Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Luận văn, báo cáo thực tập, luận văn đầu tư, luận văn quản trị, kế toán

31,649 views

Published on

http://luanvanviet.com

Published in: Education
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • cac ban nao co dgi lien quan toi nghanh cong nghe thuc pham gui len cho minh voi
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • ban nao co bai` bao cao thuc tap nao` thi gui cho minh voi
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • www.sinhvienchungta.com - tài liệu hay, cám ơn tác giả nhé.

  Các bạn có thể xem thêm tại www.sinhvienchungta.com
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Luận văn, báo cáo thực tập, luận văn đầu tư, luận văn quản trị, kế toán

 1. 1. Mã số 10001 10002 10003 10004 10005 10006 10007 10008 10009 10010 10011 10012 10013 10014 10015 10016 10017 10018 10019 10020 10021 10022 10023 10024 10025 10026 10027 10028 10029 10030 10031 10032 10033 10034 10035 10036 10037 10038 10039 10040
 2. 2. 10041 10042 10043 10044 10045 10046 10047 10048 10049 10050 10051 10052 10053 10054 10055 10056 10057 10058 10059 10060 10061 10062 10063 10064 10065 10066 10067 10068 10069 10070 10071 10072 10073 10074 10075 10076 10077 10078 10079 10080 10081 10082 10083 10084 10085 10086 10087 10088 10089 10090 10091
 3. 3. 10092 10093 10094 10095 10096 10097 10098 10099 10100 10101 10102 10103 10104 10105 10106 10107 10108 10109 10110 10111 10112 10113 10114 10115 10116 10117 10118 10119 10120 10121 10122 10123 10124 10125 10126 10127 10128 10129 10130 10131 10132 10133 10134 10135 10136 10137 10138 10139 10140 10141 10142
 4. 4. 10143 10144 10145 10146 10147 10148 10149 10150 10151 10152 10153 10154 10155 10156 10157 10158 10159 10160 10161 10162 10163 10164 10165 10166 10167 10168 10169 10170 10171 10172 10173 10174 10175 10176 10177 10178 10179 10180 10181 10182 10183 10184 10185 10186 10187 10188 10189 10190 10191 10192 10193
 5. 5. 10194 10195 10196 10197 10198 10199 10200 10201 10202 10203 10204 10205 10206 10207 10208 10209 10210 10211 10212 10213 10214 10215 10216 10217 10218 10219 10220 10221 10222 10223 10224 10225 10226 10227 10228 10229 10230 10231 10232 10233 10234 10235 10236 10237 10238 10239 10240 10241 10242 10243 10244
 6. 6. 10245 10246 10247 10248 10249 10250 10251 10252 10253 10254 10255 10256 10257 10258 10259 10260 10261 10262 10263 10264 10265 10266 10267 10268 10269 10270 10271 10272 10273 10274 10275 10276 10277 10278 10279 10280 10281 10282 10283 10284 10285 10286 10287 10288 10289 10290 10291 10292 10293 10294 10295
 7. 7. 10296 10297 10298 10299 10300 10301 10302 10303 10304 10305 10306 10307 10308 10309 10310 10311 10312 10313 10314 10315 10316 10317 10318 10319 10320 10321 10322 10323 10324 10325 10326 10327 10328 10329 10330 10331 10332 10333 10334 10335 10336 10337 10338 10339 10340 10341 10342 10343 10344 10345 10346
 8. 8. 10347 10348 10349 10350 10351 10352 10353 10354 10355 10356 10357 10358 10359 10360 10361 10362 10363 10364 10365 10366 10367 10368 10369 10370 10371 10372 10373 10374 10375 10376 10377 10378 10379 10380 10381 10382 10383 10384 10385 10386 10387 10388 10389 10390 10391 10392 10393 10394 10395 10396 10397
 9. 9. 10398 10399 10400 10401 10402 10403 10404 10405 10406 10407 10408 10409 10410 10411 10412 10413 10414 10415 10416 10417 10418 10419 10420 10421 10422 10423 10424 10425 10426 10427 10428 10429 10430 10431 10432 10433 10434 10435 10436 10437 10438 10439 10440 10441 10442 10443 10444 10445 10446 10447 10448
 10. 10. 10449 10450 10451 10452 10453 10454 10455 10456 10457 10458 10459 10460 10461 10462 10463 10464 10465 10466 10467 10468 10469 10470 10471 10472 10473 10474 10475 10476 10477 10478 10479 10480 10481 10482 10483 10484 10485 10486 10487 10488 10489 10490 10491 10492 10493 10494 10495 10496 10497 10498 10499
 11. 11. 10500 10501 10502 10503 10504 10505 10506 10507 10508 10509 10510 10511 10512 10513 10514 10515 10516 10517 10518 10519 10520 10521 10522 10523 10524 10525 10526 10527 10528 10529 10530 10531 10532 10533 10534 10535 10536 10537 10538 10539 10540 10541 10542 10543 10544 10545 10546 10547 10548 10549 10550
 12. 12. 10551 10552 10553 10554 10555 10556 10557 10558 10559 10560 10561 10562 10563 10564 10565 10566 10567 10568 10569 10570 10571 10572 10573 10574 10575 10576 10577 10578 10579 10580 10581 10582 10583 10584 10585 10586 10587 10588 10589 10590 10591 10592 10593 10594 10595 10596 10597 10598 10599 10600 10601
 13. 13. 10602 10603 10604 10605 10606 10607 10608 10609 10610 10611 10612 10613 10614 10615 10616 10617 10618 10619 10620 10621 10622 10623 10624 10625 10626 10627 10628 10629 10630 10631 10632 10633 10634 10635 10636 10637 10638 10639 10640 10641 10642 10643 10644 10645 10646 10647 10648 10649 10650 10651 10652
 14. 14. 10653 10654 10655 10656 10657 10658 10659 10660 10661 10662 10663 10664 10665 10666 10667 10668 10669 10670 10671 10672 10673 10674 10675 10676 10677 10678 10679 10680 10681 10682 10683 10684 10685 10686 10687 10688 10689 10690 10691 10692 10693 10694 10695 10696 10697 10698 10699 10700 10701 10702 10703
 15. 15. 10704 10705 10706 10707 10708 10709 10710 10711 10712 10713 10714 10715 10716 10717 10718 10719 10720 10721 10722 10723 10724 10725 10726 10727 10728 10729 10730 10731 10732 10733 10734 10735 10736 10737 10738 10739 10740 10741 10742 10743 10744 10745 10746 10747 10748 10749 10750 10751 10752 10753 10754
 16. 16. 10755 10756 10757 10758 10759 10760 10761 10762 10763 10764 10765 10766 10767 10768 10769 10770 10771 10772 10773 10774 10775 10776 10777 10778 10779 10780 10781 10782 10783 10784 10785 10786 10787 10788 10789 10790 10791 10792 10793 10794 10795 10796 10797 10798 10799 10800 10801 10802 10803 10804 10805
 17. 17. 10806 10807 10808 10809 10810 10811 10812 10813 10814 10815 10816 10817 10818 10819 10820 10821 10822 10823 10824 10825 10826 10827 10828 10829 10830 10831 10832 10833 10834 10835 10836 10837 10838 10839 10840 10841 10842 10843 10844 10845 10846 10847 10848 10849 10850 10851 10852 10853 10854 10855 10856
 18. 18. 10857 10858 10859 10860 10861 10862 10863 10864 10865 10866 10867 10868 10869 10870 10871 10872 10873 10874 10875 10876 10877 10878 10879 10880 10881 10882 10883 10884 10885 10886 10887 10888 10889 10890 10891 10892 10893 10894 10895 10896 10897 10898 10899 10900 10901 10902 10903 10904 10905 10906 10907
 19. 19. 10908 10909 10910 10911 10912 10913 10914 10915 10916 10917 10918 10919 10920 10921 10922 10923 10924 10925 10926 10927 10928 10929 10930 10931 10932 10933 10934 10935 10936 10937 10938 10939 10940 10941 10942 10943 10944 10945 10946 10947 10948 10949 10950 10951 10952 10953 10954 10955 10956 10957 10958
 20. 20. 10959 10960 10961 10962 10963 10964 10965 10966 10967 10968 10969 10970 10971 10972 10973 10974 10975 10976 10977 10978 10979 10980 10981 10982 10983 10984 10985 10986 10987 10988 10989 10990 10991 10992 10993 10994 10995 10996 10997 10998 10999
 21. 21. Danh sách đề tài luận văn được trích dẫn từ http://choluanv Hotline: 0979.170.170 Email : Luanvanviet@gmail.com http://choluanvan.vn http://Luanvanviet.com Tên đề tài Nâng cao hoạt đông cho vay đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài gòn chi nhánh Hà Nội Vận dụng phương pháp dãy số thời gian để Phân tích kết quả hoạt động sản xuất sản phẩm xã hội trên địa bàn T.Nghệ An Ứng dụng thương mại điện tử ở Pacific Airlines Nâng cao chất lượng cho vay tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam Vùng kinh tế tổng hợp Tây Nguyên Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam Cổ phần hóa Doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam Cổ phần hóa Doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam Đẩy mạnh Tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cổ phần đầu tư sản xuất & thương mại Đào Thịnh Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty XNK Intimex Vận dụng Marketing quốc tế trong việc đẩy mạnh Xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam vào thị trường EU Nâng cao hiệu quả xúc tiến bán đối với sản phẩm ống thép hàn của Công ty cơ khí Quang Trung Chiến lược định vị của Viettel Mobile trên thị trường Việt Nam Phân tích hoạt động marketing & hoạt động bán hàng của Công ty Cổ phần đầu tư & thương mại Sinh Phúc Hệ thống môi giới quảng cáo Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty Cổ phần may & dịch vụ Hưng Long Phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Quản lí rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngoại hối của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Bàn về việc hạch toán tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp Kế toán tiền lương với người lao động Nâng cao tỷ lệ nội địa hoá trong ngành đóng tàu Việt Nam. Hoàn thiện nghiệp vụ Nhập khẩu thiết bị toàn bộ bằng nguồn vốn nhà nước Xây dựng chiến lược định vị thương hiệu Bàn về các hình thức trả công trong doanh nghiệp Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương Đánh giá của khách hàng về hệ thống cửa hàng Kinh Đô Bakery tại thị trường Hà Nội Động lực phát triển của Kinh tế thị trường (Phân tích từ giác độ quy luật mâu thuẫn của phép biện chứng duy vật) Phân tích - thiết kế phần mềm quản lý điểm tại trường trung học kinh tế & kỹ thuật tỉnh Lào Cai Hoàn thiện Kế toán lưu chuyển hàng hoá & xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Kiến trúc & Vật liệu xây dựng DTH Giải pháp phát triển nghiệp vụ thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại trung tâm giao dịch Hội sở Techcom Thực trạng Xuất khẩu hàng nông sản của các địa phương & TP. ở nước ta hiện nay Phát triển thị trường Tiêu thụ sản phẩm giày dép của Công ty TNHH sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tân (bita's) Thực trạng thị trường logistics cho triển lãm, hội chợ vào Việt Nam của Công ty Translink Express Một số giải pháp nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo ngành ở TP. Hà Đông Nâng cao chất lượng tín dụng đối với các Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông th Phát triển du lịch biển & ảnh hưởng của nó tới môi trường tự nhiên ở Việt Nam Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong vận tải hàng hoá Đường sắt Công tác Dịch vụ khách hàng trong việc tái tục hợp đồng bảo hiểm tại Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Hà Nội Giải pháp Marketing - Mix cho sản phẩm của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Hà Nội Xuất khẩu vào thị trường Mỹ
