Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com                           ...
Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com 3. Một số chỉ tiêu tổng hợp đánh giá khả năng cạnh ...
Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.comII/.Một số biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của...
Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com               LỜI NÓI ĐẦU    Chuyển...
Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.comvà các giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của Công ty ...
Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com                CHƯƠNG INHỮNG VẤN ĐỀ C...
Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.commình. Để đạt được mục tiêu đó, các doanh nghiệp phải ...
Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.comnghiệp hành động theo ý muốn của mình mà buộc doanh n...
Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.comtham gia thị trường không chịu được sức ép sẽ phải bỏ...
Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com  thấp hơn tuỳ thuộc vào đặc điểm tiêu dùng của sản ...
Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com  Mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của Michael Porter...
Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.comtrường những sản phẩm thích hợp hơn, với giá cả phải ...
Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com  Dựa trên mô hình Micheal Porter về 5 lực lượng cạ...
Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com  - Giúp các doanh nghiệp trong qúa trình thu nhập,...
Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com  Các nhà cung ứng đầu vào có thể gây ra những khó ...
Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.comcần nghiên cứu tìm ra các hàng hoá mới nhằm phát triể...
Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com  Để chiếm lĩnh được ưu thế trong cạnh tranh, doanh...
Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com  - Khuyến mại  - Hội chợ triển lãm.  - Bán hàn...
Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.comcàng hoàn thiện và đổi mới sản phẩm của mình. Do vậy,...
Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.comdoanh nghiệp và xác định sức mạnh của các đối thủ cần...
Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com  Chỉ tiêu này đơn giản và dễ tính toán hơn nhiều s...
Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com   Tuy nhiên số lượng doanh nghiệp trong nước tham ...
Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com-Doanh lợi tài sản:ROA    ROA = TNTT &L / TS hoặc ...
Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com  - Các định mức về an toàn vệ sinh: Nhiều nước, nh...
Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com đoạn thị trường, hoặc tốt hơn nữa nếu xác định được...
Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com     Lợi nhuận     Doanh thu - Tổng chi phí...
Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.comphương thức kinh doanh nào đó, thì các đối thủ này cũ...
Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com  - Thứ nhất: Doanh nghiệp có thể đặt mức giá thấp ...
Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.comcàng mạnh mẽ và rộng khắp. Doanh nghiệp chọn chiến lư...
QT089.doc
QT089.doc
QT089.doc
QT089.doc
QT089.doc
QT089.doc
QT089.doc
QT089.doc
QT089.doc
QT089.doc
QT089.doc
QT089.doc
QT089.doc
QT089.doc
QT089.doc
QT089.doc
QT089.doc
QT089.doc
QT089.doc
QT089.doc
QT089.doc
QT089.doc
QT089.doc
QT089.doc
QT089.doc
QT089.doc
QT089.doc
QT089.doc
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

QT089.doc

453 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

QT089.doc

 1. 1. Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com MỤC LỤC Lời nói đầu .............................................................................................................................. 4 Chương I : Những vấn đề chung về cạnh tranh và nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh .............................................................................................................................. 5 I /. Những lý luận cơ bản về cạnh tranh và khả năng cạnh tranh .............................................................................................................................. 5 1.Cạnh tranh, khả năng cạnh tranh và vai trò của cạnh tranh .............................................................................................................................. 5 1.1 - Khái niệm cạnh tranh và khả năng cạnh tranh .............................................................................................................................. 5 1.2 - Vai trò của cạnh tranh .............................................................................................................................. 5 2. Các loại hình cạnh tranh. .............................................................................................................................. 7 2.1 - Căn cứ vào chủ thể tham gia thị trường. .............................................................................................................................. 7 2.2 – Căn cứ vào phạm vi ngành kinh tế. 2.3 - Căn cứ vào mức độ cạnh tranh. 2.4 – Căn cứ vào tính chất của cạnh tranh. II /. Các nhân tố ảnh hưởng và các chỉ tiêu đánh giá đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu hàng hoá: 1. Mô hình Micheal Porter về 5 lực lượng cạnh tranh2. Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của Doanh nghiệp. 2.1- Các nhân tố khách quan. 2.1.1- Môi trường Kinh tế quốc dân. 2.1.2 – Môi trường ngành. 2.2 - Các nhân tố chủ quan. 2.2.1 - Hàng hoá và cơ cấu hàng hoá trong kinh doanh. 2.2.2 – Yếu tố giá cả. 2.2.3 - Chất lượng hàng hoá. 2.3.4 - Tổ chức hoạt động xúc tiến. 2.3.5 – Dịch vụ sau bán hàng. 2.3.6 – Phương thức thanh toán. 2.3.7 – Yếu tố thời gian. http://luanvan.forumvi.com email: luanvan84@gmail.com 1
 2. 2. Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com 3. Một số chỉ tiêu tổng hợp đánh giá khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. III /. Những yêu cầu cơ bản của cạnh tranh trên thị trường quốc tế trong điều kiện hiện nay. Một là: Hàng hoá phải được thích nghi hoá theo các đặc trưng vật lý của nó. Hai là: Hàng hoá phải tích nghi hoá theo các đặc trưng dịch vụ của nó. Ba là: Thích nghi hoá theo các đặc trưng có tính biểu tượng của hàng hoá. IV /. Những biện pháp chủ yếu trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu.1Các biện pháp nâng cao lợi thế cạnh tranh. Xác định các chiến lược cạnh tranh. Chương II : Thực trạng về khả năng cạnh tranh của Công ty May Xuất Khẩu trong hoạt động xuất khẩu hàng may mặc Thời trang giai đoạn 1999 – 2003 I /. Khái quát về sản xuất kinh doanh của Công ty 1. Những thuận lợi , khó khăn. 1.1- Thuận lợi . 1.2 – Khó khăn. 2- Kết quả kinh doanh trong các năm qua. Đánh giá. II /. Thực trạng cạnh tranh của mặt hàng. 1. Đối thủ cạnh tranh. 2.Phân tích cạnh tranh theo một số yếu tố chủ yếu 2.1- Chất lượng 2.2- Giá cả 2.3- Tính đa dạng kiểu dáng 2.4 –Dịch vụ , phương pháp phục vụ khách hàng 2.5-Các vấn đề khác III/.Đánh giá chung thực trạng và khách quan cạnh tranh 1.Những mặt mạnh 2.Những mặt yếu 3.Vấn đề đặt ra với công ty Chương III : Phương hướng và biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty may xuất khẩu trong hoạt động xuất khẩu hàng may mặc thời trang I/. Mục tiêu và phương hướng nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty trong thời gian tới 1.Định hướng phát triển của nghành may mặc tới năm 2010 2.Mục tiêu và phương hướng hoạt động của Công ty may xuất khẩu giai đoạn 2005 – 2010 2.1- Về hoạt động xuất khẩu 2.2- Về phát triển thị trường 2.3- Về tổ chức , đào tạo 3.Phương hướng nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty trong hoạt động xuất khẩu nghành may mặc thời trang http://luanvan.forumvi.com email: luanvan84@gmail.com 2
 3. 3. Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.comII/.Một số biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty may xuất khẩu1.Về phía công ty1.1- Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động Marketing mở rộng thịtrường xuất khẩu1.1.1- Tăng cường hoạt động nghiên cứu thị trường nhằm xác định nhu cầu, thịhiếu khách hàng ..................................................................................................1.1.2- Nghiên cứu , phân tích đối thủ cạnh tranh1.1.3- Đẩy mạnh hoạt động khuyếch trương quảng cáo1.2- Sử dụng chính sách giá cả có hiệu quả1.3- Thực hiện đa dạng hoá mặt hàng xuất khẩu1.4- Nâng cao chất lượng hàng hoá và cải tiến công tác quản lý chất lượng1.5- Tổ chức công tác nghiên cứu mẫu mốt1.6- Nâng cao trình độ người lao động1.7- Mở rộng các mối liên kết kinh tế1.8- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn , chi phí lợi nhuận2.Về phía nhà nước............................2.1- Hoàn thiện chính sách đối với xuất khẩu hàng may mặc..............................................................................2.2- Cải tiến chính sách thuế................................................................................2.3- Hoàn chính sách tỷ giá....................................................................2.4- Hoàn thiện chính sách tín dụnghttp://luanvan.forumvi.com email: luanvan84@gmail.com 3
