Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com                MỤC LỤC       ...
Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.comhiện CPH DNNN chế biến thực phẩm xuất khẩuCHƯƠNG II: ...
Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.comII. Một số giải pháp chủ yếu thúc đẩy cổ phần hoá ở C...
Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com               LỜI NÓI ĐẦU   Trong ti...
Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com   Sau một quá trình thực tập tại Công ty thực phẩm...
Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com                 CHƯƠNG I CƠ SỞ KHOA ...
Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.comcác nước khác nếu không thể sản xuất hoặc không có lợ...
Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com1.2. Vị trí vai trò của DNNN trong nông nghiệp   Tr...
Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.comcó vai trò quan trọng hơn khi hơn 70% dân số nước ta ...
Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.comđộng theo các nguyên tắc của kinh tế thị trường tuân ...
Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com   - CTCP có quyền phát hành chứng khoán ra công ch...
Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.comkhi đất đai chưa thể phát huy vai trò sinh lời ngay. ...
Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com   Ngoài những tài sản như máy móc thiết bị, nhà xư...
Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.comlực lượng sản xuất”. Vì vậy, đã đến lúc cần phải “xã ...
Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com   - Do tình trạng trạng độc quyền của các DNNN dẫn...
Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.comthường xuyên vay của các ngân hàng Thương mại. Hiện n...
Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com50% đã được tân trang, 38% số máy móc nằm trong tình ...
Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.comnâng cao hiệu lực quản lí Nhà nước, nâng cao trình độ...
Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.commua bán cổ phần ở một số xí nghiệp (Quốc doanh) và bá...
Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com   Qúa trình triển khai thực hiện thí điểm CPH DNNN...
Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com* Hình thức CPH:   Theo điều 7 của Nghị định 44/199...
Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com   Ban đổi mới quản lí tại doanh nghiệp tổ chức kiể...
Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com   - Giám đốc, Kế toán trưởng doanh nghiệp với sự c...
Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com   Đối tượng CPH là các DNNN và các đơn vị phụ thuộ...
Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.comchức công đoàn của doanh nghiệp (đối với tài sản thuộ...
Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.comsinh lời của doanh nghiệp để tạo điều kiện để tính đú...
Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.comkiện cụ thể, cơ quan quyết định CPH có thể lựa chọn v...
Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com   * Đầu tư cho các doanh nghiệp đã CPH để đảm bảo ...
Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com  9. Về thẩm quyền phê duyệt phương án và quyết địn...
Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.comBảng 2: số doanh nghiệp đã CPH (tính đến ngày 20/11/0...
Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.comCTCP” thay thế cho nghị định số 44/1998. Nghị định nà...
Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.comkhả năng cạng tranh và uy tín của doanh nghiệp trên t...
Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.comchiếu cói xuất khẩu Kim Sơn). Các doanh nghiệp CPH có...
Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.comtăng tỷ lệ cổ phần bán ra bên ngoài qua hình thức đấu...
Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com   - Tăng cương công tác tập huấn về CPH cho đội ng...
Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com* Quan điểm CPH ở Trung Quốc   Trung Quốc dựa trên ...
Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.comCTCP mà Nhà nước nắm cổ phần chi phối các doanh nghiệ...
Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com6.2. CPH ở một số nước ASEAN   Các nước ASEAN có đặ...
Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.comtrước đây tư nhân không đầu tư nên Nhà nước phải chịu...
Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com   + CPH những doanh nghiệp có quy mô nhỏ trước quy...
Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com                CHƯƠNG II THỰC TRẠNG...
QT072.Doc
QT072.Doc
QT072.Doc
QT072.Doc
QT072.Doc
QT072.Doc
QT072.Doc
QT072.Doc
QT072.Doc
QT072.Doc
QT072.Doc
QT072.Doc
QT072.Doc
QT072.Doc
QT072.Doc
QT072.Doc
QT072.Doc
QT072.Doc
QT072.Doc
QT072.Doc
QT072.Doc
QT072.Doc
QT072.Doc
QT072.Doc
QT072.Doc
QT072.Doc
QT072.Doc
QT072.Doc
QT072.Doc
QT072.Doc
QT072.Doc
QT072.Doc
QT072.Doc
QT072.Doc
QT072.Doc
QT072.Doc
QT072.Doc
QT072.Doc
QT072.Doc
QT072.Doc
QT072.Doc
QT072.Doc
QT072.Doc
QT072.Doc
QT072.Doc
QT072.Doc
QT072.Doc
QT072.Doc
QT072.Doc
QT072.Doc
QT072.Doc
