Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
http://Luanvanviet.com Tìm Luận văn Nhớ đến Luận Văn Việt.      Hotline: 0979.170.170


Luận văn, báo cáo, đề tài, đồ...
lượng đặc biệt về kỹ năng, nghiệp vụ và đạo đức vì nó đóng vai trò là cầu nối giữa
những người mua và bán CK.
   Với ch...
Chương 2: Thực trạng hoạt động môi giới chứng khoán của các công ty chứng
         khoán trên thị trường chứng kh...
II - Tổng quan về nghiệp vụ môi giới chứng khoán ......................................................... 9
1. Môi giới c...
1.3.1 Sàn giao dịch và hệ thống mạng lưới .................................................................. 51
     ...
2.1 Mở rộng phạm vi hoạt động theo hướng chuyên môn hóa từng nghiệp vụ .................. 93
   2.2 Nâng cao hiệu quả ho...
Sơ đồ 2.6 - Số lượng nhân viên của các CTCK được cấp giấy phép hành nghề .... 50
Sơ đồ 2.7 - Mô hình hoạt động MGCK của cá...
IBS        Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
    TSC        Công ty TNHH chứng k...
Đề cương được trích dẫn từ toàn văn tài liệu tại http://Luanvanviet.com
Quý độc giả có nhu cầu tham khảo toàn bộ tài liệu ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

19278

774 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

19278

 1. 1. http://Luanvanviet.com Tìm Luận văn Nhớ đến Luận Văn Việt. Hotline: 0979.170.170 Luận văn, báo cáo, đề tài, đồ án, tiểu luận, khóa luận, tài liệu có tên là: Hiệu quả hoạt động môi giới chứng khoán của các công ty chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam Mã số đề tài: 19278 LỜI NÓI ĐẦU  V iệt Nam đang trên con đường đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Trong nền kinh tế thị trường, nhu cầu giao dịch trao đổi, đầu tư kinh doanh của xã hội ngày càng cao. Thị trường chứng khoán (TTCK) ra đời và ngày càng phát triển, mở ra những lĩnh vực kinh doanh và cơ hội làm ăn mới, đồng thời tạo vốn cho nền kinh tế quốc dân, giúp cho các doanh nghiệp sử dụng vốn linh hoạt hơn, có hiệu quả hơn. Sau hơn 2 năm hoạt động, tuy quy mô thị trường còn nhỏ bé, vai trò tác động đến nền kinh tế chưa lớn, nhưng có thể nói đây là bước thí điểm, tập dượt ban đầu, tạo điều kiện cho công chúng làm quen với một lĩnh vực mới. Thị trường chứng khoán có tổ chức hoạt động không phải trực tiếp do những người muốn mua hay muốn bán thực hiện, mà do những công ty chứng khoán thực hiện - đó là nguyên tắc trung gian cơ bản nhất của TTCK có tổ chức. Một trong những nghiệp vụ đặc trưng hàng đầu của các công ty chứng khoán là môi giới chứng khoán. Khác với nghề môi giới trong các lĩnh vực khác, môi giới chứng khoán là một loại hoạt động chuyên nghiệp mang tính nhà nghề, đòi hỏi một chất Hệ thống Website: Thông tin Liên hệ Ban biên tập: ● http://Luanvanviet.com Hotline trực tiếp: 0979.170.170 (Mr. Huy) ● http://choluanvan.vn Yahoo Chat: Luanvanviet ● http://tailuanvan.com Email: Luanvanviet@gmail.com
 2. 2. lượng đặc biệt về kỹ năng, nghiệp vụ và đạo đức vì nó đóng vai trò là cầu nối giữa những người mua và bán CK. Với chủ trương của Nhà nước ta "chủ động xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán để tạo kênh huy động vốn dài hạn và trung hạn cho tăng trưởng kinh tế ", hoạt động môi giới chứng khoán cũng đã ra đời dưới dạng phôi thai và đang góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường non trẻ. Điều này có nghĩa rằng các công ty chứng khoán cần phải chú trọng đầu tư hơn nữa, không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới chứng khoán để có thể đáp ứng được nhu cầu ngày càng đa dạng trong một TTCK hiện đại. Do những đòi hỏi về mặt lý thuyết và thực tiễn nêu trên mà việc nghiên cứu về “Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới chứng khoán của các công ty chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam" trở nên cấp thiết. Mục đích nghiên cứu của đề tài này là: Thông qua việc tìm hiểu hoạt động môi giới chứng khoán của các công ty chứng khoán để thấy được bản chất, vai trò của hoạt động môi giới chứng khoán; đánh giá thực trạng hoạt động môi giới