Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentacija planine

1,536 views

Published on

Published in: Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Prezentacija planine

  1. 1. Млађе веначне плание Европе •Набране или веначне планине се састоје од наслага стена •Оне су се под великим притиском савиле у крупне наборе
  2. 2. • На многим местима у таквим планинама могу се видети наслаге стена
  3. 3. • Неки примери набраних (веначних) планина у Европи су: • Балкан • Алпи • Кавказ • Динариди • Пиринеји • Апенини • Карпати • Пинд
  4. 4. • Младе веначне планине су углавном стрмије и више од старих громадних планина
  5. 5. • Оне имају оштре врхове и стрме стране
  6. 6. Алпи • Алпи је заједнички назив за највиши планински масив у Европи, који је протеже од Аустрије и Словеније на истоку, кроз Италију, Швајцарску, Лихтенштајн и Немачку до Француске на западу. Такође, Алпи су најгушће насељен планински венац у Европи који је распрострањен на 200.000 km² на којем живи око 20 милиона људи. Важни извори економских прихода су туризам, млекарство, шумарство, производња електричне енергије и производња соли из руде соли. Због скраћених транзитних путева који повезују централну и јужну Европу, Алпи су били веома важан пут за трговце још из древних времена. Реч Алпи значи планине.
  7. 7. Балкан • Балкан (Стара планина) је планински масив у Бугарској и Србији. Пo њој је своје име добио географски политички појам “Балкан".
  8. 8. Хвала на пажњи Андрија Живић Андрија Радовић VI-3

×