Storytelling vs.české knihovnyLucie MlýnkováZávěrečný úkol předmětu Kurz práce s informacemi
ObsahArgumentace ............................................................................................................
ArgumentacePro výběr mého tématu jsem se rozhodla, jelikož se jím v současné době intenzivně zabývám.Oblast souvisí převáž...
Zmínila jsem propagační leták, to však není jediná forma, jak vyprávění propagovat. Pokud máknihovna prostředky, respektiv...
Použitá literaturaSIMMONS, Annette . Přesvědčujte a ovlivňujte pomocí příběhů : storytelling. Brno : Computer Press,2008. ...
Storybird: Artful storytelling  -  Přímý zdroj popisovaného nástroje  -  Aktuální informace  -  Relevantní inform...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Storytelling vs. české knihovny

433 views

Published on

Závěrečný úkol do předmětu Kurz práce s informacemi popisuje, jak využít storytelling v knihovnách a konkrétně pak v českých, kde není téměř vůbec využíván.

 • Be the first to comment

Storytelling vs. české knihovny

 1. 1. Storytelling vs.české knihovnyLucie MlýnkováZávěrečný úkol předmětu Kurz práce s informacemi
 2. 2. ObsahArgumentace ........................................................................................................................................... 2Storytelling vs. české knihovny................................................................................................................ 2Anotace ................................................................................................................................................... 3Klíčová slova ............................................................................................................................................ 3Použitá literatura ..................................................................................................................................... 4Hodnocení zdrojů .................................................................................................................................... 4Vizualizace ............................................................................................................................................... 5 1
 3. 3. ArgumentacePro výběr mého tématu jsem se rozhodla, jelikož se jím v současné době intenzivně zabývám.Oblast souvisí převážně s marketingem knihoven, jenž se stává čím dál tím větší a nutnou součástíknihovnictví. Vzhledem k tomu, že na téma píšu zároveň magisterskou práci, myslím si, že jepro mě jasnou volbou. V tomto textu se chci konkrétně podívat, jak jsou na tom knihovnyse storytellingem. Jak se dá využít a zda existují příklady z praxe.Storytelling vs. české knihovnyNa samotný úvod bych nejdříve ráda vysvětlila proč zrovna storytelling. Knihovny současnostiprodukují spoustu zajímavých služeb a akcí. Ty ale mohou zůstat bez povšimnutí. Proto je nutnézapojovat marketing, převážně tedy propagační činnost. A právě storytelling je jedna z metod, kteráby mohla nalákat čtenáře do knihoven. Primárně se jedná se o vyprávění příběhů. Příběh je znovuvybavený zážitek vyprávěný s dostatečným citem a smyslem pro detail tak, aby byl schopenv posluchačích navodit pocit, že si jej sami prožili.1V marketingových publikacích a článcích můžeme často číst o důležitosti příběhu. Článek autoraD. Stevensona – Storytelling – The Art of Costumer Engagement přímo vybízí používat příběh, pokudchceme přesvědčit svoje zákazníky.2 Ne jinak je tomu v knize autorky A. Simmons – Přesvědčujtea ovlivňujte pomocí příběhů : Storytelling, kde uvádí: Lidi asi řeknou, že chtějí objektivní fakta… Alepodíváte-li se hlouběji, zjistíte, že důvod, proč chtějí tato fakta, je vždy osobní. Většinou může