Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Primer terç treball

286 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Primer terç treball

  1. 1. 1. CONCEPTE XARXES SOCIALS 1.1.Que són les xarxes socials? L'aparició de la web 2.0 ha ajudat a amplificar la interacció entre les persones amb una plataforma, que permet la relació entre usuaris. Castañeda, l'any 2010, va definir les xarxes socials com una eina telemàtica de comunicació que tenen com a base la web. S'organitza al voltant de perfils personals o professionals dels usuaris i tenen com a objectiu conectar seqüèncialment als propietaris de dits perfils. Segons la wikipèdia, les xarxes socials són una forma de representar una estructura social, si dos elements del conjunt d'actors, ja sigui individus o organitzacions, estan relacionats d'acord a qualsevol criteri (relació professional, amistad,...) es construeix una línia que conecta amb els nodes que representen a dits elements. Per tant, podem concloure que les xarxes socials són una forma de interacció social on les persones es comuniquen, integren una comunitat i cooperen, a través de nodes, on representen cada individu, que estan conectats en línea per poder facilitar la comunicació. Aquestes permeten construir un perfil públic en un sistema, gestionar una llista d'altres usuaris amb els cuals comparteixen un vincle, i, veure i crear els seus vincles i els realitzats per altres en el sistema. 1.2. Característiques de les xarxes socials Les característiques principals de les xarxes socials són: • Participatius i efectius • Inestabilitat i dissolució constant • Conjunt de perones amb iguals necessitats, interessos, curiositats, etc • Organitzats per potenciar recursos • Amb identitat --> perfil • Regulats per normes de conducta. 2.TIPOLOGIA DE XARXES SOCIALS Segons Pablo Burgueño, podem classificar les Xarxes Socials de dues formes: analògiques i digitals. • Les primeres, són aquelles relacions socials que es desenvolupen en el medi físic i proper, és a dir, sense recurrir a cap aparell digital. Podria ser una conversa entre els amics a un bar, entre la familia a casa dels avis o a l'escola amb els companys de classe.
  2. 2. • Les segones, en canvi, corresponen a les relacions socials que són possibles mitjançant la intervenció de qualsevol aparell tecnològic per interactuar amb una o un grup de persones.La presència no és important, simplement la adquisició d'un aparell informàtic (mòvil, tablet, ordinador) que permeti aquesta comunicació és suficient. Després sols és necessari descarregar-se les aplicacions que ja tots coneixem: Facebook, Ovo, Skype, Twitter, entre molts altres. Però Burgueño vol anar més enllà i fa una distinció entre verticals i horizontals (en aquestes darreres). Les verticals no estan dirigides a cap usuari específic, sino a un públic en general i sense uns interessos definits o concrets. L'entrada i la participació són lliures i sense cap fi definit. Exemples: el Facebook, Twitter, Google +, etc. Al contrari que les anteriors, les horizontals sí es dirigeixen a uns usuaris definits . A més, comparteixen uns interessos comuns. Es distingeixen diversos grups: Professionals (dedicades a les relacions professionals: Viadeo i Linked In), d'Oci (dirigida a usuaris interessats en temes d'esport, cine, música, etc: Minube, Dogster, etc) i mixtes (que abarquen àmbits tant professionals com personals: Yuuglo, Unience, etc).
  3. 3. Trobem altres classificacions per: • La seva relació - Xarxes humanes: fomenten les relacions entre les persones = Tuenti - Xarxes Socials de Continguts: els perfils es creen a partir de la informació trobada en el mateix ordinador = Flikr - Xarxes Socials d' Objectes: uneixen marques, automòvils i llocs = Respectance • La seva localització: - Xarxes Socials Sedentàries: segons els gustos, els continguts, objectius, etc. = Blogger - Xarxes Socials Nòmades: segons la zona geogràfica = skout • La seva plataforma: – Xarxa Social MMORPG i Metaversos: la base és Client-Servidor = Gladiatus – Xarxa Social Web: la base és la mateixa estructura típica d'una web = My Space Continuant amb la classificació de les xarxes socials, segons wikipèdia, no hi ha un tipologia en concret. Han aplicat la tipologia de dividir-ho en horitzontals i verticals: • Horitzontals: cerquen la interrelació entre les persones en general, com per exemple xarxes socials d'amistad com Facebook, tuenti, Google+,Bebbo. • Verticals per tipus d'usuaris: van dirigits a uns usuaris específics, amb un interés en concret, com Linkedin, MyCatSpace. • Verticals per tipus d'activitats: són les que cerquen promoure una activitat per particular com per exemple informatives, de presentacions o de comun€icació, com per exemple YouTube, Micrbloggin, Twitter, Slideshare, Wikipedia, Skype...
  4. 4. Segons Ciudadano digital, es poden distinguir els següents tipus de xarxes socials: • Generals/personals: són aquelles en les que es comparteix i s'intercanvia informació de tipus personal o general i no tenen classificació de la informació, com per exemple Facebbok, Twitter, Tuenti, etc. • Professionals: són les xarxes socials dirigides a un públic concret i, la informació que s'intercanvia es de tipus laboral. El seu objectiu es tenir contactes laboralment, recomanacions, etc, com per exemple Linked In, Viadeo, etc. • D'oci: són aquelles que promouen un intercanvi d'informació relacionat amb el oci, música, jocs, viatjes, etc, com per exemple Last.FM, Wipley, Minube, Dogster i Moterus. • Continguts: en aquesta tipologia s'agrupen membres según el contingut que comparteixen, com per exemple fotografies, jocs, videos, etc. Cualque exemple són: Scribd, Flickr, Bebo, Friendster, Dipity, FileRide,etc. • Geográfiques: es produeix la conexió segons la localització de cadascú, com per exemple: Foursquare, Gowalla, Latitude, Brigthkite, Fire Eagle,etc. 3. FUNCIONS DE LES XARXES SOCIALS Les funcions de les xarxes socials a internet les podem resumir en les 3Cs: • Comunicació, perquè ens ajuden a posar en comú coneixements • Comunitat, perquè ens ajuden a trobar i integrar comunitats • Cooperació, perquè ens ajuden a realitzar coses junts 3.1.Serveis de les xarxes socials Per a poder desenvolupar aquestes funcions s'empren els servicis que poseeixen les xarxes, aquestos són: • Compartir contingut com fotografies, vídeos, pàgines web, textos, música o notícies. • Enviar missatges privats a d'altres usuaris • Participar en jocs socials que ofereix el servici • Comentar el contingut compartit per altres usuaris • Publicar events per anunciar aconteixements a la seva red de contactes • Parlar en temps real amb un o més usuaris mitjançant xat o sistemes de conversió grupal • Crear grups exclusius per a determinats contactes • Publicar comentaris en el perfil o espai personal d'altres usuaris 3.2.Classificació de les xarxes socials Segons la utilització d'aquestos servicis podem classificar les xarxes per temàtica, per activitat i per contingut. • • • • • • 3.2.1.Per temàtica Profesionals: Enfocades als negocis i activitats comercials. La seua activitat permeteix compartir experiències i relacionar grups, emprese i usuaris interesats en la col·laboració laboral. Identidad cultural:Degut al poder de la globalització, s'aprècia un increment de referència a l'origen per part de molts grups que creen les seues pròpies xarxes per mantenir la identitat. Aficions:Estan dirigides als amants d'alguna activitat d'oci i temps lliure. Aquestes són molt diverses. Moviments Socials: Es desenvolupen al voltant d'una preocupació social. Viatges: Aquestes xarxes han guanyat terreny a les tradicionals guies de viatges. Conecten viatgers que comparteixen les seues experiències per tot el món. Altres temàtiques: Trobem, per exemple, xarxes socials especialitzades en l'aprenentatge d'idiomes, plataformes per a talents artístics, de compres...
