Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A0723

591 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

A0723

  1. 1. http://Luanvanviet.com Tìm Luận văn Nhớ đến Luận Văn Việt. Hotline: 0979.170.170 Luận văn, báo cáo, đề tài, đồ án, tiểu luận, khóa luận, tài liệu có tên là: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ Mã số đề tài: A0723 LỜI MỞ ĐẦU Trong cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam nghành dệt may chiếm một tỷ trọng khá lớn, luôn giữ được giá trị kim nghạch xuất khẩu cao hơn cả. Vì thế trong chiến lược phát triển công nghiệp từ nay đến năm 2010 thì nghành dệt may là một trong mười mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Chính phủ xác định rõ nghành công nghiệp dệt may giữ vị trí là nghành công nghiệp trọng điểm trong cơ cấu nghành. Với những lợi thế riêng biệt như: thu hút nhiều lao động, tạo công ăn việc làm, tạo nguồn hàng xuất khẩu có giá trị cao... Do đó nghành dệt may Việt Nam hiện nay được xem là nghành mũi nhọn và phát triển khá hiệu quả. Nó là nghành thu hút ngoại tệ góp phần tạo đà cho nền kinh tế cất cánh. Tuy hàng dệt may xuất khẩu nước ta đang bước những bước đi đầu khá vững chắc và đầy triển vọng nhưng so với tiềm năng vốn có và so với vị thế xuất khẩu của các nước trong khu vực thì Việt Nam còn cần phải phấn đấu rất nhiều. Một trong những vấn đề đặt ra đối với nghành dệt may xuất khẩu hiện nay là vấn đề tìm kiếm và pgát triển thị trường. Chúng ta đã và đang xuất khẩu sang các thị trường lớn như EU, Nhật Bản, Đông Âu... Nhưng Hoa Kỳ là thị trường nhập khẩu dệt may Hệ thống Website: Thông tin Liên hệ Ban biên tập: ● http://Luanvanviet.com Hotline trực tiếp: 0979.170.170 (Mr. Huy) ● http://choluanvan.vn Yahoo Chat: Luanvanviet ● http://tailuanvan.com Email: Luanvanviet@gmail.com
  2. 2. lớn nhất thế giới thì chưa khai thác triệt để so với các nước trong khu vực và so với tiềm năng vị thế của nó. Vì thế đề án của em đề xuất “ Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ” trên cơ sở phân tích thời cơ và thách thức trên thị trường này. Nội dung của bài viết gồm 3 phần: Phần 1: Cơ sở lí luận. Phần 2: Tình hình xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ. Phần 3: Các giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ. Trong quá trình thực hiện đề tài không thể tránh khỏi những thiếu sót do khả năng của bản thân. Em kính mong được sự góp ý của các thầy cô để bài viết của em được hoàn thiện hơn. PHẦN 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN........................................................................ 1.1 Xuất khẩu là gì?.............................................................................. 1.2 Vai trò của xuất khẩu đối với quá trình phát triển kinh tế......... 1.2.1 Xuất khẩu tạo nguồn vốn chủ yếu cho nhập khẩu phục vụ công nghiệp hóa đất nước.............................................................. 1.2.2 Xuất khẩu đóng góp vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát triển............................................................ 1.2.3 Xuất khẩu có tác động đến tích cực đến việc giải quyết công ăn việc làm và cải thiện đời sống của nhân dân........................... 1.2.4 Xuất khẩu là cơ sở để mở rộng và thúc đẩy các quan hệ kinh tế đối ngoại của nước ta.................................................................. 1.3 Khái quát về nghành dệt may....................................................... 1.3.1 Đặc điểm cơ bản của ngành và vai trò trong nền kinh tế quốc dân..................................................................................................... Hệ thống Website: Thông tin Liên hệ Ban biên tập: ● http://Luanvanviet.com Hotline trực tiếp: 0979.170.170 (Mr. Huy) ● http://choluanvan.vn Yahoo Chat: Luanvanviet ● http://tailuanvan.com Email: Luanvanviet@gmail.com
  3. 3. 1.3.2 Ảnh hưởng của ngành trong quá trình tăng trưởng kinh tế hướng về xuất khẩu......................................................................... PHẦN 2:TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ..................................................................................................... 2.1.1 Đặc điểm thị trường hàng dệt may Hoa Kỳ........................... 2.1.2 Đặc điêm nhập khẩu hàng dệt may của thị trường Hoa Kỳ. 2.2.2. Đánh giá chung tình hình thực hiện hoạt động xuất hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ............................................................. 2.2.3 Những thời cơ và thách thức đặt ra đối với hàng dệt may Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ.................................... PHẦN 3:CÁC GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG HOA KỲ.......................................... 3.1 Giải pháp đối với doanh nghiệp................................................... 3.1.1 Nâng cao khả năng cạnh tranh.............................................. 3.1.2 Tập trung sản xuất hướng về xuất khẩu............................... 3.1.3 Tích cực nghiên cứu thị trường............................................. 3.2 Các giải pháp tầm vĩ mô................................................................ 3.2.1 Hỗ trợ các doanh nghiệp dệ may xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ............................................................................................... 3.2.2 Tăng cường đầu tư để nâng cao chất lượng vải, đảm bảo nguyên vật liệu thay thế và hỗ trợ thành lập các doanh nghiệp cung cấp nguyên phụ liệu, nguyên liệu may mặc trong nước..... 3.2.3. Phát huy hơn nữa vai trò của Hiệp hội dệt may Việt Nam.. KẾT LUẬN................................................................................................. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................ MỤC LỤC................................................................................................... Hệ thống Website: Thông tin Liên hệ Ban biên tập: ● http://Luanvanviet.com Hotline trực tiếp: 0979.170.170 (Mr. Huy) ● http://choluanvan.vn Yahoo Chat: Luanvanviet ● http://tailuanvan.com Email: Luanvanviet@gmail.com
  4. 4. Đề cương được trích dẫn từ toàn văn tài liệu tại http://Luanvanviet.com Quý độc giả có nhu cầu tham khảo toàn bộ tài liệu có thể đặt mua tài liệu này từ thư viện. Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập website Luận Văn Việt : http://Luanvanviet.com/datmua.php Xin chân thành cảm ơn quý độc giả đã quan tâm đến thư viện trong thời gian vừa qua. Hotline: 0979.170.170 (Mr. Huy) Email: Luanvanviet@gmail.com Hệ thống Website: http://Luanvanviet.com http://Choluanvan.vn http://Choluanvan.org http://Timluanvan.org http://Tailuanvan.com http://Thuvienluanvan.org Hệ thống Website: Thông tin Liên hệ Ban biên tập: ● http://Luanvanviet.com Hotline trực tiếp: 0979.170.170 (Mr. Huy) ● http://choluanvan.vn Yahoo Chat: Luanvanviet ● http://tailuanvan.com Email: Luanvanviet@gmail.com

×