 4. 4. Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com LỜI NÓI ĐẦU Chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sangcơ chế thị trường là một bước ngoặt lớn có tính chất cơ bản để nền kinh tếnước ta có thể đứng vững và phát triển kịp với nền kinh tế thế giới và khuvực. Sự chuyển đổi này đã kéo theo sự chuyển hướng trong việc lập kế hoạch,chiến lược kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Cơ chế mới này đã mở ra mộtthời kỳ mới đầy cơ hội phát triển nhưng cũng nhiều thách thức lớn đối với cácthành phần kinh tế cũng như các doanh nghiệp ở Việt Nam. Hoạt động trong cơ chế thị trường mọi doanh nghiệp phải tự mình vậnđộng, tự quyết định mọi vấn đề về kinh doanh của mình, không có sự phâncông, chỉ đạo trực tiếp như trong cơ chế cũ, vì vậy đòi hỏi doanh nghiệp phảicó tính linh hoạt cao. Chính vì sự sống còn và phát triển của mỗi doanhnghiệp mà đã có sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp với nhau. Cạnh tranh từđó đã ra đời góp phần giúp cho các doanh nghiệp khẳng định sức mạnh chính,tăng nhanh doanh thu, lợi nhuận. Ngược lại, đó cũng là yếu tố loại bỏ nhữngdoanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả, không có sức cạnh tranh. Khi nền kinh tế càng phát triển, các thành phần kinh tế ngày càng đadạng, số lượng các doanh nghiệp xuất hiện ngày càng nhiều thì cạnh tranhngày càng gay gắt. Mỗi doanh nghiệp để đảm bảo cho sự tồn tại của mình đãđưa ra những chiến lược cạnh tranh táo bạo nhằm không ngừng tăng cườngkhả năng cạnh tranh cho mình. Mặt khác, các doanh nghiệp không bao giờ tựthoả mãn với thị trường chiếm lĩnh được (điều này rất nguy hiểm có thể sẽkéo theo sự diệt vong của doanh nghiệp) nên luôn tìm cách vươn lên, mở rộngthị trường. Và vì vậy, xây dựng một chiến lược cạnh tranh với những công cụ,biện pháp thích hợp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh gay gắt trên thịtrường. Hoạt động kinh doanh xuất khẩu là một hoạt động mang tính chất quốctế, vì nó vượt khỏi biên giới quốc gia nên yếu tố ảnh hưởng đến khả năngcạnh tranh của doanh nghiệp lại càng nhiều. Để đứng vững trên thị trườngquốc tế, trong điều kiện cạnh tranh có nhiều khốc liệt hơn thì vấn đề đặt ra đốivới mỗi doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu càng lớn. Xuất phát từ tầm quan trọng của cạnh tranh đối với mỗi doanh nghiệp,nhất là trên thị trường thế giới, cùng với quá trình tìm hiểu thực tế trong thờigian thực tập tại Công ty may xuất khẩu , em đã chọn đề tài: " Sức cạnh tranhhttp://luanvan.forumvi.com email: luanvan84@gmail.com 4
 5. 5. Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.comvà các giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của Công ty may xuất khẩu trong thịtrường quốc tế " làm đề tài cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình.http://luanvan.forumvi.com email: luanvan84@gmail.com 5
 6. 6. Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com CHƯƠNG INHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CẠNH TRANH VÀ NÂNG CAO KHẢNĂNG CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANHI - NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CẠNH TRANH VÀ KHẢ NĂNG CẠNHTRANH1- Cạnh tranh, khả năng cạnh tranh và vai trò của cạnh tranh1.1 - Khái niệm cạnh tranh và khả năng cạnh tranh Sự trao đổi hàng hoá phát triển rất sớm trong lịch sử phát triển loài người,nhưng chỉ đến khi xuất hiện trao đổi thông qua vật ngang giá là tiền tệ cạnhtranh mới xuất hiện. Khi nghiên cứu sâu về nền sản xuất TBCN và cạnh tranhTBCN, Mác đã phát hiện ra quy luật cơ bản của sự cạnh tranh là quy luật điềuchỉnh tỷ suất lợi nhuận và qua đó đã hình thành nên hệ thống giá cả thịtrường. Quy luật này dựa trên sự chênh lệch giữa giá trị và chi phí sản xuất vàkhả năng có thể bán hàng hoá dưới giá trị của nó nhưng vẫn thu được lợinhuận. Ngày nay, trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh vẫn là điều kiện vàyếu tố kích thích kinh doanh là môi trường và động lực thúc đẩy sản xuất pháttriển, tăng năng suất lao động và sự phát triển của xã hội nói chung. Tóm lại, có thể hiểu: " Cạnh tranh là cuộc đấu tranh gay gắt, quyết liệtgiữa các chủ thể hiện đại trên thị trường với nhau nhằm giành giật nhữngđiều kiện sản xuất thuận lợi và nơi tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ có lợi nhất,đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất phát triển ". Như vậy, khi nói đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp ta có thểhiểu: "Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp là khả năng về năng lực màdoanh nghiệp có thể duy trì vị trí của nó một cách lâu dài và có ý thức, ý chítrên thị trường cạnh tranh đảm bảo thực hiện một tỷ lệ lợi nhuận đảm bảocho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp". Hiện nay, người ta đã tính toán được rằng để đảm bảo cho yêu cầu nêutrên thì tỷ lệ lợi nhuận đạt được phải ít nhất bằng tỷ lệ cho việc tài trợ chonhững mục tiêu của doanh nghiệp. Vì thế, nếu một doanh nghiệp tham gia thịtrường mà không có khả năng cạnh tranh hay khả năng cạnh tranh yếu thì sẽkhông thể tồn tại được. Quá trình duy trì sức cạnh tranh của doanh nghiệpphải là một quá trình lâu dài, nếu không nói vĩnh viễn như là quá trình duy trìsự sống. 1.2 - Vai trò của cạnh tranh : Như chúng ta đã biết, cạnh tranh là một biểu hiện đặc trưng của nền kinhtế hàng hoá, đảm bảo tự do trong sản xuất kinh doanh và đa dạng hoá hìnhthức sở hữu, trong cạnh tranh nói chung và cạnh tranh trên thị trường quốc tếnói riêng, các doanh nghiệp luôn đưa ra các biện pháp tích cực và sáng tạonhằm đứng vững trên thị trường và sau đó tăng khả năng cạnh tranh củahttp://luanvan.forumvi.com email: luanvan84@gmail.com 6
 7. 7. Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.commình. Để đạt được mục tiêu đó, các doanh nghiệp phải cố gắng tạo ra nhiềuưu thế cho sản phẩm của mình và từ đó có thể đạt được mục đích cuối cùng làlợi nhuận. Khi sản xuất kinh doanh một lợi nhuận hàng hoá nào đó, lợi nhuận màdoanh nghiệp thu được được xác định như sau: Pr = P.Q - C.Q Trong đó: + Pr: Lợi nhuận của doanh nghiệp + P: Giá bán hàng hoá. + Q: Lượng hàng hoá bán được + C: Chi phí một đơn vị hàng hoá. Như vậy để đạt được lợi nhuận tối đa doanh nghiệp có các cách như: tănggiá bán P, tăng lượng bán Q, giảm chi phí C và để làm được những việc nàydoanh nghiệp phải làm tăng vị thế của sản phẩm trên thị trường bằng cách ápdụng các thành tựu khoa học công nghệ, các phương thức sản xuất tiên tiến,hiện đại nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp... và tốn ít chiphí nhất. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp phải có những chiến lược Marketingthích hợp nhằm quảng bá sản phẩm, hàng hoá của mình tới khách hàng giúphọ có thể nắm bắt được sự có mặt của những hàng hoá đó và những đặc tính,tính chất, giá trị và những dịch vụ kèm theo của chúng. Chỉ khi nền kinh tế có sự cạnh tranh thực sự thì các doanh nghiệp mới cósự đầu tư nhằm nâng cao sự cạnh tranh và nhờ đó sản phẩm hàng hoá ngàycàng được đa dạng, phong phú và chất lượng được tốt hơn. Đó chính là tầmquan trọng của cạnh tranh đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Có cạnh tranh, hàng hoá sẽ có chất lượng ngày càng tốt hơn, mẫu mã ngàycàng đẹp hơn, phong phú hơn, đa dạng hơn và đáp ứng tốt hơn những yêu cầucủa người tiêu dùng trong xã hội. Người tiêu dùng có thể thoải mái, dễ dàngtrong việc lựa chọn các sản phẩm phù hợp với túi tiền và sở thích của mình.Những lợi ích mà họ thu được từ hàng hoá ngày càng được nâng cao, thoảmãn ngày càng tốt hơn các nhu cầu của họ nhờ có các dịch vụ trước, trong vàsau khi bán hàng, được quan tâm nhiều hơn. Đây là những lợi ích làm ngườitiêu dùng có được từ cạnh tranh. Bên cạnh đó, cạnh tranh còn đem lại những lợi ích không nhỏ cho nềnkinh tế đất nước. Để tồn tại và phát triển trong cạnh tranh các doanh nghiệpđã không ngừng nghiên cứu, tìm hiểu và áp dụng những thành tựu khoa họcvào sản xuất kinh doanh nhờ đó mà tình hình sản xuất của đất nước được pháttriển, năng suất lao động được nâng cao. Đứng ở góc độ lợi ích xã hội, cạnhtranh là một hình thức mà Nhà nước sử dụng để chống độc quyền, tạo cơ hộiđể người tiêu dùng có thể lựa chọn được những sản phẩm có chất lượng tốt,giá rẻ. Cạnh tranh bao giờ cũng mang tính sống còn, gay gắt và nó còn gay gắthơn khi cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Hiện nay thị trường quốc tế cónhiều doanh nghiệp của nhiều quốc gia khác nhau với những đặc điểm và lợithế riêng đã tạo ra một sức ép cạnh tranh mạnh mẽ, không cho phép cácdoanhhttp://luanvan.forumvi.com email: luanvan84@gmail.com 7
