Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Fotoverslag Braziliëcampagne 2013Bezoek van Mgr. André De Witte enMgr. Philip DickmansKerk in NoodWij zijn er voor de were...
23 mei 2013: WelkomDom André De Witte en Dom Philip Dickmans gaan voor in deconventsmis in de Abdij van Park.Dom Philip Di...
Kerk in Nood verwelkomt de weldoeners en de journalisten in deRaadzaal van het nationale secretariaat.Dom Philip en Dom An...
24 mei 2013: PersdagZr. Lies en Zr. Marina, zusters van Don Bosco met Dom André enDom Philip. Zr. Marina trekt deze zomer ...
Speciaal themanummerop 26 juni 2013 over deWJD in Rio de Janeiro.De Beiaard sprakmet Oost-Vlaming DomAndré De Witte.Op 16 ...
Reisjournalist Kris Clerckx werktaan een boek en eentelevisieprogramma over deBelgen in Brazilië.Collega André Remouchamps...
25 mei 2013 in HalenDom Philip Dickmans en Mgr. Patrick Hoogmartens in Halen, dethuisparochie van Dom Philip. Dorien verwe...
Kerk in Nood dankt E.H. Hermans en iedereen voor hunaanwezigheid in Halen.Dom Philipheeft eenblijweerzienmetvrienden,famil...
25 mei 2013 in ScheldewindekeJan Van Den Steen verwelkomt de gelovigenEucharistie in de thuisparochie van DomAndré De Witt...
Zr. Christine Everaere,Algemene Overste van deZwartzusters van Bethel osa. Dezusters zijn ook werkzaam in deBraziliaanse d...
26 mei 2013: WJD Antwerpen IJDi.s.m. Kerk in NoodMarina Coomans en Anja Rector, medewerksters van Kerk in Nood,bereiden ee...
Pieter Nolf, directeur van IJD,introduceert Dom André De Witte,bisschop van Ruy Barbosa, waar deVlaamse jongeren te gast z...
Steven Lambrechts, collega bijKerk in Nood, isgelegenheidsbarman aan desapbar.Kris Wijnants, Magda Lenaertsen Gerda Cooman...
Luc Claeys vertelt over deFazenda da Esperança en deYoucat. Dom Philip getuigt overhet werk in zijn bisdom.Dom André De Wi...
Aan het altaar v.l.n.r. priester Philip Hacour, voorzitter van Kerk inNood Dirk De Gendt, Mgr. Luc Van Looy, Mgr. Patrick ...
27 mei 2013 Heverlee: slotmomentmet de medewerkersDankmis in de Abdij van Park - Dank aan denorbertijnengemeenschap voor d...
Dom Philip Dickmans, voorzitter Dirk De Gendt, Dom André DeWitte en Helena De Wilde, de moeder van deken Dirk De Gendt.All...
Hartelijke dank, Dom Philip en Dom André, voor jullie inspirerendewoorden! V.l.n.r. Dorien, Zr. Lies, Dom Philip, Ingrid, ...
Voorzitter Dirk De Gendt, Dom Philip Dickmans enDom André De Witte bij het standbeeld van pater Werenfried vanStraaten o.p...
Fotoalbum braziliëcampagne 2013
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Fotoalbum braziliëcampagne 2013

689 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fotoalbum braziliëcampagne 2013

