Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

130820 verklaring van de katholieke kerk in egypte

222 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

130820 verklaring van de katholieke kerk in egypte

  1. 1. Patriarcat Copte Catholique 34, rue Ibn Sandar B.P. 69 – Saray El Koubbeh 11712 – Caïro - Egypte Tel. (202) – 22 57 17 40 Fax (202) – 24 54 57 66 secrpatrcopt@gmail.com ‫الكاثوليك‬ ‫األقباط‬ ‫بطريركية‬ 43‫سندر‬ ‫ابن‬ ‫شارع‬-‫القبة‬ ‫كوبرى‬ ‫ب‬ .‫ص‬96-‫القبة‬ ‫سراى‬ 11711–‫القاهرة‬–‫ع‬ ‫م‬ ‫ج‬ ‫ت‬34177711–(141) ‫فاكس‬99777313–(141) secrpatrcopt@gmail.com Caïro 18.8.2013 Verklaring van de Koptisch-katholieke Kerk van Egypte De Koptisch-katholieke Kerk in Egypte volgt met pijn en angst, maar ook met hoop, het lijden van ons land als gevolg van de terroristische daden waarbij personen worden gedood, kerken, scholen en overheidsgebouwen worden in brand gestoken. Uit het diepst van ons hart en uit liefde voor ons vaderland en in solidariteit met onze Egyptische broeders en zusters, christenen én moslims, proberen we in de mate van het mogelijke en binnen onze mogelijkheden, in contact te komen met talrijke bevriende organisaties in de wereld om de waarheid over de huidige situatie duidelijk te maken. We willen de nadruk leggen op volgende punten: - We geven uit vrije wil onze volledige steun aan alle instellingen van het land, in het bijzonder aan de Egyptische politie en het leger die al het mogelijke doen om onze land te beschermen. - We waarderen die landen die het bijzondere karakter van de actuele gebeurtenissen verstaan en die elke poging afwijzen om in te grijpen in de
  2. 2. binnenlandse aangelegenheden van Egypte of om de soeverein genomen beslissingen te beïnvloeden, ongeacht het doel of voorwendsel. - We zijn alle Egyptische en buitenlandse media zeer erkentelijk die de gebeurtenissen objectief en integer verslaan en we veroordelen de media die leugens verkondigen die in tegenspraak zijn met de waarheid met de bedoeling de opinie in de wereld te misleiden. - We zijn ook de nobele moslims binnen de burgerbevolking erkentelijk die aan onze kant stonden en alles gedaan hebben wat binnen hun mogelijkheden lag om onze kerken en instellingen te beschermen. - Tenslotte roepen we het wereldgeweten en alle verantwoordelijke leiders in de verschillende landen op om werkelijk te begrijpen en te vertrouwen dat wet voor het ogenblik in Egypte gebeurt geen strijd is tussen verschillende politieke fracties, maar dat het gaat om een strijd van alle Egyptenaren tegen het terrorisme. - We willen tot slot onze christelijke deelneming aanbieden aan alle gezinnen en nabestaanden van de slachtoffers en we vragen aan de Heer om genezing van alle gewonden. Leve het vrije Egypte! + Ibrahim Isaac Patriarch van de Koptisch-katholieken in Alexandrië Voorzitter van Vergadering van de katholieke oversten in Egypte

×