 8. 8. Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.comnghiệp hành động theo ý muốn của mình mà buộc doanh nghiệp phải quan tâmđến việc thúc đẩy khả năng cạnh tranh của mình theo hai xu hướng: Tăng chất lượng của sản phẩm và hạ chi phí sản xuất. Để đạt được điều nàycác doanh nghiệp phải biết khai thác triệt để lợi thế so sánh của đất nước mìnhđể tạo ra sự khác biệt cho sản phẩm. Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải chú trọngđầu tư các trang thiết bị hiện đại, không ngừng đưa các tiến bộ khoa học côngnghệ kỹ thuật vào sản xuất nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượngsản phẩm. Những điều này sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cho quốc gia, các nguồnlực sẽ được tận dụng triệt để cho sản xuất, trình độ KHKT của đất nước sẽkhông ngừng được cải thiện. Như vậy, có thể nói cạnh tranh là động lực phát triển cơ bản nhằm kết hợpmột cách hợp lý giữa lợi ích doanh nghiệp và lợi ích xã hội. Cạnh tranh tạo ramôi trường tốt cho doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả.Tuy nhiên, trongcuộc cạnh tranh khối liệt này không phải bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có lợi,có doanh nghiệp bị huỷ diệt do không có khả năng cạnh tranh, có doanhnghiệp sẽ thực sự phát triển nếu họ biết phát huy tốt những tiềm lực của mình.Nhưng cạnh tranh không phải là sự huỷ diệt mà là sự thay thế, thay thế cácdoanh nghiệp làm ăn thua lỗ, sử dụng lãng phí nguồn lực xã hội bằng doanhnghiệp hoạt động hiệu quả, nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội, thúc đẩy nềnkinh tế đất nước phát triển. Tóm lại: Cạnh tranh chính là động lực thúc đẩy sự phát triển của mỗiquốc gia cũng như của từng doanh nghiệp.2 - Các loại hình cạnh tranh : Có nhiều cách phân loại cạnh tranh dựa theo nhiều tiêu thức khác nhau,nhưng ngày nay trong phân tích đánh giá người ta dựa theo các tiêu thức sau: 2.1 - Căn cứ vào chủ thể tham gia thị trường : Dựa vào tiêu thức này người ta chia cạnh tranh thành 3 loại: - Cạnh tranh giữa người bán và người mua Là một cạnh tranh diễn ra theo quy luật mua rẻ bán đắt. Trên thị trườngngười bán muốn bán sản phẩm của mình với giá cao nhất, nhưng người mualại muốn mua hàng hoá với giá thấp nhất có thể. Giá cả cuối cùng được chấpnhận là giá cả thống nhất giữa người bán và người mua sau một quá trình mặccả với nhau. - Cạnh tranh giữa những người mua với nhau Là cuộc cạnh tranh dựa trên sự cạnh tranh mua. Khi số lượng hàng hoábán ra (cung) nhỏ hơn nhu cầu cần mua của người mua (cầu) tức là hàng hoákhan hiếm thì cuộc cạnh tranh trở nên quyết liệt, giá cả sẽ tăng lên vì ngườimua sẵn sàng chấp nhận giá cao để mua được hàng hoá cần mua. - Cạnh tranh giữa người bán với người bán: Là một cuộc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp với nhau, thủ tiêu lẫn nhauđể giành khách hàng và thị trường, cuộc cạnh tranh dẫn đến là giá cả giảmxuống và có lợi cho thị trường. Trong khi đó đối với những doanh nghiệp khihttp://luanvan.forumvi.com email: luanvan84@gmail.com 8
 9. 9. Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.comtham gia thị trường không chịu được sức ép sẽ phải bỏ thị trường, nhường thịphần của mình cho các doanh nghiệp có sức cạnh tranh mạnh hơn.2.2 - Căn cứ vào phạm vi ngành kinh tế : - Cạnh tranh trong nội bộ ngành Là một cuộc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong cùng một ngành,cùng sản xuất một loại hàng hoá nhằm mục đích tiêu thụ hàng hoá có lợi hơnđể thu lợi nhuận siêu ngạch bằng các biện pháp cải tiến kỹ thuật, nâng caonăng suất lao động, giảm chi phí sản xuất làm cho giá trị hàng hoá cá biệt dodoanh nghiệp sản xuất ra nhỏ hơn giá trị xã hội. Kết quả cuộc cạnh tranh nàylàm cho kỹ thuật sản xuất phát triển hơn. - Cạnh tranh giữa các ngành Là một cuộc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp hay đồng minh giữa cácdoanh nghiệp trong các ngành với nhau nhằm giành giật lợi nhuận cao nhất.Trong quá trình này xuất hiện sự phân bổ vốn đầu tư một cách tự nhiên giữacác ngành khác nhau, kết quả hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân.2.3 - Căn cứ vào mức độ cạnh tranh : - Cạnh tranh hoàn hảo: Là hình thức cạnh tranh mà trên thị trường có nhiều người bán và khôngngười nào có ưu thế để cung cấp một số lượng sản phẩm quan trọng mà cóthể ảnh hưởng tới giá cả. Các sản phẩm làm ra được người mua xem là đồngnhất tức là ít có sự khác nhau về quy cách, phẩm chất, mẫu mã. Người bántham gia trên thị trường chỉ có cách thích ứng với gia cả trên thị trường, họchủ yếu tìm cách giảm chi phí và sản xuất một mức sản phẩm đến mức giớihạn mà tại đó chi phí cận biên bằng doanh thu cận biên. - Cạnh tranh không hoàn hảo: Là cuộc cạnh tranh trên thị trường mà phần lớn sản phẩm của họ là khôngđồng nhất với nhau, mỗi sản phẩm có thể có nhiều nhãn hiệu khác nhau. Mỗinhãn hiệu đều mang hình ảnh hay uy tín khác nhau mặc dù khác biệt giữa cácsản phẩm là không đáng kể. Người bán có uy tín độc đáo đói với người muado nhiều lý do khác nhau như khách hàng quen, gây được lòng tin. Người bánlôi kéo khách hàng về phía mình bằng nhiều cách: Quảng cáo, cung cấp dịchvụ, tín dụng ưu đãi trong giá cả... đây là loại cạnh tranh rất phổ biến trong giaiđoạn hiện nay. - Cạnh tranh độc quyền: Là cạnh tranh trên thị trường ở đó chỉ có một số người bán sản phẩmthuần nhất hoặc nhiều người bán một loại sản phẩm không độc nhất. Họ cóthể kiểm soát gần như toàn bộ số lượng sản phẩm hay hàng hoá bán ra trên thịtrường. Thị trường có sự pha trộn giữa độc quyền và cạnh tranh được gọi làthị trường cạnh tranh độc quyền. Điều kiện ra nhập hoặc rút khỏi thị trườngcạnh tranh độc quyền có nhiều cản trở: Do vốn đàu tư lớn hay do độc quyềnbí quyết công nghệ. Trong thị trường này không có cạnh tranh về giá cả màmột số người bán toàn quyền quyết định giá. Họ có thể định giá cao hơn hoặchttp://luanvan.forumvi.com email: luanvan84@gmail.com 9
 10. 10. Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com thấp hơn tuỳ thuộc vào đặc điểm tiêu dùng của sản phẩm, cốt sao cuối cùng họ thu được lợi nhuận tối đa. 2.4 - Căn cứ vào tính chất của cạnh tranh, người ta chia thành : - Cạnh tranh lành mạnh: Cạnh tranh lành mạnh là cuộc cạnh tranh mà các chủ thể tham gia kinh doanh trên thi trường dùng chính tiềm năng, nội lực của mình để cạnh tranh với các đối thủ. Những nội lực đó là khả năng về tài chính, về nguồn nhân lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, về uy tín, hình ảnh của Công ty... trên thị trường hay của tất cả những gì tựu chung trong hàng hoá bao gồm cả hàng hoá cứng (hàng hoá hiện vật) và hàng hoá mềm (dịch vụ) - Cạnh tranh không lành mạnh Là cạnh tranh không bằng chính nội lực thực sự của doanh nghiệp mà dùng những thủ đoạn, mánh lới, mưu mẹo nhằm cạnh tranh một cách không công khai thông qua việc trốn tránh các nghĩa vụ mà Nhà nước yêu cầu và luồn lách qua những kẽ hở của pháp luật.II - CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ ĐẾN KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ: 1 - Mô hình Micheal Porter về 5 lực lượng cạnh tranh Trong nền cạnh tranh kinh tế thị trường, bất kỳ một doanh nghiệp nào hoạt động trên thị trường cũng đều phải chịu một áp lực cạnh tranh nhất định, mà hiện trạng cuộc cạnh tranh phụ thuộc vào 5 lực lượng cạnh tranh cơ bản, được biểu diễn bởi mô hình sau: Các đối thủ tiềm năng Nguy cơ đe doạ từ những người mới vào cuộc Quyền lực thương lượng Các đối thủ cạnh Sức ép giá cả Người tranh trong nghành Người cung ứng của người Cuộc cạnh tranh của người mua cung ứng giữa các đối thủ mua hiện tại Nguy những sản cơ đe phẩm và dịch doạ từ vụ thay thế Sản phẩm thay thế http://luanvan.forumvi.com email: luanvan84@gmail.com 10
 11. 11. Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com Mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của Michael Porter là một mô hình đượcnhiều nhà phân tích vận dụng để đánh giá khả năng cạnh tranh của một doanhnghiệp hoặc của một ngành công nghiệp.* Nguy cơ đe doạ từ những người mới vào cuộc Là sự xuất hiện của các doanh nghiệp mới tham gia vào thị trường nhưngkhả năng mở rộng sản xuất, chiếm lĩnh thị trường (thị phần) của các doanhnghiệp khác. Để hạn chế mối đe doạ này, các nhà quản lý thường dựng nêncác hàng rào như: - Mở rộng khối lượng sản xuất của doanh nghiệp để giảm chi phí. - Khác biệt hoá sản phẩm. - Đổi mới công nghệ, đổi mới hệ thống phân phối. - Phát triển các dịch vụ bổ sung. Ngoài ra có thể lựa chọn địa điểm thích hợp nhằm khai thác sự hỗ trợ củaChính phủ và lựa chọn đúng dadứn thị trường nguyên liệu, thị trường sảnphẩm* Quyền lực thương lượng của người cung ứng Người cung ứng có thể chi phối đến doanh nghiệp là do sự thống trị hoặckhả năng độc quyền của một số ít nhà cung ứng. Nhà cung ứng có thể đe doạtới nhà sản xuất do tầm quan trọng của sản phẩm được cung ứng, do đặc tínhkhác biệt hoá cao độ của người cung ứng với người sản xuất, do sự thay đổichi phí của sản phầm mà nhà sản xuất phải chấp nhận và tiến hành, do liênkết của những người cung ứng gây ra... Trong buôn bán quốc tế, nhà cung ứng có vai trò là nhà xuất khẩu nguyênvật liệu. Khi doanh nghiệp không thể khai thác nguồn nguyên vật liệu nội địa,nhà cung ứng quốc tế có vị trí càng quan trọng. Mặc dù có thể có cạnh tranhgiữa các nhà cung ứng và doanh nghiệp có thể lựa chọn nhà cung ứng tốt nhấtthì quyền lực thương lượng của nhà cung ứng bị hạn chế vẫn không đáng kể.Trong mối quan hệ này, để đảm bảo lợi nhuận cho doanh nghiệp trước khảnăng tăng cao chi phí đầu vào, đảm bảo sức cạnh tranh của sản phẩm, doanhnghiệp phải biết được quyền lực thương lượng của người cung ứng thànhquyền lực của mình.* Quyền lực thương lượng của người mua Người mua có quyền thương lượng với doanh nghiệp (người bán) thôngqua sức ép giảm giá, giảm khối lượng hàng mua từ doanh nghiệp, hoặc đưa rayêu cầu chất lượng phải tốt hơn với cùng một mức giá... Các nhân tố tạo nên quyền lực thương lượng của người mua gồm: Khốilượng mua lớn, sự đe doạ của quá trình liên kết những người mua khi tiếnhành thương lượng với doanh nghiệp, do sự tập trung lớn của người đối vớisản phẩm chưa được dị biệt hoá hoặc các dịch vụ bổ sung còn thiếu... Quyền lực thương lượng của người mua sẽ rất lớn nếu doanh nghiệpkhông nắm bắt kịp thời những thay đổi về nhu cầu của thị trường, hoặc khidoanh nghiệp thiếu khá nhiều thông tin về thị trường (đầu vào và đầu ra). Cácdoanh nghiệp khác sẽ lợi dụng điểm yếu này của doanh nghiệp để tung ra thịhttp://luanvan.forumvi.com email: luanvan84@gmail.com 11
