KPI Závěrečný úkol

383 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
383
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

KPI Závěrečný úkol

  1. 1. Anotace Téma tohoto odborného textu se nazývá Ruské národní lidové pohádky a jejich rysy.Práce popisuje charakteristické rysy různých druhů pohádek a dále se hlouběji zabývápohádkami o zvířatech, jejichž účelem je mravní ponaučení mládeže. V charakteristicepohádek jsou popsány různé druhy ruských pohádek a to zejména povídky o zvířatech,pohádky o nadpřirozenu a magii plné zázraků a kouzel, složitější dobrodružné povídky asatirické historky. Další část práce, která je věnována bližšímu popisu pohádek o zvířatechnabízí čtenáři charakteristické vlastnosti tohoto druhu pohádek, jejich význam, jaké postavyv nich obvykle vystupují, apod. V závěru práce je umístěn úryvek z ruské pohádky Okocourkovi, kohoutkovi a lišce společně s jeho překladem do českého jazyka.
  2. 2. RUSKÉ NÁRODNÍ LIDOVÉ POHÁDKY A JEJICH RYSY Pohádka je jedním z hlavních druhů ústní lidové slovesnosti. Pohádky existujív ústním podání, či psané v knihách a jsou oblíbenou četbou dětí i dospělých ve městech i navenkově. Charakteristickými znaky pohádky jsou především snění o budoucnosti, jejísouvislost s realitou, estetické cítění. Pohádky jsou propojeny se vzpomínkami na dětství. Slovem pohádka máme na mysli příběhy o zvířatech, jejichž účelem je mravníponaučení mládeže, kouzelné příběhy plné čar a zázraků, složitější dobrodružné příběhy asatirické anekdoty. Každý z těchto typů ústní lidové prózy má své charakteristické rysy: svůjobsah, motivy, obrazový systém, jazykové prostředky. Jednotlivé druhy pohádek jsou rozdílné nejen svojí tematikou, nýbrž celým systémemobrazů, kompozičními zvláštnostmi, uměleckými postupy, zkrátka celým stylem. Různé typyústní lidové prózy mají jeden společný rys, který odlišuje jejich tvůrčí metodu od podobnýchdruhů ústní prózy (historických pověstí, náboženských legend, fantastických příběhů).Pohádka je předčítána či vyprávěna vypravěčem a posluchači ji vnímají především jakopoetickou fikci a hru fantazie. Nadpřirozenost, která je zásadním rysem pohádek se výrazně projevuje zejménav pohádkách o kouzlech a čárách, ve své podstatě nejméně obyčejných a nejtypičtějších protento žánr. Různé žánry pohádek jsou znatelné u různých národů na různých úrovních. V ranýchfázích svého vývoje byla pohádka úzce spojena s jinými druhy ústní prózy (mýty, legendami,povídkami), a proto je obtížné stanovit mezi nimi hranici. K vyčlenění pohádky jakosamostatného žánru došlo v rané fázi sociálně-ekonomického rozvoje. Pohádky z celého světa jsou si nejen velmi podobné, ale zároveň i velmi odlišné.Odrážejí život v prostředí, ve kterém jsou popisovány, historii národa který je vytvořil auchovával, ukrývají v sobě filosofii národa a estetiku. Jejich obsah a forma jsou výsledkemkolektivního práce. Pohádka se proměňuje v závislosti na tom, kde, kdy a kdo ji vypráví, kdo jsouposluchači, na repertoáru každého národa, v jakou epochu je vyprávěna a v jakém prostředí.
  3. 3. Ruské pohádky o zvířatech Rusko má pohádek o zvířatech ve svém repertoáru poměrně málo. V současné doběpříběhy o zvířatech určeny zejména dětem. Tyto příběhy měly původně výchovný nebonáboženský účel. Pohádky o zvířatech jsou kratší a ne příliš složité. Většinou sestávají z jednéepizody. Jedním z dávných symbolů národů lovců byl medvěd. Mezi mnoha lidmi jsou známé arozsáhlé mytologické příběhy o zázračném, božském původu medvěda. Známá je napříkladlegenda o tom, jak žil medvěd v nebi společně s Bohem a za svoji neposlušnost a tvrdohlavostbyl odsouzen k životu na zemi. Nejvíce pohádek o zvířatech (86) mohou čtenáři najít ve sbírce A. N. Afanasjeva. Vpohádkách o zvířatech jsou zvířata obdařena nejen lidskou řečí, ale i vědomím o lidskémživotě, lidskými vztahy, mají stejné potřeby a pocity jako lidé. Někdy nastává také čistě ruskáscéna: ruský mráz a sníh, chalupa, sáně, ruský zvyk dohazování, dostání ženicha pod čepec,oplakávání nebožtíků.