chứng khoán tại Việt Nam, những khó khăn mà các công ty chứng khoán đang gặp phải ... từ đó có cơ sở để đề xuất một số giải pháp cho việc nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới CK. Bằng việc sử dụng các phương pháp nghiên cứu khác nhau như thống kê, phân tích, tổng hợp ... khóa luận mong muốn cung cấp một bức tranh khá chi tiết về hoạt động môi giới chứng khoán của các công ty chứng khoán ở Việt Nam trên khía cạnh lý thuyết cũng như thực tế, đồng thời đưa ra hệ thống các biện pháp ở tầm vĩ mô cũng như vi mô nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Các kết quả nghiên cứu được trình bày theo bố cục sau: Chương 1: Tổng quan về hoạt động MGCK của công ty chứng khoán: Cung cấp những kiến thức cơ sở về TTCK, công ty chứng khoán; bản chất, vai trò của môi giới chứng khoán; quy trình nghiệp vụ môi giới của công ty chứng khoán và những kỹ năng cơ bản của một người làm MGCK. Hệ thống Website: Thông tin Liên hệ Ban biên tập: ● http://Luanvanviet.com Hotline trực tiếp: 0979.170.170 (Mr. Huy) ● http://choluanvan.vn Yahoo Chat: Luanvanviet ● http://tailuanvan.com Email: Luanvanviet@gmail.com
 3. 3. Chương 2: Thực trạng hoạt động môi giới chứng khoán của các công ty chứng khoán trên thị trường chứng khoán chứng khoán Việt Nam: Đi sâu vào tìm hiểu về các cơ sở tiền đề phục vụ cho hoạt động môi giới, đánh giá thực trạng hoạt động môi giới chứng khoán của các công ty chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong suốt thời gian qua, từ đó nêu lên những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại, vướng mắc trong hoạt động MGCK và những nguyên nhân của nó. Chương 3: Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động MGCK của các công ty chứng khoán trên TTCK Việt Nam: Đưa ra một cách hệ thống các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động MGCK của các công ty chứng khoán trên TTCK Việt Nam ở tầm vi mô, đồng thời có các giải pháp từ phía UBCKNN nhằm hoàn thiện môi trường hoạt động, tạo điều kiện phát triển nghiệp vụ MGCK như một bộ phận quan trọng của chiến lược phát triển tổng thể ngành chứng khoán. MỤC LỤC  LỜI NÓI ĐẦU Chương I . Tổng quan về nghiệp vụ môi giới của các công ty chứng khoán I - Khái quát chung về thị trường chứng khoán ............................................................... 1 1. Khái quát về thị trường chứng khoán ............................................................................. 1 1.1 Khái niệm và chức năng của thị trường chứng khoán ................................................... 1 1.2 Các chủ thể tham gia hoạt động trên thị trường chứng khoán ....................................... 3 2. Công ty chứng khoán.......................................................................................................... 5 2.1 Khái niệm công ty chứng khoán .................................................................................... 5 2.2 Nguyên tắc hoạt động của công ty chứng khoán............................................................ 6 2.3 Các nghiệp vụ của công ty chứng khoán ....................................................................... 7 Hệ thống Website: Thông tin Liên hệ Ban biên tập: ● http://Luanvanviet.com Hotline trực tiếp: 0979.170.170 (Mr. Huy) ● http://choluanvan.vn Yahoo Chat: Luanvanviet ● http://tailuanvan.com Email: Luanvanviet@gmail.com
 4. 4. II - Tổng quan về nghiệp vụ môi giới chứng khoán ......................................................... 9 1. Môi giới chứng khoán là gì ? ............................................................................................ 9 1.1 Lịch sử hình thành .......................................................................................................... 9 1.2 Khái niệm môi giới chứng khoán ................................................................................... 11 1.3 Phân loại môi giới chứng khoán .................................................................................... 12 2. Chức năng, vai trò của nghiệp vụ môi giới chứng khoán ........................................... 