 12. 12. Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.comtrường những sản phẩm thích hợp hơn, với giá cả phải chăn hơn và bằngnhững phương thức dịch vụ độc đáo hơn.* Nguy cơ đe doạ về những sản phẩm và dịch vụ thay thế Khi giá cả của sản phẩm, dịch vụ hiện tại tăng lên thì khác hàng có xuhướng sử dụng sản phẩm và dịch vụ thay thế. Đây là nhân tố đe doạ sự mấtmát về thị trường của doanh nghiệp. Các đối thủ cạnh tranh đưa ra thị trườngnhững sản phẩm thay thế có khả năng biệt hoá cao độ so với sản phẩm củadoanh nghiệp, hoặc tạo ra các điều kiện ưu đãi về dịch vụ hay các điều kiệnvề tài chính. Nếu sản phẩm thay thế càng giống sản phẩm của doanh nghiệp, thì mốiđe doạ đối với doanh nghiệp càng lớn. Điều này sẽ làm hạn chế giá cả, sốlượng hàng bán và ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Néu có ít sảnphẩm tương ứng sản phẩm của doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ có cơ hội tănggiá và tăng thêm lợi nhuận.* Cạnh tranh giữa các đối thủ trong ngành Cạnh tranh giữa các Công ty trong một ngành công nghiệp được xem làvấn đề cốt lõi nhất của phân tích cạnh tranh. Các hàng trong ngành cạnh tranhkhốc liệt với nhau về giá cả, sự khác biệt về sản phẩm, hoặc sự đổi mới sảnphẩm giữa các hãng hiện đang cùng tồn tại trong thị trường. Sự cạnh tranhngày càng gay gắt khi đối thủ đông đảo và gần như cân bằng nhau, khi tăngtrưởng của ngành là thấp, khi các loại chi phí ngày càng tăng, khi các đối thủcạnh tranh có chiến lược đa dạng... Có một điều thuận lợi và cũng là bất lợi cho các đối thủ trong cùng ngànhlà khả năng nắm bắt kịp thời những thay đổi, cải tiến trong sản xuất - kinhdoanh, hoặc các thông tin về thị trường. Các doanh nghiệp sẽ có khả năngcạnh tranh cao nếu có sự nhạy bén, kịp thời và ngược lại có thể mất lợi thếcạnh tranh bất cứ lúc bào họ tỏ ra thiếu thận trọng và nhạy bén. Doanh nghiệp ở các quốc gia khác nhau (trừ các doanh nghiệp ở nước sởtại) khi cùng tiến hành hoạt động kinh doanh trên thị trường nước ngoài sẽ cómột phần bất lợi như nhau do các quy định hạn chế của Chính phủ nước sởtại. Chính vì thế, doanh nghiệp nào mạnh về tài chính hoặc khoa học kỹ thuậthoặc trên cả hai phương diện sẽ có được lợi thế rất lớn. Khác với hoạt độngsản xuất kinh doanh trong nước, doanh nghiệp khi tham gia thị trường nướcngoài cần có sự trợ giúp của các doanh nghiệp khác trong cùng quốc gia để cóthêm khả năng chống đỡ trước sự cạnh tranh của các doanh nghiệp thuộcquốc gia khác. Lúc đó có thể coi sự cạnh tranh trong ngành là sự cạnh tranhgiữa các quốc gia. Sức ép cạnh tranh đối với các doanh nghiệp làm cho giá cả các yếu tố đầura và những yếu tố đầu vào biến động theo các xu hướng khác nhau. Tìnhhình này đòi hỏi doanh nghiệp phải linh hoạt điều chỉnh các hoạt động củamình nhằm giảm thách thức, tăng thời cơ giành thắng lợi trong cạnh tranh.Muốn vậy doanh nghiệp cần nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, đưa ra thịtrường những sản phẩm mới chất lượng cao, mẫu mã và giá cả phù hợp.http://luanvan.forumvi.com email: luanvan84@gmail.com 12
 13. 13. Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com Dựa trên mô hình Micheal Porter về 5 lực lượng cạnh tranh chúng ta cóthể đưa ra các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của Doanh nghiệp.2 – Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh củaDoanh nghiệp : 2.1- Các nhân tố khách quan : 2.1.1- Môi trường Kinh tế quốc dân : a) Nhóm nhân tố kinh tế : - Tốc độ tăng trưởng cao của nước sở tại luôn tạo điều kiện cho các doanhnghiệp hoạt động trên các lĩnh vực sự tăng lên về khả năng cạnh tranh trên thịtrường quốc tế, khi tăng trưởng cao khả năng tích tụ tập trung tư bản cao dođó khả năng sản xuất kinh doanh và khả năng cạnh tranh của các doanhnghiệp ngày càng cao. - Tỷ giá hối đoái ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.Khi tỷ giá hối đoái giảm, khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp sẽ tănglên trên thị trường quốc tế vì khi đó giá bán của doanh nghiệp thấp hơn hoábán của đối thủ cạnh tranh của nước khác, và ngược lại tỷ giá hối đoái tăng sẽlàm cho giá bán hàng hoá cao hơn đối thủ cạnh tranh đồng nghĩa với việc khảnăng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường quốc tế giảm. - Lãi suất Ngân hàng ảnh hưởng mạnh đến khả năng cạnh tranh của cácdoanh nghiệp. Khi các doanh nghiệp vay vốn ngân hàng với lãi suất cao sẽlàm cho giá thành sản phẩm tăng lên từ đó giá tăng lên, do đó khả năng cạnhtranh của doanh nghiệp sẽ giảm so với các đối thủ cạnh tranh, đặc biệt là cácđối thủ có tiềm lực về vốn b ) Nhân tố chính trị, pháp luật: Chính trị và pháp luật là cơ sở nền tảng cho các hoạt động sản xuất kinhdoanh của các doanh nghiệp, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp hoạt độngtrong lĩnh vực xuất khẩu bởi các doanh nghiệp này hoạt động trên thị trườngquốc tế với lợi thế mạnh trong cạnh tranh là lợi thế so sánh giữa các nước.Chính trị ổn định, pháp luật rõ ràng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanhnghiệp khi tham gia cạnh tranh và cạnh tranh có hiệu quả. Chẳng hạn bất kỳ một sự ưu đãi về thuế xuất khẩu nào cũng ảnh hưởngđến khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước. c ) Nhóm nhân tố về khoa học kỹ thuật công nghệ: Nhóm nhân tố này tác động một cách quyết định đến 2 yếu tố cơ bản nhấttạo nên khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường là chất lượng và giácả. Khoa học công nghệ hiện đại sẽ làm cho chi phí cá biệt của các doanhnghiệp giảm, chất lượng sản phẩm chứa hàm lượng khoa học công nghệ cao,khoa học kỹ thuật, công nghệ ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh của doanhnghiệp theo hướng sau: - Tạo ra những thế hệ công nghệ tiếp theo nhằm trang bị và trang bị lạitoàn bộ cơ sở vật chất kỹ thuật.http://luanvan.forumvi.com email: luanvan84@gmail.com 13
 14. 14. Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com - Giúp các doanh nghiệp trong qúa trình thu nhập, xử lý, lưu trữ và truyềnthông tin một cách nhanh chóng và chính xác nhất. - Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh bảo vệ môi trường sinh thái,nâng cao uy tín của doanh nghiệp d ) Các nhân tố về văn hoá xã hội : Phong tục tập quán thị hiếu lối sống, thói quen tiêu dùng, tôn giáo tínngưỡng ảnh hưởng đến cơ cấu nhu cầu của thị trường doanh nghiệp tham giavà từ đó ảnh hưởng đến chính sách kinh doanh của doanh nghiệp khi tham giavào các thị trường khác nhau. e ) Các nhân tố tự nhiên: Các nhân tố tự nhiên bao gồm tài nguyên thiên nhiên, vị trí địa lý củaquốc gia, môi trường thời tiết khí hậu... các nhân tố ảnh hưởng tới khả năngcạnh tranh của doanh nghiệp theo hướng tích cực hay tiêu cực. Chẳng hạn tàinguyên thiên nhiên phong phú, vị trí địa lý thuận lợi sẽ giúp doanh nghiệpgiảm được chi phí, có điều kiện khuyếch trương sản phẩm, mở rộng thịtrường... Bên cạnh đó, những khó khăn ban đầu do điều kiện tự nhiên gây ralàm giảm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.2.1.2 - Môi trường ngành: a) Khách hàng: Khách hàng sẽ tạo áp lực làm tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệpbằng việc đòi hỏi chất lượng sản phẩm cao hơn, giá rẻ hơn, dịch vụ bán hàngtốt hơn.... và do đó, để duy trì và tồn tại trên thị trường, buộc các doanhnghiệp phải thoả mãn tốt các nhu cầu của khách hàng trong điều kiện chophép điều này sẽ làm tăng cường độ và tính chất cạnh tranh của doanhnghiệp. b ) Số lượng các doanh nghiệp trong ngành hiện có và số lượng doanhnghiệp tiềm ẩn: Số lượng doanh nghiệp cạnh tranh và đối thủ ngang sức sẽ tác động rấtlớn đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Khi số lượng đối thủ cạnhtranhthì thị phần của các doanh nghiệp cạnh tranh sẽ giảm khi đó doanhnghiệp thống lĩnh thị trường hay là doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh caonhất, doanh nghiệp phải đẩy mạnh hơn nữa cường độ cạnh tranh, ngày càngnâng cao khả năng cạnh tranh của mình. Hơn nữa cạnh tranh sẽ ngày cànggay gắt quyết liệt hơn nếu như có sự xuất hiện thêm một vài doanh nghiệpmới tham gia cạnh tranh. Khi đó, các doanh nghiệp cũ với lợi thế về sảnphẩm, vốn, chi phí cố định và mạng lưới kênh phân phối.. sẽ phản ứng quyếtliệt đối với doanh nghiệp mới. Tuy nhiên nếu các doanh nghiệp mới có ưu thếhơn về công nghệ, chất lượng sản phẩm, áp dụng các biện pháp để giành thịphần có hiệu quả hơn thì khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp mới sẽcao hơn nếu các doanh nghiệp không sử dụng hữu hiệu công cụ trong cạnhtranh. e ) Các đơn vị cung ứng đầu vào :http://luanvan.forumvi.com email: luanvan84@gmail.com 14
 15. 15. Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com Các nhà cung ứng đầu vào có thể gây ra những khó khăn làm giảm khảnăng cạnh tranh của doanh nghiệp trong những trường hợp sau: - Nguồn cung cấp mà doanh nghiệp cần chỉ có một hoặc một vài doanhnghiệp độc quyền cung ứng. - Nếu doanh nghiệp không có nguồn cung ứng nào khác thì doanh nghiệpsẽ yếu thế hơn trong mối tương quan thế và lực đối với nhà cung ứng hiện có. - Nếu nhà cung cấp có đủ khả năng, đủ các nguồn lực để khép kín sảnxuất, có hệ thống mạng phân phối hoặc mạng lưới bán lẻ thì có thế lực đángkể đối với doanh nghiệp với tư cách là khách hàng. Tất cả những khó khăn đối với doanh nghiệp có thể gặp phải ở trên sẽgiảm đến sự phụ thuộc của doanh nghiệp vào các đơn vị cung ứng đầu vào cóthể gây ảnh hưởng mạnh đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Để giảm bớt các tác động không tốt từ các nhà cung ứng, các doanhnghiệp phải xây dựng cho mình một hay nhiều người cung ứng, nghiên cứutìm hiểu nguồn đầu vào thay thế khi cần thiết và cần có chính sách dự trữhàng hoá hợp lý. d) Sức ép của sản phẩm thay thế : Sự ra đời của các sản phẩm thay thế là một yếu tố nhằm đáp ứng sự biếnđộng của nhu cầu thị trường theo xu hướng ngày càng đa dạng phong phú vàcao cấp hơn và chính nó làm giảm khả năng cạnh tranh của các sản phẩm bịthay thế. Đặc biệt nhiều sản phẩm thay thế được sản xuất trên những dây chuyền kỹthuật công nghệ tiên tiến hơn, do đó có sự cạnh tranh cao hơn. sản phẩm thaythế phát triển sẽ làm giảm khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp khôngcó sản phẩm thay thế.2.2 - Các nhân tố chủ quan 2.2.1 - Hàng hoá và cơ cấu hàng hoá trong kinh doanh : Điều quan trọng nhất đối với hoạt động của một doanh nghiệp hoạt độngsản xuất kinh doanh là phải trả lời được các câu hỏi cơ bản: sản xuất cái gì ?.sản xuất như thế nào ?, sản xuất cho ai?. Còn đối với doanh nghiệp thươngmại thì điều quan trọng trong kinh doanh là cung cấp cái gì? cho ai?và ởđâu?. Như vậy có nghĩa là cần xây dựng cho mình một chính sách sản phẩm,hàng hoá. Khi tham gia hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp có hàng hoa đemra thị trường và phải làm sao để cho hàng hoá của mình thích ứng được vớithị trường, nhằm tăng khả năng tiên thụ, mở rộng thị trường, tăng khả năngcạnh tranh của doanh nghiệp. Để có thể cạnh tranh với các đối thủ trên thị trường, doanh nghiệp phảithực hiện đa dạng hoá các mặt hàng kinh doanh. Thực chất của đa dạng hoáđó là quá trình mở rộng hợp lý danh mục hàng hoá, tạo nên một cơ cấu hànghoá có hiệu quả của doanh nghiệp. Hàng hoá của doanh nghiệp phải luônđược hoàn thiện không ngừng để có thể theo kịp nhu cầu thị trường bằng cáchcải tiến các thông số chất lượng, mẫu mã, bao bì đồng thời tiếp tục duy trì cáchàng hoá đang là thế mạnh của doanh nghiệp. Ngoài ra doanh nghiệp cũnghttp://luanvan.forumvi.com email: luanvan84@gmail.com 15