 22. 22. Hạch toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Kim Tín Lợi ích của các Nhà máy thuỷ điện vừa & nhỏ tỉnh Lào Cai trong bối cảnh Biến đổi khí hậu ở Việt Nam Thực trạng hạch toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Kim Tín Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối ở Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội Hoàn thiện công tác quản lí quỹ Bảo hiểm y tế ở Việt Nam Thực trạng & Giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng trên địa bàn Hà Nội Những giải pháp nâng cao hoạt động xúc tiến thương mại của Công ty Cổ phần tập đoàn y dược Bảo Long Quản lý chi tiêu ngân sách ở Việt Nam Hạch toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần công trình giao thông Thanh Hoá Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt chi nhánh Hà Nội A new approach to semantic and syntactic functions of English adjectives - A contrastive analysis with their... - Eng Ô nhiễm môi trường không khí ở Thành phố Hà Đông Phương hướng và giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp Huyện Yên Lập Tỉnh Phú Thọ nhằm phát triển kin Thiết kế thông điệp cáo ngoài trời cho các dịch vụ của Công ty chứng khoán Kim Long & hoạch định chiến lược truyền tải TĐ Bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Chế độ hưu trí ở tỉnh Thái Bình. Thực trạng & Giải pháp Một số chiến lược Marketing để thúc đẩy hoạt động của trung tâm bán lẻ Hishop Nêu bật tính khác biệt của Kinh tế thị trường ở Việt Nam với Kinh tế thị trường nói chung Vốn tín dụng đầu tư phát triển nhà nước Thiết kế công việc cho doanh nghiệp Mâu thuẫn biện chứng trong nền kinh tế ở nước ta hiện nay Những mâu thuẫn trong nền Kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam & phương hướng giải quyết Thị trường bảo hiểm Việt Nam sau 01 năm gia nhập WTO Lý luận hình thái Kinh tế - Xã hội với sự nghiệp cách mạng hiện nay ở nước ta Quan hệ giữa cái chung & cái riêng, & vận dụng vào xây dựng nền Kinh tế thị trường ở nước ta Báo cáo thực tập tại Công ty truyền tải điện 1 Một số giải pháp Marketing nhằm hoàn thiện hiệu quả hoạt động của hệ thống kênh phân phối tại Công ty xi măng Hoàng Mai Báo cáo thực tập tại Công ty TNHH Thế Giới Nước Một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp Hai Bà Trưng Phân tích thực trạng công tác đánh giá thực hiện công việc tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh Lán Báo cáo thực tập tại Hãng hàng không Pacific Airlines Một số biện pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác tiêu thụ thành phẩm của Công ty Gạch ốp lát Hà Nội Định hướng phát triển & Một số giải pháp thay đổi cơ cấu cây ăn quả tại vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long Marketing quốc tế với việc đẩy mạnh hoạt động Xuất khẩu sang thị trường Mỹ của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội Nâng cao hiệu quả kinh doanh giao nhận vận tải của Công ty OEC trong bối cảnh hội nhập quốc tế Nâng cao chất lượng đào tạo & phát triển công nhân kỹ thuật của Công ty Cổ phần Công nghiệp tàu thuỷ Hoàng Anh Hoàn thiện công tác tuyển mộ & tuyển chọn nhân lực tại Công ty Cổ phần Sông Đà 11 Hoàn thiện công tác quản lí quỹ Bảo hiểm y tế ở Việt Nam Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư của UBND quận Hải An Dựa vào các lí thuyết kinh tế & đầu tư, giải thích vai trò của đầu tư đối với tăng trưởng & phát triển kinh tế Tác động của hoạt động đầu tư đến quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Việt Nam Nâng cao chất lượng tín dụng đối với các Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông th Nâng cao khả năng cạnh tranh trong hoạt động cho vay tiêu dùng tại Sở giao dịch Ngân hàng đầu tư và phát triểnViệt Nam Thực trạng công tác thẩm định khả năng trả nợ của khách hàng vay vốn trung & dài hạn tại Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thươ Phân tích thực trạng khả năng cạnh tranh của Công ty Cổ phần bảo hiểm bưu điện - Chương 2 Hoàn thiện Kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần VINACONEX 6 Xây dựng hệ thống thông tin quản lý bán hàng tại Công ty TNHH Đức Ngoan Quy trình định giá 1 căn nhà để bán Báo cáo khảo sát thực tế con đường di sản miền Trung Phát huy tinh thần tự chủ, đoàn kết, yêu thương giúp đỡ nhau của học sinh qua các tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp 6 Nghiên cứu Macromedia dirictor 8.5 & xây dựng Một số ứng dụng hỗ trợ việc dạy & học ở bậc mầm non
 23. 23. Hướng dẫn du lịch điểm tham quan di tích nhà tù Hoả Lò Báo cáo thực tập tại Ngân hàng thương Mại Cổ phần kỹ thương Việt Nam - Techcombank Báo cáo thực tập tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Báo cáo thực tập tại Ngân hàng thương Mại Cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh (VPBank) Báo cáo tổng hợp tại Công ty Giầy Thượng Đình Kế toán lưu chuyển hàng xuất khẩu & xác đinh kết quả tại Công ty XNK nông lâm sản & vật tư nông nghiệp Báo cáo thực tập tại Ngân hàng thương Mại Cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh (VPBank). Báo cáo thực tập tại Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền Kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở nước ta Con đường quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa trong điều kiện hội nhập kinh tế Quốc Tế Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa trong điều kiện hội nhập kinh tế Quốc Tế Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa & vai trò của nó trong sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở nước ta Kinh tế nhà nước & vai trò chủ đạo của nó trong nền Kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa Thất nghiệp & việc làm của Việt Nam Thực trạng kinh tế tư nhân ở Việt Nam Vận dụng lý luận phương thức sản xuất Phân tích Nhà máy Phích nước - bóng đèn Rạng Đông Phân đoạn thị trường - lựa chọn thị trường mục tiêu Thực trạng & Giải pháp cơ bản để phát triển Kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa Vận dung quy luật Quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển của Lực lượng sản xuất của Đảng ta trong đường lối đ Bản chất & các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư Xuất khẩu thuỷ sản ở Việt Nam Lãi suất & vai trò của lãi suất trong việc huy động vốn Quá trình hình thành & phát triển nền Kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam Cơ sở lý luận Triết học của đường lối Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ Khoa học & công nghệ là Lực lượng sản xuất hàng đầu trong quá trình Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa ở nước ta Mối quan hệ biện chứng giữa Lực lượng sản xuất và Quan hệ sản xuất Tín dụng trong nền Kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam Vận dụng quy luật giá trị vào nền kinh tế nước ta thời gian qua & những giải pháp… Giải pháp kinh tế cho các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ Con đường lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam Qua lịch sử phát triển của 3 PTSX trước Chủ nghĩa tư bản, CM quy luật Quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất & trình độ Sự điều tiết kinh tế của Nhà nước tư sản hiện đại Một số vấn đề Kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam Vai trò, thực trạng của kinh tế tư bản tư nhân & Một số phương hướng giải pháp Vai trò của Nhà nước đối với quá trình Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa ở nước ta Lợi ích kinh tế & các hình thức phân phối thu nhập ở Việt Nam hiện nay Lý luận về địa tô của Các Mác & sự vận dụng vào chính sách đất đai ở Việt Nam hiện nay Lý luận tiền lương của Mác Thực trạng về vai trò của nhà nước trong quá trình Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa & những giải pháp … Quy luật thống nhất & đấu tranh của các mặt đối lập với việc Phân tích hệ thống các mâu thuẫn biện chứng của nền Kinh tế thị Thực trạng & Giải pháp phát triển Doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam Tính tất yếu khách quan & con đường hình thành Công ty mẹ - Công ty con ở Việt Nam Sự cần thiết khách quan & giải pháp phát triển Kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng Xã hội chủ nghĩ Hãy nêu & Phân tích ảnh hưởng của sự phát triển dân số đến kinh tế, xã hội ở Việt Nam Cổ phần hóa Doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam Thực trạng lạm phá & mối quan hệ giữa lạm phát & tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Một số nước & vận dụng vào Việt Nam Tình hình sử dụng nghệ thuật tiêu thụ xuất bản phẩm ở Công ty Phát Hành sách Hà Nội hiện nay Mối quan hệ biện chứng giữa các thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay Học thuyết hình thái Kinh tế - Xã hội với sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa ở Việt Nam