14 2.1 Chức năng của nghề môi giới chứng khoán ................................................................... 14 2.2 Vai trò của môi giới chứng khoán .................................................................................. 16 III - Công ty chứng khoán với chức năng môi giới chứng khoán.................................. 18 1. Hoạt động của một công ty môi giới chứng khoán ....................................................... 18 2. Nghiệp vụ môi giới của công ty môi giới chứng khoán ............................................... 20 2.1 Trình tự xử lý và thực hiện các lệnh của khách hàng .................................................... 20 2.2 Những quy định cần thực hiện trong nghiệp vụ môi giới chứng khoán......................... 22 2.3 Lựa chọn loại hình giao dịch - môi giới ........................................................................ 23 3. Kỹ năng nghiệp vụ cơ bản của người môi giới chứng khoán...................................... 25 3.1 Kỹ năng tìm kiếm khách hàng ...................................................................................... 26 3.2 Kỹ năng truyền đạt thông tin ........................................................................................ 28 3.3 Kỹ năng khai thác thông tin .......................................................................................... 31 3.4 Kỹ năng bán hàng ......................................................................................................... 31 Chương II . Thực trạng hoạt động môi giới chứng khoán của các công ty chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam I - Tình hình hoạt động của các công ty chứng khoán ở Việt Nam hiện nay....................... 36 1. Sự hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam......................... 36 2. Thực trạng các công ty chứng khoán ở Việt Nam ........................................................ 41 II - Thực trạng hoạt động môi giới chứng khoán của các công ty chứng khoán Việt Nam............................................................................................................ 45 1. Cơ sở tiền đề phục vụ cho hoạt động MGCK của các CTCK Việt Nam ................... 45 1.1 Môi trường pháp lý cho hoạt động môi giới chứng khoán ............................................ 45 1.2 Đặc điểm trong tổ chức, nhân sự ................................................................................... 48 1.2.1 Về tổ chức........................................................................................................... 48 1.2.2 Về nhân sự ......................................................................................................... 49 1.3 Cơ sở vật chất, kỹ thuật ................................................................................................. 51 Hệ thống Website: Thông tin Liên hệ Ban biên tập: ● http://Luanvanviet.com Hotline trực tiếp: 0979.170.170 (Mr. Huy) ● http://choluanvan.vn Yahoo Chat: Luanvanviet ● http://tailuanvan.com Email: Luanvanviet@gmail.com
 5. 5. 1.3.1 Sàn giao dịch và hệ thống mạng lưới .................................................................. 51 1.3.2 Hệ thống thông tin ............................................................................................... 53 2. Thực trạng hoạt động MGCK của các công ty chứng khoán Việt Nam ..................... 55 2.1 Quy trình hoạt động môi giới chứng khoán ở Việt Nam ............................................... 55 2.2 Thực trạng kết quả hoạt động môi giới của các công ty chứng khoán hiện nay ............ 58 2.2.1 Số lượng tài khoản của khách hàng ..................................................................... 58 2.2.2 Phí môi giới chứng khoán..................................................................................... 60 2.2.3 Doanh thu môi giới chứng khoán......................................................................... 63 2.3 Đánh giá hoạt động MGCK của các công ty chứng khoán ............................................. 