Informatica test (r)_ro

3,742 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,742
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,039
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Informatica test (r)_ro

  1. 1. Numele Prenumele MINISTERUL EDUCAŢIEI Patronimicul AL REPUBLICII MOLDOVA Instituţia de învăţămînt Localitatea Raionul INFORMATICA PRETESTARE EXAMEN DE BACALAUREAT Profilul real 03 aprilie 2012 Timp alocat: 180 de minute.Rechizite şi materiale permise: pix de culoare albastră.Instrucţiuni pentru candidat: - Citeşte cu atenţie fiecare item şi efectuează operaţiile solicitate. - Lucrează independent. Vă dorim mult succes! Scor total acumulat _________
  2. 2. Nr. Item Scor1 La Finala Naţională Eurovision Moldova 2012 au participat 21 de finalişti. Pentru ca prelucrarea automată L L a votării telefonice să fie mai rapidă, numele concurenţilor au fost codificate cu ajutorul cuvintelor binare de 0 0 lungime egală. 1 1 a) Determinaţi lungimea minimă în biţi a cuvintelor binare cu ajutoril cărora pot fi codificate univoc 2 2 numele concurenţilor şi scrieţi răspunsul în spaţiul rezervat . 3 3 Răspuns: a) ____________ biţi b) Determinaţi cantitatea de memorie ocupată de informaţia recepţionată în cazul, în care au fost recepţionate 15 televoturi, şi scrieţi răspunsul în spaţiul rezervat . Răspuns b) ____________ biţi Indicaţi calculele:2 Numărul (273,6)x este reprezentat în sistemul de numeraţie cu baza x. L L a) Determinaţi cea mai mică bază а unui sistem de numeraţie dintre cele indicate mai jos în care 0 0 reprezentarea numărului (273,6)x este corectă. (Încercuiţi opţiunea corectă) 1 1 2 2 1) baza 2 2) baza 8 3) baza 10 3 3 4 4 b) Realizaţi conversia numărului (5B,4)16 în baza 2 şi baza 10 şi scrieţi rezultatele în spaţiile rezervate. Răspuns: (5B,4)16 = ( )2 (5B,4)16 = ( )10 Indicaţi calculele:3 L L Fie dată funcţia logică: 0 0 1 1 ______ 2 2 Y = X1 V X2 & X3 3 3 Indicaţi ordinea de efectuare a operaţiilor logice, înscriind în pătrăţelele libere numerele respective. (1 – pentru operaţia care se va efectua prima, 2- pentru cea de a doua operaţie efectuată, 3- pentru ultima operaţie)
  3. 3. 4 Sînt date următoarele adrese simbolice Internet: L L 1. calc10.grup409.liceu.md 0 0 2. calin_rotaru@clasa11.liceu.md 1 1 3. director.admin.liceu.md 2 2 4. anatol.barbu@catedra.liceu.md 3 3 a) Selectaţi din lista de mai sus adresa unei cutii poştale electronice şi copiaţi-o în spaţiul rezervat: __________________________________________________ b) Utilizînd adresa director.admin.liceu.md scrieţi: Domeniul de cel mai înalt nivel din adresă _________________________ Unul dintre subdomeniile care apar în adresă ________________________5 Un tablou cu denumirea Z este reprezentat schematic în felul următor: L L 0 0 ’c’ ’d’ ’e’ ’f’ ’g’ ’h’ 1 1 Z 2 2 3.14 -5.2 8.33 7.15 -3.55 10.2 3 3 a) Scrieţi declaraţia explicită de tip a tabloului Z ( folosind cuvîntul rezervat Type): ___________________________________________________________________ b) Scrieţi tipul indicilor tabloului Z: ____________________________ . c) Scrieţi tipul elementelor tabloului Z: _________________________ .6 Selectaţi tipul de date definit corect ( încercuiţi litera respectivă ): L L a) type m = set of integer; 0 0 b) type q = set of ’a’..’e’, ’x’..’z’; 1 1 c) type p = set of 12..132;7 Calculaţi valoarea expresiei şi înscrieţ-o în spaţiul rezervat: L L [4..15, 25..53, 78]*[]+[8..22,32..120]-[5..117, 212..240] 0 0 1 1 Răspuns : ______________________ 2 28 Fie dat programul: L L Program PRR08; { Nivel 0} 0 0 Var x, z, q, b: integer; 1 1 Function VERIFIC( q : integer) : boolean; 2 2 Begin 3 3 if q mod 3 <> 0 then VERIFIC := true else VERIFIC := false; 4 4 End; 5 5 Procedure NUMARUL ( a : integer; var z : integer); Begin b:=1; z :=0; while a>0 do begin if VERIFIC( a mod 10) then begin z:=(a mod 10)*b+z; b:=b*10; end; a := a div 10; end; End; Begin x:=13959; NUMARUL( x, z ); writeln( z=, z ); End. a) Ce se va afişa la ecran după execuţia programului PRR08 _____________________________ b) Programul conţine efect colateral? (Bifaţi răspunsul corect) □ Da □ Nu c) Programul conţine un subprogram recursiv? (Bifaţi răspunsul corect) □ Da □ Nu d) Indicaţi nivelul procedurii NUMARUL _______________ e) Subliniaţi în textul programului apelul funcţiei VERIFIC.
