Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Charlie & The Chocolate factory - A CIO's tale

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 30 Ad

Charlie & The Chocolate factory - A CIO's tale

Is Charlie and the Chocolate Factory just another adventerous book written for children or could there be a hidden lesson for Organizational Change Practitioners? In this slideshow Cool Friend Filip Michiels shares his insights on Charlies adventures and tells us how he applied them as CIO of an HR services prodiver.

Is Charlie and the Chocolate Factory just another adventerous book written for children or could there be a hidden lesson for Organizational Change Practitioners? In this slideshow Cool Friend Filip Michiels shares his insights on Charlies adventures and tells us how he applied them as CIO of an HR services prodiver.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Charlie & The Chocolate factory - A CIO's tale (20)

More from Luc Galoppin (20)

Advertisement

Charlie & The Chocolate factory - A CIO's tale

 1. 1. SUPPORT TRANSFORMATION of het probleem van Willy Wonka
 2. 2. Sjakie en de chocoladefabriek 2
 3. 3. Onze missie Van het oprichten van uw bedrijf tot het beheren van uw personeel, HDP-AristA loodst u doorheen het administratief kluwen en stelt u eenvoudige, betrouwbare en persoonlijke oplossingen voor. 3
 4. 4. De HDP-AristA groep in het kort • 10 entiteiten • 800 medewerkers • 28.000 aangesloten ondernemingen • 375.000 werknemers • 100 kantoren en onderzoekscentra in België • Volledig dienstenaanbod • Expertise 4
 5. 5. De HDP-AristA groep in het kort • Ondernemingsloket • Sociaal Verzekeringsfonds • Sociaal Secretariaat • Kinderbijslagfonds • Personeelsbeleid en organisatie • Uitzendarbeid • Externe Dienst voor Preventie en Bescherming • Medische controles • Preventieve geneeskunde en medische expertises • Outplacement • Seminaries en opleidingen 5
 6. 6. HDP-AristA, voor wie? • Starter • Boekhouder • KMO • Grote onderneming privé-sector • Grote onderneming publieke sector 6
 7. 7. De HDP&Arista uitdaging Op eenvoudige, duurzame en persoonlijke wijze gebracht naar de klant Geïntegreerd productaanbod Totaaloplossing voor de klant 7
 8. 8. De Willy Wonka uitdaging 8
 9. 9. De support uitdaging Strengths Weaknesses Stabiele firma Historische evolutie IT staf - grootte, omzet - te conservatief aanwervingbeleid - uitgebreid cliënteel - te weinig competenties / doorgroeimogelijkheden - financieel gezond - te weinig of geen bezetting voor Groei - business analyse - organische groei - functionele analyse - acquisities - technische analyse Intenties management - project leiding - plannen voor de toekomst Beperkte capaciteit voor nieuwe technologieën Vertrouwen Beheersing SDLC zwak in een aantal fasen - tussen IT en algemene leiding - Project initiatie - tussen IT staf en IT management - Business Analyse / Functionele Analyse - Technische Analyse - Testen - Releasebeheer Opportunities Threats Steun van het management Gevaar voor snelle marktverschuiving - CEO - in geval aanbod HDP-ARISTA achterop geraakt - IT & Support Manager - acties van concurrenten Nieuwe initiatieven Internationalisering - marktbenadering & producten - nieuwkomers op de markt - IT reorganisatie Berusting en immobilisme Evolutie en technologie Verkeerde keuze technologie Krapte op de arbeidsmarkt (IT) 9
 10. 10. 10