 24. 24. Vận dụng lý luận hình thái Kinh tế - Xã hội vào điều kiện Việt Nam hiện nay Khả năng vận dụng mô hình Công ty mẹ - Công ty con trong nền kinh tế Việt Nam Quy luật Quan hệ sản xuất & Lực lượng sản xuất & vận dụng quy luật trong quá trình Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa ở nước t Phần mềm quản lý tri thức đem đến những ưu thế đặc thù nào cho các tổ chức hoạt động trên phạm vi toàn cầu Lạm phát với tăng trưởng kinh tế trong thực tiễn kinh tế ở Việt Nam. Hình thái Kinh tế - Xã hội là 1 quá trình lịch sử tự nhiên Chính sách tỷ giá hối đoái & những điều kiện tự do hoá tỷ giá ở Việt Nam Ảnh hưởng của chính sách Kinh tế - Xã hội đối với môi trường hoạt động của doanh nghiệp Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế nhiều thành phần Học thuyết tuần hoàn & chu chuyển tư bản & sự vận dụng nó vào nền Kinh tế thị trường thời kỳ quá độ ở nước ta Học thuyết của Mác tuần hoàn & chu chuyển tư bản & sự vận dụng nó vào nền kinh tế nước ta Nguồn gốc, bản chất của lợi nhuận trong nền Kinh tế thị trường Nguồn gốc, bản chất của lợi nhuận trong nền Kinh tế thị trường Nguồn gốc, bản chất của lợi nhuận trong nền Kinh tế thị trường Đầu tư trực tiếp nước ngoài & những giải pháp nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam. Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn ở nước ta hiện nay Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn ở nước ta hiện nay Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa ở Việt Nam Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn ở nước ta. Thực trạng & Giải pháp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa ở Việt Nam Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa nền kinh tế quốc dân là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Cơ hội & thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay Cổ phần hóa doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế Bản chất & vai trò của các Công ty xuyên quốc gia Kinh tế nhà nước & vai trò chủ đạo trong nền Kinh tế thị trường ở Việt Nam Phân tích cơ cấu KT nhiều thành phần ở Việt Nam & ích lợi của việc sử dụng cơ cấu nhiều TP đó vào phát triển Kinh tế - Xã h Quá trình Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa nông nghiệp & nông thôn ở nước ta Đa dạng hoá các loại hình sở hữu trong nền kinh tế Việt Nam Mô hình Công ty mẹ Công ty con ở Việt Nam Thực trạng các Công ty Cổ phần & tình hình Cổ phần hóa Doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay Vận dụng lý luận hình thái Kinh tế - Xã hội để chứng minh tính tất yếu của sự lựa chọn & kiên định con đường Xã hội chủ ngh Tính quy luật hình thành Kinh tế thị trường sự vận dung vào nền kinh tế ở Việt Nam hiện nay Thực trạng & GP nâng cao hiệu quả của đào tạo & sử dụng nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại Một số vấn đề cơ bản của Kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở nước ta Thực trạng & Giải pháp để huy động & sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư của nước ngoài Thực trạng quan hệ phân phối & những giải pháp để nâng cao hoàn thiện quan hệ phân phối ở nước ta trong thời gian tới Lý luận về địa tô của Các Mác & sự vận dụng vào chính sách đất đai ở Việt Nam hiện nay Đổi mới cơ chế, chính sách đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm thúc đẩy sự phát triển của chúng ở Việt Nam hiện nay PT cơ cấu kinh tế nhiều thành phần ở nước ta mà đại hội Đảng IX đã nêu & ích lợi của việc... Thực trạng nạn sản xuất & buôn bán hàng giả ở Việt Nam thời gian qua Phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần Hãy chứng minh sức lao động là hàng hoá đặc biệt, ý nghĩa nghiên cứu vấn đề Vai trò của nhà nước trong nền Kinh tế thị trường ở nước ta Học thuyết hình thái Kinh tế - Xã hội với sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa ở Việt Nam Học thuyết hình thái Kinh tế - Xã hội ở Việt Nam Quy luật giá trị & sự vận dụng quy luật giá trị ở Việt Nam Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam Một số kiến nghị & giải pháp trong công tác đào tạo & bồi dưỡng lực lượng lao động trong nền Kinh tế thị trường Mối quan hệ giữa vật chất & ý thức trong việc xây dựng nền kinh tế mới hiện nay ở nước ta Mối quan hệ giữa cái riêng & cái chung. Vận dụng nó trong xây dựng nền Kinh tế thị trường ở Việt Nam
 25. 25. Mối quan hệ giữa cái chung & cái riêng vận dụng vào xây dựng nền Kinh tế thị trường ở nước ta Mối quan hệ giữa vật chất & ý thức trong việc xây dựng nền kinh tế mới hiện nay ở nước ta. Mối quan hệ giữa cái chung & cái riêng vận dụng vào xây dựng nền Kinh tế thị trường ở nước ta Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng & kiến trúc thượng tầng trong công cuộc Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa ở nước ta Mâu thuẫn biện chứng trong nền Kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay Lý luận tiền lương - tiền công Mâu thuẫn biện chứng của quá trình phát triển nền Kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam Phương pháp biện chứng & biện chứng duy vật Tuần hoàn & chu chuyển tư bản Lý luận hình thái Kinh tế - Xã hội & vận dụng nó trong quá trình đổi mới Kinh tế - Xã hội ở Việt Nam Lý luận giá trị thặng dư là hòn đá tảng của học thuyết kinh tế của Mác Giải pháp xóa đói giảm nghèo ở các tỉnh miền núi phía Bắc Lý luận của lê nin về Chủ nghĩa tư bản nhà nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội & sự vận dụng lý luận đó ở Việt Na Lý luận của lê nin về Chủ nghĩa tư bản nhà nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội & sự vận dụng lý luận đó ở Việt Na Lý luận của lê-nin về Chủ nghĩa tư bản nhà nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội & sự vận dụng lý luận đó vào Việt Lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về nền Kinh tế thị trường & vận dụng nó ở Việt Nam Lý luận về tích luỹ tư bản & sự vận dụng đúng nó vào thực tiễn Việt Nam Vai trò của lợi nhuận trong nền Kinh tế thị trường Loại hình sản xuất & phương pháp tổ chức SX phù hợp với Doanh nghiệp để thấy rõ được tầm quan trọng của nó trong Doanh Lạm phát & tác động của lạm phát tới nền kinh tế Lạm phát ở Việt Nam & những giải pháp cơ bản để kiềm chế lạm phát ở Việt Nam Cơ sở lý luận & tính tất yếu của nền Kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam Kinh tế tri thức với sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa ở nước ta Kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam Nền Kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam Kinh tế Nhật Bản giai đoạn "thần kỳ" (1952 - 1973) Phát triển Kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa. Kế hoạch hoá chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế thời kỳ 2001-2005 ở Việt Nam & các giải pháp thực hiện Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam Học thuyết hình thái Kinh tế - Xã hội với việc nhận thức tính tất yếu của sự lựa chọn con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội của Vi Học thuyết hình thái Kinh tế - Xã hội với việc nhận thức tính tất yếu của sự lựa chọn con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội của Vi Học thuyết giá trị thặng dư Giải pháp để tiến hành Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa ở Việt Nam Giá trị thặng dư là hòn đá tảng trong học thuyết kinh tế của Mác Đổi mới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương mại trong quá trình hội nhập Thực trạng đổi mới Doanh nghiệp nhà nước Doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế nhiều thành phần Vai trò của quy luật giá trị đối với sự phát triển Kinh tế thị trường ở Việt Nam. Phân tích tính tất yếu khách quan, đặc điểm của Kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam & các giải pháp đ Chủ nghĩa Mác - Lênin về Xã hội chủ nghĩa & thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội, thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa ở Việt Nam Lý luận của Lênin về Chủ nghĩa tư bản Nhà nước ở Việt Nam Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa nông nghiệp & nông thôn Nội dung chủ yếu của Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa & điều kiện để thực hiện nó ở Việt Nam hiện nay Phát triển kinh tế tư nhân trong nền Kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam Thực trạng sự vận dụng quy luật giá trị trong nền kinh tế hàng hoá ở nước ta thời gian qua & giải pháp để vận dụng… Một số vấn đề cơ bản về Kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam Công nghiệp hóa ở các nước Asean & khả năng vận dụng ở Việt Nam Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa & vai trò của nó đối với sự nghiệp xây dựng xã hội ở nước ta hiện nay Con người trong sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa Cơ hội & thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế Cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng Xã hội chủ nghĩa
