La0238

447 views

Published on

Thông tin liên hệ:
Hotline: 0979.170.170 (Mr. Huy)
Email: Giaoanvn@gmail.com Liên hệ giáon án
Hệ thống website Luận văn.
http://choluanvan.vn - Chợ Luận Văn - Phục vụ trí thức việt
http://choluanvan.info
http://choluanvan.org
http://choluanvan.com.vn

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
447
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

La0238

 1. 1. Hoàn thiện hệ thống kiểm tra - kiểm soát cấp tỉnh trong lĩnh vực kinh tế - tài chính ở Việt Nam Luận án tiến sĩ - Mã số đề tài: LA0238 Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: ● http://choluanvan.vn Hotline trực tiếp: 0975.170170 - 0979.170.170 ● http://choluanvan.com.vn Điện thọai hỗ trợ: 0979.170.170 (Mr. Huy) ● http://luanvanviet.com Email: Timluanvan@gmail.com - Luanvanviet@gmail.com ● http://tailieu24h.com
 2. 2. DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 1. CHLB : Cộng hoà liên bang 2. CNTT : Công nghệ thông tin 3. CQ : Cơ quan 4. DN : Doanh nghiệp 5. DNNN : Doanh nghiệp nhà nước 6. GĐ : Gia đình 7. GSND : Giám sát công dân 8. HCNN : Hành chính Nhà nước 9. HCSN : Hành chính sự nghiệp 10. HĐND : Hội đồng nhân dân 11. KBNN : Kho bạc nhà nước 12. KSND : Kiểm sát nhân dân 13. KTNN : Kiểm toán nhà nước 14. KT : Kiểm tra 15. KT - KS : Kiểm tra - kiểm soát 16. KT SN : Kinh tế sự nghiệp 17. KT - TC : Kinh tế - tài chính 18. MTTQ : Mặt trận Tổ quốc 19. NSNN : Ngân sách nhà nước 20. QLNN : Quản lý nhà nước 21. TAND : Toà án nhân dân 22. TTCN : Thanh tra chuyên ngành 23. TTND : Thanh tra nhân dân 24. TTNN : Thanh tra nhà nước 25. TTTC : Thanh tra tài chính 26. TTHS : Tố tụng hình sự 24. TW : Trung ương 27. UBKT : Uỷ ban kiểm tra 28. UBND : Uỷ ban nhân dân 29. XHCN : Xã hội chủ nghĩa 30. XDCB : Xây dựng cơ bản Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: ● http://choluanvan.vn Hotline trực tiếp: 0975.170170 - 0979.170.170 ● http://choluanvan.com.vn Điện thọai hỗ trợ: 0979.170.170 (Mr. Huy) ● http://luanvanviet.com Email: Timluanvan@gmail.com - Luanvanviet@gmail.com ● http://tailieu24h.com
 3. 3. DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 1. Phạm Văn Nhiên (2002), Cải tiến hệ thống kiểm tra, kiểm soát cấp tỉnh ở Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội. 2. Phạm Văn Nhiên (2003), "Từ thực tiễn đặt ra đối với công tác kiểm tra của Đảng và công tác thanh tra ở cấp tỉnh", Tạp chí Thanh tra, Năm thứ 23 (3). 3. Phạm Văn Nhiên (2003), "Hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa hoạt động của Kiểm toán Nhà nước với các cơ quan, tổ chức kiểm tra, kiểm soát cấp tỉnh", Tạp chí Kiểm toán, Số 2 (42). 4. Phạm Văn Nhiên (2003), "Bàn thêm những vấn đề về thanh tra, kiểm tra và kiểm soát", Tạp chí Ngân hàng (5). 5. Phạm Văn Nhiên (6-2007), “Hoạt động kiểm tra - kiểm soát tài chính của cơ quan quản lý nhà nước”, Tạp chí Kế toán (Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam), Số 66. Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: ● http://choluanvan.vn Hotline trực tiếp: 0975.170170 - 0979.170.170 ● http://choluanvan.com.vn Điện thọai hỗ trợ: 0979.170.170 (Mr. Huy) ● http://luanvanviet.com Email: Timluanvan@gmail.com - Luanvanviet@gmail.com ● http://tailieu24h.com
 4. 4. MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN..............................................................................................................................I MỤC LỤC........................................................................................................................................II DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ..............................................................................................III DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .............................................................................................IV MỞ ĐẦU ..........................................................................................................................................1 