 11. 11. Support Transformatie Doel: • Betrouwbaarheid en kwaliteit − organiseren van de Support-functie zodat een voorspelbaar en hoog niveau van dienstverlening wordt geboden. • Standaardisatie − vereenvoudigen van de IT-beheersfunctie met als doel kostenbesparing • Flexibiliteit − Support-activiteiten structureren zodat snel ingespeeld kan worden op nieuwe kansen en ontwikkelingen − resources inzetten voor de juiste zaken die business-wise het meest verschil maken (‘slimmer werken’) • Accounting − het in kaart brengen van de werkelijke ICT-kosten, de factoren die deze kosten veroorzaken en het beheersen van deze kosten • Performancemetrics − de prestaties van de Support-functie transparant en meetbaar maken 11
 12. 12. 12
 13. 13. 13
 14. 14. 14
 15. 15. 15
 16. 16. IT Collaboration IT & governance model Infrastructure Shared Organisation IT Vision IT Processes IT systems Architecture IT Funding model Competences 16
 17. 17. Aanpak Define new operating model Implement new Optimize operating Assessment & Transformation Plan operating model model Organisation IT systems IT Funding model Shared IT Vision IT Infrastructure Competences IT Processes IT Collaboration Architecture & governance model IT Operating Model 17
 18. 18. 18
 19. 19. Brede betrokkenheid – creëren van draagvlak ps ps ) sho ho ttatti ive ) ve rk s or k 3 2..3 a s Wo ten 2 3 ne s en ss /3 nd t ii e 10 / W 10 3.3 u sn 3.3 3 d us an ril Appril a +B 9/ 3 l .3 A T+ B / ve l 3 eve 44. 3 2 2.. 2 19 1 2 2 rs n h lle 2200//3 mooddeel l&& p Mgs pla n CT 0/ 2 la C gr 2 0/ II 2 iig h ctM (h g 2 .. 2 du t .3 3 h uc ing m 5 .3 g( 3 3 g 5 3 art Maaart 3/ 3 iin4.g ratt in rr d Poo 3/ pe ra /3 M tt n n n22 26 / n, In i d l em n e nn 26 ee To p , an n 55//33 o +P 4. nee 2.1 I w IT , In robem 2.1 Plla CT+ ne w e en i de 2 P ne n . 2 l CT 5/ 2 P b 5/ e fi ine 5 . 2 II Pro f 5 cc De 1 A. . D /3 ari i 3 bru ar 3..1 3 2 A 12 / Feebru F 12 l deel , 0/ 2 ch n l ing es mood CII, , 1 0/ n,ch eeing ng s 1 1 4 .. 1 ingg m R AC> A ge , 4 2 rr tt in en R - eeaaesssen,…)) -> TEE l + VVT cee wkkk aa /2 Opp o cces ncce… e e tt n t i i k 11 / 11 ari t) puut) O r o na n lidde ra m + ((Pr errnae ss li oggra m P en nu ri ng en Pr j On tw v Jaanua e in p Goove n dde Orgg an o an ijvi i ng 5.1 n cc e in , e ch r rijv 5.1 2 Golggen ooe On J 9 rn aan vvol Or ms h 9 ve rn ooms c /2 l iee l go ve c tie 19 / c je ent t iee xt s ( go un tie n 19 nfi d en Co o fi d . - ITn nteex t s esss ( iew s us in e FFunc pla n pl. pla lann 1.0 n- IT C //o t sscco n rvview s bb us in Im pl. l . PPla mp . Pr ie 1a . te m ff ers g a an v een .0 n Innte r vie w s P I+ I KKP I+ I I mpl I k-oo ff . VVers a ie Offff. llin g eg ev e I te r vie w n P KKPI Kicck- O e in ick rst ell g gg eg Innte ri tei tee n ee ct ie Ki l: Kook rst in g u n tie en nc ic rste V oo erk i n I r ei t FFu n c inggen esss l: K na c v oo orste V rw erk r rio i t PPio r n sin es at ie v o VVe rw e al i jv in chr ri jv er a Buu sin rm at ie ina l n sfo rm FFinaa o mssch r+ B r an nsfo r ootrt + t a om Go e IC T T t r ft t vv u ppp ta, , IC Draa f am s S up Arisista Dr gr am Go S P & Ar h opps HDDP & no gr rr a o rr s o oogga n g H w ookksh t in g A lllee w Al sm e eeet in m atu s Stt atu 6 116 S l ie e l t e den t ie fi en n am Connfi d iteen t eeam . - Co riteeit oree t 1.0 . - r rio it PPio r st rsie 1.0 j j st dc r eed co Ve sie ff. . Ver lili n dd k O ff xt e n EExt e Kic k O t el: Kic o rs t el: evo o rs a titi evo n )) form a keen ns rm tra ns fo week CT tra r4 w a, I I CT pe r 4 ri st t a, p( e eep (p & AA ri s DP P & groo H D H urrgr S tu u S tu 19