  4. 4. 9 În sistemul MS Access a fost creată baza de date Limbaje de programare. Conţinutul tabelelor L L acestei baze de date este prezentat în imaginea următoare: 0 0 1 1 2 2 3 3 a) Stabiliţi valoarea de adevăr a următoarelor afirmaţii: (Bifaţi răspunsul corect) - Tipul cîmpului Id_limbaj din tabelul Limbaje poate fi Yes / No. Adevărat Fals - Tipul cîmpului Anul din tabelul Limbaje poate fi Text. Adevărat Fals b) Scrieţi tipul de relaţii dintre tabelele Limbaje_Clasificare şi Limbaje __________________________ .10 L L Înscrieţi în imaginea de mai jos toate elementele necesare pentru a obţine o interogare cu parametru, 0 0 creată pentru baza de date Limbaje de programare, descrisă anterior. Interogarea va afişa trei cîmpuri: 1 1 Denumirea, Anul şi Domeniu_de_aplicare. Domeniu_de_aplicare va fi indicat în calitate de parametru 2 2 în timpul executării interogării. Înregistrările vor fi afişate în ordinea lexicografică după valorile cîmpului 3 3 Denumirea. 4 4 5 5
  5. 5. 11 În imaginea alăturată este prezentat L L modul Design View al unui formular, care 0 0 a fost creat utilizînd baza de date Limbaje 1 1 de programare (descrisă anterior ). 2 2 3 3 4 4 5 5 a) Elementele de control din formular au fost numerotate. Scrieţi numărul: - unui element de control legat _____________________ - unui element de control nelegat _____________________ - unui element de control calculat _____________________ b) Încercuiţi răspunsul corect: Pentru a crea tabele noi, care conţin cîmpuri selectate din tabele existente ale unei baze de date, se utilizează: 1) interogări 2) formulare 3) rapoarte c) Încercuiţi răspunsul corect: Pentru a elabora diagrame cu ajutorul unei baze de date, se utilizează: 1) tabele 2) formulare 3) rapoarte12 În limbajul HTML se utilizează stiluri fizice şi stiluri logice. Subliniaţi cu o linie etichetele pentru stilurile L L fizice şi cu două linii – etichetele pentru stilurile logice prezentate în lista de mai jos: 0 0 1 1 a) <SUP>, </SUP> c) <CITE>, </CITE> 2 2 3 3 b) <DFN>, </DFN> d) <BIG>, </BIG> 4 413 Scrieţi un fragment de cod HTML care, fiind L L interpretat de programul de navigare, va 0 0 afişa tabelul alăturat: 1 1 2 2 Celulele care conţin textele A şi B urmează să fie descrise ca avînd un fundal galben. 3 3 Dimensiunile fizice ale celulelor pot fi ignorate. 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9
  6. 6. 14 Administratorul unei clădiri urmează să evalueze starea încăperilor din bloc, pentru a efectua ulterior 0 0 reparaţii. Clădirea are N etaje, cîte M încăperi la fiecare etaj (1<M,N<10). Pentru simplitate 1 1 administratorul formează un tablou A cu N linii şi M coloane, în care elementul A[i,j] indică 2 2 3 3 starea încăperii cu numărul j de la etajul i. Valoarea 1 a elementului A[i,j] este stabilită dacă 4 4 încăperea este avariată, 0 – în caz contrar. Reparaţia se va efectua la etajele care au un număr 5 5 maxim de încăperi avariate. 6 6 7 7 Cerinţă: Scrieţi un program care va determina indicii etajelor care au un număr maxim de încăperi 8 8 avariate. Pentru numărarea încăperilor avariate la etajul i (i=1,..,n) veţi scrie un subprogram, 9 9 care primeşte în calitate de parametru indicele etajului i şi returnează în programul apelant numărul 10 10 de încăperi avariate la acest etaj. Intrare: Fişierul text rep.in conţine pe prima linie două numere naturale N şi M – numărul de etaje şi cel al încăperilor la etaj, separate prin spaţiu. Urmează N linii, care conţin cîte M numere întregi (0 sau 1), separate prin spaţiu – indicatorii de stare a încăperilor. Liniile apar în fişier în ordinea numerotării etajelor: de la 1 la N. Ieşire: Fişierul text rep.out conţine pe o singură linie Rezolvarea va fi apreciată indicii tuturor etajelor cu număr maxim de încăperi pentru: declararea tipurilor de date şi avariate, separate prin spaţiu. a variabilelor; operarea cu fişierele Exemplu text; citirea şi scrierea datelor; descrierea şi utilizarea rep.in rep.out Explicaţie subprogramelor; algoritmilor 3 4 2 3 Numărul maxim de încăperi 1 0 0 0 avariate la etaj este 2. El se obţine 1 1 0 0 pentru etajele cu indicii 2 şi 3. 1 0 1 0

×