ArgumentaceDané téma jsem si vybrala proto, že ráda chodím do přírody, především do přírody kamnezasahuje člověk. Na těcht...
Stránská skálaStránská skála je skalním útvarem ležícím v nejsevernější části katastru brněnské městskéčásti Brno-Slatina....
lomové stěny objevili jeskyni plnou jílovité hlíny a kostí. Jeskyně sloužila jako doupě šelem,ovšem ne po celou dobu. Krom...
2) IVÁNKOVÁ, Lenka. Tajemná zákoutí Stránské skály. Moravské noviny Rovnost    [online]. Brno: Moravské novinové nakladate...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Závěrěčný úkol do KPI

390 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
390
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Závěrěčný úkol do KPI

  1. 1. ArgumentaceDané téma jsem si vybrala proto, že ráda chodím do přírody, především do přírody kamnezasahuje člověk. Na těchto lokalitách je zajímavá velká druhová rozmanitost jak rostlin, takživočichů. Některé tyto lokality jsou jedinými místy v celé ČR, kde se vyskytují vzácnéa zároveň státem chráněné rostliny nebo živočichové. Téma jsem si volila podle toho, co mězajímá ale také proto, aby mě psaní dané práce bavilo a získala jsem co nejvíce informací,které pro mě budou přínosné.PŘÍRODNÍ PAMÁTKY V OKOLÍ LÍŠNĚLíšeňLíšeň je historický městys, katastrální území a městská čtvrť. Od 24. listopadu 1990 se stalaměstskou částí na východě statutárního města Brna. Lze ji rozdělit na starou (původnízástavba) a na novou (sídliště jsou vybudována ve druhé polovině 20. století).V severní části katastru Líšně se nacházejí poměrně rozsáhlé lesy a zasahuje sem jižní částCHKO Moravský kras. Na východní hranici katastru se nachází překrásné Mariánské údolí,jež je často využíváno ke kulturním účelům, a Brňany využíváno k rekreaci a relaxaci.Líšní prochází také naučná stezka Hády a údolí Říčky s celkem 17. zastaveními. NedalekoLíšně se nachází i zajímavý geologický útvar Stránská skála.Přírodní památkaPřírodní památka je v zákoně o ochraně přírody a krajiny definována jako přírodní útvarmenší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště vzácných nerostůnebo ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů. Přírodní památka je zřízená k ochraněurčitých přírodních objektů místní až národní hodnoty.Přírodní památku vyhlašuje vyhláškou krajský úřad, správa chráněné krajinné oblasti, správanárodního parku nebo statutární město. Poznáme ji podle toho, že po obvodu je značenamalým státním znakem České republiky a dvěma pruhy na sloupech a kmenech stromů.Spodní pruh je zakreslen pouze na straně směrem k nechráněnému území, zatímco horní pruhobíhá celý obvod kmene. Tedy při vstupu na území jsou viditelné dva červené pruhy a přijeho opuštění je pak vidět pouze jeden pruh.V České republice je k září 2010 evidováno 1 206 území a objektů, které mají status přírodnípamátka.
  2. 2. Stránská skálaStránská skála je skalním útvarem ležícím v nejsevernější části katastru brněnské městskéčásti Brno-Slatina. Nachází se mezi Slatinou a Líšní, na rozhraní černovické a tuřanské terasy.Tato evropsky významná lokalita leží v nadmořské výšce 310 m n. m. Roku 1978 bylavyhlášena jako národní přírodní památka. Patří k oblíbeným výletním místům mnoha Brňanů.Jde o jedinečnou biologickou, archeologickou a paleontologickou lokalitu, která je tvořenavíce než 50ti metrovou stěnou jurského vápence starého zhruba 156 milionů let.V okolí Stránské skály byly objeveny archeologické nálezy, které dokazují pravěké osídleníčlověka na území jižní Moravy z doby 700 000 let př. n. l. Jedná se o kamenné nástrojea pěstní klíny. Bylo zde prokázáno i první použití ohně člověkem ve střední Evropě.Paleontologicky je místo významné nálezem zkamenělin z doby jurské a z období čtvrtohor.Nacházejí se tu stopy mořských živočichů. K nejvzácnějším fosiliím, které zde byly objeveny,patří objev nálezu zubů žraloků, ryb a mořských bezobratlých. Nálezy jsou uloženyve sbírkách Moravského zemského muzea. V okolí Stránské skály byly nalezeny důkazyo