býtchování definováno ve vztahu k osobním potřebám (stejně jako mnoho dalších stejně platnýchstanovisek). Potřebujeme někam patřit, potřebujeme pocit bezpečí a potřebujeme cítít, že mámeve světě vliv3. Výzkum v oblasti marketingu a psychologie mj. navíc uvádí, že příběh dostane cílovouskupinu do potřebné akce, která vede k dosažení cílů.4Po bližším prozkoumání jsem zjistila, že tato problematika není moc uvedena v praxi. A pokud ano,neexistují o ní dokládající informace. České knihovny tedy nemají se storytellingem jako propagačnímnástrojem převážně žádné zkušenosti.Z mého pohledu si však myslím, že je pro knihovny tou pravou metodou, jak propagovat akce.Protože příběhy jsou duší knihovny. Není nic jednoduššího, než na danou akci vymyslet konkrétnípříběh. Knihovna může vyzpovídat i své čtenáře a inspirovat se každým z nich. Uvedu nyní příkladz praxe. V knihovně se připravuje nová výstava fotografií autora, který cestoval po severských zemícha zachytil tak jejich jedinečnou atmosféru a krásu. Téma je samo o sobě poutavé, nicméně i takknihovna musí vytvořit propagační materiály, aby se o chystané výstavě vědělo. V první řadě jepotřeba si poslechnout autorův příběh, jak fotografie vznikaly. Stačí si vzít jednu z nich, umístit jina leták, který půjde do oběhu a napsat její příběh. Autor bude mít jistě mnoho zajímavých zážitků,které u cílové skupiny vyvolají emoce. A pokud bude příběh vyprávěn tak, aby ostatní měli pocit, že sijej sami prožili, nebo ho budou chtít prožít, bude vytvořena důvěra, která je potřebná k přivedeníčtenářů či uživatelů do knihovny.1 SIMMONS, Annette. Storytelling : Přesvědčujte a ovlivňujte pomocí příběhů. 2008. s.202 STEVENSON, Doug. Storytelling-The Art Of Customer Engagement. 20083 SIMMONS, Annette. Storytelling : Přesvědčujte a ovlivňujte pomocí příběhů. 2008. s.1894 WOODSIDE, Arch G., Suresh SOOD a Kenneth E. MILLER. When consumers and brands talk: Storytelling theoryand research in psychology and marketing. 2008 2
 4. 4. Zmínila jsem propagační leták, to však není jediná forma, jak vyprávění propagovat. Pokud máknihovna prostředky, respektive v dnešní době stačí obyčejný fotoaparát, může si příběh natočits živými herci, kterými mohou být oni sami, nebo osloví pár dobrovolných čtenářů. Nejlépe se hledámezi mladšími, kteří jsou pro každou legraci. Pak stačí jednoduchý software Windows Movie Maker,který obsahuje každý počítač s operačním systémem Windows, video nastříhat a udělat z nějpoutavý, zábavný a interaktivní klip, jež budou moci čtenáři shlédnout na webových stránkáchknihovny či sociálních sítích. V dnešní době už existuje celá řada nástrojů, které se na storytellingpřímo zaměřují. Ráda bych jeden z nich představila.Jedná se o Storybird – http://storybird.com. Spadá do kategorie digitálního storytellingu, protože jevytvářen v elektronickém prostředí a v něm je také šířen. Tento kolaborativní nástroj můžou uživatelépoužívat zcela zdarma. Existuje však i jeho rozsáhlejší verze s dalšími funkcemi, kterou je nutné užzaplatit. Pro primární účel, jako je vytvoření příběhu a sdílení ho mezi ostatními, však bezplatná verzeplně dostačuje. Jeho použití je také velmi snadné. Pro vytváření příběhu je potřeba, aby se uživatelzaregistroval. Neučiní-li tak, může si příběhy pouze prohlížet. Pakliže má již svoje přihlašovací údaje,může začít s vyprávěním v online prostředí. Je to velmi intuitivní proces, který zvládne každý. Obrázkya kresby jsou v tomto nástroji již uložené, stačí si vybrat jejich autora a tvořit. K obrázkům je možnédoplnit i text. Po dokončení se dá příběh buď uložit v tomto nástroji, nebo se dá poslat emailem.Tuto možnost knihovna může zapojit např. při propagaci zavádění nové služby. Příběh můžeobsahovat čtenáře, který přichází