 20. 20. Principes 10 Leidende Principes Het doel is Business Support. − De bestaansreden van Support Services is het helpen realiseren van de strategische 1 doelstellingen van HDP & AristA. − Bij elke stap worden deze doelstellingen expliciet voorop gesteld. − One size does not fit all: niet elke klant heeft dezelfde behoeften. Dit wordt via het uitwerken van Business Solutions verwezenlijkt. − Het resultaat van ons werk is een volledige Business Solution, inclusief processen en 2 implementatie-aspecten. − De ‘Solution’ is niet steeds ICT, niet steeds ontwikkeling, niet steeds intern. We maken Heldere Afspraken met onze klanten en met elkaar. − Scope en dienstverleningsniveau worden expliciet afgesproken. 10 Leidende Principes (vervolg) 3 − Taakverdeling op basis van rollen met business en intern. We werken in volledige Transparantie. Na de analyse volgt Commitment. − Performantie wordt gerapporteerd. − We analyseren met het oog op het kunnen geven van een commitment. 4 − Onze oplossingen, in het bijzonder de business logica, worden gedocumenteerd op business scopeafbakening, impactanalyse en capaciteitstoets volgt een commitment van alle partijen 6 − Na niveau. aan tijdige oplevering. We bekijken steeds de Impact op het geheel en hebben oog voor Exclusiviteit van Support Services. ICT is de Capaciteit. 7 − Uitbesteding gebeurt in overleg tussen business en ICT. − De business betrekt ICT er zo snel mogelijk bij. − ICT bewaakt de kwaliteit van de uitbesteding. 5 − Wij denken aan de impact op het geheel. − Een belangrijk element van impact is beschikbare capaciteit. Support Services bouwt bewust Competenties op. − Competenties die strategisch belangrijk zijn voor HDP & AristA worden verankerd. 8 − 17 Competentie-opbouw en –beschikbaarheid worden beheerd vanuit behoeften. Flexibiliteit en kwaliteit worden bereikt door Standaarden en Continue verbetering − Standaarden worden gefaciliteerd door architectuur zowel op business, applicatie, integratie als 9 technologie niveau − en door voldoende processen op de juiste plaats. − Problemen worden aan de root cause opgelost. Efficiëntie wordt over de hele rit gemeten. − De kosten worden gemeten en beheerd over de ganse levenscyclus: Total Cost of Ownership 1 − Door focus op de basis processen en maturiteit wordt de productiviteit stelselmatig gemeten en 0 verbeterd. 18 20
 21. 21. 21
 22. 22. Separation of Concerns • Opportuniteiten • Feedback Specs Product • Specificaties Product • Feedback Product Markt Regelgeving Su Product Product pp Enginee- g Mgt or in ring t et Se Product rk rv Ma • Opportuniteiten • Usability-specs Systeem ice • Feedback Product • Feedback Systeem s Systeem Frontoffice Product Delivery • Systeem • Product • Support • Support Systeem: Product: Geheel van geautomatiseerde en Dienstverlening aan de klant manuele handelingen beschreven in Klanten (loonberekening, inschrijving KBO, werkinstructies. sociale verzekering, …) 22
 23. 23. Capaciteits-gerichte budgettering Overleg Business/Suppor Jan Feb Maa April Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec t Stuurgroepen Projecten Business initiatieven Nieuwe producten / toepassingen Change Evoluties Advisory Wijzigingen Slimmer werken Boards Vereiste service niveaus Operations Priority-based & uitvoering Support Doelstellingen Toewijzing en Business Geplande capaciteit opvolging 23
 24. 24. 24