 16. 16. Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.comcần nghiên cứu tìm ra các hàng hoá mới nhằm phát triển và mở rộng thịtrường tiêu thụ hàng hoá. Đa dạng hoá hàng hoá kinh doanh không chỉ là đểđáp ứng nhu cầu thị trường, thu được nhiều lợi nhuận mà còn là một biệnpháp phân tán rủi ro trong kinh doanh khi mà tình hình cạnh tranh trở nên gaygắt, quyết liệt. Đi đôi với thực hiện đa dạng hoá mặt hàng, đề đảm bảo đứng vững trongđiều kiện cạnh tranh gay gắt, doanh nghiệp có thể thực hiện trọng tâm hoáhàng hoá vào một số loại hàng hoá nhằm cung cấp cho một nhóm người hoặcmột vùng thị trường nhất định của mình. Trong phạm vi này doanh nghiệp cóthể phục vụ khách hàng một cách tốt hơn, có hiệu quả hơn các đối thủ cạnhtranh, do đó doanh nghiệp đã tạo dựng được một bức rào chắn, đảm bảo giữvững được phần thị trường của mình. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cần thực hiện chiến lược khác biệt hoá hànghoá, tạo ra các nét độc đáo riêng cho mình để thu hút, tạo sự hấp dẫn chokhách hàng vào các hàng hoá của mình, nâng cao uy tín của doanh nghiệp. Như vậy hàng hoá và cơ cấu hàng hoá một cách tối ưu là một trongnhững yếu tố quyết định khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thịtrường.2.2.2- Yếu tố giá cả : Giá cả của một hàng hoá trên thị trường được hình thành thông qua quanhệ cung cầu. Người bán và người mua thoả thuận mặc cả với nhau để đi tớimức giá cuối cùng đảm bảo hai bên cùng có lợi. Giá cả đóng vai trò quyếtđịnh mua hay không mua của khách hàng.Trong nền kinh tế thị trường có sưcạnh tranh của các doanh nghiệp, khách hàng có quyền mua và lựa chọnnhững gì cho là tốt nhất và cùng một loại hàng hoá với chất lượng tươngđương nhau chắc chắn họ sẽ lựa chọn mức giá thấp hơn, khi đó lượng bán củadoanh nghiệp sẽ tăng lên. Giá cả được thể hiện như là vũ khí cạnh tranh thông qua việc định giá củahàng hoá: Định giá thấp (giá xâm nhập, giới thiệu) định giá ngang giá thịtrường hay định giá cao. Việc định giá cần phải xem xét các yếu tố sau:Lượng cầu đối với hàng hoá và tính tới số tiền mà dân cư có thể để dành choloại hàng hoá đó, chi phí kinh doanh và giá thành đơn vị sản phẩm. Phải nhậndạng đúng thị trường cạnh tranh để từ đó có cách định giá thích hợp cho mỗiloại thị trường. Với một mức giá ngang giá thị trường giúp cho doanh nghiệpgiữ được khách hàng đặc biệt là khách hàng truyền thống. Nếu doanh nghiệptìm ra được các biện pháp hạ giá thành thì lợi nhuận thu được sẽ tăng lên,hiệu quả kinh doanh sẽ cao. Ngược lại, với một mức giá thấp hơn giá thịtrường sẽ thu hút được nhiều khách hàng và tăng lượng bán, doanh nghiệp sẽcó cơ hội thâm nhập và chiếm lĩnh thị trường mới. Mức giá doanh nghiệp ápđặt cao hơn giá thị trường chỉ sử dụng được đối với các doanh nghiệp có tínhđộc quyền, điều này giúp cho doanh nghiệp thu được rất nhiều lợi nhuận (lợinhuận siêu ngạch).http://luanvan.forumvi.com email: luanvan84@gmail.com 16
 17. 17. Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com Để chiếm lĩnh được ưu thế trong cạnh tranh, doanh nghiệp cần phải có sựlựa chọn các chính sách giá thích hợp cho từng loại hàng hoá, từng giai đoạntrong chu kỳ sống của sản phẩm hay tuỳ thuộc vào đặc điểm của từng vùngthị trường.2.2.3 - Chất lượng hàng hoá Nếu như trước kia giá cả được coi là yếu tố quan trọng nhất trong cạnhtranh, thì ngày nay nó phải nhường chỗ cho chỉ tiêu chất lượng hàng hoá.Trên thực tế, cạnh tranh bằng giá là " biện pháp nghèo nàn " vì nó làm giảmlợi nhuận thu được, mà ngược lại cùng một loại hàng hoá, chất lượng hànghoá nào đáp ứng được nhu cầu khách hàng thì họ cũng sẵn sàng mua với mộtmức giá cao hơn, nhất là trong thời đại ngày nay khi mà khoa học kỹ thuậtđang trong giai đoạn phát triển mạnh, đời sống của nhân dân được nâng caohơn trước. Chất lượng hàng hoá là hệ thống nội tại của hàng hoá được xácđịnh bằng cá thông số có thể do được hoặc so sánh được, thoả mãn các điềukiện kỹ thuật và những yêu cầu nhất định của người tiêu dùng và xã hội. Chấtlượng háng hoá được hình thành từ khâu thiết kế tới tổ chứ sản xuất và ngaycả khitiêu thụ hàng hoá và chịu tác động của nhiều yếu tố: Công nghệ, dâychuyền sản xuất, nguyên vật liệu, trình độ quản lý... Chất lượng hàng hoá không chỉ là bền tốt, đẹp mà nó còn do khách hàngquyết định. Muốn đảm bảo về chất lượng thì một mặt phải thường xuyên chúý tới tất cả các khâu trong quá trình sản xuất, mặt khác,chất lượng hàng hoákhông những được đảm bảo trước khi bán mà còn phải được đảm bảo ngay cảsau khi bán hàng bằng các dịch vụ bảo hành. Chất lượng hàng hoá thể hiệntính quyết định khả năng của doanh nghiệp ở chỗ. + Nâng cao chất lượng hàng hoá sẽ làm tăng khối lượng hàng hoá bán ra,kéo dài chu kỳ sống của sản phẩm. + Hàng hoá chất lượng cao sẽ làm tăng uy tín của doanh nghiệp kích thíchkhách hàng mua hàng và nở rộng thị trường. + Chất lượng hàng hoá cao sẽ làm tăng khả năng sinh lời, cải thiện tìnhhình tài chính của doanh nghiệp.2.2.4 - Tổ chức hoạt động xúc tiến Trong kinh doanh thương mại hiện nay, các doanh nghiệp sẽ không đạtđược hiệu quả cao nếu chỉ nghĩ rằng: "Có hàng hoá chất lượng cao, giá rẻ làđủ để bán hàng". Nhưng giá trị của hàng hoá, dịch vụ, thậm chí cả nhữnglợiích đạt được khi tiêu dùng sản phẩm cũng phải được thông tin tới kháchhàng hiện đại, khách hàng tiềm năng, cũng như những người có ảnh hưởngtới việc mua sắm. Để làm được điều đó các doanh nghiệp cần thực hiện tốtcác hoạt động của xúc tiến thương mại. Công tác tổ chức hoạt động xúc tiến là tập hợp nhiều nội dung khác nhaunhằm tăng khả năng tiêu thụ, mở rộng thị trường, tăng khả năng cạnh tranhcủa doanh nghiệp...* Công tác tổ chức hoạt độngxúc tiến gồm một số nội dung sau- Quảng cáo.http://luanvan.forumvi.com email: luanvan84@gmail.com 17
 18. 18. Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com - Khuyến mại - Hội chợ triển lãm. - Bán hàng trực tiếp. - Quan hệ công chúng và các hoạt động khuyếch trương khác. Quảng cáo là việc sử dụng các phương tiện truyền tin (Đài, báo, truyềnhình..) về hàng hoá, dịch vụ của doanh nghiệp đến người tiêu dùng nhằm làmcho khách hàng chú ý tới sự có mặt của doanh nghiệp và sản phẩm dịch vụ sẽđược cung cấp. Quảng cáo phải tạo ra sự khá biệt giữa hàng hoá của doanhnghiệp với hàng hoá hác trên thị trường, làm tăng giá của hàng hoá bán ra.Quảng cáo phải gây được ấn tượng cho khách hàng, tác động vào tâm lýkhách hàng... để làm nảy sinh nhu cầu mua sắm của họ, từ đó làm tăng quymô kinh doanh của doanh nghiệp (nhờ tăng lượng bán). Và một tác dụng nữacủa quảng cáo là nâng cao uy tín của doanh nghiệp trên thị trường, là mộtphương tiện cạnh tranh với các đối thủ cạnh tranh. Bên cạnh hoạt động trên, hiện nay các doanh nghiệp còn thực hiện cáchoạt động như chiêu hàng, tham gia hội chợ, tổ chức hội nghị khách hàng...để giới thiệu về sản phẩm của doanh nghiệp mình. Công tác tổ chức hoạt động xúc tiến tốt tác động mạnh đến khả năng cạnhtranh của doanh nghiệp. - Tổ chức hoạt động xúc tiến tốt giúp cho doanh nghiệp tăng lượng bán.tăng doanh thu, lợi nhuận, thu hồi vốn nhanh. - Tổ chức hoạt động xúc tiến tốt sẽ tạo ra uy tín của sản phẩm trên thịtrường, làm cho khách hàng biến đến và hiểu rõ kỹ năng công dụng của sảnphẩm. -Tổ chức tốt hoạt động xúc tiến giúp cho doanh nghiệp tìm được nhiềubạn hàng mới, khai thác được nhiều thị trường, kích thích sản xuất kinhdoanh phát triển. Công ty May Xuất Khẩu đã có một số hoạt động xúc tiến như cho ra đờicác catalogue giới thiệu sản phẩm của Công ty, cử cán bộ đi tham dự các hộichợ, triển lãm quốc tế nhằm tìm kiếm thêm khách hàng, giới thiệu mặt hàng...và đã thu được một số kết quả đáng mừng.2.2.5 - Dịch vụ sau bán hàng Để nâng cao uy tín và trách nhiệm của mình đối với người tiêu dùng vềhàng hoá của doanh nghiệp, đòi hỏi doanh nghiệp phải thực hiện tốt các dịchvụ sau bán hàng. Nội dung hoạt động dịch vụ sau bán hàng gồm: Hướng dẫn cách sử dụnghàng hoá, lắp đặt, sửa chữa, bảo hành, bảo đảm các dịch vụ thay thế... Tác động của dịch vụ sau bán hàng: - Tạo được uy tín cho hàng hoá và doanh nghiệp trên thị trường. - Duy trì và mở rộng thị trường. - Bán thêm các thiết bị thay thế làm tăng doanh thu lợi nhuận. Qua dịch vụ sau bán hàng doanh nghiệp nắm bắt được hàng hoá của mìnhcó đáp ứng được nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng không, để từ đó ngàyhttp://luanvan.forumvi.com email: luanvan84@gmail.com 18
