Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Luận văn thạc sỹ kinh tế: Nâng cao năng lực tài chính của
 ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam trong xu thế hội nhập
 ...
MỞ ĐẦU


1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
     Ngày nay, toàn cầu hoá là xu thế khách quan đang thu hút các qu...
thế giới cũng như từ thực trạng của Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam,
luận văn xin đề xuất một số giải pháp và kiến ...
Chương 2:    Thực trạng về năng lực tài chính của Ngân hàng Đầu tư và
         phát triển Việt Nam từ năm 2004...
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU...............................................................................................................
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA
NHĐT&PT VIỆT NAM.........................................................
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

La0627

693 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

La0627

 1. 1. Luận văn thạc sỹ kinh tế: Nâng cao năng lực tài chính của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam trong xu thế hội nhập Mã số đề tài: LA0627 Đề cương bạn đang xem từ http://Tailieu24h.com được trích từ tài liệu đầy đủ. LH: 0979.170.170
 2. 2. MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Ngày nay, toàn cầu hoá là xu thế khách quan đang thu hút các quốc gia vào quỹ đạo này. Hệ quả tất yếu của xu thế đó là tự do hoá thị trường tài chính, tự do hoá thị trường tiền tệ. Tiến trình hội nhập chủ động của Việt Nam được đánh dấu bởi một chuỗi các sự kiện như: gia nhập ASEAN; tham gia AFTA, APEC; ký kết Hiệp định thương mại song phương Việt - Mỹ, Hiệp định tự do, xúc tiến và bảo hộ đầu tư với Nhật Bản…Đặc biệt tháng 11/2006, Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Hội nhập quốc tế đã đang và sẽ tạo ra những cơ hội thuận lợi nhưng cũng đặt ra không ít thách thức, đòi hỏi mỗi ngân hàng phải tự thân vận động mạnh mẽ để phát triển, vươn lên, đẩy lùi nguy cơ tụt hậu ngày càng xa. Việc các ngân hàng trong nước phải đối mặt với những thách thức cũng như nắm bắt những cơ hội có được từ xu hướng này ra sao là yếu tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển của chính bản thân các ngân hàng. Bên cạnh đó, tác động của quá trình tự do hóa thương mại, mở cửa thị trường tài chính với sức ép cạnh tranh ngày càng tăng khi triển khai thực thi các cam kết theo lộ trình đã ký kết với tổ chức thương mại thế giới WTO cũng như trong Hiệp định thương mại Việt Mĩ GAST, một lần nữa đặt ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung và Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam nói riêng phải có sự đổi mới không ngừng để có một nền tài chính vững mạnh, không chỉ để tồn tại mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động hội nhập quốc tế. Chính vì vậy tôi lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Giải pháp nâng cao năng lực tài chính của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam trong xu thế hội nhập” cho luận văn thạc sĩ kinh tế của mình. Dựa trên các cơ sở căn cứ khoa học, tham khảo kinh nghiệm của các ngân hàng thương mại trong nước và trên Đề cương bạn đang xem từ http://Tailieu24h.com được trích từ tài liệu đầy đủ. LH: 0979.170.170
 3. 3. thế giới cũng như từ thực trạng của Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam, luận văn xin đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm giải quyết vấn đề mang tính thời sự này. Tuy nhiên, đây là một đề tài rộng, đòi hỏi phải có sự nghiên cứu, đóng góp của nhiều nhà khoa học cũng như những người hoạt động thực tiễn. Với khả năng và trình độ có hạn, mong muốn của tác giả chỉ là đóng góp những ý kiến nhỏ bé từ nghiên cứu của bản thân vào vấn đề rộng lớn này. 2. Mục đích nghiên cứu của luận văn - Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về năng lực tài chính của ngân hàng thương mại, xác định sự cần thiết của việc nâng cao năng lực tài chính ngân hàng thương mại trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. - Nghiên cứu thực trạng nâng cao năng lực tài chính Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam từ năm từ 2004 đến năm 2007, qua đó rút ra được thành công cũng như hạn chế và nguyên nhân của các hạn chế đó. - Thiết lập các giải pháp nâng cao năng lực tài chính Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn Đối tượng nghiên cứu của luận văn là năng lực tài chính của Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam thông qua các chỉ tiêu phản ánh vốn chủ sở hữu, chất lượng tài sản- nguồn vốn, khả năng sinh lời, khả năng đảm bảo an toàn hoạt động kinh doanh. Ngoài ra đề tài cũng đề cập đến những nhân tố tạo thành cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực tài chính của NHTM. Phạm vi nghiên cứu luận văn: Tập trung nghiên cứu thực trạng nâng cao năng lực tài chính của Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam từ năm 2004 đến năm 2007 thông qua một số chỉ tiêu tài chính cơ bản. 4. Phương pháp nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu, thu thập tài liệu thông tin có liên quan, trong quá trình thực hiện luận văn, tác giả sử dụng tổng hợp các phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp và so sánh để làm rõ nội dung nghiên cứu mà đề tài đặt ra. 5. Kết cấu của luận văn Luận văn được kết cấu gồm 3 chương như sau: Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về năng lực tài chính của NHTM Đề cương bạn đang xem từ http://Tailieu24h.com được trích từ tài liệu đầy đủ. LH: 0979.170.170
