Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Unitate didaktikoa definitivo

1,457 views

Published on

 • Be the first to comment

Unitate didaktikoa definitivo

 1. 1. UNITATE-DIDAKTIKOADidaktika OrokorraCaminos, AbigailCuesta, JanireEguileta, LucíaGaztelumendi, Ane06/05/2013
 2. 2. AURKIBIDEAIzenburua…………………………………………………………………………….1Sarrera…………………………………………………………………………….....1Metodologia………………………………………………………………………….1Konpetentziak……………………………………………………………………….2Helburuak…………………………………………………………………………….2Edukiak……………………………………………………………………………….3Ebaluazio Irizpideak……………………………………………………...…………3Jarduerak…………………………………………………………………………….4
 3. 3. IZENBURUA:Munduko etniakSARRERA:Munduan etnia mota desberdinak daude eta beren ohiturak eta bizimoduak guztizdira desberdinak. Hau guztia gure ikasleei transmititzeko asmoz, hainbat ariketa etajarduera burutu ditugu curriculumean ezarrita dauden edukiez baliatuz.Proposatuko ariketa hauek, 2.zikloko ikasleekin lantzeko burutu ditugu, beraz,operazio konkretuen aldian daude, Piaget-en teoriaren arabera. Etapa honi dagokionez(7-12), ikasleak kontzeptu abstraktuak ulertzen hasiko dira haien garapen soziala etaafektiboa lantzeko lana banaka eta taldeetan egingo dute.Gure proiektua aurrera eramateko ikasle taldearen ezaugarriak kontuan hartuditugu. Unitate didaktiko hau praktikan jarriko den gelan 25 ikasle daude, ikastaldehontako umeen arteko harremanak afektibitate handikoak dira. Orokorrean, ikasle guztienartean erlazio oso ona dago baina badaude hain integratuak ez dauden zenbait pertsona.Irakaslearekiko harremanari dagokionez, unitate didaktikoa aurrera eramango duenhezitzailea ikastalde horretako tutorea da. Ikasleak errespetu handiz jokatzen duteirakaslearekiko, nahiz eta batzuetan egoera desegokiei aurre egin behar dien.METODOLOGIA:Jarduerak burutu ahal izateko bai Bruner eta bai Ausubel adituen teoriak erabiliditugu: ikaskuntza esanguratsua eta aurkikuntza bidezko ikaskuntza. Egin beharrekoariketaren arabera printzipio metodologiko bat edo bestea erabiliko ditugu.Proposatutako ariketen kopuru handia gelan bertan egingo ditugu, hala ere, bateskolatik kanpo eta beste bat eskolako patioan egitea gustatuko litzaiguke. Jarduerak
 4. 4. zenbait uneetan lau taldeetan egingo dituzte, horrela taldean hain integratuak ez daudenikasleak haien lankideekin harremana estutu dezakete. Talde hauek orekatuak egotensaiatuko gara, denek erantzun egokiak lortzea baita gure helburua.Irakasleak baliabide desberdinak erabiliko ditu jarduerak aurrera eramateko; halanola, familien kartak, zenbait irudi, kartoizko erlojuak, jolasteko zapi bat... eta ariketaguztietan arkatza eta borragoma erabiliko dute.Jarduera hauek jorratzeko, ordu beteko sei saio beharko ditugu, saio bakoitzean bijarduera egiten saiatu beharko ginateke. Hala ere, ez da batere erraza, izan ere, ikasleakez daukate kontzentrazio nahikoa ordu bete segidan klasea jarraitzeko.KONPETENTZIAK:1.- Ikasten ikasteko gaitasuna.2.- Matematikarako gaitasuna.3.- Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna.4-. Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna.5.- Giza eta arte-kulturarako gaitasuna.6.- Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna.HELBURUAK:Planteatu ditugun jarduerekin helburu hauek lortu nahi ditugu:• Ikasleak taldeetan jarduerak egitea, haien arteko harremanak sendotzeko.• Munduan etnia desberdinak daudela konturatzea, kultura aniztasunari errespetuaizateko.• Adimen logiko-matematikoa lantzea gure eguneroko bizitzan zehar arazoei aurreegin ahal izateko.• Natura ezagutzea, gizakiengan zer-nolako garrantzia eta erabilera duen jakiteko.
 5. 5. EDUKIAK:Prozedurazkoak:• Ariketa bakoitzeko datuen behaketa.• Edukien zuzeneko antolaketa.• Buruketa desberdinen ebazpena.Kontzeptuzkoak:• Munduko etnia desberdinak: ohiturak, bizimodua, bizi-baldintzak.• Genero linguistikoak.• Geometria: perimetroa, azalera, karratua, laukia, triangelua.Jarrerazkoa:• Etnia desberdinen aniztasunarekiko errespetua.• Munduko etnia desberdinak ezagutzeko interesa.• Talde- dinamika egoki bat aurrera eramateko sentimendu kooperatzailea.EBALUAZIO IRIZPIDEAK:• Talde lanean aritzeko gaitasuna du, hau da, bere lankideak errespetatu etabeharrekoa den lana egiten du.• Gelakideekiko eta irakasleekiko errespetua eta jarrera egokia erakutsi du.• Arretaz, klasearen erritmoa jarraitzeko abilezia du.• Edozein zailtasunen aurrean gainerako gelakideei laguntzeko iniziatiba du.• Gelan proposatutako testuen eta ariketen ulermen maila egokia du.• Etnien bizitzari buruz jasotako ezagutzak egoki barneratu ditu.• Adimen logiko-matematiko maila egoki batera iritsi da: matematikako biderketa etazatiketa errazak egiten ditu.• Ingurumenarekin kontaktuan egon denean, errespetuz eta gogoz aritu da.