QT072.Doc
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

QT072.Doc

475 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

QT072.Doc

 1. 1. Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com MỤC LỤC TrangMục lục 1Lời nói đầu 5CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC CỔ PHẦN HOÁ DOANH 7NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRONG NÔNG NGHIỆP1. Vị trí, vai trò của kinh tế Nhà nước, doanh nghiệp nhà nước trong 7nông nghiệp1.1. Khái niệm kinh tế Nhà nước trong nông nghiệp 81.2. Vị trí, vai trò của kinh tế Nhà nước trong nông nghiệp 82. Nhận thức cơ bản về cổ phần hoá và Công ty cổ phần 102.1. Khái niệm cổ phần hoá 102.2. Khái niệm về Công ty cổ phần 113. Những đặc điểm cơ bản của cổ phần hoá trong nông nghiệp 113.1. Trong các doanh nghiệp nông nghiệp giá trị của đất đai chiếm một tỷ 12trọng lớn trong giá trị doanh nghiệp3.2. Nông nghiệp từ lâu nay vẫn được coi là ngành sản xuất kinh doanh kém 12hiệu quả đời sống của cán bộ công nhân còn gặp nhiều khó khăn3.3. Trong nông nghiệp có một phần tài sản cố định có nguồn gốc sinh học 134. Sự cần thiết cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trong nông nghiệp 134.1. CPH cho phép huy động tối đa nguồn vốn từ các tổ chức trong và ngoài 16nước để phát triển kinh tế4.2. CPH để đổi mới công nghệ nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp 174.3. Nâng cao tiềm lực kinh tế Nhà nước 174.4. Do yêu cầu nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp nhà 18nước trong nông nghiệp4.5. Tạo động lực mới trong quản lí doanh nghiệp 185. Những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về cổ phần hoá 19và quá trình thực hiện5.1. Những chủ trương chính sách 195.2. Kết quả sau hơn 10 năm thực hiện 296. Kinh nghiệm cổ phần hoá ở một số nước trên thế giới 356.1. CPH ở Trung Quốc 356.2. CPH ở các nước ASEAN 376.3. Những kinh nghiệm quốc tế về CPH có thể áp dụng trong việc thực 38http://luanvan.forumvi.com email: luanvan84@gmail.com 1
 2. 2. Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.comhiện CPH DNNN chế biến thực phẩm xuất khẩuCHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TIẾN TRÌNH CỔ PHẦN HOÁ Ở CÔNG 40TY THỰC PHẨM XUẤT KHẨU BẮC GIANGI. Chủ trương của Tỉnh về cổ phần hoá doanh nghiệp nhà 40nước1. Mục tiêu của tỉnh Bắc Giang về sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp nhà 40nước trên địa bàn Tỉnh quản lý2. Những biện pháp thực hiện 41II. Quá trình thực hiện cổ phần hoá ở Công ty thực phẩm xuất 43khẩu Bắc Giang1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 431.1. Quá trình hình thành và phát triển 431.2. Bộ máy tổ chức 441.3. Hoạt động chính của Công ty hiện nay 441.4. Nguồn lực hiện tại của Công ty 451.5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 472. Những đặc điểm kinh tế kĩ thuật của Công ty có ảnh hưởng đến tiến 47trình CPH2.1. Vị trí địa lí của Công ty 472.2. Đặc điểm về lao động 482.3. Đặc điểm về ngành nghề kinh doanh 492.4. Đặc điểm về bộ máy quản lí 503. Thực trạng quá trình thực hiện cổ phần hoá ở Công ty thực phẩm 50xuất khẩu Bắc Giang3.1. Sự cần thiết phải tiến hành CPH ở Công ty TP XK Bắc Giang 503.2.Quá trình thực hiện CPH 543.3.Những kết quả đạt được, những vướng mắc và những vấn đề đặt ra khi 55thực hiện CPHCHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY CỔ PHẦN HOÁ Ở 69CÔNG TY THỰC PHẨM XUẤT KHẨU BẮC GIANGI. Quan điểm, phương hướng, mục tiêu cổ phần hoá của Công ty 691. Quan điểm của Công ty 692. Phương hướng và mục tiêu cổ phần hoá của Công ty 692.1. Phương hướng CPH của Công ty 692.2. Mục tiêu CPH của Công ty 70http://luanvan.forumvi.com email: luanvan84@gmail.com 2
 3. 3. Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.comII. Một số giải pháp chủ yếu thúc đẩy cổ phần hoá ở Công ty 70thực phẩm xuất khẩu Bắc Giang1. Nâng cao nhận thức tư tưởng cho cán bộ công nhân viên trong Công ty 702. Lành mạnh hoá vấn đề tài chính của Công ty trước khi cổ phần hoá 722.1. Công khai hoá những vấn đề tài chính 722.2. Cơ cấu lại nợ của doanh nghiệp 732.3. Tiến hành thị trường hoá các khoản nợ 753. Xác định đúng giá trị doanh nghiệp 754. Giải quyết vấn đề lợi ích cho người lao động 785.Tổ chức thực hiện đúng quy trình cổ phần hoá theo các văn bản hiện 80hành6. Hoàn thiện cơ chế chính sách 806.1. Cần làm rõ hơn những ưu đãi với doanh nghiệp và người lao động trong 81các doanh nghiệp CPH6.2.Thay đổi cơ cấu cổ phần trong các doanh nghiệp CPH hiện nay 816.3. Đơn giản hoá quy trình thực hiện CPH 826.4. Chọn hình thức CPH phù hợp 836.5. Tạo môi trường thúc đẩy CPH 837. Coi trọng phát triển doanh nghiệp hậu cổ phần hoá 84Kết luận 88Danh mục tài liệu tham khảo 89http://luanvan.forumvi.com email: luanvan84@gmail.com 3
