Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
http://Luanvanviet.com Tìm Luận văn Nhớ đến Luận Văn Việt.       Hotline: 0979.170.170


Luận văn, báo cáo, đề tài, ...
1. Cỏc hỡnh thức kinh doanh xuất khẩu chủ yếu
2. Nội dung của kinh doanh xuất khẩu hàng hoỏ.
   2.1 Nghiờn cứu thị trườn...
III. NHỮNG NHÂN TỐ CHỦ YẾU ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG XUẤT
KHẨU HÀNG HOÁ.
   1. Cỏc chớnh sỏch và quy định của Nhà nước
  ...
1- Tỡnh hỡnh kinh doanh theo mặt hàng.
3- Phõn tớch hiệu quả kinh doanh xuất khẩu hàng húa của Cụng ty.
 III- NHỮNG THÀNH ...
KẾT LUẬN
 Hệ thống Website:    Thông tin Liên hệ Ban biên tập:
● http://Luanvanviet.com  Hotline trực tiếp: 0979...
TÀI LIỆU THAM KHẢO
       1. “Kinh tế thương mại dịch vụ”-NXB Thống Kờ, Hà Nội 1997.

        2. “Giỏo tr...
Đề cương được trích dẫn từ toàn văn tài liệu tại http://Luanvanviet.com
Quý độc giả có nhu cầu tham khảo toàn bộ tài liệu ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

A 0041

1,351 views

Published on

Published in: Education, Business, Sports
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