 26. 26. Chủ động hội nhập kinh tế thế giới của Việt Nam Chính sách kinh tế mới của Lênin Bất bình đẳng giới ở Việt Nam hiện nay Bàn về mối quan hệ giữa xây dựng, mối quan hệ độc lập tự chủ & quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam hiện nay Bản chất & vai trò của các tổ chức độc quyền xuyên quốc gia Bản chất & vai trò của các Công ty xuyên quốc gia Phân tích tác động của phát triển công nghệ tới chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng Công nghiệp hóa - Hiện đại Vấn đề chất lượng sản phẩm & quản lý chất lượng trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay Quy luật giá trị của Mác & vai trò của nó trong nền Kinh tế thị trường ở nước ta Nâng cao khả năng hội nhập của nền kinh tế Việt Nam trong xu thế toàn cầu hoá Quan hệ phân phối. Thực trạng & Giải pháp nhằm hoàn thiện quan hệ phân phối ở nước ta trong thời gian tới Mối quan hệ biện chứng giữa các thành phần kinh tế Thực trạng & Giải pháp phát triển Doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay Nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng Xã hội chủ nghĩa ở nước ta - Thực trạng & Một số giải pháp Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng & kiến trúc thượng tầng trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta Nguyên nhân suy thoái kinh tế Nhật Bản trong những năm 1990 Vận dụng lí luận giá trị sức lao động để CM việc đẩy mạnh Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn của Đảng & Thực trạng quan hệ phân phối & những giải pháp cơ bản góp phần hoàn thiện quan hệ phân phối trong thời gian tới Tư tưởng Pháp trị của Hàn Phi Tử & vận dụng trong quản lý doanh nghiệp hiện đại Thực trạng quan hệ phân phối & Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quan hệ phân phối ở nước ta trong thời gian tới Học thuyết giá trị thặng dư Quan hệ biện chứng giữa sự phát triển của Lực lượng sản xuất & sự đa dạng hoá các loại hình sở hữu ở Việt Nam Yếu tố con người trong công tác quản lý Quản lý Nhà nước về kinh tế là gì ? Vì sao nói Quản lý nhà nước vừa là 1 khoa học vừa là nghệ thuật, nghề nghiệp ? Để Quản l Sử dụng chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát Phân tích vị trí & nội dung của quy luật thống nhất & đấu tranh của các mặt đối lập trong hệ thống phép biện chứng duy vật?... Quy luật giá trị đối với nền Kinh tế thị trường. Thực trạng nền kinh tế nước ta & các giải pháp nhằm phát triển nền Kinh tế thị Nền Kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa Quy luật giá trị & vai trò của nó trong phát triển Kinh tế thị trường ở nước ta Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa trong điều kiện chuyển nền kinh tế nước ta sang Kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ ngh Hoàn thiện công tác trả lương tại Cơ quan Văn phòng Tổng Công ty Thép Việt Nam Mối quan hệ giữa tín dụng Xuất khẩu & Hoạt động xuất nhập khẩu (nghiên cứu tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam) Nâng cao động lực làm việc cho người lao động tại Xí nghiệp Bay Chụp & Xử Lý Ảnh Hàng Không Hà Nội Gia đình quyết định sự tồn tại & phát triển của xã hội Hoàn thiện Kế toán bán hàng & xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH TM Tin học & Thiết bị Văn phòng Thực trạng kinh doanh bảo hiểm hàng hóa Xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại Công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolim Kế toán tiêu thụ & xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá ở Công ty Cổ phần Gas Petrolimex Hoàn thiện Kế toán chi phí, doanh thu & xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Kỹ thuật Công nghiệp Thăng Long Hoàn thiện công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực tại Công ty xây dựng Lũng Lô Các lãng phí ở Công ty TNHH dịch vụ tin học FSC Một số biện pháp nhằm hạ giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây lắp Vật liệu xây dựng An Dương Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay Hoàn thiện Kế toán chi phí, doanh thu & xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm ở Công ty Kim khí Thăng long Phát triển khách hàng sử dụng thẻ của Ngân hàng Á Châu Quản lý kho quỹ thu chi Phân tích tư tưởng giải phóng con người trong triết học Phương Tây thời cận đại, suy nghĩ… Xây dựng Website quản lý nhân sự cho Công ty INTECH Xây dựng chương trình quản lý cửa hàng thuốc Kim Anh tại Công ty giải pháp phần mềm Việt NamLiNhập khẩu Lạm phát & hậu quả của lạm phát Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác Kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty TN
 27. 27. Mạng máy tính (Môi trường Windows 2000) Lạm phát & vấn đế chống lạm phát ở Việt Nam Vai trò của tri thức trong đời sống xã hội Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn ở nước ta. Thực trạng & Giải pháp Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở Việt Nam Tăng cường vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước trong nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta hiện nay The impact of TechNology on team functioning within a given organization - Eng Tổng hợp về hạch toán chi tiết nguyên vật liệu Đánh giá khả năng thực hiện nghị quyết quốc hội về kế hoạch hóa phát triển Kinh tế - Xã hội 2007 Phân tích sự vận động của vốn chủ sở hữu vào loại hình doanh nghiệp Phân tích tư tưởng của Âm dương, ngũ hành? Giá trị & hạn chế? Giai cấp & vấn đề giai cấp ở Việt Nam hiện nay U.dụng thực tế của UCP 600 & ISBP 681 trong tạo lập & kiểm tra bộ chứng từ thanh toán theo PT tín dụng chứng từ... Xây dựng nền Kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hoá Tại Công ty Cổ phần Gạch ốp lát Thái Bình Kế toán lưu chuyển hàng hóa & xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa của Công ty TNHH phát triển & công nghệ Gia Long Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại Công ty tại Công ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hoá. Tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu TMTH Tấn Đạt Tại Công ty TNHH Hoàng Tiêu Kế toán nguyên vật liệu & công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH Công Nghệ Tin Học Hà Nội Chương trình quản lí tài sản Tại Công ty Cổ phần xây dựng & thương mại 127 Tại Công ty Cổ phần Taxi Mai Linh Hà Nội Tại Công ty Xây lắp 665 Tư tưởng tu thân của Nho giáo & giá trị của nó trong đời sống xã hội Nghiên cứu các vấn đề về phát hiện & tách biên ảnh (Image Extraction) trong xử lý ảnh số Hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực ở Viện Kinh tế & Chính trị thế giới Tại Ngân hàng Sài gòn Công Thương - chi nhánh Hà Nội Cải cách hành chính quốc gia Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của nhà hàng The Gallery - khách sạn M Chương trình đào tạo cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh đạt trình độ quốc tế của trường Đại học kinh tế Một số giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh của mặt hàng cà phê Xuất khẩu của Việt Nam Kế toán tiền lương & các khoản phải trích theo lương của Công ty Cổ phần Quảng cáo Việt Mâu thuẫn biện chứng trong quá trình xây dựng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần Kinh tế nhà nước trong nền Kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước - Thực trạng & Giải pháp Phân tích thực trạng của thị trường mỹ phẩm. Phương hướng & giải pháp Thị trường hàng điện tử Việt Nam, Thực trạng & Giải pháp trong hội nhập kinh tế quốc tế Vai trò Lực lượng sản xuất đối sự phát triển xã hội & vấn đề phát triển Lực lượng sản xuất ở đia phương Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách huyện trên địa bàn huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn hiện nay. Một số biện pháp mở rộng hoạt động xúc tiến thương mại của Công ty TNHH Thiết bị phụ tùng & Dịch vụ Hải Đăng Tại Công ty Cổ phần Bảo Linh (Tổng quan) Tà áo dài Việt Nam dưới mắt nhìn triết học Cải cách hành chính quốc gia Xây dựng phần mềm quản lý nguồn vốn dự án đầu tư tại Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Điện Biên Tại Công ty TNHH Thiên Lý Vận dụng học thuyết hình thái Kinh tế - Xã hội vào điều kiện Việt Nam hiện nay Tại Công ty TNHH Tân Kỷ Ngyên Con đường quá độ lên Chủ nghĩa xã hội Thị trường lao động
 28. 28. Chiến lược Marketing tại Công ty Cổ phần sản xuất & thương mại Việt Phát Xây dựng & Phân tích Một số chỉ số tài chính ngành Ngân hàng Lý luận về Công ty cổ phần & thị trường chứng khoán. Ý nghĩa, sự vận dụng này ở nước ta Nghiên cứu sự trung thành của khách hàng đối với dịch vụ viễn thông di động tại Việt Nam Kế toán tiêu thụ & xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá ở Công ty Cổ phần Gas Petrolimex Phát triển khách hàng sử dụng thẻ của Ngân hàng Á Châu Hoàn thiện Kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần đá ốp lát & xây dựng Hà Tây Thực trạng kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm mô tô, xe máy tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA & Một số kiến nghị Ứng dụng thực tế của UCP 600 & isbp 681 trong tạo lập & kiểm tra bộ chứng từ thanh toán theo PT tín dụng chứng từ... Giải pháp tăng cường vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước trong nền kinh tế nhiều thành phần của nước ta hiện nay Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất tại Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Châu Lợi nhuận & phân phối lợi nhuận của Công ty Cổ phần giầy Hưng Yên. Thực trạng & Giải pháp Hoạt động của các Công ty chứng khoán Việt Nam. Thực trạng & Giải pháp Công tác giám định & bồi thường tổn thất nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex Phân tích tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh Giải pháp mở dịch vụ Bao thanh toán & hoàn thiện hoạt động Thanh toán Quốc tế tại Ngân hàng đầu tư và phát triểnViệt Nam Đa dạng hoá việc cung ứng dịch vụ ngoài tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Thành tron Một số quy định về rào cản kỹ thuật của Mỹ đối với hàng dệt may Nhập khẩu & giải pháp vượt rào của Việt Nam Điều 83 Hiến pháp 1992 của Nhà nước ta xác định "Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền được lập hiến & lập pháp" Phát triển hoạt động tự doanh tại Công ty Cổ phần chứng khoán Việt Quốc Phát triển vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước Thực trạng của việc quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam Cách mạng khoa học & công nghệ hiện đại với vấn đề Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa ở Việt Nam