 4. 4. Chương 2: Thực trạng về năng lực tài chính của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam từ năm 2004 đến năm 2007 Chương 3: Các giải pháp nhằm nâng cao năng lực tài chính của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam trong thời gian tới (đến năm 2010) Đề cương bạn đang xem từ http://Tailieu24h.com được trích từ tài liệu đầy đủ. LH: 0979.170.170
 5. 5. MỤC LỤC MỞ ĐẦU..................................................................................................................2 CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN....... VỀ NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA NHTM..............................................................................................4 1.1. Tổng quan về tài chính của ngân hàng thương mại 4 1.1.1. Khái niệm và hoạt động của ngân hàng thương mại..........................4 1.1.2. Tài chính của ngân hàng thương mại..................................................6 1.2. Năng lực tài chính của ngân hàng thương mại 10 1.2.1. Quan niệm về năng lực tài chính của ngân hàng thương mại.........10 1.2.2. Các tiêu chí phản ánh năng lực tài chính của NHTM trong xu thế hội nhập...............................................................................................................11 1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực tài chính của NHTM............19 1.2.4. Đánh giá năng lực tài chính của NHTM............................................22 1.3. Kinh nghiệm về nâng cao năng lực tài chính của một số NHTM trên thế giới và bài học rút ra đối với Việt Nam 27 1.3.1. Kinh nghiệm của một số NH trên thế giới về nâng cao năng lực tài chín.................................................................................................................27 1.3.2. Bài học đối với Việt Nam....................................................................30 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA NHĐT&PT VIỆT NAM........................................................................................35 2.1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển NHĐT&PT Việt Nam. 35 2.2. Thực trạng nâng cao năng lực tài chính của NHĐT&PT Việt Nam.39 2.2.1. Tăng vốn chủ sở hữu...........................................................................39 2.2.2. Qui mô, tốc độ tăng trưởng và chất lượng tổng tài sản....................43 2.2.3. Khả năng sinh lời................................................................................55 2.2.4. Khả năng đảm bảo an toàn................................................................61 2.3. Đánh giá chung về nâng cao năng lực tài chính của NHĐT&PT Việt Nam. 63 2.3.1. Những kết quả đạt được.....................................................................63 2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân.....................................................................66 Đề cương bạn đang xem từ http://Tailieu24h.com được trích từ tài liệu đầy đủ. LH: 0979.170.170
 6. 6. CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA NHĐT&PT VIỆT NAM........................................................................................71 3.1. Mục tiêu nâng cao năng lực tài chính của BIDV 71 3.1.1. Cơ hội và thách thức đối với BIDV trong xu thế hội nhập 71 3.1.2. Mục tiêu nâng cao năng lực tài chính của BIDV..............................73 3.2. Giải pháp nâng cao năng lực tài chính của NHĐT&PT Việt Nam. 75 3.2.1. Giải pháp tăng vốn chủ sở hữu..........................................................75 3.2.2. Giải pháp nâng cao chất lượng tài sản..............................................79 3.2.3. Giải pháp nâng cao khả năng sinh lời...............................................81 3.2.4. Giải pháp nâng cao khả năng thanh khoản......................................81 3.2.5. Nhóm giải pháp phụ trợ.....................................................................82 3.3. Một số kiến nghị 89 3.3.1. Kiến nghị đối với Chính phủ và cơ quan Nhà nước.........................89 3.3.2. Kiến nghị với NHNN...........................................................................93 KẾT LUẬN……………………………………………………90 Phụ lục: 01 Phụ lục: 01 Phụ lục: 02 Phụ lục: 03 Đề cương bạn đang xem từ http://Tailieu24h.com được trích từ tài liệu đầy đủ. LH: 0979.170.170

×