  5. 5. • • • • • • • • • • • • 3.2.2.Per activitat Microblogging: Ofereixen un servici d'enviament i publicació de missatges breus de text. També permeten seguir a d'altres usuaris, encara que açò no estableix necesariament una relació recíproca. Jocs: En aquestes plataformes es reuneixen usuaris per jugar i relacionar-se amb altres persones mitjançant els servicis que ofereixen. Geolocalització: Aquestes xarxes mostren el posicionament amb el que es defineix la localització d'un objecte, ja siga una persona, un monument o un restaurant. Marcadors Socials: L'activitat principal es emmagatzemar i clasificar enllaços per a ser compartits amb altres i, així mateix, conèixer les seues llistes de recursos. Aquestos servicis ofereixen la possibilitat de comentar i votar els continguts dels membres, enviar missatges i crear grups. Compartir objectes: Els membres d'aquestes xarxes comparteixen diversos continguts com vïdeos, fotografies, o notícies, i mitjançant esta col·laboració s'estableixen les relacions que tampoc tenen que ser mutues de forma obligatòria. 3.2.3.Per continguts Fotos:Ofereixen la possibilitat d'emmagatzemar, ordenar, buscar i compartir fotografies. Música: Especialitzades en escoltar, clasificar i compartir música, permeten crear llistes de contactes i conèixer, en temps real, les preferències musicals d'altres membres. Vídeos: Ofereixen llistes d'amics per a la participació col·lectiva de vídeos mitjançant els recursos dels usuaris, i els gustos dels mateixos. Documents: Podem trobar, publicar i compartir els textos definits per les nostres preferències d'una manera fàcil i accessible. Presentacions: Permeten la possibilitat de clasificar i compartir les seves presentacions profesionals, personals o acadèmiques. Notícies: Es poden vore en un únic lloc la informació que més li interesa al usuari, i mitjançant la xarxa relacionar-se establint fils de conversació amb altres membres. Lectura: Comparteixen opinions de llibres o lectures i poden classificar les seves preferències literàries i crear una biblioteca virtual de referències. 3.3.Àmbits de les xarxes socials Per altra banda, aquestes funcions de les xarxes socials es poden aplicar a diferents àmbits, segons el servici que es faça d'elles. • Negocis. Les xarxes socials connecten persones a baix cost, cosa que pot ser bona per als emprendedors i les petites empreses que busquen ampliar la seva base de contacte. Aquestes xarxes solen actuar com una eina de gestió de les relacions amb els clients per a empreses que venen productes i servicis. Les empreses també poden utilitzar les xarxes socials de la publicitat en forma d'anuncis publicitaris i de textos. Donat que les empreses operen a nivell mundial, les xarxes socials poden fer que sigui més fàcil mantenir el contacte amb persones de tot el món. • Laboral. Molts d'usuaris han trobat millors llocs de treball a partir de les xarxes socials. En elles els usuaris detallen en els perfils la seva ocupació, les empreses en les que han treballat o el currículum acadèmic. • Medicinal. Les xarxes socials estan començant a ser adoptades pels professionals de la salut com un mitjà per a la gestió de coneixements institucionals, difondre els coneixements i per a posar de relleu els metges i les institucions. • Altre aspecte és l'aparició de grups, en les xarxes socials, de patologies poc freqüents. El seu objectiu es posar en contacte a persones de distints àmbits geogràfics per poder ajudar-se i donar-se recolzament. • Educatiu. Les xarxes socials educatives són grups de persones relacionades i conectades per l'interés comú en l'educació. L'alta interrelació entre persones, coneixement i eines que proporcionen desenvolupen espais comuns per a pares, alumnes i professors on la implicació dels agents educacionals donen lloc a una enriquidora col·laboració. Les xarxes socials educatives es converteixen en entorns de participació i descobriment, faciliten el consens, creen noves dinàmiques de treball fora i dins de l'aula, i permeten el ràpid fluxe d'informació, desenvolupant així la socialització del coneixement.