Rủi ro & quản lý rủi ro trong Ngân hàng thương Mại Hoàn thiện tổ chức & quản lý kênh phân phối SP của Công ty TRIUMPH International (Vietnam) Ltd trên thị trường nội địa Kế toán tiêu thụ hàng hoá & xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Kỹ Thuật Thương mại & Dịch vụ Kinh Bắc Quan niệm & ý thức về trang phục học đường sinh viên trường Đại học Kinh Doanh & Công nghệ Hà Nội Giai cấp công nhân & sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong thời đại ngày nay Các giải pháp phát triển thị trường tài chính tại Việt Nam Thực trạng & Giải pháp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở nước ta hiện nay Mâu thuẫn biện chứng trong quá trình xây dựng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần ở Việt Nam Giai cấp & vấn đề giai cấp ở Việt Nam hiện nay Phân tích mâu thuẫn biện chứng trong việc tìm hiểu cơ hội & thách thức khi Việt Nam gia nhập WTO Phân tích theo triết học về vấn đề bạo lực trong gia đình Nhân sinh quan phật giáo - Giá trị & hạn chế của Phật giáo Các giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh & hạ thấp giá thành sản phẩm của Công ty Cổ phần Giầy Hưng Yên Tại Phòng Nội vụ Lao động Thương binh Xã Hội thị xã Cửa Lò Giai cấp & vấn đề đấu tranh giai cấp ở Việt Nam Vai trò của tôn giáo trong đời sống xã hội Nhà nước & vai trò của Nhà nước Xã hội chủ nghĩa trong nền Kinh tế thị trường A study on the structural features of English news story (Eng) Các nhân tố tác động tới tăng trưởng Xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam sang thị trường EU khi gia nhập WTO Vai trò của người lãnh đạo (Công ty Trung Nguyên) Giải pháp tăng cường hoạt động huy động vốn tại Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội Tại chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Bách Khoa Thực trạng tổ chức hạch toán Kế toán tại Công ty TNHH Sản xuất & Thương Mại Hưng Phát Tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu y tế Việt Nam (VIMEDIMEX Việt Nam) Giai cấp & đấu tranh giai cấp trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội Hệ thống thông tin di động GSM & hướng phát triển GPRS Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ chứng khoán đối với khách hàng VIP của Công ty Cổ phần chứng khoán Hà Nội Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của đất bị nhiễm kim loại nặng (Chì: Pb) đến thành phần loài & Một số đặc điểm…
 29. 29. Hoàn thiện Kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà Hoàn thiện tổ chức & quản lý kênh phân phối SP của Công ty TRIUMPH International (Vietnam) Ltd trên thị trường nội địa Hoạt động Xuất khẩu Than khoáng sản Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2001 đến nay Nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán tại NH Liên doanh Lào - Việt CN Hà Nội trong ĐK hội nhập kinh tế quốc tế Thực trạng & Giải pháp thu hút FDI từ Mỹ vào tỉnh Hà Tây trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Hoạt động Nhập khẩu phôi thép tại Văn phòng Tổng Công ty Thép Việt Nam trong điều kiện hội nhập Nâng cao năng lực cạnh tranh ngành Dệt may Xuất khẩu Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế Phát triển hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Giải pháp tăng cường Xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc trong điều kiện gia nhập WTO Giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Tây Hà Nội Giải pháp thúc đẩy Xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam sang thị trường Mỹ Nâng cao năng lực cạnh tranh của tổng Công ty dệt may Hà Nội Hoàn thiện hoạt động Xuất khẩu ở Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tạp phẩm (TOCONTAP) Quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam - Hàn Quốc. Thực trạng, triển vọng & giải pháp Nâng cao năng lực cạnh tranh của chi nhánh Ngân hàng Công thương Chương Dương trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh t Thu hút & sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ODA Nhật Bản tại Việt Nam. Thực trạng & Giải pháp Đẩy mạnh hoạt động Nhập khẩu tại Tổng Công ty Bao bì Việt Nam Giải pháp tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào ngành dệt may của Campuchia Giải pháp thúc đẩy hoạt động Xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang thị trường EU Mở rộng hoạt động đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí (Tổng Công ty Thăm dò Khai thác dầu khí PVEP) Nâng cao sức cạnh tranh cho giầy dép Việt Nam trên thị trường Mỹ Phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đông Hà Nội Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài tại Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) Xuất khẩu các sản phẩm thép mạ kẽm & thép mạ màu của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) giai đoạn 2003 - 2007 Tổ chức Kế toán tại Công ty Cổ phần LILAMA 10. Công tác Kế toán tại Xí nghiệp Sông Đà 1.04 - Công ty Cổ phần Sông Đà 1 Tại Ngân hàng Sài gòn Công Thương - chi nhánh Hà Nội Ứng dụng thực tế của UCP 600 & ISBP 681 trong việc tạo lập & kiểm tra bộ chứng từ thanh toán theo... Hoạt động thu hút & sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của TP Hồ Chí Minh & kinh nghiệm cho các tỉnh Một số biện pháp hình thành thói quen giao tiếp văn hóa qua sinh hoạt hàng ngày cho trẻ 25-36 tháng Hoàn thiện cơ chế quản lý vốn của tập đoàn Bưu chính- Viễn thông Việt Nam Thiết kế lưới điên cao áp Tại Công ty Cổ phần kinh doanh Chế biến Lâm sản Xuất khẩu Yên bái Xây dựng quản lý bán hàng tại Công ty Cổ phần thiết bị máy tính Thiên An Tổ chức bộ máy Kế toán & bộ sổ Kế toán tại Công ty Xây dựng số 6 Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Cổ phần Xây dựng & Thương mại GCT Phát triển lực lượng đại lý bảo hiểm tại Công ty Bảo Việt Hà Nội. Thực trạng & Giải pháp Đáng giá thực trạng công tác thu Bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương Thực trạng hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tại Bảo Việt Nhân Thọ Hà Nội. Nguyên nhân & giải pháp khắc phục Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng lắp đặt tại Công ty bảo hiểm Ngân hàng đầu Tìm hiểu quyết định số 493/2005/QĐ-Ngân hàng nhà nước ban hành Quy định về phân loại nợ, trích lập & sử dụng dự phòng đ Hoàn thiện công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực tại chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Long B Hoàn thiện quy trình kiểm toán các khoản đầu tư tài chính dài hạn do Công ty AASC thực hiện Phát triển khách hàng sử dụng thẻ của Ngân hàng Á Châu Hoàn thiện công tác tiền lương tại Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội Hoạt động khai thác Bảo hiểm Cháy & các rủi ro đặc biệt tại Công ty Bảo hiểm Dầu khí Thăng Long trong giai đoạn 2003-200 Mở rộng thị trường Xuất khẩu rau quả tại Công ty Cổ phần Cung ứng dịch vụ Hàng không Organizational structures and culture Phát triển thị trường hàng hoá & dịch vụ trong nền Kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam Đẩy mạnh hoạt động Xuất khẩu dệt may tại Công ty Cổ phần Cung ứng dịch vụ Hàng không trong điều kiện hội nhập kinh tế q
 30. 30. Kế toán nguyên vật liệu may tại Công ty Thanh Hà - Cục Hậu Cần Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ngoại tệ tại Sở giao dịch I Ngân hàng ĐT& PT Việt Nam Giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam khi hội nhập kinh tế quốc tế Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Xây dựng Kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam Mở rộng cho vay đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Sở giao dịch Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Một số giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội trong giai đoạn hiện nay Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động ở Công ty đầu tư phát triển điện lực & hạ tầng - PIDI Giải pháp hoàn thiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001- 2000 tại Công ty Cổ phần xây dựng công nghiệp Nâng cao hiệu quả cho vay đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài gòn chi nhánh Hà Nội Nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm học sinh, sinh viên ở Công ty Bảo Việt Phú Thọ trong những năm gần đây Thực trạng pháp luật trong quản lý nhà nước về xuất bản ở Việt Nam & những đổi mới trong cơ chế thị trường định hướng Xã Cổ phần hóa Doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam Con đường quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam Hoàn thiện công tác Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty Cầu 11 Thăng Long Phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam Tầm quan trọng của hoạt động Marketing trong việc mở rộng thị trường & thực trạng Marketing của Công ty Cầu 12 Đẩy mạnh Xuất khẩu thuỷ sản ở các tỉnh ven biển Nam Bộ Mối quan hệ giữa lạm phát & tăng trưởng kinh tế. Thực trạng & Giải pháp khắc phục Xây dựng & phát triển Kinh tế thị trường ở Việt Nam. Lý luận, nhận thức & giải pháp thực hiện Thực trạng & Giải pháp của thành phần kinh tế nhà nước trong giai đoạn hiện nay Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người & vai trò của con người Thực trạng công tác hoàn thuế Giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp Công nghiệp trên điạ bàn Hà Nội Dự án: Khu du lịch sinh thái Bãi Nổi Xuân Giang Hà Tĩnh Tiểu luận Quản trị hậu cần kinh doanh Lý luận hình thái Kinh tế - Xã hội Hình thái Kinh tế - Xã hội với sự nghiệp Cách mang Việt Nam hiện nay Thế giới quan duy vật biện chứng & vai trò với hoạt động kinh tế Học thuyết về hình thái kinh tế - xã hôi & vấn đề quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam Quan điểm lịch sử cụ thể với quá trình xây dựng & phát triển