 19. 19. Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.comcàng hoàn thiện và đổi mới sản phẩm của mình. Do vậy, dịch vụ sau bán hànglà một biện pháp rất tốt tăng uy tín trong cạnh tranh.2.2.6 - Phương thức thanh toán Trong giai đoạn hiện nay, các doanh nghiệp sử dụng các phương thứcthanh toán khác nhau như: Thanh toán chậm, trả góp, thanh toán qua ngânhàng, mở L/C... giúp cho hoạt động mua bán được diễn ra thuận lợi hơn,nhanh chóng hơn, có lợi cho cả người bán và người mua. Việc lựa chọnphương thức thanh toán hợp lý sẽ có tác động kích thích đối với khách hàng,tăng khối lượng tiêu thụ và do đó tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.2.2.7 - Yếu tố thời gian Sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật trong giai đoạn hiện naylàm thay đổi nhanh chóng nếp nghĩ, sở thích hay nhu cầu của người tiêudùng, cũng như sự rút ngắn chu kỳ sống của sản phẩm. Đối với các doanhnghiệp yếu tố quan trọng quyết định thành công trong kinh doanh hiện đạichính là thời gian và tốc độ chứ không phải là yếu tố truyền thống nhưnguyên vật liệu hay lao động. Những thay đổi nhanh chóng của tiến bộ khoa học kỹ thuật đã làm cho cáccuộc cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt, khối liệt hơn và trong công cuộcchạy đua này ai biết nắm bắt thời cơ và đi trước thì người đó sẽ thắng. Muốnvậy các doanh nghiệp phải tổ chức tốt hoạt động thu thập và xử lý thông tinthị trường, phải biết nắm băt thời cơ, lựa chọn mặt hàng theo yêu cầu của thịtrường, nhanh chóng tổ cứhc kinh doanh, tiêu thụ, thu hồi vốn trước khi chukỳ sản phẩm kết thúc. Hiện nay, ở nhiều nước phát triển cạnh tranh bằng thời gian là một biệnpháp rất quan trọng mang tính sống còn của doanh nghiệp. Đi trước một bướctrong cạnh tranh là đã dành được một chiến thắng quan trọng trong việc thuhút khách hàng, mở rộng thị trường, tăng tính cạnh tranh của doanh nghiệp.Do vậy khi xây dựng một chiến lược kinh doanh, các doanh nghiệp thường đềcập tới vấn đề "Tốc độ thị trường"; "cạnh tranh dựa trên thờigian" và chútrọng tới chu kỳ sống của sản phẩm, thoả mãn nhu cầu thị trường, thời gianđầu tư, thời gian thu hồi vốn, tốc độ tiêu thụ sản phẩm. Ngoài các yếu tố trên vốn và quy mô doanh nghiệp...cũng sẽ tác động lớntới khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp cũng như việc nâng cao khả năngcạnh tranh. Uy tín của doanh nghiệp cũng là một yếu tố rất quan trọng, đó làcơ sở để doanh nghiệp có thể dễ dàng giành thắng lợi trong cạnh tranh vì họđã có một lượng khách hàng quen thuộc tín nhiệm. Uy tín của doanh nghiệpđược hình thành sau một thời gian dài hoạt động trên thị trường và nó là mộttài sản vô hình mà doanh nghiệp cần phải biết giữ gìn và phát huy tài sản đó.3 - Một số chỉ tiêu tổng hợp đánh giá khả năng cạnh tranh của doanhnghiệp Việc đánh giá khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp là rất quan trọng đốivới bất kỳ một doanh nghiệp nào để xác định được khả hiện tại của bản thânhttp://luanvan.forumvi.com email: luanvan84@gmail.com 19
 20. 20. Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.comdoanh nghiệp và xác định sức mạnh của các đối thủ cần quan tâm. Khả năngcạnh tranh của doanh nghiệp thường được đánh giá qua các chỉ tiêu sau:* Tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp tính theo doanh thu Công thức xác định: DTt - DTt-l GTt = DTt-l Trong đó: Gtt: Tốc độ tăng trưởng theo doanh thu thời kỳ nghiên cứu DTt: Doanh thu kỳ nghiên cứu DTt-l: Doanh thu kỳ trước. Ý nghĩa: Chỉ tiêu này đánh giá mức độ tăng lên hoặc giảm đi của thị phầncủa doanh nghiệp trên thị trường, đồng nghĩa với sự lớn lên hay giảm sút sứccạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.* Tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp theo lợi nhuận Công thức xác định: Prt - Prt-l GTt = Ret-l Trong đó: Grt: Tốc độ tăng trưởng theo lợi nhuận kỳ nghiên cứu Prt::Lợi nhuận kỳ nghiên cứu Prt-l: Lợi nhuận kỳ trước đó Ý nghĩa: Có ý nghĩa giống với chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng tính theo doanhthu nhưng phản ánh thực chất và chính xác hơn về một doanh nghiệp vì nó sosánh về tốc độ tăng lợi nhuận và lợi nhuận mới thực sự phản ánh kết quả kinhdoanh của doanh nghiệp.* Chỉ tiêu thị phần của doanh nghiệp Thị phần của doanh nghiệp có hai cách xác định thông dụng với những tácdụng khác nhau: Cách 1: Doanh thu của doanh nghiệpThị phần của doanh nghiệp = Tổng doanh thu tiêu thụ trên thị trường Ý nghĩa: Chỉ tiêu này nói lên mức độ rộng lớn của thị trường của mộtdoanh nghiệp và vai trò ví trị của doanh nghiệp đó trên thị trường. Thông quasự biến động của chỉ tiêu này, ta có thể đánh giá mức độ hoạt động có hiệuquả hay không của doanh nghiệp trong việc thực hiện chiến dịch thị trường,chiến lược marketing, chiến lược cạnh tranh và hỗ trợ cho việc đề ra các mụctiêu của doanh nghiệp. Tuy nhiên, chỉ tiêu trên có một nhược điểm là khó thể đảm bảo tính chínhxác khi xác định nó, nhất là khi thị trường mà doanh nghiệp đang tham giaquá rộng lớn vì nó gây nhiều khó khăn trong việc tính được chính xác doanhthu thực tế của các doanh nghiệp. Mặt khác công việc này đòi hỏi nhiều thờigian và chi phí. Cách 2: Doanh thu của doanh nghiệp 20http://luanvan.forumvi.com =Thị phần của doanh nghiệp email: luanvan84@gmail.com Doanh thu của đối thủ cạnh tranh mạnh nhất
 21. 21. Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com Chỉ tiêu này đơn giản và dễ tính toán hơn nhiều so với chỉ tiêu trên nên nókhắc phục được những nhược điểm của những chỉ tiêu trên. Do các đối thủcạnh tranh thì sẽ có nhiều thông tin hơn nên lựa chọn phương pháp này ngườita có thể lựa chọn từ 2 - 5 doanh nghiệp mạnh nhất tuỳ theo đặc điểm mỗilĩnh vực cạnh tranh. Ý nghĩa: Chỉ tiêu này phản ánh sát thực nhất khả năng cạnh tranh củadoanh nghiệp, từ đó hỗ trợ đắc lực cho việc hoạch định các chiến lược sảnxuất kinh doanh. Bên cạnh đó còn giúp cho doanh nghiệp có thêm thông tinvề các đối thủ cạnh tranh mạnh nhất và các thị phần họ chiếm giữ thường lànhững khu vực có lợi nhuận cao mà rất có thể doanh nghiệp cần chiếm lĩnhtrong tương lai. Những chỉ tiêu trên là những chỉ tiêu đánh giá khả năng cạnh tranh chungcủa toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, còn nếu xétriêng về hoạt động xuất khẩu thì khả năng cạnh tranh được đánh giá qua cácchỉ tiêu sau:* Tốc độ tăng của hoạt động xuất khẩu qua các năm EXt - EXt-l EGt = EXt-l Trong đó: EGt: Tốc độ tăng Kim ngạch xuất khẩu kỳ nghiên cứu EXt: Kim ngạch xuất khẩu kỳ nghiên cứu EXt-l:: Kim ngạch xuất khẩu kỳ trước. Ý nghĩa: Qua chỉ tiêu này ta có thể tháy được tốc độ tăng kim ngạch xuấtkhẩu giữa hai năm liền nhau để biết xem khả năng xuất khẩu của doanhnghiệp qua thời gian là tăng hay giảm và tăng, giảm với tỷ lệ là bao nhiêu.Nếu tăng thì chứng tỏ khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp có phần tănglên, còn nếu giảm thì khả năng đó có thể giảm và doanh nghiệp cần tìn ranguyên nhân của sự giảm sút đó để năm sau có thể khắc phục.* Thị phần của doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu hàng may mặc Cũng như chỉ tiêu thị phần ở trên, thị phần trong hoạt động xuất khẩu baogồm hai cách tính: Cách 1:Thị phần của doanh Kim ngạch xuất khẩu HMM của doanh nghiệpnghiệp so với tổng = Tổng Kim ngạch xuất khẩu HMM của các DNKim ngạch xuất khẩu trong nướcTrong đó: Kim ngạch xuất khẩu HMM: Kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc Ý nghĩa: Cho biết độ lớn về Kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp sovới kim ngạch chung của toàn ngành trong nước, từ đó thấy được vị thế củadoanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu chung của toàn ngành. Sự biến độngcủa chỉ tiêu qua các năm sẽ giúp doanh nghiệp đánh giá được khả năng cạnhtranh của mình trong hoạt động xuất khẩu, có sự tăng lên hay giảm đi vànguyên nhân từ đâu.http://luanvan.forumvi.com email: luanvan84@gmail.com 21
 22. 22. Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com Tuy nhiên số lượng doanh nghiệp trong nước tham gia hoạt động xuấtkhẩu hàng may mặc ở trong nước là một con số không nhỏ và rất khó kiểmsoát, nên để có được số liêu về tổng Kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc củatất cả các doanh nghiệp trong nước một cách chính xác là rất khó nên ta cóthể tính theo cách thứ hai như sau: Cách 2: Thị phần của Kim ngạch xuất khẩu HMM của doanh doanh nghiệp so nghiệp = với đối thủ Kim ngạch xuất khẩu HMM của đối thủ mạnh nhất mạnh nhấtTrong đó: Kim ngạch xuất khẩu HMM: Kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc . Ý nghĩa: Chỉ tiêu này phản ánh độ lớn Kim ngạch xuất khẩu hàng maymặc của doanh nghiệp mình so với một số đối thủ cạnh tranh mạnh nhất trênthị trường. Từ đây có thể so sánh được thị phần của doanh nghiệp mình trênthị trường với thị phần của một số doanh nghiệp mạnh khác để phân tích xemvới quy mô, tiềm lực hiện nay của doanh nghiệp như vậy thì hoạt động xuấtkhẩu của Công ty đã thực sự hiệu quả chưa. Ngoài ra còn biết thêm các thôngtin về đối thủ, thị phần xuất khẩu họ chiếm giữ và lấy đó làm căn cứ chodoanh nghiệp có thể nghiên cứu và tìm ra những chiến lược cạnh tranh chophù hợp. Đánh giá khả năng cạnh tranh là một việc làm cần thiết đối với mọidoanh nghiệp vì qua đó mỗi doanh nghiệp có thể đưa ra những mục tiêu,chiến lược cạnh tranh thích hợp với tình trạng hiện tại của doanh nghiệpmình. Hoạt động xuất khẩu hàng may mặc là một hoạt động được rất nhiềudoanh nghiệp trong ngành may quan tâm và vì thế số lượng các doanh nghiệptrong ngành may quan tâm và vì thế số lượng các Doanh nghiệp tham giaxuất khẩu ngày càng tăng, làm cho cục diện cạnh tranh ngày càng gay gắt.*Tỷ số về khả năng sinh lãi. Nếu như các chỉ tiêu trên đây phản ánh hiệu quả từng hoạt động riêng biệtcủa doanh nghiệp thì tỷ số về khả năng sinh lãi phản ánh tổng hợp nhất hiệuquả sản xuất- kinh doanh và hiệu năng quản lý doanh nghiệp. Doanh lợi tiêu thụ sản phẩm = TNST/DOANH THU Chỉ tiêu này xác định bằng cách chia thu nhập sau thuế (lợi nhuận sauthuế) cho doanh thu. Nó phản ánh số lợi nhuận sau thuế ttrong 100 đồngdoanh thu. -Tỷ số thu nhập sau thuế trên vốn chủ sở hữu: ROEROE =TNST/VCSH Chỉ tiêu này được xác định bằng cách chia thu nhập sau thuế cho vốn chủsở hữu. Nó phản ánh khả năng sinh lợi của vốn chủ sở hữu và được các nhàđầu tư đặc biệt quan tâm khi họ quyết định bỏ vốn đầu tư vào doanh nghiệp.Tăng mức doanh lợi vốn chủ sở hữu là một muc tiên quan trọng nhất tronghoạt động quản lý tài chính doanh nghiệp.http://luanvan.forumvi.com email: luanvan84@gmail.com 22