  6. 6. 4. DESTINATARIS Per poder explicar cap a qui van dirigides les xarxes socials, hem de començar amb una definició: “Les xarxes socials són estructures socials compostes per grups de persones, les quals estan connectades per un o diversos tipus de relacions, tals com a amistat, parentiu, interessos comuns o que comparteixen coneixements.” Per tant les xarxes socials estan dirigides a tot tipus d'usuari, en aquest projecte ens anem a centrar a les xarxes socials en internet, les quals tenen un tipus d'usuari definit en funció de la temàtica de la xarxa social. Per arribar a aquesta conclusió hem de tenir en compte un estudi realitzat per (2009) en el qual estan reflectits les dades actuals dels usuaris de la xarxa: Javier Celaya Fa una dècada, els usuaris de la Xarxa amb prou feines arribaven al 1% de la població espanyola. A mitjan 2008 ja superem la mítica xifra dels 20 milions d'internautes. Segons les dades de l'informe de AIMC (febrer, 2008), la meitat d'ells té entre 25 i 44 anys. La Xarxa segueix sent un lloc on predomina el gènere masculí, amb un 58% d'usuaris homes enfront d'un 42% de dones. El 45,7% pertany a la classe mitjana, mentre que un 21,5% a la denominada classe mitjana alta, i un 16,1% a la classe alta. En els últims mesos, la Web social s'ha convertit en el principal canal d'informació i comunicació entre molts ciutadans. L'estudi Wave 3.0 d'Universal McCann demostra que els espanyols som uns dels internautes més actius en la web social: • Un 78% dels usuaris d'Internet a Espanya llegeix blogs • Un 64% forma part d'alguna xarxa social • Un 44,6% puja o descarrega fotografies de la Xarxa • Un 86% puja o veu vídeos • Un 51% escolta podcasts Aquest estudi reflexa el canvi de la societat davant les xarxes socials i la rapidessa amb que la societat s’ha adaptat. Aprofitem les dades d'un altre estudi realitzat per la 10ª edició de l'Enquesta Anual a Usuaris d'Internet, que realitza l'Associació per a la Recerca dels Mitjans de comunicació (AIMC), la majoria dels enquestats declara utilitzar la Xarxa per llegir notícies d'actualitat, pujar fotos i vídeos, així com per descarregar-se música i pel·lícules. Totes aquestes dades ens porten al fet que les xarxes socials permeten als usuaris expressarse lliurement sense intermediaris, convertint-se en el mitjà habitual per compartir opinions i recerca de informació. A poc a poc, els nous canals digitals s'estan convertint de forma imparable en un dels principals canals d'informació enfront dels mitjans tradicionals.
  7. 7. 8. BIBLIOGRAFIA: ➢ Apunts Lina Escandell ➢ Celaya, J. (2009).La empresa en la Web 2.0: el impacto de las redes sociales y las nuevas formas de comunicación online en la estrategia empresarial. Algunos datos sobre la dimensión de la web social (pp.35-36) España. Ediciones Gestión 2000. ➢ http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/internet/web-20/1043-redessociales?start=3 ➢ http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/internet/web-20/1043-redessociales?start=4 ➢ http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/internet/web-20/1043-redessociales?start=5 ➢ http://www.teccomstudies.com/numeros/revista-1/136-las-redes-sociales-unaaproximacion-conceptual-y-una-reflexion-teorica-sobre-los-posibles-usos-ygratificaciones-de-este-fenomeno-digital-de-masas?start=6 ➢ http://www.rtve.es/noticias/redes-sociales/ ➢ http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=RHIdC3cS3Qw%3D&tabid=1483funcions de les xarxes ➢ http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_red_social

×