 25. 25. Processen en organisatie loop c t-ver Pr oje P ro du c ti e ce te nan Ma in p port & Su BE y n t TO geme De plo jn 4 de li P roj e ct na nt ma t pme n evel o in cide jn onD 3 li de ’ Sol uti er te n ) St a tu s ‘B SO Proje n ct s flow li jn ( ex p Pro ce ti o 2 één e n ta t ie de on In it ia o c um me n t at ie me t So luti io n ic e D sten om eine n u S e rv ti on s d o c 1 st e li jn er ali Defi n it ( Gen p er ti se d p ) cië n an d p e ra l te ria a ter n ex ro e Fin an D em e p p o rt la n O in g M a ex ) ( of 2 p er su bg In ta k Te st ra e n t at ie p m Tra in Im p le c tie s ocs i ns tr u PM- D W e rk l Leg a k er PID T ri g g Fr on td es a se truc- BusC Infras r ES S lijst tuu chi ng ti on s ti even UAT Disp at 1 Ope ra ten ) In it ia isch e na ar ro ep u len Techn se t- ti se Klan r s e xp eroe pe n S u bg ntc ons Ana ly er de sub gr ( A-kla ct IP S be he L* Pro je u r ti on s R O it ectu O pera Arch IAS ng Te sti 36 le tio ne cin g Leg a l Fu nc yse Servi o rt Anal jn Su p p 1 li st e ing - E xt ern e Tra in n P ro ep 2 n HD in te rn S u bg de sig kla nte s - W e rk es yste m cti I CT S ra ti on s rn e in stru tch in g & Op e E xte ie rs- Dispa nc n aar lev era d esk rn e e pe rt is en h elp E xte r ista ex ro ep nA su bg klan te s yste m ro ep n I CT S p men t S u bg D ev elo a le C en tr 42 - d esk H elp r ker s n d ewe s ee ren m er-coache i so arande superv nen g l enten en HD P te kun gewens t. ctconsu nten s te lij n produ externe klaaches in 1 o k de o or r-co ne I nt er ri sta , v llen e 1s te li jn vo s u erviso v er u n e) & p n :A (als fu c ti rheid van dnsulenten k la nte DP rders s ikb aa du tco c H tbehee m de be ch an de pro e kl an O tv as t d erde r l. i s d inze rs o e *: Na he ), n be p kl a tea ku s ys te em c (vi a b 25
 26. 26. Transparantie door PMO pl ) dev, test, lyse, ( ana ikkeling ie Ontw ut Evol Projecten Budgetstatus Initiatieven heer (-31) Status in eigen be ent (-1) itiatief - HDP Yess beidsreglem (-150) Domein / In ering ar dersteuning ecten per domein MD - Uniformis Malus : -182 ationele on fic Lights : lopende proj er - NV S M / Axapta op n (-5) Domein 1 k jaarwerke A Tota al ( m d) Traf - Outsourci ng drukwer iders (-8) Malus : -13 MD - Verlof arbe A kelin g Domein 2 8606 Scope Ontw ik Budget Ok Timing g 7409 Vraa Domein 3 Domein 1 6762 Ok Groen 1 ning Groen Plan Domein 4 1 1 (timing) (budget) Groen (scope) citeit 8878 Ok Oranje Rood Capa (timing) t Domein 5.1 (budget) 10 e Rood 9 Budg Ok 8 (timing) Domein 5.2 Ok Domein 5.3 md Sepa Scope Project Naam / Beschrijving B085 : -235 ID Time Budget M) HDP Yess in eigen beheer ROODP (CR GROEN HD ROOD Domo via HDP-Link Warehouse P395 Sepa md Data GROE N GROEN GROEN Maatwerk P&V/ 2 Koppeling tijdsregistratie SP-EXPERT B082 : -95 P624 GROEN GROEN tieboekingen P64 ORANJE GROEN Transit team/ ACCENT/ Correc CRM / B I P678 GROEN GROEN GROEN GROEN NVSM/ Opsta rt Axapta dossiers P692 GROEN GROEN Actief: koppeling met HiAnt GROEN 5 MD P723 GROEN SSO Oplossing voor Yess Totaal : -52 GROEN GROEN / Provisies / Procedures P729 GROEN P&V/VIVUM : Boekhouding GROEN GROEN ondersteuning P742 GROEN GROEN NVSM/ Axapta operationele N GROEN P759 GROE GROEN HR Core voor P&V GROEN GROEN P726 ) • YESS (incl SSO workaround ng vanwege doorgedreven testi − budget + time overrun ptatietesten door martine − momenteel laatste acce around − SSO bijsturingen via work via product consulenten klanten; eerste acceptatie − 6/2010 aanbieden aan 26
 27. 27. 27

×