nền Kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiệ Vai trò của con người trong quá trình xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay Nâng cao chất lượng Tín dụng trung dài hạn tại Sở giao dịch I Ngân hàng đầu tư và phát triểnViệt Nam Lý luận hình thái Kinh tế - Xã hội với sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa ở Việt Nam Cổ phần hóa Doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam. Thực trạng & Giải pháp Kinh tế nhà nước trong nền Kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa Cổ phần hóa Doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam So sánh 2 phương pháp định lượng Berberin nguyên liệu bằng HPLC theo dược điển Trung Quốc (2005) & … Kế toán lưu chuyển hàng xuất khẩu & xác đinh kết quả tại Công ty XNK nông lâm sản & vật tư nông nghiệp Thực trạng tình hình lạm phát trong nền kinh tế nước ta Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa ở Việt Nam Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty xây dựng công trình Hưng Thịnh Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Phật giáo những giá trị, hạn chế & ảnh hưởng đến con người xã hội Việt Nam Hoàn thiện Kế toán tiêu thụ thành phẩm & xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần sản xuất Vật liệu xây dựng Lý Nhân Hoàn thiện quy trình kiểm toán các khoản đầu tư tài chính dài hạn do Công ty AASC thực hiện Vai trò nhà nước trong phát triển thị trường sức lao động ở TP. Hải Phòng Nâng cao hiệu quả chi Ngân sách nhà nước cho Chương trình mục tiêu Quốc gia Giáo dục & Đào tạo Bài toán cực trị trong dòng điện xoay chiều. Vận dụng vào phương pháp trắc nghiệm Thực trạng & Giải pháp năng cao hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Sài gòn Công Thương Hà Nội
 31. 31. Giải pháp tăng cường nguồn vốn huy động tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Bắc Hà Nội Hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH các hệ thống viễn thông VNPT - NEC Mâu thuẫn trong nền Kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam Quy luật mâu thuẫn trong quá trình xây dựng nền Kinh tế thị trường ở Việt Nam Công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm Nâng cao chất lượng công tác Phân tích Tài chính doanh nghiệp trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương Mại Cổ phần Tobramycin Thực trạng & Giải pháp cho kênh phân phối sản phẩm xe gắn máy của Công ty TNHH T&T trên thị trường Việt Nam Kinh tế nhà nước trong nền Kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam Tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Tín ngưỡng - Tôn giáo - Phong tục - Lễ hội Phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong thời kì quá độ ở Việt Nam Những mâu thuẫn biện chứng trong quá trình xây dựng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần ở Việt Nam Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Bắc Kạn Lạm phát, hiện trạng & giải pháp kiềm chế lạm phát hiện nay ở Việt Nam Toàn cầu hoá & con đường hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam Thời kì quá độ đi lên xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, nguyên nhân & giải pháp Vai trò của Lực lượng sản xuất trong đời sống xã hội & vận dụng trong quá trình phát triển Lực lượng sản xuất ở Việt Nam hiệ Vai trò của con người trong việc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa ở Việt Nam Cưới hỏi của người Việt Những mâu thuẫn trong việc gia nhập WTO. Cơ hội & thách thức Hội nhập kinh tế quốc tế & những thách thức đối với Việt Nam Mâu thuẫn biện chứng trong quá trình xây dựng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần ở Việt Nam hiện nay Những giá trị & hạn chế của Phật giáo ảnh hưởng đến đời sống xã hội Việt Nam Quan hệ giữa phát triển kinh tế & bảo vệ môi trường ở Việt Nam Tăng trưởng kinh tế & bảo vệ môi trường Vai trò của con người trong sự nghiệp xây dựng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay Nhân cách sinh viên trong thời kì hội nhập với khu vực & thế giới Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề nhà nước, nhà nước pháp quyền Vai trò của Quan hệ sản xuất trong đời sống xã hội & vận dụng trong quá trình cải tạo Quan hệ sản xuất ở Việt Nam Những giá trị, hạn chế & ảnh hưởng của Đạo Phật đối với nước ta hiện nay Vận dụng 2 nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật trong triết học Mác - Lênin để Phân tích sự phát triển của tiền tệ Tìm hiểu & đề xuất chiến lược kinh doanh cho chi nhánh Viễn thông 5 Hà Nội - Tổng Công ty Viễn thông Quân đội VIETTEL Một số biện pháp về tổ chức nhằm đẩy mạnh hoạt động Tiêu thụ sản phẩm tại Tổng Công ty Dệt May Hà Nội Một số công tác để thực hiện tổ chức quản lý, dạy nghề & tạo việc làm cho người sau cai nghiện tại TP Hồ Chí Minh Phát triển CN phụ trợ thuộc ngành công nghiệp điện tử Việt Nam trong bối cảnh phát triển công nghiệp điện tử của khu vực Đô Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án tại Công ty VINCO Một số giải pháp cho thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2006 - 2010 Một số giải pháp hoàn thiện quản lí ngân sách huyện Tứ Kỳ - Tỉnh Hải Dương Một số giải pháp hoàn thiện quản lý tài chính tại Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Phong Một số giải pháp nâng cao công tác tuyển dụng lao động tại Công ty Cổ phần Giáo dục - Đào tạo & Nghệ thuật Đức Anh Minh Một số giải pháp nhằm giữ gìn & phát triển thị trường sản phẩm của Công ty TNHH Nhật Bản Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần May 10 Một số giải pháp quản lý Nhà nước nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động của các dự án FDI vào Việt Nam trong thời kỳ hôi nhậ Một số giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý ở Doanh nghiệp Viễn thông Vĩnh Phúc Thực trạng về đào tạo & phát triển nguồn nhân lực của Công ty Techconvina Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính ở Công ty Cổ phần đầu tư & phát triển công nghệ Phương Nam Hoàn thiện công tác tuyển dụng lao động gia sư tại Công ty Cổ phần Giáo dục - Đào tạo & Nghệ thuật Đức Anh Minh Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 tại Công ty Cổ phần bê tông Một số giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long
 32. 32. Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn iso 9001:2000 của Công ty Giầy Thượng Đình Hoàn thiện Quản lý Nhà nước đối với công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần hóa dầu Petrolimex Một số giải pháp nhằm hoàn thiện việc thực hiện Cơ chế “1 cửa” tại UBND huyện Đông Anh Thực trạng công tác tạo động lực đang áp dụng tại Công ty công nghiệp tàu thuỷ & xây dựng sông Hồng. Một số giải pháp nâng cao động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Xây dựng công trình hàng không Nâng cao chất lượng của công tác mặt trận của MTTQ tỉnh Phú Thọ Một số giải pháp phát triển các Khu công nghiệp TT trên địa bàn Hà Nội theo hướng bền vững về kinh tế Một số giải pháp quản lý rủi ro tín dụng ở Ngân hàng thương Mại & Cổ phần nhà Hà Nội HABUBank Một số giải pháp tăng cường quản lý hoạt động cho vay đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Công thương chi nhán Một số vấn đề hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Nam Hà Nội Một số ý kiến hoàn thiện quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội huyện Hoành Bồ thời kỳ 2001-2010 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thu Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội Quận Long Biên Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Những định hướng & giải pháp Đổi mới cơ chế quản lý các tổ chức sự nghiệp công trong lĩnh vực giáo dục & đào tạo Thực trạng pháp luật trong quản lý Nhà nước về XB ở Việt Nam & những đổi mới trong cơ chế thị trường định hướng Xã hội c Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nguồn vốn tại Ngân hàng Công thương Hà Tây giai đoạn 2008-2010 Giải pháp nhằm tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Vũ Thư Các giải pháp tăng cường kiểm soát hoạt động cho vay của Ngân hàng Công thương tỉnh Hà Tây Giải pháp xoá đói giảm nghèo ở tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2010 Giải pháp hoàn thiện & đổi mới công tác quản lý chi Ngân sách nhà nước cho sự nghiệp GDPT ở Thành phố Hà Nội Các biện pháp nâng cao động lực cho cán bộ công nhân viên chức trong Nhà xuất bản Xây dựng Giải pháp quản lý nhằm nâng cao khả năng huy động vốn tại Ngân hàng đầu tư và phát triển tỉnh Hải Dương Hoàn thiện các công cụ tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần Hoàng Hà Hoàn thiện cơ cấu tổ chức Công ty xi măng Hoàng Thạch Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong tiến trình hội nhập… Hoàn thiện chính sách quản lý vốn đầu tư Xây dựng cơ bản từ Ngân sách nhà nước Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng tại Công ty Cổ phần Công trình Đường sắt theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 Hoàn thiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tại Công ty TNHH Kim khí Thăng Long đến năm 2010 Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp vừa & nhỏ trên địa bàn Hà Nội Hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại Công ty In Công đoàn Hoàn thiện tổ chức & quản lý lao động ở Công ty TNHH Du lịch & thương mại Bảo Trung ODC Hoàn thiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại Công ty May liên doanh Kyung - Việt Hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực quản trị tai Công ty quản lý đường sắt Hà Thái Nâng cao động lực lao động bằng công cụ kinh tế tại Công ty Cổ phần vận tải ô tô Nghệ An Thực trạng hoạt động Sản xuất kinh doanh & năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Ngọc Hoa Phân cấp quản lý Ngân sách nhà nước giữa Tỉnh & huyện, xã ở tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2004-2007 - Thực trạng & Giải pháp Phát triển nhà ở cho công nhân tại các Khu công nghiệp, Khu chế xuất ở Việt Nam - Thực trạng & Giải pháp Quản lý thu thu thuế Xuất nhập khẩu tại Chi Cục Hải quan Cửa khẩu Cảng (Cửa Lò, Nghệ An) Sử dụng công nghệ thông tin để quản lý hành chính nhà nước Xã hội hoá dịch vụ đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đang lưu hành Xây dựng chính sách tạo động lực làm việc cho nhân viên Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình Biện pháp phát triển ngành dịch vụ Logistics ở Việt Nam Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn N Những nhiệm vụ kinh tế cơ bản của thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam Chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong quá trình Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa ở đất nước đất nước ta hiện nay Phương pháp bình phương tối thiểu để xấp xỉ hàm trong thực nghiệm Tại Sở giao dịch Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Tại Công ty Cổ phần LILAMA Hà Nội Tổ chức công tác Kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cổ phần Lilama Hà Nội Lý luận cạnh tranh trong nền Kinh tế thị trường ở Việt Nam