66 2.3.1 Những kết quả ban đầu đạt được ......................................................................... 66 2.3.2 Những hạn chế và nguyên nhân ........................................................................... 68 Chương III. Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới của các công ty chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam I - Tầm quan trọng của việc phát triển nghiệp vụ MGCK ở Việt Nam ...................... 72 II - Định hướng cho sự hình thành và phát triển nghiệp vụ môi giới chứng khoán ở Việt Nam .................................................................................................................................... 75 1. Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán giai đoạn 2002 - 2010 ..................... 75 2. Định hướng phát triển nghiệp vụ MGCK của các CTCK trong thời gian tới........... 78 III - Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới của các công ty chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam .................................................... 81 1. Giải pháp từ phía Uỷ ban chứng khoán Nhà nước ...................................................... 81 1.1 Thống nhất nhận thức về vai trò của môi giới chứng khoán trong giai đoạn đầu của thị trường chứng khoán Việt Nam .......................................................................... 81 1.2 Hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động của các công ty chứng khoán ............................... 82 1.3 Nghiên cứu và cho phép thành lập nhiều loại công ty chứng khoán ............................ 84 1.4 Tăng năng lực về vốn cho các công ty chứng khoán ..................................................... 85 1.5 Hỗ trợ cấp giấy phép hoạt động cho các công ty chứng khoán và cấp giấy phép hành nghề cho người môi giới chứng khoán ................................................................. 86 1.6 Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ môi giới .................................................................. 89 1.7 Thành lập Hiệp hội những người môi giới chứng khoán ............................................. 90 1.8 Luật hóa tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với người môi giới chứng khoán .......... 91 1.9 Tuyên truyền và đào tạo kiến thức về thị trường chứng khoán ..................................... 92 2. Giải pháp từ phía các công ty chứng khoán Việt Nam................................................. 93 Hệ thống Website: Thông tin Liên hệ Ban biên tập: ● http://Luanvanviet.com Hotline trực tiếp: 0979.170.170 (Mr. Huy) ● http://choluanvan.vn Yahoo Chat: Luanvanviet ● http://tailuanvan.com Email: Luanvanviet@gmail.com
 6. 6. 2.1 Mở rộng phạm vi hoạt động theo hướng chuyên môn hóa từng nghiệp vụ .................. 93 2.2 Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận phân tích thị trường để phục vụ cho nghiệp vụ môi giới chứng khoán ............................................................................ 93 2.3 Phát triển hình thức môi giới chứng khoán điện tử một cách hợp lý ............................ 94 2.4 Xây dựng và áp dụng quy trình nghiệp vụ môi giới CK theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9000 .................................................................................. 95 2.5 Tuyển chọn và đào tạo đội ngũ nhân viên MGCK của công ty chứng khoán ............. 95 2.6 Hiện đại hóa cơ sở vật chất, phương tiện kinh doanh .................................................. 96 2.7 Xây dựng chiến lược khách hàng toàn diện, hợp lý ..................................................... 97 2.8 Sử dụng Chinese Wall ( Bức tường hồi âm) ................................................................ 97 2.9 Kế hoạch hóa hoạt động Marketing ............................................................................. 98 2.10 Lập hệ thống kiểm tra, giám sát nội bộ ........................................................................ 