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HỆ THỐNG KIỂM TRA - KIỂM SOÁT CẤP TỈNH .......................3 1.1. Tổng quan về kiểm tra - kiểm soát trong quản lý...............................................3 1.2 . Quản lý cấp tỉnh với vấn đề kiểm tra - kiểm soát trong lĩnh vực kinh tế - tài chính và kinh nghiệm phân cấp quản lý của các nước........................................... 30 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KIỂM TRA - KIỂM SOÁT CẤP TỈNH TRONG LĨNH VỰC KINH TẾ - TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM....................................................................................50 2.1. Đặc điểm hệ thống kiểm tra - kiểm soát cấp tỉnh trong lĩnh vực kinh tế - tài chính ở Việt Nam.....................................................................................................50 2.2. Tình hình tổ chức và hoạt động của hệ thống kiểm tra - kiểm soát cấp tỉnh trong lĩnh vực kinh tế - tài chính.............................................................................57 2.3. Đánh giá tổng quát về tổ chức và hoạt động kiểm tra - kiểm soát cấp tỉnh. . 108 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM TRA - KIỂM SOÁT CẤP TỈNH TRONG LĨNH VỰC KINH TẾ - TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM............................. 115 3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện hệ thống kiểm tra - kiểm soát cấp tỉnh trong lĩnh vực kinh tế - tài chính ở Việt Nam..........................................................................115 3.2. Quan điểm hoàn thiện hệ thống kiểm tra - kiểm soát cấp tỉnh trong lĩnh vực kinh tế - tài chính ở Việt Nam................................................................................122 3.3. Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm tra - kiểm soát cấp tỉnh........................ 128 3.4. Một số kiến nghị chủ yếu nhằm thực hiện mô hình hệ thống kiểm tra - kiểm soát cấp tỉnh trong lĩnh vực kinh tế tài chính ở Việt Nam.............................................178 KẾT LUẬN....................................................................................................................................185 DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ.................................................................................V DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO...................................................................................VI Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: ● http://choluanvan.vn Hotline trực tiếp: 0975.170170 - 0979.170.170 ● http://choluanvan.com.vn Điện thọai hỗ trợ: 0979.170.170 (Mr. Huy) ● http://luanvanviet.com Email: Timluanvan@gmail.com - Luanvanviet@gmail.com ● http://tailieu24h.com
 5. 5. Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: ● http://choluanvan.vn Hotline trực tiếp: 0975.170170 - 0979.170.170 ● http://choluanvan.com.vn Điện thọai hỗ trợ: 0979.170.170 (Mr. Huy) ● http://luanvanviet.com Email: Timluanvan@gmail.com - Luanvanviet@gmail.com ● http://tailieu24h.com
 6. 6. DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ Trang Sơ đồ số 1.1. Các quan hệ trong khái niệm quản lý..............................................................4 Sơ đồ số 2.1. Hệ thống tổ chức kiểm tra - kiểm soát cấp tỉnh..............................................58 Sơ đồ số 2.2. Tổ chức hệ thống kiểm tra - kiểm soát ngành tài chính.................................70 Sơ đồ số 2.3. Quy trình kiểm soát nguồn thu thuế vào Kho bạc Nhà nước.........................74 Sơ đồ số 2.4. Chu trình xây dựng và thực hiện thủ tục kiểm tra, giám sát, kiểm soát Hải quan theo quan điểm cây mục tiêu.......................................................................76 Sơ đồ số 2.5. Hệ thống các cơ quan Thanh tra Nhà nước cấp tỉnh......................................92 Sơ đồ số 2.6. Cơ cấu tổ chức bộ máy Thanh tra Nhà nước cấp