Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
http://Luanvanviet.com Tìm Luận văn Nhớ đến Luận Văn Việt.          Hotline: 0979.170.170


Luận văn, báo cáo, đ...
3. Các nhân tố tác động đến điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp Việt Nam....11
II. Kinh nghiệm điều chỉnh cơ cấu sản xu...
4. Một số nhận xét về việc điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam giai
    đoạn vừa qua......................
4. Tập trung sản xuất những mặt hàng Việt Nam có lợi thế so sánh.......................84
  5. Chuyển đổi cơ cấu sản xuất...
Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập website Luận Văn Việt :
http://Luanvanviet.com/datmua.php
Xin chân thành cảm ơn q...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

19119

395 views

Published on

 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ. DỊCH VỤ LÀM SLIDE: 10.000VNĐ/1SLIDE
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

19119

 1. 1. http://Luanvanviet.com Tìm Luận văn Nhớ đến Luận Văn Việt. Hotline: 0979.170.170 Luận văn, báo cáo, đề tài, đồ án, tiểu luận, khóa luận, tài liệu có tên là: Một số giải pháp điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp của Việt Nam trong quá trình hội nhập khu vực mậu dịch tự do ASEAN-AFTA Mã số đề tài: 19119 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THƯƠNG MẠI HÀNG NÔNG SẢN THEO QUY ĐỊNH CỦA AFTA VÀ VẤN ĐỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CỦA VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KHU VỰC MẬU DỊCH TỰ DO ASEAN/AFTA I. Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) và những quy định của AFTA về thương mại các mặt hàng nông sản........................................................................1 1. Sự ra đời của ASEAN và AFTA.............................................................................1 2. Một số quy định chung của khu vực mậu dịch tự do ASEAN và AFTA................2 3. Cam kết tham gia AFTA trong lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam.....................5 II. Cơ cấu sản xuất nông nghiệp và sự cần thiết phải điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp của Việt Nam trong điều kiện hội nhập AFTA.............................8 1. Khái niệm cơ cấu kinh tế và điều chỉnh cơ cấu kinh tế.........................................8 2. Cơ cấu sản xuất nông nghiệp và sự cần thiết điều phải chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập AFTA...................................9 Hệ thống Website: Thông tin Liên hệ Ban biên tập: ● http://Luanvanviet.com Hotline trực tiếp: 0979.170.170 (Mr. Huy) ● http://choluanvan.vn Yahoo Chat: Luanvanviet ● http://tailuanvan.com Email: Luanvanviet@gmail.com
 2. 2. 3. Các nhân tố tác động đến điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp Việt Nam....11 II. Kinh nghiệm điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp trong quá trình hội nhập AFTA của một số nước Đông Nam Á.........................................................13 1. Điểm tương đồng giữa Việt Nam và các nước được phân tích............................13 2. Kinh nghiệm điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp của các nước Đông Nam Á trong quá trình hội nhập AFTA......................................................................15 3. Một số vấn đề rút ra từ kinh nghiệm điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp của một số nước Đông Nam Á..................................................................................27 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG ĐIỀU CHỈNH CƠ CẤU SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ CƠ CẤU HÀNG NÔNG SẢN XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN VỪA QUA I. Khái quát chung về ngành nông nghiệp Việt Nam trong giai đoạn vừa qua..........................................................................................................................30 II. Thực trạng năng lực của hàng nông sản Việt Nam trong cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại của các nước ASEAN khác khi CEPT/AFTA hoàn thành.......................................................................................................................32 1. Khả năng thâm nhập thị trường Việt Nam của các mặt hàng nông sản được sản xuất tại các nước khác trong khối ASEAN..........................................................32 2. Khả năng thâm nhập thị trường các nước trong khối ASEAN của mặt hàng nông sản Việt Nam.......................................................................................................36 3. Đánh giá tổng hợp khả năng cạnh tranh của một số mặt hàng nông sản chính của Việt Nam trên thị trường ASEAN........................................................................45 III. Thực trạng điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp Việt Nam trong giai đoạn vừa qua........................................................................................................47 1. Thực trạng điều chỉnh cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp (theo nghĩa rộng)...................................................................................................................47 2. Thực trạng điều chỉnh cơ cấu xuất khẩu các mặt hàng nông sản........................54 3. Một số chính sách liên quan đến điều chỉnh cơ cấu sản xuất và mở rộng xuất khẩu mặt hàng nông sản ở Việt Nam trong thời gian qua......................................................................................................................55 Hệ thống Website: Thông tin Liên hệ Ban biên tập: ● http://Luanvanviet.com Hotline trực tiếp: 0979.170.170 (Mr. Huy) ● http://choluanvan.vn Yahoo Chat: Luanvanviet ● http://tailuanvan.com Email: Luanvanviet@gmail.com