 33. 33. Kế toán hàng tồn kho trong doanh nghiệp thương mại Biện pháp phát triển ngành dịch vụ Logistics ở Việt Nam Thực trạng phát triển kinh tế tư nhân trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam Chuyển dịch cơ cấu thị trường Xuất khẩu của hàng dệt may Xuất khẩu của Việt Nam - Thực trạng & Giải pháp Xác định & P.tích những nhân tố làm cho Hội họa, Điêu khắc, Kiến trúc, Đồ họa, Mỹ nghệ có sự thống nhất về… Những giá trị & hạn chế của Phật giáo cùng ảnh hưởng của Phật giáo tại Việt Nam hiện nay Thực trạng của vấn đề lạm phát giá cả ở nước ta hiện nay? Nguyên nhân & các giải pháp cơ bản để kiềm chế lạm phát? Kế toán lao động tiền lương & các khoản trích theo lương của Công ty Cổ phần kỹ thuật Elcom Phát triển khu vực kinh tế tư nhân trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Tăng cường vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước trong nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta hiện nay Những nhân tố đảm bảo tính định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam Thực trạng & Giải pháp phát triển Kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam Những nhiệm vụ kinh tế cơ bản của thời kì quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam Xây dựng & Phân tích Một số chỉ số tài chính ngành Ngân hàng Giải pháp phát triển thương hiệu Diana ở thị trường Việt Nam Hoàn thiện Kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần đá ốp lát & xây dựng Hà Tây Ảnh hưởng của nhân sinh quan phật giáo trong xã hội Việt Nam Xây dựng Website quản lý nhân sự cho Công ty INTECH Hoàn thiện công tác quản lý Ngân sách huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh Tại Công ty TNHH Máy xây dựng & thương mại Việt Nhật Điều 83 Hiến pháp 1992 của Nhà nước ta xác định: Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến & lập pháp Kế toán bán hàng trong các phần hành Kế toán tại Công ty TNHH Mặt Trời Mọc Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền Kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay Thực trạng tổ chức hạch toán Kế toán tại Tổng Công ty Chè Việt Nam Mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội & ý thức xã hội. Vận dụng tìm hiểu tâm lý xã hội con người Việt Nam Lành mạnh hoá & nâng cao năng lực tài chính của các Ngân hàng thương Mại để phát triển trong cạnh tranh & hội nhập quốc t Thực trạng tổ chức hạch toán Kế toán tại Công ty TNHH Máy xây dựng & Thương mại Việt Nhật Hoàn thiện hệ thống thù lao lao động tại Công ty Cổ phần Lilama 69-3, giai đoạn 2005 - 2007 Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Thương Mại Paltic Nghiệp vụ lễ tân tại khách sạn Hoà Bình Chiến lược kinh doanh - FPT V.dụng PP luận duy vật biện chứng trong việc xây dựng & phát huy nguồn nhân lực cho ngành kiểm toán độc lập Một số giải pháp nâng cao hiệu quả Xuất khẩu cà phê (cà phê) & Nhập khẩu ủy thác xe máy tại Công ty TNHH Unimex Hà Nộ Xây dựng Website quản lý nhân sự cho Công ty INTECH Nâng cao chất lượng công tác quản trị nhân sự tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại & Dịch vụ Bảo Vệ Việt Á Sử dụng hợp lý & tiết kiệm nguyên vật liệu trong sản xuất bao bì xi măng ở Công ty TNHH TM dịch vụ & du lịch Thành Duy Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả Nhập khẩu thiết bị toàn bộ tại Công ty XNK thiết bị toàn bộ & kỹ thuật (TechNoimp Một số giải pháp thúc đẩy Xuất khẩu hàng may mặc sang thị trường Nhật Bản của Công ty Cổ phần May 10 Hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty Sản xuất kinh doanh Đầu tư & Dịch vụ Việt Hà Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại Ngân hàng Công thương Chương Dương Nâng cao hiệu quả huy động vốn & sử dụng vốn tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Hà Giang Hoàn thiện công tác trả lương tại Cơ quan Văn phòng Tổng Công ty Thép Việt Nam Hoàn thiện công tác định mức kỹ thuật lao động tại Nhà máy sản xuất ô tô 3-2 Hoàn thiện các hình thức tiền lương, tiền thưởng tại Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex Hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty Sản xuất kinh doanh Đầu tư & Dịch vụ Việt Hà Xây dựng website quản lý nhân sự cho Công ty INTECH Thực trạng & Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực lao động tại Văn phòng Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Hoạt động Nhập khẩu máy móc thiết bị hàng không tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không. Thực trạng & Giải pháp Hoàn thiện công tác theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch Sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đại La Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần Nồi hơi Việt Nam Một số giải pháp về quản lý nhằm nâng cao chất lượng công trình tại Công ty Tây Hồ
 34. 34. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Công ty Cổ phần phát triển xây dựng & Xuất nhập khẩu Sông Hồng Hoàn thiện Kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần đá ốp lát & xây dựng Hà Tây Vận dụng quan điểm lịch sử cụ thể để Phân tích quá trình xây dựng nền Kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nâng cao hiệu quả chi Ngân sách nhà nước cho Chương trình mục tiêu Quốc gia Giáo dục & Đào tạo Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án tại Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội Nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần giao nhận Phương Đông OEC trong bối cảnh hội nhập quốc tế Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong Xuất khẩu rau quả của Tổng Công ty rau quả, nông sản Đa dạng hóa sản phẩm tại Công ty Cổ phần Tràng An Hoàn thiện công tác quản lý thi công công trình xây dựng tại Công ty Cổ phần phát triển xây dựng & Xuất nhập khẩu Sông Hồ Sử dụng hợp lý & tiết kiệm nguyên vật liệu trong SX bao bì xi măng ở Công ty TNHH TM dịch vụ & du lịch Thành Duy Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Đầu tư Xây dựng & Phát triển Công nghệ Một số giải pháp thúc đẩy Xuất khẩu hàng may mặc sang thị trường Nhật Bản của Công ty Cổ phần May 1 Một số giải pháp cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 tại Công ty cơ khí 25, Tổng cục CNQP Một số giải pháp hoàn thiện Marketing Xuất khẩu sang thị trường EU của Công ty Cổ phần May 10 Thực trạng & Giải pháp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An Đẩy mạnh hoạt động Xuất khẩu dệt may tại Công ty Cổ phần Cung ứng dịch vụ Hàng không trong điều kiện hội nhập kinh tế q Cải thiện công tác đãi ngộ tài chính tại Công ty Cổ phần khí công nghiệp Việt Nam Thực trạng & biện pháp cải tạo nhà chung cư cũ trên địa bàn Thành phố Hà Nội Vận dụng quan điểm lịch sử, cụ thể để Phân tích quá trình xây dựng nền Kinh tế thị trường, định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việ Quan điểm lịch sử cụ thể vận dụng trong công cuộc đổi mới kinh tế ở Việt Nam Tại Phòng Nội vụ lao động thương binh - Xã hội thị xã Cửa Lò Vận dụng Một số phương pháp thống kê Phân tích lãi & lãi suất cho vay của CN Ngân hàng thương Mại Cổ phần Đông Á Hà N Một số biện pháp mở rộng hoạt động xúc tiến thương mại của Công ty TNHH Thiết bị phụ tùng & Dịch vụ Hải Đăng Giải pháp để tăng cường vai trò chủ đạo kinh tế nhà nước Giải pháp Marketing nhằm tăng cường thu hút khách du lịch Nhật Bản của Tổng Công ty hàng không Việt Nam (Vietnam Arili Kế toán nguyên vật liệu Công ty TNHH TM&PT Thiều Hiền Kế toán thành phẩm - bán hàng & xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Điện tử Tin học Quốc Tuấn Nâng cao chất lượng cho vay đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Sở giao dịch 1 - Ngân hàng Công thương Việt Nam Thực trạng về Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH TM&PT Thiều Hiền Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Công ty lắp máy điện nước - LICOGI Xây dựng Quản lý bán hàng tại Công ty Cổ phần thiết bị máy tính Thiên An Giải pháp phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam trong bối cảnh thực hiện các cam kết gia nhập WTO Công tác thẩm định dự án đầu tư tại SeABank chi nhánh Hai Bà Trưng Hạch toán Kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH TM & PT Thiều Hiền Hoàn thiện phương pháp Kế toán bán dịch vụ du lịch tại Công ty Cổ phần du lịch & thương mại Than Việt Nam- TKV Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động Bảo hiểm xã hội ở Việt Nam Kế toán bán hàng & xác định kết quả bán hàng tại chi nhánh Công ty TNHH G.C.C Một số giải pháp phát triển dịch vụ môi giới chứng khoán ở Công ty Cổ phần chứng khoán Quốc Gia Giải pháp Marketing nhằm tăng cường thu hút khách du lịch Nhật Bản của Tổng Công ty hàng không Việt Nam (Vietnam Arili Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội Phân tích sự biến động của giá vàng Việt Nam trong thời gian qua Thực trạng & đánh giá về thành phần kinh tế tư nhân Một số biện pháp nhằm hạ giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây lắp Vật liệu xây dựng An Dương Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng & Xuất nhập khẩu Sông Hồng Nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần giao nhận Phương Đông OEC trong bối cảnh hội nhập quốc tế Một số biện pháp mở rộng hoạt động xúc tiến thương mại của Công ty TNHH thiết bị phụ tùng & dịch vụ Hải Đăng Các giải pháp đẩy mạnh Xuất khẩu hàng may mặc sang thị trường Mỹ của Công ty may Thăng Long Hoàn thiện công tác Kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng & Phát triển cơ Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế Hoàn thiện phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp tại Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn tài chính Kế toán AFC Ứng dụng thương mại điện tử ở Công ty Hàng không Cổ phần Pacific Airlines