 4. 4. Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com LỜI NÓI ĐẦU Trong tiến trình chuyển đổi sang cơ chế thị trường, sự đa dạng hoá các hìnhthức sở hữu đã trở thành đòi hỏi tất yếu và ngày càng phổ biến hơn trong toàn xãhội. Những thành tựu của công cuộc đổi mới cho phép đông đảo quần chúngnhận thức ngày càng rõ hơn rằng bên cạnh hình thức sở hữu Nhà nước, các hìnhthức sở hữu khác (tư nhân hay hỗn hợp) nếu được tạo điều kiện thuận lợi cũngphát huy vai trò tích cực trong đời sống kinh tế. Đồng thời việc đa dạng hoá cáchình thức sở hữu cho phép thực hiện triệt để những nguyên tắc kinh tế, nâng caoquyền tự chủ tài chính và khả năng tự chủ quản lý sản xuất kinh doanh, nâng caotinh thần trách nhiệm cũng như óc sáng tạo của người lao động và người quản lýdoanh nghiệp. Trải qua hơn 10 năm thực hiện cổ phần hoá (CPH) doanh nghiệp nhà nước(DNNN) những thành tựu đã đạt được đủ để chúng ta khẳng định rằng CPH làmột chủ trương đúng đắn và phù hợp với yêu cầu khách quan. Tuy nhiên xungquanh vấn đề CPH còn khá nhiều tồn tại như: Cơ chế chính sách chưa đồng bộ,quy trình CPH còn phức tạp, ưu đãi dành cho người lao động và doanh nghiệpCPH chưa thoả đáng, việc xác định giá trị doanh nghiệp trước khi CPH còn gặpkhông ít khó khăn…. Vì vậy trong thời gian tới cần phải có giải pháp hoàn thiệnđể thúc đẩy CPH DNNN.http://luanvan.forumvi.com email: luanvan84@gmail.com 4
 5. 5. Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com Sau một quá trình thực tập tại Công ty thực phẩm xuất khẩu (TPXK) BắcGiang, Công ty đang tiến hành CPH. Từ điều kiện thực tế cộng với kiến thứchiểu biết của mình Em chọn đề tài: “Một số giải pháp thúc đẩy tiến trình cổ phầnhoá ở Công ty thực phẩm xuất khẩu Bắc Giang” làm luận văn tốt nghiệp đại học. Luận văn cố gắng đi sâu nghiên cứu lí luận và tổng kết kinh nghiệm thựctiễn của cổ phần hoá DNNN đặc biệt là cổ phần hoá trong lĩnh việc nông nghiệp.Đánh giá thực trạng quá trình CPH ở công ty thực phẩm xuất khẩu (TPXK) BắcGiang làm nổi bật nên những thuận lợi và khó khăn của Công ty trong khi tiếnhành CPH. Từ đó mạnh dạn đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy CPH ởCông ty. Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các chủ trương, chính sách của Đảng vàChính phủ về CPH DNNN, tình hình sản xuất kinh doanh và quá trình CPH ởCông ty thực phẩm xuất khẩu Bắc Giang. Thời gian nghiên cứu của đề tài là từsau đổi mới đến nay. Để đạt được mục đích nghiên cứu người viết đã sử dụng kết hợp nhiềuphương pháp như: phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp thống kê,phương pháp điều tra, phương pháp toán học, phương pháp đọc, phân tích vàtổng hợp tài liệu, phương pháp phỏng vấn trực tiếp. Ngoài phần mở đầu và kết luận kết cấu của luận văn gồm ba phần:Chương I: Cơ sở khoa học của việc CPH DNNN trong nông nghiệpChương II: Thực trạng quá trình thực hiện CPH ở Công ty TPXK Bắc GiangChương III: Một số giải pháp thúc đẩy CPH ở Công ty TPXK Bắc Giang. Do hạn chế về trình độ kinh nghiệm và thời gian nghiên cứu nên đề tài khótrách khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của cácthầy, cô giáo và các bạn để đề tài nghiên cứu được hoàn thiện hơn.http://luanvan.forumvi.com email: luanvan84@gmail.com 5
 6. 6. Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com CHƯƠNG I CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRONG NÔNG NGHIỆP Đổi mới, sắp xếp lại để nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN, trong đócó CPH, đang là vấn đề nóng bỏng, hết sức bức súc ở Việt Nam. Mặc dù chủtrương tiến hành CPH DNNN đã được đưa ra và thực hiện từ lâu, song đến naytiến độ thực hiện còn rất chậm, ngay cả khi Chính phủ giao chỉ tiêu CPH cụ thểcho từng Bộ, ngành, địa phương. Chính vì vậy việc nghiên cứu về mặt lí luận,tổng kết kinh nghiệm thực tiễn CPH DNNN trong và ngoài nước thời gian qua đểtìm ra giải pháp thúc đẩy tiến trình CPH ở nước ta có ý nghĩa đặc biệt quan trọng,không chỉ góp phần thúc đẩy quá trình CPH mà còn góp phần lí giải định hướngđổi mới DNNN và kinh tế Nhà nước nói chung.1. Vị trí, vai trò của kinh tế Nhà nước, DNNN trong nông nghiệp. Nông nghiệp là ngành sản xuất vật chất quan trọng và phức tạp. Nó giữ vaitrò quan trọng, quyết định và không thể thiếu được trong phát triển kinh tế ở tấtcả các nước nhất là các nước đang phát triển. Các nhà kinh tế đã chứng minhđược rằng điều kiện để phát triển kinh tế đất nước là phải tăng được lượng cungvề lương thực, thực phẩm bằng cách trực tiếp sản xuất hoặc có thể nhập khẩu từhttp://luanvan.forumvi.com email: luanvan84@gmail.com 6
 7. 7. Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.comcác nước khác nếu không thể sản xuất hoặc không có lợi thế trong sản xuất nôngnghiệp. Tuy có vai trò quan trọng như vậy, nhưng lâu nay nông nghiệp vẫn đượccoi là ngành sản xuất kém hiệu quả, vốn đầu tư lớn, thời gian hoàn vốn dài, rủi rolớn. Vì vậy, sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp không hấp dẫn được nhiềuthành phần kinh tế tham gia đầu tư, cho nên việc tồn tại của kinh tế Nhà nướctrong lĩnh vực nông nghiệp là yêu cầu khách quan không chỉ vai trò của nôngnghiệp với sự phát triển của nền kinh tế mà còn là sự phát triển của hàng triệu hộnông dân.1.1. Khái niệm kinh tế Nhà nước trong nông nghiệp Doanh nghiệp nông nghiệp Nhà nước là loại hình doanh nghiệp do Nhànước thành lập, đầu tư vốn và quản lí với tư cách chủ sở hữu, là pháp nhân kinhtế hoạt động theo phát luật, thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội do Nhà nướcgiao.Từ khái niệm cho ta thấy những đặc trưng của kinh tế Nhà nước: + Là một tổ chức được Nhà nước thành lập bằng cánh đầu tư vốn (100%hoặc Nhà nước nắm cổ phần chi phối) để thực hiện những mục tiêu do Nhà nướcgiao. + DNNN do Nhà nước đầu tư vốn cho nên tài sản trong doanh nghiệp thuộcsở hữu Nhà nước. + DNNN có tư cách pháp nhân vì nó hội tụ đủ 4 điều kiện để trở thành phápnhân theo quy định của pháp luật (được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thànhlập; có cơ cấu tổ chức chặt chẽ; có tài sản độc lập với các cá nhân, tổ chức khácvà tự chụi trách nhiệm bằng tài sản đó; nhân danh mình tham gia các quan hệpháp luật một cách độc lập) + DNNN là doanh nghiệp chịu trách nhiệm hữu hạn nghĩa là nó tự chịutrách nhiệm về nợ và cá nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi tài sản do doanhnghiệp quản lí.http://luanvan.forumvi.com email: luanvan84@gmail.com 7
 8. 8. Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com1.2. Vị trí vai trò của DNNN trong nông nghiệp Trong nông nghiệp chúng ta đang xây dựng một nền kinh tế mang tính chấthỗn hợp, đa dạng và đan xen của nhiều hình thức sở hữu, nhiều khu vực sản xuấtvà dịch vụ, nhiều thành phần kinh tế cùng bình đẳng tồn tại và phát triển trongmối liên hệ hợp tác, liên kết cạnh tranh cùng nhau phát triển phù hợp với qui địnhpháp luật. Trong đó, thành phần kinh tế Nhà nước trong nông nghiệp luôn có vaitrò đầu tầu, định hướng phát triển để xây dựng một nền nông nghiệp phát triểnbền vững đáp ứng nhu cầu không ngừng tăng nên của xã hội đối với các sảnphẩm nông nghiệp và không làm giảm khả năng cho sản phẩm trong tương lai.Kinh tế Nhà nước trong nông nghiệp hiện nay có vị trí và vai trò chủ yếu sau. - Định hướng, tạo tiềm lực cho Nhà nước thực hiện vai trò điều tiết đối vớinông nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung. Doanh nghiệp nông nghiệp Nhànước quyết định quỹ đạo phát triển của nông nghiệp nông thôn, đảm bảo duy trìcân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội. Sự can thiệp của kinh tếNhà nước bằng tiềm lực kinh tế của mình cũng như một số công cụ pháp luật làmcho nền kinh tế thị trường hoạt động được thông suốt, tạo lập những cân đối lớntheo định hướng xã hội chủ nghĩa mà bản thân kinh tế thị trường không thể tựđiều tiết được. Kinh tế Nhà nước trong nông nghiệp là lực lượng xung kích trongviệc thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn. Để thựchiện vai trò của mình thì bản thân kinh tế Nhà nước phải đủ mạnh, có thực lựcthật sự để dẫn dắt các thành phần kinh tế khác. Chúng ta không thể định hướngnền kinh tế bằng các công cụ phi kinh tế, bằng ý chí chủ quan và ý chí chính trị. - Kinh tế Nhà nước nắm giữ các hoạt động quan trọng của nông nghiệp:Nông nghiệp là ngành cung cấp những sản phẩm tối cần thiết cho nhu cầu củacon người, thiếu những sản phẩm này còn người không thể tồn tại và phát triểnđược. Những sản phẩm của nông nghiệp cho dù khoa học ngày nay rất phát triểnnhưng cũng chưa thể tạo ra sản phẩm thay thế. Đối với nước ta nông nghiệp cànghttp://luanvan.forumvi.com email: luanvan84@gmail.com 8
 9. 9. Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.comcó vai trò quan trọng hơn khi hơn 70% dân số nước ta vẫn hoạt động trong nôngnghiệp. Trong nông nghiệp có những lĩnh vực rất nhạy cảm chỉ cần một sự tácđộng nhỏ là có thể ảnh hưởng đến kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và đờisống của hàng triệu hộ nông dân. Những lĩnh vực như vậy không thể để cho cácthành phần kinh tế khác kiểm soát được mà Nhà nước phải quản lí, kiểm soátchẳng hạn như sản xuất giống, phân bón, thuốc thú ý, hoạt động xuất nhập khẩu,thức ăn gia súc, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn… Tuy nhiên cũng khôngnên hiểu cứng nhắc là Nhà nước phải độc quyền trong lĩnh vực này mà nên hiểuNhà nước kiểm soát hoạt động này, kết hợp cùng với các thành phần kinh tế khácphối hợp hoạt động sao cho có hiệu quả cao nhất. - Kinh tế Nhà nước trong nông nghiệp có vai trò hỗ trợ kinh tế hợp tác,kinh tế trang trại, kinh tế hộ kinh doanh có hiệu quả, phải là đòn bẩy trong xâydựng kết cấu hạ tầng nông thôn, đưa công nghệ vào sản xuất, phát triển côngnghệ chế biến để tiêu thụ nông sản, phải phát huy được vai trò là trung tâm côngnghiệp dịch vụ, trung tâm chuyển giao công nghệ, trung tâm văn hoá. Hỗ trợ cácthành phần kinh tế khác trong nông nghiệp khi cần thiết. Kinh tế Nhà nước phảilà đầu tầu trong việc đưa nông nghiệp ra khỏi tình trạng sản xuất tự túc, tự cấptiến lên sản xuất hàng hoá, phải nắm giữ cho được đại bộ phận các mặt hàng chủlực thiết yếu cho đời sống, điều tiết và bình ổn giá cả có lợi cho nông dân.2. Nhận thức cơ bản về cổ phần hoá và CTCP2.1. Khái niệm cổ phần hoá CPH DNNN là việc chuyển đổi hình thức sở hữu từ DNNN (doanh nghiệpđơn sở hữu) sang Công ty cổ phần(CTCP) (doanh nghiệp đa sở hữu) đồng thờichuyển doanh nghiệp từ chỗ hoạt động theo luật DNNN sang doanh nghiệp hoạtđộng theo các quy định về CTCP trong luật doanh nghiệp. Do vậy, các lĩnh vựcsản xuất kinh doanh cũng có sự chuyển biến từ Nhà nước độc quyền sang hoạthttp://luanvan.forumvi.com email: luanvan84@gmail.com 9
