blijft of iets daalt, dan is de kans groot dat er een ontsteking in je lichaam zit', aldus Engelen.'ln dat geval kunnen artsen al op afstand íngrijpen.' Je wordt gewaarschuwd voordat je tiberhaupt door hebt dat er iets met je lichaam aan de hand is. Voorkomen in plaats van genezen. Dat was tot nu toe alleen maar mogelijk bij topsporters die continu gemonitord werden. Zo worden de rugby-ers van het Engelse nationale team zo nauwkeurig gemonitord, dat de artsen zien als een sporter zijn rechter been een procent meer belast dan normaal. Dat is meestal een indicatie dat er een blessure aan het ontwikkelen is en dus wordt de sporter behandeld, voordat de spier daadwerkelijk verrekt ofscheurt. Zo heeft het team de blessu-res van weke delen (zoals pezen en spieren) met tachtig procent weten terug te dringen en kan het zeggen dat een speler ziek wordt, 24 uur voordat hij het zelf voelt. Dat is dus bij professionals, maar je kunt je voorstellen dat jij je data deelt met je fitnessinstructeur, zodat hij je nog beter kan bege-leiden bij je training. Toekomst Met Health en HealthKit, gecombineerd met diensten als Hereismydata, legt Apple dus een stevig fundament om de revolutie in de gezond-heid en zorg in gang te zetten. Om deze data te verzamelen zijn er veel producten en apps verkrijgbaar die ondersteuning voor Health snel kunnen inbouwen. De leukste noemen we op de volgende pagina. Voor de echte revolutie heeft Apple echter nog twee dingen nodig. Ten eerste moet het met nog (veel) meer zorginstellingen samenwerken. Ten tweede moet er eigenlijk één apparaat komen dat een ongekende hoeveelheid data meet en die direct in Health verwerkt. Dat zal waarschijnlijk de iWatch worden. Wat die zal kunnen en moeten kunnen bespreken we op pagina 30. / ii ql Zorgpakch pøã Het REshape Center houdt zich niet alleen be-zig met de dienst Hereismydata. Een ander pro-ject is de zorgpatch: een pleister die, net als Health, gegevens levert voor Hereismydata. Het klinkt misschien eng, maar de technolo-gie om bijna alles wat er in je lichaam gebeurt bij te houden, is er al. En daarvoor is echt geen grote apparatuur meer nodig. De zorgpatch is nog geen tien cent¡meter groot en je draagt hem als een pleister op je lichaam. HU houdt je hartslag, celademhaling, inspanning, stappen, energieverbruik, huidtemperatuur en houding bij. De gegevens worden bewaard op een klei-ne chip die gemakkelijk uit de patch kan wor-den gehaald. Radiopresentator Giel Beelen droeg de zorg-patch tijdens zijn wereldrecordpoging waarin hij langer 190 uur non-stop radio maakte. Met behulp van de pleister konden dokters hem daarbij voortdurend in de gaten houden. Daar-naast werd de pleister tijdens Alpe D'HuZes en de Nijmeegse Vierdaagse gebruikt. Als je nu denkt dat de techniek duur is, heb je het mis. Een definitieve consumentenprijs is nog niet bekend, maar volgens de verwachtin-gen van het REshape Center zal de zorgpatch niet meer kosten dan 300 tot 350 euro. Zo'n pleister op een horloge graag! Voor meer infor-matie kun je terecht op hereismydata,com/ zorgpatch. 27
 8. 8. ets voor Health * W¡thinqs Wireless Blood Pressu ré Mon itor Eén van de grootste aanbieders van gezondheidsgadgets is Withings. Het bedrijf heeft al ondersteuning voor HealthKit aangekondigd en dus kun je binnenkort met de Wireless Blood Pressure Monitor je bloeddruk meten en die gegevens rechtstreeks in Health opslaan. En alsje dacht dat zo'n bloeddrukmeter niet hip kon zijn, dan zal de Withings je wel verrassen. De Blood Pressure Monitor ziet er chic u¡t en werkt ontzettend gemakkelijk. Wahoo Tickr Meet je hartslag www.polar.com €59,99 Als je je hartslag nog nauwkeuriger wilt bijhouden dan met polsbandjes, dan is de Wahoo Tickr het overwegen waard. Deze sensor meet je hart-slag en geeft die door aan je telefoon. ln tegenstelling tot andere pro-ducten draag je hem niet om je pols, maar als riem om je borst. Hierdoor kan je hartslag veel nauwer in de gaten worden gehouden. De Tickr werd overigens ook genoemd tijdens de presentatie van Health in juni, dus je kunt ervan uitgaan dat Wahoo HealthKit gaat ondersteunen. t t I 28