A 0041

 1. 1. http://Luanvanviet.com Tìm Luận văn Nhớ đến Luận Văn Việt. Hotline: 0979.170.170 Luận văn, báo cáo, đề tài, đồ án, tiểu luận, khóa luận, tài liệu có tên là: Kinh doanh Xuất nhập khẩu hàng hoá trong nền Kinh tế thị trường Đề cương đề tài mã số: A0041 PHẦN I Lí LUẬN CƠ BẢN VỀ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG I.-TẦM QUAN TRỌNG CỦA HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG. 1. khỏi niệm của thương mại Quốc tế: 2. Vai trũ của kinh doanh xuất khẩu trong nền kinh tế quốc dõn. 2.1 Xuất khẩu tạo nguồn vốn cho nhập khẩu, phục vụ cụng nghiệp húa đất 2.2. Xuất khẩu đúng gúp vào việc chuển dịch cơ cấu kinh tế, thỳc đẩy sản xuất phỏt triển. 2.3. Xuất khẩu cú vai trũ kớch thớch đổi mới trang thiết bị và cụng nghệ sản xuất. 2.4.Xuất khẩu cú tỏc động tớch cực tới việc giải quyết cụng ăn việc làm và cải thiện đời sống của nhõn dõn. 2.5. Xuất khẩu là cơ sở để mở rộng và thỳc đẩy cỏc quan hệ kinh tế đối ngoại của nước ta. 3. ý nghĩa của việc đẩy mạnh xuất khẩu đối với doanh nghiệp. II/ NHỮNG NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC KINH DOANH XUẤT KHẨU CHỦ YẾU. Hệ thống Website: Thông tin Liên hệ Ban biên tập: ● http://Luanvanviet.com Hotline trực tiếp: 0979.170.170 (Mr. Huy) ● http://choluanvan.vn Yahoo Chat: Luanvanviet ● http://tailuanvan.com Email: Luanvanviet@gmail.com
 2. 2. 1. Cỏc hỡnh thức kinh doanh xuất khẩu chủ yếu 2. Nội dung của kinh doanh xuất khẩu hàng hoỏ. 2.1 Nghiờn cứu thị trường 2.2. Thanh toỏn trong kinh doanh xuất khẩu hàng hoỏ. 2.3 Lập phương ỏn kinh doanh. 2.4. Nội dung của cụng tỏc thu mua tạo nguồn hàng. 2.5 Định giỏ hàng xuất khẩu. 2.6. Giao dịch đàm phỏn ký kết hợp đồng xuất khẩu. 2.7. Thực hiện hợp đồng xuất khẩu. 2.7.1 KIểm tra L/C: 2.7.2 Xin giấy phộp xuất khẩu. 2.7.3 Chuẩn bị hàng hoỏ xuất khẩu. 2.7.4 Thuờ tàu và mua bảo hiểm hàng hoỏ. 2.7.5 Làm thủ tục hải quan. 2.7.6 Giao hàng lờn tàu. 2.7.7 Làm thủ tục thanh toỏn. 2.7.8 Khiếu nại trọng tài nếu cú. Hệ thống Website: Thông tin Liên hệ Ban biên tập: ● http://Luanvanviet.com Hotline trực tiếp: 0979.170.170 (Mr. Huy) ● http://choluanvan.vn Yahoo Chat: Luanvanviet ● http://tailuanvan.com Email: Luanvanviet@gmail.com
 3. 3. III. NHỮNG NHÂN TỐ CHỦ YẾU ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ. 1. Cỏc chớnh sỏch và quy định của Nhà nước 2. Nhõn tố con người. 3. Mạng lưới kinh doanh của doanh nghiệp. 4. Khả năng cơ sở vật chất kỹ thuật của doanh nghiệp. PHẦN II PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨU HÀNG HểA Ở CễNG TY DONIMEX THỜI GIAN QUA. I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CễNG TY. 1. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Cụng ty. 3. Cơ cấu tổ chức bộ mỏy của Cụng ty. 4. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Cụng ty. II. TèNH HèNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CễNG TY TRONG NHỮNG NĂM QUA 1. Vài nột về tỡnh hỡnh xuất khẩu ở nước ta. 1.1. Kim ngạch xuất khẩu 1. 2. Cơ cấu hàng xuất khẩu. 1.3. Thị trường hàng xuất khẩu của Việt Nam. 1. 4.Những hạn chế khú khăn trong xuất khẩu hàng hoỏ của Việt Nam. 2. Tỡnh hỡnh hoạt động kinh doanh của Cụng ty thời gian qua. 2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh. II. TỔNG QUÁT KẾT QUẢ XUẤT KHẨU CỦA CễNG TY. Hệ thống Website: Thông tin Liên hệ Ban biên tập: ● http://Luanvanviet.com Hotline trực tiếp: 0979.170.170 (Mr. Huy) ● http://choluanvan.vn Yahoo Chat: Luanvanviet ● http://tailuanvan.com Email: Luanvanviet@gmail.com
 4. 4. 1- Tỡnh hỡnh kinh doanh theo mặt hàng. 3- Phõn tớch hiệu quả kinh doanh xuất khẩu hàng húa của Cụng ty. III- NHỮNG THÀNH TỰU, TỒN TẠI VÀ NGUYấN NHÂN TRONG HOẠT ĐỘNG XUẨT KHẨU CỦA CễNG TY. 1. Thành tựu: 2. Những tồn tại: 3. Nguyờn nhõn: PHẦN III CÁC BIỆN PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨU. 1.Chớnh sỏch xuất khẩu hàng hoỏ của Việt Nam. 2. Hệ thống quan điểm cơ bản đổi mới chớnh sỏch ngoại thương , đẩy mạnh xuất khẩu ở nước ta. 3. Cỏc chớnh sỏch thỳc đẩy xuất khẩu. II. CÁC PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU Ở CễNG TY DONIMEX. 1. Phương hướng phỏt triển hoạt động xuất khẩu ở Cụng ty trong thời gian tới. 2. Cỏc biện phỏp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu ở Cụng ty trong thời gian tới. 2.1. Hoạt động thị trường: 2.2. Nõng cao hiệu quả cụng tỏc thu mua, tạo nguồn hàng. 2.4. Về tổ chức bộ mỏy kinh doanh: III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ KHÁC NHẰM KHAI THÁC NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU Ở CễNG TY. 1. Cụng tỏc đàm phỏn, giao dịch và ký kết hợp đồng: 2. Một số vấn đề trong quỏ trỡnh thực hiện hợp đồng xuất khẩu . Hệ thống Website: Thông tin Liên hệ Ban biên tập: ● http://Luanvanviet.com Hotline trực tiếp: 0979.170.170 (Mr. Huy) ● http://choluanvan.vn Yahoo Chat: Luanvanviet ● http://tailuanvan.com Email: Luanvanviet@gmail.com
 5. 5. KẾT LUẬN Hệ thống Website: Thông tin Liên hệ Ban biên tập: ● http://Luanvanviet.com Hotline trực tiếp: 0979.170.170 (Mr. Huy) ● http://choluanvan.vn Yahoo Chat: Luanvanviet ● http://tailuanvan.com Email: Luanvanviet@gmail.com
 6. 6. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. “Kinh tế thương mại dịch vụ”-NXB Thống Kờ, Hà Nội 1997. 2. “Giỏo trỡnh thương mại quốc tế”PGS.TS Nguyễn Duy Bột NXB Thống Kờ, Hà Nội 1996. 3.”Tỡnh hỡnh kinh tế xó hội năm 1997”-Tổng Cục Thống Kờ, Số 38/TCTK-TH. 4. “Bỏo cỏo đỏnh giỏ tỡnh hỡnh thực hiện kế hoạch thương mại 1997”-Bộ TMại. 5.”Bỏo cỏo tỡnh hỡnh hoạt động xuất nhập khẩu năm 1998 của thành phố Hà Nội”-Sở TMại Hà Nội, thỏng 2/1998. 6.Vũ Phạm Quyết Thắng “Kinh tế đối ngoại Việt Nam -nội dung-giải phỏp –hiệu quả” NXB Thống Kờ 1994. 7.G.A Schomll” Cẩm nang nghiệp vụ quản lý xuất nhập khẩu”- Trung tõm thương mại Việt Nam 1990. 8. Cỏc tài liệu bỏo chớ cú liờn quan. 9. Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu -Trường Đại học ngoại thương. 10. Tạp chớ thương mại số ra năm 1998,1999, 2000 Hệ thống Website: Thông tin Liên hệ Ban biên tập: ● http://Luanvanviet.com Hotline trực tiếp: 0979.170.170 (Mr. Huy) ● http://choluanvan.vn Yahoo Chat: Luanvanviet ● http://tailuanvan.com Email: Luanvanviet@gmail.com
 7. 7. Đề cương được trích dẫn từ toàn văn tài liệu tại http://Luanvanviet.com Quý độc giả có nhu cầu tham khảo toàn bộ tài liệu có thể đặt mua tài liệu này từ thư viện. Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập website Luận Văn Việt : http://Luanvanviet.com/datmua.php Xin chân thành cảm ơn quý độc giả đã quan tâm đến thư viện trong thời gian vừa qua. Hotline: 0979.170.170 (Mr. Huy) Email: Luanvanviet@gmail.com Hệ thống Website: http://Luanvanviet.com http://Choluanvan.vn http://Choluanvan.org http://Timluanvan.org http://Tailuanvan.com http://Thuvienluanvan.org Hệ thống Website: Thông tin Liên hệ Ban biên tập: ● http://Luanvanviet.com Hotline trực tiếp: 0979.170.170 (Mr. Huy) ● http://choluanvan.vn Yahoo Chat: Luanvanviet ● http://tailuanvan.com Email: Luanvanviet@gmail.com

×