 10. 10. Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.comđộng theo các nguyên tắc của kinh tế thị trường tuân theo các quy luật như cungcầu, giá cả, cạnh tranh… Trong quá trình CPH, tài sản của Nhà nước được chuyển đổi sở hữu chonhiều đối tượng khác nhau bao gồm: các tổ chức kinh tế xã hội, các cá nhântrong và ngoài nước, Nhà nước cũng giữ lại một tỷ lệ cổ phần cho chính mình ởdoanh nghiệp đó. Như vậy hình thức sở hữu tại doanh nghiệp đã chuyển từ đơnsở hữu sang đa sở hữu. Với những đặc trưng như vậy, giải pháp CPH là giải pháp quan trọng nhấttrong công cuộc cải cách DNNN đang diễn ra hiện nay; giải tỏa được những khókhăn cho ngân sách Nhà nước, khuyến khích người lao động đóng góp tích cựcvà có trách nhiệm sức lực, trí tuệ, vốn của họ cho hoạt động sản xuất kinh doanhcủa doanh nghiệp. Nói một cách ngắn gọn CPH là giải pháp khắc phục nhữngvấn đề khó khăn trong khu vực kinh tế Nhà nước.2.2. Khái niệm về Công ty cổ phần Công ty cổ phần với tính cách là kết quả của việc CPH DNNN là công tyđược thành lập trên cơ sở hợp tác của nhiều cá nhân bằng cách phát hành và báncổ phiếu có mệnh giá bằng nhau. Lợi nhuận của công ty được phân phối giữa cáccổ đông theo số lượng cổ phần mà mỗi cổ đông là chủ sở hữu. - Vốn điều lệ của CTCP được chia thành nhiều phần bằng nhau - CTCP có tư cánh pháp nhân và là doanh nghiệp chịu trách nhiệm hữuhạn, cổ đông chỉ chịu tránh nhiệm về nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanhnghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. - Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người kháctrừ một số trường hợp theo quy định của pháp luật. - Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân, số lượng cổ đông tối thiểu là ba vàkhông hạn chế tối đa.http://luanvan.forumvi.com email: luanvan84@gmail.com 10
 11. 11. Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com - CTCP có quyền phát hành chứng khoán ra công chúng theo quy định củaphát luật về chứng khoán.3. Những đặc điểm cơ bản của CPH trong nông nghiệp CPH là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là giải pháp trung tâmđể sắp xếp và đổi mới hoạt động của kinh tế Nhà nước. Các DNNN trong nôngnghiệp hầu hết không nằm trong danh mục những DNNN cần nắm giữ 100% vốnhoặc những DNNN cần nắm cổ phần chi phối. Vì vậy, số lượng các doanhnghiệp nông nghiệp cần phải CPH là rất lớn. Để có thể chuyển nhanh các doanhnghiệp này sang hoạt động theo hình thức CTCP thì cần phải nghiên cưú kĩnhững đặc điểm kinh tế kĩ thuật riêng có của các doanh nghiệp nông nghiệp màcó cách làm cho phù hợp.3.1. Trong các doanh nghiệp nông nghiệp giá trị của đất đai chiếm một tỷtrọng lớn trong giá trị của doanh nghiệp. Khác với các ngành kinh tế khác trong nông nghiệp đất đai có vị trí đặc biệtquan trọng nó vừa là tư liệu lao động vừa là đối tượng lao động. Trong nôngnghiệp đất đai là tài sản vô giá, không có đất đai thì không có hoạt động sản xuấtkinh doanh trong nông nghiệp. Điểm đặc biệt của loại tư liệu sản xuất này là nếubiết sử dụng, cải tạo, bảo vệ hợp lí thì chúng chẳng những không bị hao mòn,chất lượng xấu đi, mà còn tốt hơn tức là độ phì của đất tăng lên. Cho nên diệntích đất đai thì có hạn nhưng sức sản xuất của đất đai thì không có giới hạn.Trong nông nghiệp giá trị của đất đai được xác định theo độ mầu mỡ của đất tứckhả năng sinh lời của đất. Chính vì vậy khi xác định giá trị đất đai trong nôngnghiệp không chỉ căn cứ vào diện tích bề mặt mà quan trọng hơn là phải căn cứvào sức sản xuất (khả năng cho sản phẩm) của đất trong tương lai. Trong nôngnghiệp giá trị đất đai thường chiếm một tỷ trọng tương đối lớn trong giá trị doanhnghiệp nên làm nẩy sinh những khó khăn khi CPH. Bởi vì nếu tính giá trị đất đaivào giá trị doanh nghiệp khi CPH sẽ đẩy giá trị doanh nghiệp lên rất cao tronghttp://luanvan.forumvi.com email: luanvan84@gmail.com 11
 12. 12. Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.comkhi đất đai chưa thể phát huy vai trò sinh lời ngay. Giá trị doanh nghiệp cao làmsao có thể hấp dẫn các nhà đầu tư bỏ vốn vào doanh nghiệp để sản xuất kinhdoanh như vậy rất khó cho CPH trong nông nghiệp. Nếu giá trị đất đai khôngtính vào giá trị doanh nghiệp CPH thì Nhà nước sẽ mất đi một khoản thu và tạora sự bất bình đẳng giữa các doanh nghiệp, giá trị doanh nghiệp thấp hơn giá thựctế rất dễ nẩy sinh tiêu cực.3.2. Nông nghiệp từ lâu nay vẫn được coi là ngành sản xuất kinh doanh kémhiệu quả đời sống của cán bộ công nhân viên còn gặp nhiều khó khăn. Đầu tư vào nông nghiệp thường là đầu tư dài hạn cần nhiều vốn, khả năngsinh lời thấp rủi ro cao do sản xuất nông nghiệp phải gắn với đất đai và điều kiệntự nhiên. Kết quả của sản xuất phải thông qua sinh trưởng và phát triển của câytrồng và vật nuôi. Giá của sản phẩm nông nghiệp có tính biến động lớn và ngàycàng giảm so với giá của hàng công nghiệp. Chính vì sản xuất kém hiệu quả chonên nông nghiệp sẽ không mấy hấp dẫn với các nhà đầu tư vì không một nhà đầutư nào lại bỏ tiền vào một lĩnh vực kinh doanh chứa nhiều rủi ro mà hiệu quả lạikhông cao trong khi họ có thể lựa cho được cơ hội đầu tư tốt hơn. Hiệu quả kinhdoanh thấp còn là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng khó khăn trong đờisống kinh tế cán bộ công nhân viên và những người cung cấp nguyên liệu chodoanh nghiệp. Với thu nhập như hiện nay thì chỉ đủ trang trải những chi phí tốicần thiết cho cuộc sống làm sao tạo được tích luỹ. Vì vậy khi CPH nguy cơngười lao động không mua được cổ phần và nằm ngoài quá trình CPH là rất lớncho dù Nhà nước đã có nhiều chính sách ưu đãi. Nếu như người lao động khôngmua được cổ phần thì mục tiêu CPH có đạt được không, đời sống của người laođộng có được cải thiện không, người lao động có thực sự là chủ doanh nghiệpkhông.3.3. Trong nông nghiệp có một phần tài sản cố định có nguồn gốc sinh họchttp://luanvan.forumvi.com email: luanvan84@gmail.com 12