 9. 9. Jawbone U P24 Pclsbandje rnet stijl www.jawbone.com €'l 49,99 Terwijl de andere polsbandjes onopvallend en neutraal willen zijn, is de Jawbone met de UP-armband wat modieuzer. Of je het geribbelde rubberen geval mooi vindt of niet is een kwestie van smaak, maar dat is altijd bij sieraden. Naast een versnellingssensor heeft de UP een vibratiemotor die je er bijvoorbeeld aan herlnnert dat je al een tijdje n¡et meer actief bent geweest. De UP meet ook je slaappatroon, zodat het je wekt als je, binnen het door jou vastgestelde tijdsframe, in ondiepe slaap zit. De oude UP (die we in iCreate 57 hebben bespro-ken) steek je in de iPhone om de data uit te lezen; de nieuwere UP24 maakt draadloos contact met de iPhone. Withinos Smart Body A-n alyzer Wifi-weegschaal www.withi ngs.com € 1 49,95 Nog een belangrijk onderdeel van je gezondhe¡d: je gewicht Daa heeft With¡ngs ook een weegschaal in zijn assortiment De Srnart Body Analyzer kan naast je qewicht ook je hartslag, vetpercentag( de luchtkwaliteit meten Allemaal nuttlge gegevens voor de Healt app, die de andere gadgets op deze twee paqina's niet kunnen mi ten. Bovendien herkent de weegschaal automatisch wie erop ;,i -: i:r:r¡:il il:'t '/1jj ! ,-.,.. 'i.'.' i -.',, r. ,,iì.., ,._,,j,:j :
 10. 10. De toe mst van Health: iWatch Hartstikke leuk, al die kleine gadgets clie een paar data meten, maar er ontbreekt nog één over[oe.pelend pioduct dat alle data meet. Dat hiaat zou de iwatch wel eens op kunnen vullen. m Apple's revolutie in de gezondheid en compleet te maken, ontbreekt nog één essentieel onderdeel. Tot nu toe heb je namelijk heel veel meetappara-tuur nodig om de gegevens van Health te verzame-len, terwijlje eigenlijk één compact apparaat wilt dat alles meet. De kans is heel groot dat de iWatch dat product gaat worden. Volgens de geruchten wordt de iWatch in okto-ber gelanceerd en er wordt veel gesproken over de mogelijkheden waarbij de iWatch een aanvulling op je iPhone zal worden.SmsJes lezen, de routekaart kijken, pop-upmeldingen bekijken - je hoeft er je iPhone niet meer voor uit je zak te halen. Het zou kunnen dat de iwatch dit ook kan, maar waar-schijnlijk moet je het apparaat in een veel breder perspectief zien. De iWatch moet een onafhanke-lijke productgroep worden, net als de iphone en de iPad. Als de iWatch uitsluitend een aanvulling zou worden op de iPhone, wordt het direct een nicheproduct en verkleint Apple zijn doelgroep in één klap gigantisch. Dat de iWatch een gezondheidsapparaat wordt, blijkt verder ook uit de ellenlange lijst gezond-heidsprofessionals die Apple de afgelopen jaren in dienst heeft genomen. Apple heeft bij bedrijven die gespecialiseerd zijn in sensoren, gezondheidsappa-ratuur en fitness de beste werknemers weggehaald, heeft de beste wetenschappers voor de interpre-tatie van gezondheidsdata aangenomen en heeft zelfs geihvesteerd in gerenommeerde namen in de modewereld. Al die mensen kunnen eigenlijk maar voor één ding naar Apple zijn gekomen: de iwatch. Hebben we nog meer aanwijzingen dat de iWatch een gezondheidsapparaat wordt? Ja. Vor¡g jaar de-cember brachten een aantal hoge piefen van Apple een bezoekje aan de FDA, de Amerikaanse Food and Drug Administration. De FDA bewaakt onder andere de kwaliteit van voedsel, medicijnen, cosmetica en . .. medische apparaten. Rest ons de vraag wat de iWatch allemaal kan meten. We kijken in onze glazen bol. Versnellingsrneter Een versnellingsmeter zal vrijwel zeker op de iWatch zitten, al is het maar om de stappen bij te houden die je op een dag maakt. Bloeddruk- en hartslagmeter De bloeddruk en hartslag worden nu aI vanaf de buitenkant van