Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kursy kwalifikacyjne

866 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Kursy kwalifikacyjne

 1. 1. Kwalifikacyjne kursy zawodowe Nowa forma nauczania Jak to działa?
 2. 2. Kwalifikacyjne kursy zawodowe • czas trwania: 1-3 semestrów • system zaoczny: zajęcia w soboty i niedziele • egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie • możliwość uzupełnienia wykształcenia o nowe kwalifikacje lub zdobycie zupełnie nowego zawodu
 3. 3. Jak to działa? • Kwalifikacyjny kurs zawodowy to możliwość zdobycia zawodu bez konieczności uczęszczania do szkoły zawodowej lub szkoły policealnej. • Nauka oparta jest na podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie. • Kurs obejmuje jedną DOWOLNĄ kwalifikację. Zdobycie pełnego zawodu wymaga uzupełnienia wiedzy o wymagania ogólne dla wszystkich zawodów oraz wspólne dla zawodów w ramach jednego obszaru.
 4. 4. Jak to działa? ZAWÓD numer zawodu 123456 Efekty wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru ZAWODU 200 godz. Kwalifikacja 1 (K1.) 150 godz. Kwalifikacja 2 (K2.) 150 godz. Kwalifikacja 3 (K3.) 150 godz.
 5. 5. Kwalifikacyjny kurs zawodowy Kwalifikacja 1 (K1.) 150 godz. KONIEC NAUKI Zdolność – K1 DALSZA NAUKA Kwalifikacja 2 (K2.) 150 godz. KONIEC NAUKI Zdolność – K1+K2 DALSZA NAUKA Kwalifikacja 3 (K3.) 150 godz. DALSZA NAUKA Efekty wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru ZAWODU 200 godz. ZAWÓD
 6. 6. Co oferujemy? • Technik cyfrowych procesów graficznych - numer zawodu 311911 (K1.) Wykonywanie materiałów graficznych do procesu drukowania. (K2.) Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych. (K3.) Drukowanie cyfrowe. • Technik organizacji reklamy - numer zawodu 333906 (K1.) Sprzedaż produktów i usług reklamowych. (K2.) Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej. • Technik informatyk - numer zawodu 351203 (K1.) Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych. (K2.) Projektowanie lokalnych sieci komputerowych. (K3.) Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.
 7. 7. Co oferujemy? • Technik prac biurowych - numer zawodu 411004 (K1.) Wykonywanie prac biurowych. • Technik usług kosmetycznych - numer zawodu 514207 (K1.) Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy. (K2.) Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp. • Asystent osoby niepełnosprawnej - numer zawodu 341201 (K1.) Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej. • Opiekunka środowiskowa - numer zawodu 341204 (K1.) świadczenie usług opiekuńczych.
 8. 8. Co oferujemy? • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie numer zawodu 712905 (K1.) Montaż systemów suchej zabudowy. (K2.) Wykonanie robót malarsko-tapicerskich. (K3.) Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych. • Murarz-tynkarz - numer zawodu 711204 (K1.) Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich. • Blacharz - numer zawodu 721301 (K1.) Wykonywanie i naprawa elementów, wyrobów oraz pokryć z blachy. • Dekarz - numer zawodu 712101 (K1.) Wykonywanie robót dekarskich. • Betoniarz-zbrojarz - numer zawodu 711402 (K1.) Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich.
 9. 9. Co oferujemy? • Cieśla - numer zawodu 711501 (K1.) Wykonywanie robót ciesielskich. • Stolarz - numer zawodu 752205 (K1.) Wykonywanie wyrobów stolarskich. • Monter konstrukcji budowlanych - numer zawodu 711102 (K1.) Montaż konstrukcji budowlanych. • Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych - numer zawodu 712616 (K1.) Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych. (K2.) Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych.
 10. 10. Co oferujemy? • Elektryk - numer zawodu 741103 (K1.) Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych. (K2.) Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych. • Elektromechanik - numer zawodu 741201 (K1.) Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych. • Monter-elektronik - numer zawodu 742102 (K1.) Montaż układów i urządzeń elektronicznych. (K2.) Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych. • Monter mechatronik - numer zawodu 742102 (K1.) Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych. (K2.) Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.
 11. 11. Kontakt „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. Centrum Szkolenia Zawodowego 80-433 Gdańsk ul. Waryńskiego 4 tel. 58 520 18 00 lub 58 341 21 82

×