 1. 1. Fotoverslag Braziliëcampagne 2013Bezoek van Mgr. André De Witte enMgr. Philip DickmansKerk in NoodWij zijn er voor de wereldkerk
 2. 2. 23 mei 2013: WelkomDom André De Witte en Dom Philip Dickmans gaan voor in deconventsmis in de Abdij van Park.Dom Philip Dickmansleest het Evangelie.Aan het altaar met E.H.Dirk De Gendt en Mr. DeRijck.
 3. 3. Kerk in Nood verwelkomt de weldoeners en de journalisten in deRaadzaal van het nationale secretariaat.Dom Philip en Dom André vertellen over hun bisdom in Brazilië enmedewerker Luc Claeys vertelt over de Fazendas da Esperança, deboerderijen van de hoop.
 4. 4. 24 mei 2013: PersdagZr. Lies en Zr. Marina, zusters van Don Bosco met Dom André enDom Philip. Zr. Marina trekt deze zomer met Vlaamse jongeren naarde WJD in Rio en keek er enorm naar uit de Vlaamse bisschoppen teontmoeten.Uma Wijnants toont een bandana met delogo’s van Kerk in Nood, het Vaticaan en deWereldjongerendagen in Rio de Janeiro
 5. 5. Speciaal themanummerop 26 juni 2013 over deWJD in Rio de Janeiro.De Beiaard sprakmet Oost-Vlaming DomAndré De Witte.Op 16 juli 2013 om 13:00 u zendtRadio Maria een interview uit vancollega Dorien Eulaers met DomAndré en Dom Philip in hetprogramma ‘Kerk in Nood’.www.radiomaria.beHet ‘Belang’interviewde LimburgerDom Philip Dickmans.
 6. 6. Reisjournalist Kris Clerckx werktaan een boek en eentelevisieprogramma over deBelgen in Brazilië.Collega André Remouchamps sprakmet de bisschoppen voor hetprogramma ‘Église en Détresse’opRCF Liège.Uitzendingen: woensdag 12 enwoensdag 19 juni om 16:00 u ofuitgesteld viapodcast.rcf.fr/radio/rcfliegeEen ploeg van ‘MédiasCatholiques’ kwamfilmen en interviewenvoor RTBF, RCF,Dimanche en dewebsite InfoCatho.be.
 7. 7. 25 mei 2013 in HalenDom Philip Dickmans en Mgr. Patrick Hoogmartens in Halen, dethuisparochie van Dom Philip. Dorien verwelkomt de gelovigen.Dom Philip Dickmansvertelt in zijn homilieover de hulp van Kerk inNood aan zijn bisdom.Promotiestand in de kerkvan Halen met gadgetsten voordele van deprojecten van Kerk inNood.
 8. 8. Kerk in Nood dankt E.H. Hermans en iedereen voor hunaanwezigheid in Halen.Dom Philipheeft eenblijweerzienmetvrienden,familie enweldoeners
 9. 9. 25 mei 2013 in ScheldewindekeJan Van Den Steen verwelkomt de gelovigenEucharistie in de thuisparochie van DomAndré De Witte in Scheldewindeke metv.r.n.l. Jan Van Den Steen, diaken PeterLeeman, priester Omer Roels, dekenAmand De Cock, Mgr. Luc Van Looy,vicaris-generaal Paul Van Puyenbroeck,deken Dirk De Gendt, voorzitter van Kerkin Nood, Directeur van Kerk in Nood Mevr.Uma Wijnants en Zr. Lies De Soete.
 10. 10. Zr. Christine Everaere,Algemene Overste van deZwartzusters van Bethel osa. Dezusters zijn ook werkzaam in deBraziliaanse deelstaat Bahia.Mevr. Uma Wijnants ingesprek met de familievan Dom André DeWitte.Met een drankje en muziek inScheldewindeke op verhaalkomen. Kerk in Nood danktdeken Amand De Cock, dedirecteur van de VrijeBasisschool en de familie voorde gastvrijheid. Mgr. Luc VanLooy, bisschop van Gent, zorgtvoor een muzikale noot.Dom André De Witte, bisschopvan Ruy Barbosa, op dereceptie in Scheldewindeke.
 11. 11. 26 mei 2013: WJD Antwerpen IJDi.s.m. Kerk in NoodMarina Coomans en Anja Rector, medewerksters van Kerk in Nood,bereiden een nieuwe cocktail.De Braziliaanse zusters van de gemeenschap ‘Zaden van hetWoord’, afkomstig uit het bisdom Tocantins van Dom Philip,werden door Mgr. P. Hoogmartens gevraagd om in het bisdomHasselt te komen werken.
 12. 12. Pieter Nolf, directeur van IJD,introduceert Dom André De Witte,bisschop van Ruy Barbosa, waar deVlaamse jongeren te gast zijn in hetvoorprogramma van de WJD.Verkoopstand Kerk inNood in een Braziliaanstentje.Dom Philip keurt degeschenken Kerk in Nood.
 13. 13. Steven Lambrechts, collega bijKerk in Nood, isgelegenheidsbarman aan desapbar.Kris Wijnants, Magda Lenaertsen Gerda Coomans aan deBraziliaanse sapbar van Kerkin NoodOnze alcoholvrije cocktails: Pina con nada Holy Mary Caipirinha Sunset Beach Fruitsap tropicalDom Philip Dickmans,bisschop van Miracemado Tocantins en Mgr.Luc Van Looy, bisschopvan Gent.
 14. 14. Luc Claeys vertelt over deFazenda da Esperança en deYoucat. Dom Philip getuigt overhet werk in zijn bisdom.Dom André De Witte ingesprek met Dorien Eulaersvan Kerk in Nood en RitaBoeren van Braambos.Het rondetafelgesprek metv.l.n.r. directeur UmaWijnants van Kerk in Nood,directeur Pieter Nolf vanIJD, Dom Philip Dickmans,Mgr. Patrick Hoogmartens,referent voor dejongerenpastoraal, DomAndré De Witte, Mgr. LucVan Looy die ook aanwezigzal zijn op de WJD in Rio enmet Zr. Lies De Soete vanKerk in Nood alsmoderator.
 15. 15. Aan het altaar v.l.n.r. priester Philip Hacour, voorzitter van Kerk inNood Dirk De Gendt, Mgr. Luc Van Looy, Mgr. Patrick Hoogmartens,Dom Philip Dickmans, Dom André De Witte en voorzitter van IJD,priester Guido Vandeperre.De dag wordt afgesloten meteen Eucharistievieringvoorgegaan door Mgr.Patrick Hoogmartens,bisschop van Hasselt enreferent voor dejeugdpastoraal.
 16. 16. 27 mei 2013 Heverlee: slotmomentmet de medewerkersDankmis in de Abdij van Park - Dank aan denorbertijnengemeenschap voor de gastvrijheid.Marina Coomans, Dom PhilipDickmans en voorzitter Dirk DeGendt.
 17. 17. Dom Philip Dickmans, voorzitter Dirk De Gendt, Dom André DeWitte en Helena De Wilde, de moeder van deken Dirk De Gendt.Allen benadrukten het belang van de moeder in hun leven.De bisschoppen brengen onzegroeten over aan de derde Belgischebisschop in Brazilië, Dom EugèneRixen. Hij vond het jammer dat hij erniet bij kon zijn.
 18. 18. Hartelijke dank, Dom Philip en Dom André, voor jullie inspirerendewoorden! V.l.n.r. Dorien, Zr. Lies, Dom Philip, Ingrid, Luc, Uma, DomAndré, Anja, Helena, Marina en André.
 19. 19. Voorzitter Dirk De Gendt, Dom Philip Dickmans enDom André De Witte bij het standbeeld van pater Werenfried vanStraaten o.praemU kunt de Braziliaanse Kerk blijven steunen viaIBAN: BE91 4176 0144 9176 van Kerk in Nood.Mededeling: NC-BRAZILIË/004Kerk in Nood vzw Abdij van Park 5 B-3001 Leuven+32 (0)16 39 50 50 +32 (0)16 39 50 60 INFO@KERKINNOOD.BEWWW.KERKINNOOD.BE

×