existenci tygra šavlozubého na našem území. Jednalo se o otisk jeho zubů v kamennémkvádru, který je uložen v muzeu Anthropos v Brně.Vápenec ze skály byl od přelomu 12. a 13. století těžen pro stavební účely, a byl použitna mnoha stavbách v Brně, např. byl použit na románský základ brněnské katedrály sv. Petraa Pavla, z vápence byla postavena část kašny Parnas na Zelném trhu nebo Zderadův sloupstojící na ulici Křenová. Když se pozorněji zadíváme na tyto stavby, neuniknou nám otiskymořských živočichů.Pod kopcem byly za války vybudovány německé kryty, ve kterých se měly nacházet strojea zařízení určené pro výrobu součástí leteckých motorů. Po válce některé prostory převzalacivilní obrana. Vedle uměle hloubených štol se zde nacházejí i tři pásma vápencovýchjeskyní, které dříve posloužily jako domov pravěkému člověku. Celkem v této lokalitě bylonalezeno asi 29 jeskyní. V nejnižší části jeskynního systému by se mělo nalézat jeskynníjezírko, jehož existenci ale nikdo nepotvrdil.Paleontologicky nejdůležitější jeskyní je tzv. Velká medvědí jeskyně. Byla objevena dělníkypři ražbě štol. Před 600 000 lety se stala úkrytem medvědů. Vypovídají o tom nálezyfosfátové hlíny z pozůstatků hnědých medvědů a jejich kostí. V prehistorických dobách tutolokalitu rozdělovala řeka Svitava, která zde měla několik slepých ramen a vytvořila tak různébiotopy. K dalším nálezům patří skořápky vajec rozličných druhů ptáků a velkých koní.Další významnou jeskyní je Woldřichova. Tato jeskyně dostala název podle dr. JosefaWoldřicha, který je sběratelem jurských zkamenělin z této lokality. V roce 1910 při odstřelu
  3. 3. lomové stěny objevili jeskyni plnou jílovité hlíny a kostí. Jeskyně sloužila jako doupě šelem,ovšem ne po celou dobu. Kromě kostí a zubů hyen, slonů, koní a turů tam byly objevenypozůstatky ohniště a jednoduchých kamenných nástrojů. Jednalo se o unikátní nálezy, kterédodnes nemají v Evropě analogii, protože pocházely z doby meziledové a ke konci etapy jiobýval Homo erectus. Dnes již jeskyně neexistuje. V průběhu předválečných let byla zničenatěžbou.Na Stránské skále se vyskytuje mnoho teplomilných druhů rostlin a živočichů. V jarníchměsících jsou vidět fialové květy koniklece velkokvětého, a v létě jsou zde k vidění květinyrůzných barev a vůní, např. mateřídouška, šalvěj luční, kavyl Ivanův, hvozdík, osivka jarnínebo tolit lékařský. Při troše štěstí je tu možné spatřit kudlanku, nebo užovku hladkou.Podzemní prostory bývají zimovištěm desítek netopýrů.AnotacePráce je zaměřena na seznámení čtenáře s danou lokalitou Líšeň a přírodními památkamivyskytujícími se v jejím blízkém okolí. Nejdříve se čtenář seznámí s historií brněnské městskéčásti Líšeň. Další část textu se týká vymezení a definování pojmu přírodní památka. V hlavníčásti textu se čtenář seznámí s přírodní památkou Stránská skála. Získá informace o jejíhistorii, o uskutečněných nálezech, ale také o flóře a fauně, která se zde vyskytuje.Klíčová slovapříroda, rostlina, památka, lokalita, živočich, nálezySeznam použité literatury1) Líšeň. O Líšni: Základní údaje o Líšni [online]. 15. 5. 2012 [cit. 2013-01-02]. Dostupné z: http://www.brno-lisen.cz/zakladni-udaje-o-lisni/t1127 oficiální stránky MČ Líšeň aktuálnost článku přehledné stránky získání potřebných informací uveden vydavatel www stránek
  4. 4. 2) IVÁNKOVÁ, Lenka. Tajemná zákoutí Stránské skály. Moravské noviny Rovnost [online]. Brno: Moravské novinové nakladatelství, a.s, 2007 [cit. 2013-01-02]. ISSN 0862-7967. Dostupné z: http://www.denik.cz/tipy/stranska_skala.html užitečné informace objektivnost je uveden vydavatel tisku3) SKLENÁŘ, Karel; SKLENÁŘOVÁ, Zuzana; SLABINA, Miloslav. Encyklopedie pravěku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Libri, 2002. 428 s. ISBN 80-7277-115-9. autoři jsou erudovaní přehlednost objektivnost4) Zvláště chráněná území. Ministerstvo životního prostředí ČR [online]. © 2008 - 2012 [cit. 2013-01-02]. Dostupné z: http://www.mzp.cz/cz/zvlaste_chranena_uzemiObrázek

×