 3. 3. 4. Một số nhận xét về việc điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam giai đoạn vừa qua................................................................................................62 CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TIẾP TỤC HOÀN CHỈNH ĐIỀU CHỈNH CƠ CẤU SẢN XUẤT ĐỂ NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM VỮNG VÀNG HỘI NHẬP AFTA I. Quan điểm và mục tiêu điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp.....................67 II. Định hướng điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp nước ta trong thời gian tới cho phù hợp với quá trình hội nhập vào khu vực mậu dịch tự do ASEAN/AFTA.......................................................................................................72 1. Định hướng chung về công tác điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp nước ta trong thời gian tới..............................................................................................72 2. Định hướng điều chỉnh cơ cấu sản xuất đối với từng nhóm sản phẩm nông sản cụ thể trong thời gian tới.........................................................................................73 3. Định hướng điều chỉnh cơ cấu sản xuất theo vùng..............................................77 III. Kiến nghị một số giải pháp, chính sách nhằm tiếp tục hoàn chỉnh điều chỉnh cơ cấu sản xuất để ngành nông nghiệp Việt nam vững vàng hội nhập AFTA....................................................................................................................78 1. Thực hiện phù hợp một số chính sách nhằm đẩy nhanh quá trình điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng hội nhập..................................................79 1.1. Chính sách đất đai.........................................................................................79 1.2. Chính sách thuế. ...........................................................................................80 1.3. Chính sách đầu tư, tín dụng..........................................................................81 2. Tuyên truyền và phổ biến rộng rãi các cam kết và lịch trình thực hiện CEPT/AFTA không chỉ trong đội ngũ cán bộ công chức, doanh nghiệp mà còn tới tận người nông dân........................................................................................82 3. Chuyển đổi cơ cấu sản xuất phải trên cơ sở quy hoạch hợp lý và đúng đắn.......83 Hệ thống Website: Thông tin Liên hệ Ban biên tập: ● http://Luanvanviet.com Hotline trực tiếp: 0979.170.170 (Mr. Huy) ● http://choluanvan.vn Yahoo Chat: Luanvanviet ● http://tailuanvan.com Email: Luanvanviet@gmail.com
 4. 4. 4. Tập trung sản xuất những mặt hàng Việt Nam có lợi thế so sánh.......................84 5. Chuyển đổi cơ cấu sản xuất gắn liền với tổ chức thị trường và tổ chức lại sản xuất.....................................................................................................................85 6. Chú trọng phát triển công nghiệp chế biến nông sản..........................................86 7. Xây dựng mối liên kết "4 nhà" (nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và Nhà nước) trong điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp..................................87 8. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quá trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp…………………………….......................................…...91 9. Khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp đất nước...................................................................................................95 10. Đẩy mạnh công tác đào tạo, tăng cường hệ thống khuyến nông, thú y, bảo vệ thực vật ngang với trình độ trong khu vực tạo, điều kiện để thực hịên việc điều chỉnh và hội nhập của nông nghiệp…….....………….......................................99 KẾT LUẬN PHỤ LỤC 1 PHỤ LỤC 2 PHỤ LỤC 3 PHỤ LỤC 4 PHỤ LỤC 5 PHU LỤC 6 PHU LỤC 7 PHU LỤC 8 Đề cương được trích dẫn từ toàn văn tài liệu tại http://Luanvanviet.com Quý độc giả có nhu cầu tham khảo toàn bộ tài liệu có thể đặt mua tài liệu này từ thư viện. Hệ thống Website: Thông tin Liên hệ Ban biên tập: ● http://Luanvanviet.com Hotline trực tiếp: 0979.170.170 (Mr. Huy) ● http://choluanvan.vn Yahoo Chat: Luanvanviet ● http://tailuanvan.com Email: Luanvanviet@gmail.com
 5. 5. Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập website Luận Văn Việt : http://Luanvanviet.com/datmua.php Xin chân thành cảm ơn quý độc giả đã quan tâm đến thư viện trong thời gian vừa qua. Hotline: 0979.170.170 (Mr. Huy) Email: Luanvanviet@gmail.com Hệ thống Website: http://Luanvanviet.com http://Choluanvan.vn http://Choluanvan.org http://Timluanvan.org http://Tailuanvan.com http://Thuvienluanvan.org Hệ thống Website: Thông tin Liên hệ Ban biên tập: ● http://Luanvanviet.com Hotline trực tiếp: 0979.170.170 (Mr. Huy) ● http://choluanvan.vn Yahoo Chat: Luanvanviet ● http://tailuanvan.com Email: Luanvanviet@gmail.com

×