Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Investor 01 2012

1,538 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Investor 01 2012

  1. 1. Čo ovply vňovalo Život na dlh investorov je zlý, ale v uplynulom roku 10 chceme ho 28 ročník XIII. cena 3,4 0 € január 2012 FINANCIE & INVESTÍCIE & PORADENSTVO Budú v roku 2012 padať rekordy? BANKOVNÍCT VO A POISŤOVNÍCT VO | KAPITÁLOVÉ TRHY | DÔCHODKOVÉ SPORENIE | NEHNUTEĽNOSTI | FINANČNÉ PORADENST VOINV_0112_TIT.indd 1 11.1.2012 14:47:53

×