je arm gemeten, dus het zou vreemd zijn als de iWatch dit niet zou kunnen. Glucosesensor Een glucosesensor kan je bloedsuikerspiegel bijhou-den en biedt op die manier belangrijke informatie voor bijvoorbeeld diabetespatiënten. Omgevingssensor Er lijkt ook een omgevingssensor in de iWatch te komen. Deze moet op basis van temperatuur en lucht-vochtigheid weten ofje buiten aan het hardlopen bent of binnenshuis op een loopband. Gyroscoop Een gyroscoop zit ook in de iPhone en ipad, dus die kan gemakkelijk ook in een iWatch. Een gyroscoop kan bij-voorbeeld vertellen in welke oriëntatie de iWatch zich bevindt, zodat het scherm aan springt alsje ernâar kijkt. 30
 11. 11. ' .ì tr ,:' Onlangs benadrukte Tim Cook het belang van stem-bediening. Even snel een be-richtje ¡nspreken is immers veel lrandiger dan typen, zeker op een klein horloge. Neem daarbij nog de nieuwe mogelijkheden van l05 8 voor spraakberichten en zo'n spraaksensor klinkt opeens heel logisch. . ì,i ìa:(,ì.r','t,1¡::¡r ¡,1¡' Wij van de iCreate hebben ons lange tijd afgevraagd hoe je met de iWatch je eetgedrag gaat bijhouden. Tijdens ons bezoek aan het REshape Center werden we gewezen op spectrometers. Die houd je even voor je maaltijd en berekent onmiddellijk de calorische waarde I -l :' il; j',i 'i I rll:: i Een belangrijk probleem dat Apple voor de iWatch zal moeten tackeler is dat van batterijduur. iPhones mo, ten dagelijks aan de stroom, maar dat wilje met een horloge helema¿ niet. Bovendien wilje de iWatch oo 's nachts omhouden om je slaapdal te meten. Hoe gaat Apple dat pro-bleem oplossen? Een mogelijkheid door de iWatch helemaal geen elek tronisch display te geven, maar eer ouderwetse wijzerplaat, Het scherr is immers de grootste stroomvretet van elektrische apparaten. Een iWatch zonder scherm .,. wij zien het zomaar gebeuren. Het gra pige is dat deze denkwijze haaks zc staan op die van alle hedendaagse smartwatches - net zoals de iPhonr ooit brak met alle smartphones var die tijd. Hedendaagse smartwatch( nemen een paar taakjes over van je smartphone, zodat je die niet zo vaak u¡tje broekzak hoeft te halen. De tegengestelde gedachte is: waa om zou je horloge een uitgebreid display geven als je al een veel bett display in je broekzak hebt zitten? En laat Apple nou net een nieuw techniek hebben geintroduceerd die de uitwisseling tussen apparat€ vloeiend maakt. Dankzij Continuit) worden je smsJes en telefoonge-sprekken direct doorgestuurd naar je Mac en kun je een mailtje begin-nen op het ene apparaat en direct verdertypen op het andere. Deze uitwisseling zou voor een display-loze iWatch ideaal zijn:je toont de informatie gewoon op een willeker rig ander apparaat in de buurt. Wie heeft er dan nóg een display nodig Van de andere kant zou Continuity er ook voor kunnen zorgen dat de informatie op je iPhone wordt ge-sp¡ egeld op je iWatch mét display . rrrliìilkt¡tgl JÂìt.lr,',1,,ih¡¡¡r lilì¿¡¡{l+'. t¡¡¡nllhtct' iiiil;lrl.1ll.:rrii rlitiÌ,ttri<,i!ßtr) . .1ù'.=jrl' i,, Ii'i:r i,r l: We hebben zo'n vermoeden dat de iWatch een zweetsensor gaat krijgen. ln je zweet zit heel veel informatie, zoals de hoeveelheid sporenelementen (zoals kalium en ijzer) in je lichaam, waarna de iWatch precies zou kunnen zeggen watje lichaam nodig heeft en wat niet. Het schijnt dat Apple zo'n sensor intern heeft ontwikkeld. lì 'ì, I ;.t i rtì i.'i ì1. Dit is zo'n sensor die er vooral voor moet zorgen dat de batterij van het horloge het lang volhoudt. Als het donker is, hoeft de achtergrondverlichting van het display niet op honderd procent te branden. =_,,ir: t -ri:1,i. Het lijkt een gek idee, maar de techniek is inmiddels ver genoeg om geuren te herkennen. Ook dat leerden wij bij REshape. Als je een kopje koffie drinkt, krijgt de iWatch dat automatisch mee met behulp van de geur van de koffie. Het kan nu al, maar misschien maakt zo'n sensor de iWatch te duur. Ð

×