 6. 6. BIBLIOGRAFIA:• Oinarrizko curriculum diseinua• Garapenaren Psikologiako apunteak• Bilaketaren eta Hezkuntzaren Psikologia sailaJARDUERAK:1.- JUEGO DE CARTASJugad un rato con las barajas de cartas de familias en grupos.Después de jugar un rato con vuestros compañeros, completad un diagrama de árbolque represente todas las familias de las cartas en una hoja blanco.2.- VERDADERO / FALSOLee estas frases detenidamente e indica en cada una de ellas si es falsa con una F y sies verdadera con una V.Frases:• Todos los esquimales son mujeres.• Ningún mexicano es niño.• Hay dos hijos en cada familia.• Hay más abuelos indios que africanos.• Algunos esquimales son hombres.• En todas las familias hay una madre.• Todos los hombres son padres.Tras responder a las cuestiones, reflexiona acerca del vocabulario utilizado:En algunas frases no se especifica el género de las personas mencionadas, ¿cuál es elprimer género en el que has pensado? ¿por qué? ¿crees que tu respuesta puede variar
 7. 7. después de lo reflexionado?3.- EDADESHace dos años el niño indio tenía 9 años. Su madre tenía tres veces más años que él.¿Cuántos años sumarán entre todos dentro de tres años si el padre tenía 32 y la abuela65?Cada uno de vosotros representará a un miembro de la familia, para resolver elproblema entre todos.4.- SOPA DE NÚMEROSTeniendo en cuenta las cartas con las que hemos jugado antes y el diagrama, busca lasrespuestas a estas preguntas en la sopa de números.1- ¿Cuántos niños hay en cada familia?2- ¿Cuántas abuelas suman en todas las familias?3- ¿Cuántos padres y madres hay en dos familias?4- ¿Cuántas personas del sexo masculino hay en una familia?5- ¿Cuántas personas del sexo femenino hay en total?6- ¿Cuántos hermanos o hermanas tiene cada niño?7- ¿Cuántos niños y niñas hay en total?8- ¿Cuántas personas hay sumando las cuatro familias?D O S A Y Y E W Q E P VR N Q E T U R C M A Ñ EI U W R D Y T U N O L II O I S U I O A B V K NP Z G U C U A T R O J TA U U I O O I R X C H IS R O E A E N O Z A G CO D C A O K G Ñ A F O UA O H U F O O L S D M AD U O O G I T R E S C T
 8. 8. I A O A U H J K U U O RU C I F B J K A I G P O5.- PIELESUna familia entera de indios ha decidido renovar su vestuario y para ello han ido a unatienda para saber si con 100 euros que tienen les llegará para comprar un traje para cadamiembro de la familia.Teniendo en cuenta que cada niño necesita 1 metro de tela, cada padre 2m, cada abuelo3m y cada metro de tela cuesta 7 euros.Calcula cuantos metros de tela necesitan.Cuanto costarán toda la tela que necesitan.¿Les llega con el dinero que tienen? Si les sobra o les falta dinero indica la cantidad.Una vez hallada la solución, salir al patio y con una tiza y un metro marcaremos en elsuelo las medidas de tela que necesita cada familiar, para poder ver visualmente lacantidad de tela necesaria.6.- CASAS DEL MUNDOIdentifica las figuras y suma todos los lados de cada una de las casas de las diferentesetnias. El resultado que obtengas será el perímetro.2,5m 7,85m 4m2m4m 1,25m 3,5m 1,25m 3m
 9. 9. Mexicanos Esquimales Indios7.- CLIMASTeniendo en cuenta los siguientes datos y las imágenes:Datos:África: 27º CPolo norte: -29º CMéxico: 22º CImágenes:África (africanos)Groenlandia (esquimales)
 10. 10. México (mexicanos)Contesta a las siguientes preguntas:¿Dónde hace más frío?¿Dónde hace más calor?¿Cuál es la diferencia en grados entre el sitio más frío y el más cálido?¿Cuáles son los dos sitios con temperaturas más similares? ¿Cuantos grados dediferencia hay entre ellos?8.- COMIDASEn un poblado mexicano 120 personas, 40 mexicanos comen maíz, y 30 comen frutossecos y 10 comen las dos cosas.¿Cuántos mexicanos no comen ni maíz ni frutos secos?¿Cuántos comen solo maíz?¿Cuántos comen solo frutos secos?9.- REPARTO DE ALIMENTOS1/3 de los esquimales se dedican a pescar, de los que no se dedican a pescar 1/4 sededican a cazar. Los que no se dedican a ninguna de estas actividades son 60. ¿Cuántosson los esquimales en total? Represéntalo gráficamente.40 3010120
 11. 11. 10.- HORAS DEL MUNDOTeniendo en cuanta los siguientes datos:En España 2 horas más que en Groenlandia (esquimales)En España 7 horas más que México (mexicanos)En España 7 horas más que Centro de Norte América (indios)En España 1 hora menos que Sudáfrica (africanos)Calcula y señala en los relojes la hora que es ahora mismo en cada uno de los lugares.11.- RECOGIDA DE MATERIALRecoged cualquier material de la naturaleza que os pueda recordar a los utensiliosutilizados por las etnias estudiadas, como por ejemplo; hojas, plumas, palos, etc. Despuésde recoger el material, lo clasificaremos según la etnia a la que nos recuerde.12.- EL JUEGO DEL PAÑUELOColocaros en dos filas en paralelo y recordad el número que os ha asignadoanteriormente el profesor. Cuando el profesor diga en voz alta la operación cuya soluciónsea vuestro número salid corriendo a por el pañuelo que tendrá él en la mano y antes decogerlo dar el número de aplausos equivalente a vuestro número.Intentad realizar la operación lo más rápido posible para ser los primeros en coger elpañuelo.

×