 35. 35. Biện pháp đẩy mạnh kinh doanh của Công ty thông tin di động VMS Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả dịch vụ quảng cáo của Công ty quảng cáo & hội chợ quốc tế Hà Nội (HADIFA) Một số giải pháp phát triển dịch vụ môi giới chứng khoán ở Công ty Cổ phần chứng khoán Quốc Gia Công tác quản lý bán hàng của Công ty dầu nhờn quốc tế Việt Mỹ Vận dụng PP luận duy vật biện chứng trong việc xây dựng & phát huy nguồn nhân lực cho ngành kiểm toán độc lập tại Việt Na Giai cấp công nhân & sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong thời đại ngày nay Hoàn thiện công tác Kế toán tập hợp chi phí sửa chữa & tính giá thành dịch vụ sửa chữa ở công ô tô xe máy Hà Bắc Cổ phần hóa Doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam - Thực trạng & Giải pháp Tại Công ty Cổ phần Gạch ốp lát Thái Bình Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hoá Tại Công ty TNHH Dược phẩm Việt Anh Tại Công ty In Công Đoàn Công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm Xây dựng & phát triển văn hóa doanh nghiệp sau khi Việt Nam ra nhập WTO Nghiên cứu ứng dụng dung dịch hoạt hóa điện hóa trong xử lý môi trường chăn nuôi lợn Tổ chức hạch toán Kế toán, tiêu thụ thành phẩm & xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên Xuân H Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội Mô hình lựa chọn kỳ hạn & thời kỳ ước lượng lợi suất - Ứng dụng trên thị trường chứng khoán Việt Nam Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn Giải pháp Marketing nhằm tăng cường thu hút khách du lịch Nhật Bản của Tổng Công ty hàng không Việt Nam (Vietnam Arili Hoàn thiện tổ chức & q.lý kênh phân phối sản phẩm của Công ty TRIUMPH International (Vietnam) Ltd trên thị trường nội địa Tại Công ty Cổ phầnTM & Xuất nhập khẩu Việt Tuấn Hoàn thiện tổ chức & q.lý kênh phân phối sản phẩm của Công ty TRIUMPH International (Vietnam) Ltd trên thị trường nội địa Dự án chế biến thực phẩm sạch Xây dựng hệ thống chỉ tiêu Phân tích ngành Ngân hàng ở Việt Nam Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Nam Hà Nội Tại Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản Thực trạng công tác hạch toán Kế toán tổng hợp tại Công ty Cổ phần du lịch & thương mại hàng không- Airseco Thực trạng tổ chức hạch toán Kế toán tại Công ty Cổ phần dịch vụ viễn thông & di động HTI Hoàn thiện bảo đảm vật tư cho sản xuất tại Công ty chi nhánh phía Bắc - Tổng Công ty xây dựng Hà Nội Thực trạng hoạt động Sản xuất kinh doanh ở Công ty TNHH MOTOR N.A Việt Nam Giao lưu văn hóa ở Việt Nam trong điều kiện toàn cầu hoá - bước ngoặt về chất Kế toán nghiệp vụ Xuất khẩu tại tổng Công ty Chè Việt Nam Hoàn thiện công tác Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty Cầu 11 Thăng Long Xây dựng Website quản lý nhân sự cho Công ty INTECH Thiết kế Nhà máy sản xuất bia năng suất 20 triệu lít/năm Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác nghiệp vụ bảo hiểm xây lắp lắp đặt tại Công ty Bảo hiểm Ngân hàng đầu tư Đầu tư xây dựng cơ bản Hoàn thiện chính sách tiền lương của Ngân hàng Phát triển Việt Nam Hoàn thiện Kế toán chi phí, doanh thu & xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn Vai trò của Lực lượng sản xuất đối với đời sống xã hội & vận dụng vào quá trình phát triển của Việt Nam Vai trò của Lực lượng sản xuất trong đời sống xã hội & vận dụng trong phát triển Lực lượng sản xuất ở Việt Nam hiện nay Vận dụng quan điểm của triết học Mác - lênin về con người để tìm hiểu con người Việt Nam trong thời kì đẩy mạnh Công nghi Mâu thuẫn biện chứng với việc tìm hiểu những cơ hội & thách thức của Việt Nam khi gia nhập WTO Quản lý thuế khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ở Hà Tây -Thực trạng & Giải pháp Hoàn thiện công tác thuế Giá trị gia tăng & thuế TNDoanh nghiệp trong các doanh nghiệp - Công ty MATEXIM Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Thái Bình Mở rộng cho vay đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm Biện pháp nhằm đẩy mạnh Tiêu thụ sản phẩm của Công ty THHH Hoàng Tiêu Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Đánh giá tình hình thu & chi Ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2007
 36. 36. Phân tích kinh tế tư nhân trong thời kì quá độ lên Chủ nghĩa xã hội hiện nay ở nước ta Nhân sinh quan phật giáo & ảnh hưởng của nó trong xã hội Việt Nam Lý luận hình thái Kinh tế - Xã hội với sự nghiệp cách mạng Việt Nam hiện nay Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank) Thực trạng Lạm phát ở Việt Nam Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay Kiểm tra thống kê chất lượng sản phẩm trong Công ty TNHH Hoàng Tiêu Kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ tại Công ty Cổ phần Cơ Khí May Gia Lâm Thực trạng công tác Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ của Công ty xây dựng Đông Hưng - Nghiệp vụ Hoàn thiện quản lý hoạt động huy động nguồn vốn của chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm Thực trạng Kế toán bán hàng & xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Đổi mới & Phát triển INDE Tại Công ty TNHH Hoàng Tiêu Nghiệp vụ Kế toán tại Công ty Cổ phần Bắc Long Tại Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn. Một số giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức Công ty chứng khoán SeABank Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương Mại Cổ phần Quốc Tế Việt Nam chi nhánh Cầu Giấy Hoàn thiện các công cụ đãi ngộ nhằm nâng cao động lực cho nhân viên tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Nhà Hà Nội HABU Hoàn thiện & nâng cao công tác lập kế hoạch Sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Sông Đà 11 Hoàn thiện hạch toán doanh thu, chi phí & xác định kết quả kinh doanh tại Công ty liên doanh vận chuyển quốc tế Hải Vân Tại Công ty Cổ phần & thị trường chứng khoán Hoàn thiện công tác Kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần may Thăng Long Cổ phần hóa Doanh nghiệp nhà nước ở nước ta. Thực trạng & Giải pháp Giải pháp Marketing nhằm tăng cường thu hút khách du lịch Nhật Bản của Tổng Công ty hàng không Việt Nam (Vietnam Arili Đảo đảm vật tư cho sản xuất tại chi nhánh phía Bắc - Tổng Công ty xây dựng Hà Nội. Thực trạng tổ chức hạch toán Kế toán tại Công ty Cổ phần dịch vụ viễn thông & di động HTI Thanh toán quốc tế trong ngoại thương Mạch tạo xung vuông & tam giác Cổ phần hóa doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế Dự án đầu tư xây dựng mới & cải tạo khu làm việc tỉnh uỷ tỉnh Vĩnh Phúc Vai trò con người trong sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay Hình thái Kinh tế - Xã hội với sự nghiệp Cách Mạng ở Việt Nam hiện nay Tác động của việc Việt Nam gia nhập WTO đến hoạt động thương mại của các doanh nghiệp sản xuất Hoàn thiện công tác giám định & bồi thường tổn thất nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Công ty Cổ phần bảo hiểm Pet Phân phối thu nhập cá nhân trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam Fast food - Eng Tình trạng sinh viên ăn quà vặt nhìn từ quá trình nhận thức Con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam Lý luận hình thái Kinh tế - Xã hội với sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam Xác định & Phân tích những nhân tố làm cho Hội hoạ, Điêu khắc, Kiến trúc, Đồ hoạ , Mỹ nghệ có sự thống nhất về… Chiến lược kinh doanh của ngành may mặc Việt Nam Assignment on Translation Translation into English and Vietnamese - Eng Quy luật Quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất, trình độ phát triển của Lực lượng sản xuất & vận dụng vào sự nghiệp đổi mới Giai cấp & vấn đề giai cấp ở Việt Nam Mâu thuẫn biện chứng & quá trình xây dựng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần ở Việt Nam Tại Công ty xăng dầu khu vực I Hà Nội Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn Nghiên cứu về hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thương Mại Lí luận về Công ty Cổ phần & thị trường chứng khoán. Ý nghĩa và sự vận dụng lí luận này ở nước ta. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào ngành công nghiệp nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Hoàn thiện công tác Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Thuỷ Điện Mê Kông II

×