 13. 13. Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com Ngoài những tài sản như máy móc thiết bị, nhà xưởng, dây chuyền sản xuất…trong nông nghiệp còn có những tài sản có nguồn gốc sinh học như vườn câylâu năm, súc vật sinh sản. Điều đặc biệt của những tài sản này là chúng sinhtrưởng phát triển theo những quy luật nhất định không phụ thuộc vào ý trí chủquan của con người. Trong quá trình sử dụng tài sản này không bị khấu hao, cónhiều trường hợp giá trị đào thải lại lớn hơn giá trị ban đầu. Vì vậy trong quátrình CPH liệu có thể xác định giá trị tài sản này như những tài sản khác khôngkhi mà giá trị hiện tại của nó không chỉ phụ thuộc vào hiện trạng mà còn phụthuộc rất lớn vào khẳ năng cho sản phẩm trong tương lai. Khả năng sinh lời trongtương lai thì khó ai có thể xác định chính xác khi nông nghiệp luôn chứa đựngnhiều rủi do. Như vậy, công tác định giá các doanh nghiệp nông nghiệp sẽ gặpkhó khăn hơn so với doanh nghiệp ở các lĩnh vực khác.4. Sự cần thiết CPH DNNN trong nông nghiệp Trong quá khứ sự hình thành và phát triển của DNNN trong nông nghiệp đãkhẳng định được vị trí vai trò là đầu tầu kinh tế của nó không chỉ đối với nôngnghiệp nói riêng mà còn cho cả nền kinh tế. Kinh tế Nhà nước trong nông nghiệpđóng vai trò trung tâm trong khoa học kĩ thuật, các doanh nghiệp đã kết hợp vớicác doanh nghiệp làm dịch vụ kĩ thuật, các Viện và các Trung tâm nghiên cứuthực nghiệm để sản xuất giống cây trồng, vật nuôi. Các doanh nghiệp là cầu nốigiúp các địa phương chuyển giao khoa học công nghệ cho các thành phần kinh tếkhác. Theo thống kê đến năm 1986 cả nước có 475 doanh nghiệp nông nghiệpsản xuất, hành trăm doanh nghiệp hoạt động dịch vụ kĩ thuật. Các doanh nghiệpsản xuất đã quản lí và sử dụng 1,2 triệu ha đất tự nhiên trong đó chủ yếu là đấtnông nghiệp. Thu hút khoảng 37 vạn lao động. Hệ thống các doanh nghiệp nôngnghiệp được phân bố rộng khắp trên mọi miền của đất nước. Tuy nhiên trong giaiđoạn hiện nay khi trình độ của lực lượng sản xuất đã được cải thiện đáng kể màtheo như Mác thì “quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất và trình độ củahttp://luanvan.forumvi.com email: luanvan84@gmail.com 13
 14. 14. Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.comlực lượng sản xuất”. Vì vậy, đã đến lúc cần phải “xã hội hoá” vấn đề sở hữu,chuyển từ sở hữu đơn nhất sang sở hữu tập thể đó là yêu cầu khách quan. Sựthành lập một cánh tràn lan các DNNN chỉ chú ý đến số lượng không quan tâmđến chất lượng đã dẫn đến sự hoạt động hiệu quả của khu vực kinh tế Nhà nướcthể hiện: - Quản lí các doanh nghiệp theo cơ chế tập trung bao cấp dẫn đến bộ máyquản lí cồng kềnh nhưng hoạt động không hiệu quả, Nhà nước can thiệp quá sâuvào công việc nội bộ của các doanh nghiệp trong khi lại không chịu trách nhiệmvề kết quả hoạt động của doanh nghiệp đã làm giảm tính chủ động, tăng tính ỷ lạitrông chờ vào Nhà nước. - Do được Nhà nước bao cấp nên các DNNN không có ý thức tiết kiệm làmlãng phí nguồn lực của Nhà nước, làm tăng chi phí sản xuất, hàng hoá làm rakhông có sức cạnh tranh.Bảng 1: Giá một số sản phẩm sản xuất trong nước so với các sản phẩm nhậpkhẩu (quý I năm 1999) Đơn vị: USD/tấn Tên sản phẩm Giá xuất xưởng Giá nhập khẩu Giá xuất xưởng cao hơn(%) Xi măng 50-60 40-50 20-50 Đường RS 360-400 260-300 20-50 Thép xây 300 260-280 10-12 dựng Phân URE 160-180 110-125 30-40 Nguồn: Tạp chí nghin cứu kinh tế số 254/7/1999http://luanvan.forumvi.com email: luanvan84@gmail.com 14
 15. 15. Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com - Do tình trạng trạng độc quyền của các DNNN dẫn đến tình trạng cạnhtranh không lành mạnh, các DNNN ỷ lại trông vào sự bảo hộ của Nhà nước, cácthành phần kinh tế khác bị kìm kẹp làm cho lực lượng sản xuất không phát triểnđược nguy cơ tụt hậu của nền kinh tế ngày càng hiện rõ. - Do hoạt động không hiệu quả nên các DNNN là gánh nặng cho ngân sách.Hằng năm ngân sách Nhà nước phải chi một khoản không nhỏ đề bù lỗ và duy trìhoạt động của các DNNN trong khi nhiều lĩnh vực khác như y tế, giáo dục lạikhông nhận được sự đầu tư cần thiết. Trong 3 năm 1997-1999, ngân sách Nhànước đã đầu tư trực tiếp cho các doanh nghiệp gần 8000 tỷ đồng, trong đó có6.482 tỷ đồng cấp bổ sung cho doanh nghiệp, 1.464,4 tỷ đồng là bù lỗ, hỗ trợ chocác doanh nghiệp. Ngoài ra Nhà nước còn miễn giảm thuế 2.288 tỷ đồng, xoá nợ1.088 tỷ đồng, khoanh