tỉnh....................................93 Sơ đồ số 2.7. Mối quan hệ giữa hệ thống Thanh tra Nhà nước theo cấp và Thanh tra Nhà nước theo ngành cấp tỉnh.....................................................................................94 Sơ đồ số 3.1a. Hệ thống Tổ chức kiểm tra - kiểm soát cấp tỉnh sau hoàn thiện (Phương án 1).......................................................................154 Sơ đồ số 3.1b. Hệ thống Tổ chức kiểm tra - kiểm soát cấp tỉnh sau hoàn thiện (Phương án 2)........................................................................155 Sơ đồ số 3.1c. Hệ thống Tổ chức kiểm tra - kiểm soát cấp tỉnh sau hoàn thiện (Phương án 3)......................................................................156 Sơ đồ số 3.2. Cơ cấu hệ thống Thanh tra Nhà nước Việt Nam sau hoàn thiện..................157 Sơ đồ số 3.3. Cơ cấu hệ thống Thanh tra Nhà nước cấp tỉnh sau hoàn thiện.....................158 Sơ đồ số 3.4. Mối quan hệ giữa hệ thống Thanh tra Nhà nước theo cấp với Thanh tra Nhà nước theo ngành và Giám sát nhân dân cấp tỉnh sau hoàn thiện........................................159 Sơ đồ số 3.5. Hệ thống tổ chức kiểm tra - kiểm soát tài chính cấp tỉnh sau hoàn thiện........................160 Sơ đồ số 3.6. Tổ chức mạng thông tin hệ thống kiểm tra, kiểm soát cấp tỉnh...................173 Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: ● http://choluanvan.vn Hotline trực tiếp: 0975.170170 - 0979.170.170 ● http://choluanvan.com.vn Điện thọai hỗ trợ: 0979.170.170 (Mr. Huy) ● http://luanvanviet.com Email: Timluanvan@gmail.com - Luanvanviet@gmail.com ● http://tailieu24h.com
 7. 7. Thuvienluanvan.com – Thư viện luận văn, khóa luận, báo cáo thực tập, đồ án tốt nghiệp, tiểu luận tham khảo MỞ ĐẦU 1. T ính cấp thiết c ủa đề tài Kiểm tra - kiểm soát (KT - KS) là một chức năng thiết yếu của quản lý nhà nước (QLNN). Chủ tịch Hồ Chí Minh đã răn dậy cán bộ quản lý các cấp: "Muốn chống bệnh quan liêu, bệnh giấy tờ, muốn biết các nghị quyết có được thi hành không, muốn biết ai ra sức làm, ai làm qua chuyện chỉ có một cách khéo kiểm soát" [116, 58]. Ngày nay, sau 20 năm đổi mới, hoạt động KT - KS ở nước ta đã có những chuyển biến bước đầu kể cả trong việc hình thành những tiêu chí, chuẩn mực riêng. Tuy nhiên, xét cụ thể, chức năng KT - KS của Đảng, của Nhà nước và của các đơn vị cơ sở vẫn chưa có bước chuyển biến cơ bản. Sự QLNN về hoạt động KT - KS trong lĩnh vực kinh tế - tài chính (KT - TC) đang có những vấn đề nảy sinh cần được nghiên cứu, hoàn thiện trên mọi phương diện để đáp ứng được yêu cầu công tác kiểm soát hoạt động quản lý của Nhà nước. Nghị quyết Đại hội toàn quốc Lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhấn mạnh mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam "... dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" [42, 22]; "củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan kiểm tra Đảng, Thanh tra nhà nước và Thanh tra nhân dân" [42, 53]; "Phát triển mạnh và nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ: .... tài chính, ngân hàng, kiểm toán..."[42, 94]; "... có cơ chế phù hợp về KT - KS, thanh tra của Nhà nước đối với doanh nghiệp"[42, 97] ... Hệ thống KT - KS trong lĩnh vực KT - TC đã được nghiên cứu và triển khai ở nước ta từ nhiều năm nay nhưng cho đến nay chưa có tác giả nào nghiên cứu chuyên sâu về hệ thống KT - KS cấp tỉnh trong lĩnh vực KT -TC. Để từng bước xây dựng cơ sở khoa học làm nền tảng cho việc tổ chức và hoạt động của hệ thống KT - KS cấp tỉnh trong lĩnh vực KT - TC ở Việt Nam theo cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế cần có những đề tài nghiên cứu chuyên sâu về hệ thống KT - KS cấp tỉnh trong lĩnh vực KT - TC. Từ yêu cầu cấp thiết về lý luận và thực tiễn, Tác giả chọn Đề tài: “Hoàn thiện hệ thống kiểm tra - kiểm soát cấp tỉnh trong lĩnh vực kinh tế - tài chính ở Việt Nam” làm đề tài cho Luận án tiến sĩ của mình. 2. Mục đích nghiên cứu Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: ● http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 - 0979.170.170 ● http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 (Mr. Minh) ● http://luanvanviet.com Email: Timluanvan@gmail.com - Thuvienluanvan@gmail.com ● http://choluanvan.com Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://tmv.vn