 23. 23. Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com-Doanh lợi tài sản:ROA ROA = TNTT &L / TS hoặc ROA= TNST/TS Đây là một chỉ tiêu tổng hợp nhất được dùng để đánh giá khả năng sinhlợi của một đồng vốn đầu tư tuỳ thuộc vào tình hình cụ thể của doanh nghiệpđược phân tích và phạm vi so sánh mà người ta lựa chọn thu nhập trước thuếvà lãi hoặc thu nhập sau thuế để so sánh tổng tài sản*Các chỉ tiêu cơ bản để đánh giá nguồn nhân lực Theo UNDP- cũng là của Liên hợp quốc- sự phát triển con người (nhânlực) của các quốc gia và lãnh thổ khác nhau, bất kể theo chế độ chinh ttrị nào,đều có thể so sánh với nhau bằng một thước đo chung- chỉ số phát triển conngười hay chỉ số phát triển nhân lực – HDI. HDI là một chỉ tiên tổng hợp gồmba tiêu chí cụ thể: -Trình độ phát triển kinh tế -Giáo dục -Y tế Chỉ tiêu kinh tế đo bằng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầungười tính theo phương pháp sức mua tương đương để tính ra mức sống bìnhquân của người dân Chỉ tiêu về phát triển giáo dục đo bằng tỷ lệ người lớn biết chữ và số nămđi học bình quân của người dân Chỉ tiêu y tế tính bằng tuổi thọ bình quân của người dân Mặc dù HDI là một hệ thống chỉ tiêu còn khiếm khuyết nhất định nhưngnó vẫn là một thước đo được thế giới thừa nhận từ lâu và hiện đang được sửdụng rộng rãi trong lĩnh vực phát triển nhân lực. Từ hệ thống chỉ tiêu và cáctính các chỉ số về sự phát triển nhân lực- nhân sự HDI của Liên hợp quốc đốivới các quốc gia, vận dụng vào việc xem xét sự phát triển nguồn nhân lực củaCông ty Xuất Khẩu May Mặc để nâng cao khả năng cạnh tranh về nhân lực-Một lợi thế lớn nhất của Việt Nam nói chung và Công ty nói riêng.III- NHỮNG YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA CẠNH TRANH TRÊN THỊ TRƯỜNGQUỐC TẾ TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY Hiện nay, trong quá trình thâm nhập hay mở rộng trực tiếp cho một thịtrường nước ngoài thì một yêu cầu đối với bất cứ một doanh nghiệp nào làphải tìm cách thích nghi sản phẩm, hàng hoá của mình với thị trường cầnchiếm lĩnh. Việc thích nghi hoá, hàng hoá phải được xem xét trên các khíacạnh sau : Một là: Hàng hoá phải được thích nghi hoá theo các đặc trưng vật lý củanó. Nó bao gồm 2 loại thích nghi với những mức độ và yêu cầu khác nhau.: a - Thích nghi bắt buộc Những quy định pháp lý của thị trường nước ngoài là bắt buộc đối với nhàkinh doanh. Vì thế khi đưa một sản phẩm vào thị trường nước ngoài thì cầntính đến những tiêu chuẩn bắt buộc của thị trường đó. Chúng bao gồm: - Các định mức về an toàn sản phẩm, chẳng hạn một số nước quy định vềvật liệu an toàn dùng cho đồ chơi trẻ em...http://luanvan.forumvi.com email: luanvan84@gmail.com 23
 24. 24. Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com - Các định mức về an toàn vệ sinh: Nhiều nước, nhất là các nước pháttriển, có những quy định ngặt nghèo về vệ sinh thực phẩm và kiểm tra chặtchẽ điều đó như các điều kiện về bảo quản, bảo vệ, vô trùng... - Các định mức kỹ thuật: Không phải nước nào cũng dùng điện thế 220vvới tần số 50 Hz và các phích cắm tròn mà lại dùng điện 110v, tần số 609Hz.Nhiều nước Âu Mỹ không dùng các đơn vị đo lường như mét, ki lô gam màdùng pound mile. Những quy định về tiêu chuẩn trên tạo ra các cản trở phi thuế quan đối vớicác mặt hàng hoá nhập khẩu, buộc các doanh nghiệp phải thích ứng sản phẩmcủa mình đối với các quy định đó. b - Thích nghi cần thiết Mỗi thị trường nước ngoài đều có những đòi hỏi riêng biệt đối với hànghoá nhập khẩu. Vì thế để chiếm lĩnh được khách hàng mục tiêu thì phải tínhđến các nhu cầu và mong muốn của khách hàng tại đó. Điều đó có nghĩa là:Không phải chỉ đơn thuần xuất khẩu, nhà xuất khẩu phải nghiên cứu thịtrường thật kỹ bao gồm cả việc nghiên cứu các động cơ kích thích và kìmhãm mua hàng, những gì có thể đem lại cho nhà doanh nghiệp một sự hiểubiết đầy đủ về cái mà người tiêu dùng nước ngoài đang chờ đợi: khẩu vị củahọ và gì, thói quen tiêu dùng, tần số tiêu dùng và những đặc trưng khí hậu làgì. Đó là điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu, tức là nếu nhàsản xuất và xuất khẩu hiểu rõ thị trường nước ngoài cũng như thị trường nướchọ thì đó là cơ hội để doanh nghiệp thành công tại thị trường đó. Hai là: Hàng hoá phải tích nghi hoá theo các đặc trưng dịch vụ của nó:Các hàng hoá công nghiệp, hàng hoá chuyên ngành và cả hàng hoá tiêu dùngnữa đều đòi hỏi phải được theo dõi trong quá trình lắp đặt, bảo dưỡng và sửachữa... cũng như các chỉ dẫn sử dụng rõ ràng và bằng tiếng của nước đượcbán, ngoài sự tham gia kỹ thuật thường xuyên hoặc tạm thời. Như vậy, nhu cầu về dịch vụ sẽ khác nhau tuỳ thuộc vào loại hàng hoá,song cũng tuỳ theo trình độ kỹ thuật của nhân công địa phương, trình độ vănhoá, chi phí tại chỗ cho việc sửa chữa... Một giải pháp tốt đáng được quantâm đối với cả nhà xuất khẩu lẫn người tiêu dùng là cung cấp các hàng hoáđơn giản hơn và chắc chắn hơn so với loại thiết bị dành cho người tiêu dùngcủa các nước phát triển nếu điều đó có thể làm được, để nếu cần có thể bảodưỡng một cách đơn giản, ít tốn kém và giảm tần số của những lần hỏng hóc. Ba là:Thích nghi hoá theo các đặc trưng có tính biểu tượng của hànghoá: a - Nhận thức về biểu tượng Mọi đồ vật dù là thông thường nhất hay đơn điện nhất cũng phản ánh mộtđiều gì đó trong tư duy của mỗi người, nó gợi nên sự chắc chắn hay mỏngmanh, tin cậy hay không tin cậy, cao cấp hay tầm thường, lịch sự hay khẩu vịtồi... Tất cả những suy tưởng này tuỳ thuộc vào nền văn hoá của đất nước,vào văn hoá của từng tầng lớp xã hội của nước đó. Như vậy, điều quan trọnglà phải trừu tượng hoá nhận thức có tính biểu tượng của từng nước và từnghttp://luanvan.forumvi.com email: luanvan84@gmail.com 24
 25. 25. Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com đoạn thị trường, hoặc tốt hơn nữa nếu xác định được biểu tượng của từng loại khách hàng tiềm năng đối với hàng hoá của doanh nghiệp. Sự nghiên cứu này vần đạt đến một mức độ thích nghi nhất định với nhận thức ở thị trường đó khi phân biệt một cấp độ thứ nhất (bản thân các biểu tượng) và một cấp độ thứ hai (kết hợp nhiều biểu tượng vào cùng một sản phẩm): - Cấp độ thứ nhất tương đối dễ nhận biết, đó là nhận thức mà mỗi nền văn hoá hoặc tiểu văn hoá có được về màu sắc, về hình dáng, về một đồ vật hay nhân vật nào đó, Chẳng hạn, ở Trung Quốc màu trắng là màu tang tóc, còn màu đen là màu thông thường như các màu khác. Màu đỏ biểu tượng cho máu, tức là cái chết hoặc là màu chính của sản phẩm. - Cấp độ thứ hai khó nhận biết hơn vì nó thường có vẻ nghịch lý và mâu thuẫn. Chẳng hạn tại một số vùng theo thanh giáo thì người sử dụng một hàng hoá đẹp sẽ không tin vào sự chắc chắn của nó vì theo quan niệm của họ một số đồ vật vừa tốt lại vừa đẹp không thể đi liền với nhau thành một cặp. Tại một số nơi khác hình ảnh súc vật in trên một số sản phẩm có thể làm liên tưởng đến cái chết (như hình con cá ở Châu Phi) hay sự không sạch sẽ (như hình con cừu ở Đức). b - Nhận thức về hình ảnh của hàng hoá " Máy của Đức rất chắc chắn, giầy của Ý là tốt nhất thế giới, thép Thuỵ Điển không gì sánh nổi.. " là những nhận thức thực hay hư trong ý nghĩ của mọi người, thậm chí là khẳng định về giá trị của sản phẩm của các nước khác nhau. Đó là hình ản của " Made in" thật khó thay đổi. Với những nhạn thức đó, doanh nghiệp có thể tạo ra trò chơi trên cái mà nó biết về tất cả những ý tưởng đó sao cho có lợi nhất, tức là giấu đi những gì không thuận lợi cho hàng hoá của nó. Tuy nhiên, trong khi hàng hoá được liên kết với một hình ảnh dân tộc hoặc một vùng nào đó thì nó sẽ có một tên gọi tương ứng và trong mọi trường hợp, khi đặc tính của hàng hoá nhập ngoại " Made in " ở nước khác có giá trị gây thiệt hại cho hàng hoá địa phương thì không nên trình bày nó như một hàng hoá xa lạ bằng cách chọn nước mà ta có thể liên kết liên doanh một cách thuận lợi nhất.IV- NHỮNG BIỆN PHÁP CHỦ YẾU TRONG VIỆC NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU 1 – Các biện pháp nâng cao lợi thế canh tranh Lợi thế cạnh tranh là ưu thế đạt được của doanh nghiệp (so với các doanh nghiệp khác cùng ngành) một cách tương đối dựa trên các nguồn lực và năng lực sản xuất của doanh nghiệp đó. Doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh thường đạt mức lợi nhuận cao hơn mức trung bình. Tỷ lệ lợi thế đạt được của doanh nghiệp so với các doanh nghiệp khác cùng ngành) thường được xác định bằng một tỷ số nào đó, ví dụ như lợi nhuận trên doanh thu (ROS - retum on sales) hoặc lợi nhuận trên tài sản (ROA - retum on assets). Các tỷ suất này càng cao càng thể hiện được lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Nếu xem xét lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp theo tỷ suất ROS, ta có thể biểu diễn như sau: http://luanvan.forumvi.com email: luanvan84@gmail.com 25