  4. 4. Úryvek z pohádky O kocourkovi, kohoutkovi a lišce a jeho překlad Кот, петух и лиса Русская народная сказка лушайте: жил-был старик, у него были кот да петух. Старик ушел в лес на работу, кот понёс ему есть, а петуха оставил стеречь дом. На ту пору пришла лиса: - Кукареку, петушок, Золотой гребешок, Выгляни в окошко, Дам тебе горошку,Так пела лисица, сидя под окном. Петух выставил окошко, высунул головку ипосмотрел: кто тут поет? А лиса хвать его в когти и понесла в свою избушку. Петухзакричал:- Понесла меня лиса, понесла петуха за темные леса, за дремучие боры, по крутымбережкам, по высоким горам. Кот Котофеевич, отыми меня!Кот услыхал крик и бросился в погоню, настиг лису, отбил петуха и принес его домой.- Смотри же, Петя, - говорит ему кот, - не выглядывай в окошко, не верь лисе: она съесттебя и косточек не оставит.Старик опять ушел в лес на работу, а кот понёс ему есть. Старик, уходя, заказывалпетуху беречь дом и не выглядывать в окошко. Но лисице больно захотелось скушатьпетушка. Пришла она к избушке и запела: - Кукареку, петушок, Золотой гребешок, Выгляни в окошко, Дам тебе горошку, Дам и зернышек.
  5. 5. O kocourkovi, kohoutkovi a lišce Ruská národní pohádkaPoslouchejte: žil, byl jeden dědeček a ten měl kocourka a kohoutka. Když šel dědečekpracovat do lesa, kocourek odnesl dědečkovi jídlo a nechal kohoutka, aby hlídal chaloupku.Když v tu chvíli přišla liška:,,Kykyryký, kohoutku,zlatý hřebínku,vykoukni z okénka,dám ti hrášku,´´zpívala liška, když seděla pod oknem. Kohout otevřel okénko a vykoukl zvědavě ven: ,,kdo totu zpívá?´´ A liška chňap a unesla jej do své chaloupky. A kohoutek křičel:,,Unesla mě liška, unesla kohoutka do temných lesů, až do hustých borových lesů, přes strmébřehy, přes vysoké hory. Kocorku Mourku, zachraň mě!´´Kocour uslyšel křik a začal lišku pronásledovat, dohnal ji, sebral jí kohoutka a odnesl jejdomů.,,Poslouchej, kohoutku,´´ povídá mu kocour, ,,nevykoukávej z okénka, nevěř lišce, sežere tě,nezbude po tobě ani kostička.´´Dědeček zase odešel do lesa pracovat, a kocourek mu nesl jídlo. Než dědeček odešel, varovalkohoutka, aby hlídal chaloupku a nevykukoval ven z okénka. Ale lišce se zoufale zachtělo dátsi kohoutka k večeři. Přišla k chaloupce a zpívala:,,Kykyryký, kohoutku,zlatý hřebínku,vykoukni z okénka,dala jsem ti hrášku,dám ti i zrníčka.´´
  6. 6. Argumentace Téma k tomuto odbornému textu zní Ruské národní lidové pohádky a jejich rysy.Téma jsem si vybrala proto, že studuji magisterský obor Překladatelství ruského jazyka, kterýzahrnuje předmět východoslovanský folklór. V osnově k tomuto předmětu bylo zahrnutoprávě téma ruských národních lidových pohádek. Toto téma je podle mého názoru zajímavýmpro mnoho lidí, kteří se hlouběji zajímají o tuto problematiku, ale taktéž se v něm může najít iúplný laik. Jelikož práce pojednává o druzích ruských pohádek a hlouběji se zabývápohádkami o zvířatech, uvádím zde také jako příklad úryvek z jedné pohádky spolu s jejímpřekladem do češtiny.Klíčová slova Ruská národní lidová pohádka, charakteristické rysy, pohádky o zvířatech, postavy,nadpřirozeno, mravní ponaučení mládeže.Použité zdrojePOMERANCEVA, Erna Vasiljevna. Russkaja narodnaja skazka. Moskva: IzdatelstvoAkademii nauk SSSR, 1963.hodnocení zdroje:zdroj je relevantní pro psaní odborného textu proto, že autorka knihy vydala přes 300 knih,recenzí, článků,její práce hrála vážnou roli v rozvoji sovětské folkloristiky,je vzdělána v oblasti ruského folkloru,její působení v tomto oboru mělo trvání téměř 50 let,dílo bylo zapůjčeno v ústřední knihovně FF MU,
  7. 7. ЛУКОШКИН, Юрий. Lukoshko.net: narodnyje skazki. [online]. 2001-2012 гг. [cit. 2012-12-22]. Dostupné z: http://lukoshko.net/story/kot-petuh-i-lisa.htmhodnocení zdroje:zdroj je relevantní pro psaní odborného textu proto, že je uveden autor webových stránek,autor je erudován v daném oboru,web byl naposledy aktualizován v letošním roce,odkazy jsou funkční,webové stránky jsou přehledné a účelnéMyšlenková mapa k tématu

×