 8. 8. Thuvienluanvan.com – Thư viện luận văn, khóa luận, báo cáo thực tập, đồ án tốt nghiệp, tiểu luận tham khảo Nghiên cứu lý luận, nghiên cứu kinh nghiệm của các nước và thực tiễn Việt Nam làm cơ sở đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống KT - KS phục vụ QLNN cấp tỉnh. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là tổ chức và hoạt động KT - KS cấp tỉnh, chủ yếu trong lĩnh vực KT - TC. Phạm vi nghiên cứu được giới hạn trên địa bàn một số tỉnh, lấy tỉnh Hải Dương, tỉnh Tuyên Quang và Thành phố Hồ Chí Minh làm ví dụ minh hoạ. Thời gian khảo sát là giai đoạn 1999 - 2006. 4. Phương pháp nghiên cứu Luận án sử dụng phương pháp luận duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, kết hợp giữa lý luận với thực tiễn, tư duy lô gíc để chứng minh sự hợp lý của vấn đề. 5. Dự kiến những đóng góp của Đề tài Đề tài nghiên cứu để giải quyết các vấn đề về KT - KS cấp tỉnh trong lĩnh vực KT - TC trên 3 mặt cơ bản có liên hệ mật thiết nhau: Một là, Hệ thống kết hợp cụ thể hoá những vấn đề lý luận và những bài học kinh nghiệm của các nước liên quan đến hệ thống KT - KS cấp tỉnh trong lĩnh vực KT - TC qua các hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm sát, kiểm toán, điều tra và mối quan hệ giữa chúng; Hai là, Vận dụng lý luận và những bài học kinh nghiệm trên, Đề tài mô tả và phân tích thực tiễn hệ thống KT - KS cấp tỉnh trong lĩnh vực KT - TC ở Việt Nam trong thời gian qua; Ba là, Đề xuất phương hướng và giải pháp hoàn thiện hệ thống KT - KS cấp tỉnh trong lĩnh vực KT - TC ở Việt Nam. 6. Kết cấu của Luận án Với Đề tài: “Hoàn thiện hệ thống kiểm tra - kiểm soát cấp tỉnh trong lĩnh vực kinh tế - tài chính ở Việt Nam”, ngoài các phần Mở đầu và Kết luận, Luận án gồm có 3 chương: Chương 1: Lý luận chung về hệ thống kiểm tra - kiểm soát cấp tỉnh; Chương 2: Thực trạng hệ thống kiểm tra - kiểm soát cấp tỉnh trong lĩnh vực kinh tế - tài chính ở Việt Nam; Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm tra - kiểm soát Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: ● http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 - 0979.170.170 ● http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 (Mr. Minh) ● http://luanvanviet.com Email: Timluanvan@gmail.com - Thuvienluanvan@gmail.com ● http://choluanvan.com Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://tmv.vn
 9. 9. Thuvienluanvan.com – Thư viện luận văn, khóa luận, báo cáo thực tập, đồ án tốt nghiệp, tiểu luận tham khảo cấp tỉnh trong lĩnh vực kinh tế - tài chính ở Việt Nam. 7. Tổng quan về các công trình đã nghiên cứu liên quan đến Đề tài Hệ thống KT - KS trong lĩnh vực KT - TC đã được triển khai ở nước ta từ nhiều năm nay nhưng cho đến nay chưa có tác giả nào nghiên cứu chuyên sâu về hệ thống KT - KS cấp tỉnh trong lĩnh vực KT - TC, đồng thời cũng chưa có tài liệu nghiên cứu tham khảo kinh nghiệm của các nước về hoạt động của hệ thống KT - KS cấp tỉnh trong lĩnh vực này ngoài Luận văn Thạc sĩ của Tác giả với Đề tài: “Cải tiến hệ thống kiểm tra - kiểm soát cấp tỉnh ở Việt Nam”. Xuất phát từ ý tưởng này, phát triển hơn nữa Luận văn Thạc sĩ của mình, Tác giả đã thực hiện các bài báo và Luận án tiến sĩ với Đề tài: “Hoàn thiện hệ thống kiểm tra - kiểm soát cấp tỉnh trong lĩnh vực kinh tế - tài chính ở Việt Nam”. Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: ● http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 - 0979.170.170 ● http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 (Mr. Minh) ● http://luanvanviet.com Email: Timluanvan@gmail.com - Thuvienluanvan@gmail.com ● http://choluanvan.com Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://tmv.vn

×