do knihovny a službu využije. Pointou příběhu mohou být veškerévýhody, které služba nabízí a které si sebou čtenář odnese. Celé vyprávění by mělo opět působitna vytváření důvěry, měly by se zde objevit i příklady, které běžně uživatelé při používání něčehonového zažívají. Např. když si čtenář neví rady a co nebo kdo mu může pomoci s řešením problémůatd. Tato forma propagace je nenáročná a zcela bezplatná. Knihovna ji opět může umístit na svojewebové stránky, případně sociální sítě.Na závěr bych chtěla shrnout, že propagace v knihovnách již své místo má, ale zatím není přílišrozvíjena. Storytelling jako propagační nástroj nabízí mnoho možností, jak přivést čtenáředo knihoven. Působí na emoce a vyvolává v lidech důvěru. Mnozí z nich si uvědomují, že jsou součástídaného příběhu. Tím spíš mohou začít využívat služby či navštěvovat pořádané akce.AnotaceText se zabývá vysvětlením pojmu storytelling a jak jeho podstata souvisí s propagační činnostíobecně ale i v knihovnách. Orientuje se na problematiku českých knihoven a snaží se zjistit, zda jeběžnou součástí jejich praxe. Dále nabízí možnosti, jak jej do praxe zapojit a představuje onlinenástroj, který není nákladný a knihovna jej může plně využít pro své potřeby. Shrnuje důležitoststorytellingu a jak působí na uživatele.Klíčová slovaStorytelling, Knihovna, České knihovny, Marketing, Propagace, Využití, Praxe, Digitální storytelling,Nástroje, Storybird, 3
 5. 5. Použitá literaturaSIMMONS, Annette . Přesvědčujte a ovlivňujte pomocí příběhů : storytelling. Brno : Computer Press,2008. 218 s. ISBN 978-80-251-2112-2STEVENSON, Doug. Storytelling-The Art Of Customer Engagement. National Underwriter / Life &Health Financial Services. 2008, roč. 112, č. 28, s. 14-16. ISSN 08938202.WOODSIDE, Arch G., Suresh SOOD a Kenneth E. MILLER. When consumers and brands talk:Storytelling theory and research in psychology and marketing. Psychology & Marketing. 2008, roč.25, č. 2, s. 97-145. ISSN 07426046.Storybird: Artful storytelling [online]. 2009 [cit. 2013-01-05]. Dostupné z: www.storybird.comStorybird: Nástroje.knihovna.cz. Nástroje.knihovna.cz [online]. c2012 [cit. 2013-01-05]. Dostupnéz: http://nastroje.knihovna.cz/nastroje/vyuka/11-storybird.htmlHodnocení zdrojůSIMMONS, Annette. Storytelling : Přesvědčujte a ovlivňujte pomocí příběhů - Shrnutí problematiky storytellingu jako marketingové oblasti - Uznávaná odbornice na storytelling (vydala již mnoho knih) - Kniha přeložená do češtiny (správné pochopení významu) - Aktuální dokument - Velké množství na odkazů na další odbornou literaturuSTEVENSON, Doug. Storytelling-The Art Of Customer Engagement - Elektronický informační zdroj - Odborný článek z časopisu umístěného v databázi ProQuest - Aktuální dokument - Relevantní informace k požadovanému tématu - Odborník na storytelling (Prezident ve společnosti Corporate Storytelling in Business – Linkedin)WOODSIDE, Arch G., Suresh SOOD a Kenneth E. MILLER. When consumers and brands talk:Storytelling theory and research in psychology and marketing - Elektronický informační zdroj - Výzkumná zpráva umístěného v databázi ProQuest - Aktuální dokument - Relevantní informace k požadovanému tématu - Autoři se zabývají touto oblastí více, vydali více článků ke stejnému tématu 4
 6. 6. Storybird: Artful storytelling - Přímý zdroj popisovaného nástroje - Aktuální informace - Relevantní informace - Dostupné informace - Ověřené informace v praxiStorybird: Nástroje.knihovna.cz - Zdroj v češtině popisující nástroj storybird - Aktuální informace - Důvěryhodný projekt, který se stará o náplň webu - Ověřené informace v praxi - Text odkazuje na hlavní zdrojVizualizace__________________________________________________________________________________ 5

×