nợ 3.392 tỷ đồng, giãn nợ 540 tỷ đồng cho vay tín dụngưu đãi 8.685 tỷ đồng. Nhưng đáng chú ý là việc này không mang lại hiệu quảtương ứng, số nộp vào ngân sách Nhà nước ít hơn phần Nhà nước hỗ trợ chodoanh nghiệp. Điều này không chỉ tăng thâm hụt ngân sách nhà nước mà còn tạora sự mất cân đối nghiêm trọng trong đầu tư phát triển kinh tế. Đổi mới sắp xếp lại hoạt động của các DNNN là yêu cầu khách quan phùhợp với điều kiện hoàn cảnh của nước ta và xu thế của thời đại. Có nhiều biệnpháp để sắp xếp đổi mới hoạt động của DNNN như giao, khoán, bán, cho thuênhưng CPH là giải pháp có nhiều ưu điểm hơn cả.4.1. CPH cho phép huy động tối đa nguồn vốn từ các tổ chức cá nhân trongvà ngoài nước để phát triển kinh tế. Vốn là điều kiện tồn tại và phát triển cho mỗi doanh nghiệp nói riêng và chotoàn bộ nền kinh tế nói chung. Hiện nay các DNNN nói chung và các DNNNtrong nông nghiệp nói riêng đang đứng trước thực trạng là gần như không có vốnlưu động để hoạt động. Số vốn lưu động mà các doanh nghiệp có thể tự chủ đượcchỉ chiếm 10 – 30% để đảm bảo cho hoạt động của mình các doanh nghiệp phảihttp://luanvan.forumvi.com email: luanvan84@gmail.com 15
 16. 16. Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.comthường xuyên vay của các ngân hàng Thương mại. Hiện nay vốn vay các ngânhàng chủ yếu là vốn vay ngắn hạn, đáp ứng nhu cầu thường xuyên của các doanhnghiệp, các doanh nghiệp cũng không dễ dàng tiếp cận được nguồn vốn này dothủ tục vay vốn hiện nay còn rất rườm rà. Thiếu vốn là nguyên nhân cơ bản làmgiảm hiệu quả của các doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp thìthiếu vốn trong khi các công nhân và nông dân có nguồn vốn dư thừa nhưngchưa biết đầu tư vào đâu để đem lại hiệu quả cao nhất. Đa số vốn này dùng đểtích trữ dưới dạng vàng hoặc ngoại tệ một số ít dành cho gửi tiết kiệm, chỉ có mộtphần nhỏ dùng cho hoạt động đầu tư kiếm lời là đầu tư vào thị trường bất độngsản. Như vậy là có mâu thuẫn người có thể sử dụng vốn có hiệu quả thì không cóvốn trong khi đó người có vốn lại không biết đầu tư vào đâu. CPH là giải pháptốt để giải quyết tốt mâu thuẫn trên. CTCP có ưu thế là có thể huy động từ nhữngnguồn vốn lớn từ các ngân hàng Thương mại, Công ty Tài chính đến nhữngnguồn vốn nhỏ lẻ của công nhân, nông dân. Do vậy CTCP có thể huy động vốn ởtrình độ xã hội hoá cao hơn so với các ngân hàng. Khả năng huy động vốn củaCTCP sẽ được nâng lên khi thị trường chứng khoán nơi diễn ra hoạt động muabán cổ phiếu được hình thành và phát triển.4.2. CPH để đổi mới công nghệ nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp Các doanh nghiệp nông nghiệp hiện nay được trang bị máy móc từ nhiềunguồn khác nhau như mua mới, chuyển giao, viện trợ… nhưng hầu hết các máymóc hiện nay các doanh nghiệp đang sử dụng đã rất lạc hậu được sản xuất từnhững năm 50-60 của thế kỉ trước. So với các nước trên thế giới thì công nghệhiện nay của ta đã lạc hậu từ 2-3 thế hệ cá biệt có những doanh nghiệp sử dụngmáy móc đã lạc hậu từ 4-5 thế hệ. Theo một cuộc điều tra của Viện bảo hộ laođộng vào giữa năm 1999 thì trên 70% số máy móc đang sử dụng đã khấu hao hết,http://luanvan.forumvi.com email: luanvan84@gmail.com 16
 17. 17. Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com50% đã được tân trang, 38% số máy móc nằm trong tình trạng chờ thanh lí. Vớicông nghệ như vậy làm sao ta có thể tạo ra những sản phẩm có sức cạnh tranhngay trên thị trường trong nước chứ chưa nói đến thị trường nước ngoài nguy cơmất thị trường ngày càng hiện rõ. Thực tế hiện nay giá các mặt hàng nông sảnchế biến của ta hiện nay chỉ bằng 70-80% giá sản phẩm cùng loại của các nướctrong khu vực và trên thế giới. Trong xu thế hội nhập quốc tế, chúng ta lại sắp trởthành thành viên của APTA và WTO nếu duy trì tình trạng như hiện nay thìkhông tránh khỏi nguy cơ tụt hậu ngày càng xa. CPH đưa người lao động lên làmchủ, có quyền quyết định mọi hoạt động của doanh nghiệp. Kết quả hoạt độngcủa doanh nghiệp có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của họ cho nên để tồn tại vàphát triển họ phải đổi mới công nghệ, mở rộng quy mô, giảm giá thành tăng sứccạnh tranh.4.3. Nâng cao tiềm lực của kinh tế Nhà nước Qua bán cổ phần Nhà nước đã huy động được một lượng vốn quan trọng từngười lao động trong doanh nghiệp, trong dân cư để đầu tư phát triển. Tại hơn1000 doanh nghiệp đã CPH tính đến hết ngày 20/11/2003 Nhà nước đã thu hồiđược hơn 4000 tỷ đồng để đầu tư vào các DNNN khác và giải quyết một số chínhsách cho người lao động trong DNNN thực hiện CPH. Vốn và tài sản Nhà nướctrong các CTCP không chỉ được bảo toàn mà còn tăng lên đáng kể. Hàng nămNhà nước thu được lợi tức từ cổ phần Nhà nước tại CTCP, các khoản lãi dongười lao động vay mua cổ phiếu, các khoản thuế từ CTCP. Bên cạnh đó hàngnăm Nhà nước không phải mất một khoản hỗ trợ vốn hoặc bù lỗ cho các doanhnghiệp đã CPH.4.4. Do yêu cầu nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp nhànước trong nông nghiệp Việc CPH DNNN đã thúc đẩy quá trình chuyển quản lí Nhà nước từ trựctiếp sang gián tiếp thông qua các công cụ pháp luật, chính sách; thúc đẩy củng cốhttp://luanvan.forumvi.com email: luanvan84@gmail.com 17