98 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC BẢNG BIỂU  Sơ đồ 1.1 - Cơ cấu thị trường chứng khoán ..................................................................... 5 Sơ đồ 1.2 - Thực hiện giao dịch chứng khoán ................................................................. 20 Sơ đồ 1.3 - Quy trình nghiệp vụ tìm kiếm khách hàng của người MGCK ............... 28 Sơ đồ 1.4 - Các bước đáp ứng sự quan tâm của khách hàng của người MGCK ..... 30 Bảng 1.5 - So sánh các hình thức bán hàng tư vấn của người MGCK ..................... 32 Sơ đồ 1.6 - Quy trình bán hàng tư vấn ............................................................................... 34 Bảng 2.1 - Quy mô của TTCK Việt Nam ......................................................................... 40 Bảng 2.2 - So sánh quy mô của TTCK Việt Nam và TTCK Trung Quốc trong 2 năm hoạt động đầu tiên ...................................................................... 40 Bảng 2.3 - Vốn cho CTCK của một số đơn vị (1998 - 1999) ..................................... 42 Bảng 2.4 - Các CTCK và loại hình dịch vụ (tính đến 30/ 6/ 2002) ........................... 43 Sơ đồ 2.5 - Trị giá giao dịch của các CTCK qua 2 năm giao dịch ............................. 44 Hệ thống Website: Thông tin Liên hệ Ban biên tập: ● http://Luanvanviet.com Hotline trực tiếp: 0979.170.170 (Mr. Huy) ● http://choluanvan.vn Yahoo Chat: Luanvanviet ● http://tailuanvan.com Email: Luanvanviet@gmail.com
 7. 7. Sơ đồ 2.6 - Số lượng nhân viên của các CTCK được cấp giấy phép hành nghề .... 50 Sơ đồ 2.7 - Mô hình hoạt động MGCK của các CTCK Việt Nam ............................. 57 Sơ đồ 2.8 - Số lượng tài khoản của các CTCK qua 2 năm hoạt động ....................... 59 Bảng 2.9 - Mức phí MGCK cố định của một số nước trên thế giới .......................... 61 Bảng 2.10 - Mức phí hoa hồng MGCK của một số CTCK ở Việt Nam .................. 62 Bảng 2.11 - Doanh thu từ nghiệp vụ MGCK của một số CTCK ............................... 63 Sơ đồ 2.12 - Thị phần của các CTCK trên thị trường .................................................... 65 BẢNG KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT  TTCK Thị trường chứng khoán TTGDCK Trung tâm giao dịch chứng khoán SGDCK Sở giao dịch chứng khoán UBCKNN Uỷ ban chứng khoán Nhà nước MGCK Môi giới chứng khoán CK Chứng khoán ARSC Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam ( Agriseco ) ACBS Công ty TNHH chứng khoán ACB BVSC Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt BSC Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam FSC Công ty cổ phần chứng khoán Đệ Nhất Hệ thống Website: Thông tin Liên hệ Ban biên tập: ● http://Luanvanviet.com Hotline trực tiếp: 0979.170.170 (Mr. Huy) ● http://choluanvan.vn Yahoo Chat: Luanvanviet ● http://tailuanvan.com Email: Luanvanviet@gmail.com
 8. 8. IBS Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam TSC Công ty TNHH chứng khoán Thăng Long SSI Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn VCBS Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Hệ thống Website: Thông tin Liên hệ Ban biên tập: ● http://Luanvanviet.com Hotline trực tiếp: 0979.170.170 (Mr. Huy) ● http://choluanvan.vn Yahoo Chat: Luanvanviet ● http://tailuanvan.com Email: Luanvanviet@gmail.com
 9. 9. Đề cương được trích dẫn từ toàn văn tài liệu tại http://Luanvanviet.com Quý độc giả có nhu cầu tham khảo toàn bộ tài liệu có thể đặt mua tài liệu này từ thư viện. Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập website Luận Văn Việt : http://Luanvanviet.com/datmua.php Xin chân thành cảm ơn quý độc giả đã quan tâm đến thư viện trong thời gian vừa qua. Hotline: 0979.170.170 (Mr. Huy) Email: Luanvanviet@gmail.com Hệ thống Website: http://Luanvanviet.com http://Choluanvan.vn http://Choluanvan.org http://Timluanvan.org http://Tailuanvan.com http://Thuvienluanvan.org Hệ thống Website: Thông tin Liên hệ Ban biên tập: ● http://Luanvanviet.com Hotline trực tiếp: 0979.170.170 (Mr. Huy) ● http://choluanvan.vn Yahoo Chat: Luanvanviet ● http://tailuanvan.com Email: Luanvanviet@gmail.com

×