 26. 26. Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com Lợi nhuận Doanh thu - Tổng chi phí Tổng chi phíROS = = =1- doanh thu Doanh thu doanh thu Chi phí 1 đ/ vị SP x tổng khối lượng Chi phí1 đ/vịSP = 1 - SP =1- Giá 1 đ/vị SP Giá 1 đ/vị SP x tổng khối lượng SP Do đó, để có tỷ suất ROS cao hay để mức tổng lợi nhuận (= tổng doanhthu - tổng CP) cao hơn mức trung bình của ngành, doanh nghiệp phải có mứcchi phí/đơn vị sản phẩm thấp hơn của đối thủ cạnh tranh (Tạo lợi thế cạnhtrang bên trong), hoặc làm cho sản phẩm của mình khác với của đối thủ cạnhtranh (khác biệt hoá sản phẩm nhằm định giá sản phẩm cao hơn đối thủ cạnhtranh (Tạo lợi thế bên ngoài). Hoặc thực hiện đồng thời cả 2 cách. Trước đây,các nhà kinh tế thường nhấn mạnh một nhân tố nào đó liên quan đến chi phíhoặc khác biệt hoá sản phẩm, nhưng ngày nay người ta thường chấp nhận lợithế cạnh tranh là kết quả của đa nhân tố.* Yếu tố quyết định lợi thế cạnh tranh Bốn yếu tố tạo nên lợi thế cạnh tranh bao gồm: Hiệu quả, chất lượng, đổimới, nhạy cảm với khách hàng. Đây là yếu tố chung xây dựng nên lợi thếcạnh tranh, chúng biểu thị 4 cách cơ bản để giảm chi phí và đa dạng hoá màbất kỳ một doanh nghiệp nào sản xuất một sản phẩm hay một dịch vụ nàocũng có thể áp dụng. Năng lực của doanh nghiệp được hình thành từ những kỹ năng trong việckhai thác, phối hợp các nguồn lực và hướng các nguồn lực vào mục đích sảnxuất. Những kỹ năng này thường trực trong công việc hàng ngày của doanhnghiệp, được thể hiện qua các cách thức ra quyết định và quản lý các quátrình nội bộ của doanh nghiệp để đạt được mục tiêu đề ra. Để có những nănglực riêng biệt, ít nhất doanh nghiệp phải có hoặc một nguồn lực độc đáo và kỹnăng cần thiết để khai thác nguồn lực đó, hoặc một khả năng quản lý hữu hiệuđể quản lý các nguồn lực chung. Tuy nhiên, khi đã có được lợi thế cạnh tranh thì doanh nghiệp sẽ duy trìđược lợi thế đó trong bao lâu, nói cách khác là khi nào các đối thủ cạnh tranhcũng đạt được lợi thế đó. Điều đó phục thuộc vào 3 yếu tố: độ cao của rào cảnbắt chước, khả năng đổi mới của đối thủ cạnh tranh và sự vận động tổng thểcủa môi trường ngành. Thường thì nguồn lực dễ bị sao chép hơn các kỹ năng, năng lực dựa trêncơ sở hữu hình thường dễ bị bắt chước hơn các năng lực dựa trên cơ sở vôhình. Do đó, để duy trì được lâu dài lợi thế cạnh tranh doanh nghiệp phải tíchcực nâng cao trình độ quản lý, nâng cao uy tín của doanh nghiệp, giữ vữngcác bí quyết công nghệ và chiến lược marketing. Khi một doanh nghiệp thực hiẹn một chiến lược, tức là ký một cam kếtdài hạn dựa trên những cơ sở, những nguồn lực và năng lực nhất định. Nhưvậy, một khi các đối thủ cạnh tranh đã thiết lập những cam kết dài hạn về mộthttp://luanvan.forumvi.com email: luanvan84@gmail.com 26
 27. 27. Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.comphương thức kinh doanh nào đó, thì các đối thủ này cũng chậm trong việc saochép các lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp được đổi mới. Sự vận động tổng thể của môi trường thể hiện ở mức độ năng động củangành. Những ngành nào năng động nhất là những ngành có tốc độ đổi mớisản phẩm nhanh nhất. Khi các hàng rào ngăn cản việc sao chép là thấp thì cácđối thủ cạnh tranh là rất nhiều và môi trường năng động với các đối thủ luônthay đổi, do đó lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trở nên tạm thời.2 – Xác định các chiến lược cạnh tranh Sau khi tìm hiểu lợi thế cạnh tranh, doanh nghiệp phải phân tích, đánh giávà lựa chọn chiến lược cạnh tranh thích hợp tuỳ từng hoàn cảnh và từng điềukiện cụ thể. Sự phù hợp của một chiến lược cạnh tranh có thể được xác địnhthông qua việc kiểm tra tính nhất quán của các mục tiêu và các chính sách đãđề xuất, sự phù hợp với nguồn lực, với môi trường, cùng khả năng khai thácvà truyền đạt thông tin. Mục tiêu chiến lược cạnh tranh thể hiện ý định của doanh nghiệp trongviệc khai thác lợi thế cạnh tranh của mình trên toàn bộ thị trường, hoặc trênmột số đoạn thị trường hạn chế. Mục tiêu chiến lược được hình thành dựa trênphân tích các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp, thểhiện qua mô hình sau: Điểm mạnh Cơ hội và những mói và điểm yếu của đe doạ của ngành (về doanh nghiệp kinh tế và kỹ tuật Nhân tố bên ngoài Nhân tố bên trong Mục tiêu doanh nghiệp doanh nghiệp chiến lược cạnh tranh Động lực và nhu Những mong muốn xã cầu của những hộ rộng lớn hơn (chính người thực hiện chủ sách, mói quan tâm yếu của xã hội, những thay đổi tập quán Các yếu tố ảnh hưởng tới sự hình thành mục tiêu chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệpBằng cách kết hợp lợi thế và mục tiêu chiến lược, có 3 dạng chiến lược cạnhtranh phổ biến là chiến lược nhấn mạnh chi phí, chiến lược khác biệt hoá vàchiến lược trọng tâm hoá. Các chiến lược này có thể sử dụng riêng rẽ hoặcđược kết hợp với nhau.* Chiến lược nhấn mạnh chi phí Chi phí được coi là yếu tố quan trọng nhất trong việc nâng cao hiệu quảsản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chi phí càng thấp thì doanh nghiệpcàng có lợi thế cạnh tranh càng cao so với các đối thủ. Cụ thể:http://luanvan.forumvi.com email: luanvan84@gmail.com 27
 28. 28. Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com - Thứ nhất: Doanh nghiệp có thể đặt mức giá thấp hơn đối thủ mà vẫnđảm bảo lợi nhuận các đối thủ, hoặc đạt mức lợi nhuận cao hơn khi mứcgiá trong ngành là bằng nhau. - Thứ hai: Khi cạnh tranh trong ngành tăng và các đối thủ bắt đầu cạnhtranh bằng giá, thì doanh nghiệp sẽ đứng vững hơn trong cạnh tranh vì chi phísản xuất thấp hơn đối thủ của mình. Để theo đuổi chiến lược cạnh tranh nhấn mạnh chi phí, doanh nghiệp phảicó ưu thế cạnh tranh bên trong hay còn gọi là khả năng làm chủ chi phí. Điềuđó có nghĩa là doanh nghiệp phải có thị trường tương đối lớn (phân đoạn thịtrường thấp), có nhóm khách hàng ổn định, hoặc phải có những thuận lợitrong sản xuất và trong quản lý nguyên vật liệu. Phân đoạn thị trường thấp,hay có nhóm khách hàng ổn định sẽ giúp doanh nghiệp tránh những khoảntăng lớn về chi phí đầu tư, nghiên cứu thị trường về nhu cầu tiêu dùng, đổimới và thích nghi hoá sản phẩm... Tuy nhiên, vì nhấn mạnh chi phí nên sản phẩm của doanh nghiệp thườngkhông có độ khác biệt hoá cao, nó không quá chênh lệch so với mức củangười khác biệt hoá. Do đó, chiến lược của sản phẩm thường chỉ ở mức độtrung bình, chỉ nhằm thoả mãn những nhu cầu tiêu dùng bình dân nên chi phíthấp chỉ có ưu thế cạnh tranh khi sản phẩm của doanh nghiệp được kháchhàng chấp nhận. Trong môi trường quốc tế, cần đánh giá chiến lược theo hai phương diện:phương diện marketing, việc mở rộng các thị trường mới sẽ cho phép tăngcầu tiềm năng và đạt được mức sản xuất tối ưu nhất. Nhưng do doanh nghiệpnhấn mạnh chi phí nên những nghiên cứu về khách hàng, về đổi mới hay khácbiệt hoá sản phẩm để tiếp cận thị trường là khó thực hiện. Để đạt được nhữngyêu cầu đó, doanh nghiệp cần phải thiết kế những sản phẩm theo tiêu chuẩntoàn cầu hoặc ít ra là tiêu chuẩn Châu lục mới mong thoả mãn số lượng lớncác khách hàng trên thị trường. - Về phương diện sản xuất, nếu có thể, doanh nghiệp sẽ tổ chức sản xuất ởnước ngoài để tận dụng nguồn nhân công sẵn có, hạn chế các chi phí vềchuyên chở, giảm chi phí trung bình ở mức độ tối thiểu.* Chiến lược khác biệt hoá sản phẩm Khác với chiến lược nhấn mạnh chi phí , chiến lược khác biệt hoádựa vào cạnh tranh bên ngoài, tức là tính độc đáo hay mức độ hoàn thiện củasản phẩm về kỹ thuật, dịch vụ hay hình ảnh. Mục địch của chiến lược này làcho ra những sản phẩm hàng hoá hoặc dịch vụ được người tiêu dùng nhận thứclà độc đáo nhất theo nhận xét của họ. Khả năng khác biệt hoá sản phẩm chophép doanh nghiệp có thể đặt mức giá cao hơn đáng kể so với mức trung bìnhcủa ngành vì khách hàng tin tưởng chất lượng của sản phẩm đã được khác biệthoá tương ứng với sự chênh lệch giá đó. Sự khác biệt hoá sản phẩm có thể đạtđược theo 3 cách chủ yếu: Chất lượng, đổi mới tính thích nghi với khách hàng(nhu cầu, tâm lý). Người khác biệt hoá càng ít bắt chước đối thủ càng bảo vệđược khả năng cạnh tranh của mình, do vậy mà sự hấp dẫn thị trường của họhttp://luanvan.forumvi.com email: luanvan84@gmail.com 28
 29. 29. Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.comcàng mạnh mẽ và rộng khắp. Doanh nghiệp chọn chiến lược này có thể quyếtđịnh hoạt động trên phạm vi thị trường rộng nhưng cũng có thể chỉ lựa chọnphục vụ một số mảng thị trường mà ở đó có lợi thế khác biệt hoá đặc biệt. Khả năng khác biệt hoá mạnh mẽ cho phép doanh nghiệp thoát khỏi áplực cạnh tranh, nhất là khi trên thị trường có nhiều sản phẩm tương tự. Để sựkhác biệt hoá về sản phẩm được khách hàng nhận thức một cách rõ ràng vàbền vững doanh nghiệp phải thực hiện những cố gắng to lớn về giao tiếp,truyền tin...* Chiến lược tập trung hoá (Hay trọng tâm hoá) Chiến lược này chủ yếu định hướng phục vụ nhu cầu của một nhóm hữuhạn người tiêu dùng hay một mảng thị trường dựa trên lợi thế cạnh tranh làtập trung các nguồn lực, cho phép phát huy năng lực tối đa của doanh nghiệpnhỏ để cạnh tranh với các đối thủ có ưu thế. Chiến lược này tạo cơ hội chonhà kinh doanh tìm cách lấp đầy khoảng trống nhu cầu cần thiết của kháchhàng. Về bản chất chiến lược tập trung hoá là chiến lược cạnh tranh theo đuổimột khả năng riêng biệt nào đó (hiệu quả, chất lượng, đổi mới, thích nghi vớikhách hàng) dựa trên một loại lợi thế chi phí thấp hoặc khác biệt hoá sảnphẩm hoặc cả hai. Khi doanh nghiệp tấn công thị trường thế giới, điều quan trọng trướctiên là phải tiến hành phân đoạn thị trường để tìm kiến thị trường thích hợp -là thị trường mà doanh nghiệp có mức độ làm chủ hoàn toàn, để có thể tránhsự cạnh tranh bởi doanh nghiệp dẫn đầu về chi phí hoặc doanh nghiệp khácbiệt hoá về phương diện sản xuất, chiến lược trọng tâm hoá vẫn theo đuổilogic chi phí tối thiểu. Ràng buộc quan trọng nhất là phải đảm bảo giữ vữnghình ảnh chuyên môn hoá và hình ảnh nhãn hiệu của doanh nghiệp ở nướcngoài. Sau đây là những đúc kết của Micheal Porterr về các yêu cầu phổ biếnliên quan đến các chiến lược:http://luanvan.forumvi.com email: luanvan84@gmail.com 29

×