 18. 18. Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.comnâng cao hiệu lực quản lí Nhà nước, nâng cao trình độ, năng lực quản lí của độingũ các bộ. Quyền kinh doanh đã được chuyển giao cho doanh nghiệp nên doanhnghiệp có quyền ra mọi quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh,Nhà nước chỉ tham gia như một cổ đông của công ty.4.5 Tạo ra động lực mới trong quản lí doanh nghiệp CPH DNNN đã biến doanh nghiệp thành có chủ, những người trực tiếp điềuhành và lao động trong chính doanh nghiệp. Quyền lợi của họ gắn với sự thànhbại của doanh nghiệp, vì thế tất cả các thành viên đều rất quan tâm đến công việccủa mình, lao động tích cựu với tinh thần trách nhiệm cao và óc sáng tạo phongphú. Những biểu hiện mới này hầu như không tồn tại trong doanh nghiệp trướckhi CPH. Các CTCP hoạt động theo luật công ty trong đó Đại hội đồng cổ đôngcó quyền quyết định phương hướng của công ty cũng như giám sát hoạt động củaHội đồng quản trị và Giám đốc điều hành. Người lao động đồng thời là cổ đôngcó quyền yêu cầu lãnh đạo doanh nghiệp trình bầy trước Đại hội những vấn đề vềthu chi của doanh nghiệp, có quyền thắc mắc về hiệu quả quản lí…Hơn nữa, dosự thay đổi về cơ chế tổ chức, vai trò trách nhiệm của các bộ phận, các tổ chứcquần chúng được phân định rõ ràng, công đoàn có chức năng độc lập với ngườiquản lí điều hành doanh nghiệp. Vì vậy, các ý kiến đóng góp từ phía nào đềuđược nghiêm túc lắng nghe…Bên cạnh việc quản lí tập trung không khí sinh hoạtdân chủ thực sự được cải thiện ở CTCP.5. Những chủ chương chính sách của Đảng và Nhà nước về CPHvà quá trình thực hiện5.1. Những chủ trương chính sách Chủ trương CPH DNNN đã được hình thành từ cuối những năm 80. Tạiđiều 22 của Quyết định số 217/HĐBT ngày 14/11/1987 của Hội đồng bộ trưởngnay là Chính phủ đã ghi “Bộ Tài chính nghiên cứu và tổ chức làm thí điểm việchttp://luanvan.forumvi.com email: luanvan84@gmail.com 18
 19. 19. Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.commua bán cổ phần ở một số xí nghiệp (Quốc doanh) và báo cáo lên Hội đồng bộtrưởng vào cuối năm 1998”. Đó là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn nhưng cólẽ hơi sớm so với điều kiện cụ thể lúc đó bởi vì: - Những tiêu cực, yếu kém của khu vực Quốc doanh chưa bộc lộ một cáchđầy đủ, như là một đòi hỏi bức bách cần phải giải quyết. - Những hiểu biết về kinh tế thị trường, đặc biệt là vấn đề CPH của chúng tacòn ít ỏi chưa đủ sức triển khai. Vì thế chủ trương đúng đắn đó đã bị lãng quên. Đến năm 1989 tức hai năm sau Chính phủ lại có Quyết định số 143/HĐBTngày 10/05/1989 về thí điểm CPH một số DNNN cùng với việc sắp xếp lại khuvực kinh tế Quốc doanh. Khác với lần trước là các doanh nghiệp chưa hiểu hết ýđồ của Chính phủ, dưới chưa chuyển biến kịp với trên, lần này ngược lại trên còndè dặt thì dưới lại rất hăng hái. Trong khi các văn bản của Chính phủ đang dừnglại ở mức dự thảo chưa có quyết định chính thức chưa có hướng dẫn nhưng bêndưới thì đã triển khai. Kết quả là cuộc thí điểm đã không rút ra được kết luậnchính xác và đầy đủ, các doanh nghiệp thì CPH theo ý đồ riêng của từng doanhnghiệp để đối phó với thực trạng lúc đó là các DNNN đang rơi vào tình trạng làmăn thua lỗ, thiếu vốn nghiêm trọng và thất nghiệp tăng lên. Quyết định 202/HĐBT ngày 8/6/1892 của Hội đồng bộ trưởng (nay làChính phủ) về thí điểm chuyển một bộ phận DNNN thành CTCP kèm theo đề ántriển khai. Theo chỉ thị 202 CT CPH nhằm 3 mục tiêu: - Thứ nhất là, phải chuyển sở hữu Nhà nước thành sở hữu của các cổ đôngđể nâng có hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp - Thứ hai là, huy động được một lượng vốn lớn trong và ngoài nước để pháttriển kinh tế - Thứ ba là, CPH là tạo điều kiện cho người lao động thực hiện quyền làmchủ của mình.http://luanvan.forumvi.com email: luanvan84@gmail.com 19
 20. 20. Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com Qúa trình triển khai thực hiện thí điểm CPH DNNN đã được kiểm tra vàtổng kết, bước đầu đã đem lại những ưu điểm và kết quả tốt như đời sống củangười lao động được cải thiện đáng kể, đóng góp cho ngân sách tăng. Bên cạnhđó còn nhiều khó khăn vướng mắc nhất là trong cơ chế chính sách cần tiếp tụcđược hoàn thiện. Chỉ thị số 84/TTG ngày 4/3/1993 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc xúctiến thực hiện thí điểm cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước và đa dạng hoá hìnhthức sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước”. Thông tư số 36/TC-CN ngày 7/5/1993 của Bộ Tài chính, Thông tư số99/LĐTBXH-TT ngày 22/7/1992 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội “Hướng dẫn về lao động và chính sách với người lao động trong thí điểm chuyểnmột số doanh nghiệp nhà nước thành CTCP”. Chỉ thị số 685-TTg ngày 20/8/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thúcđẩy triển khai CPH DNNN. Sau 6 năm từ 1992-1998 mặc dù Chính phủ và các cơ quan chức năng đãban hành nhiều Nghị định, Chỉ thị, Thông tư hướng dẫn thực hiện chủ trươngCPH nhưng xem ra CPH vẫn dậm chân tại chỗ. Trong 4 năm đầu từ 6-1992 đến6-1996 mới CPH được 10 doanh nghiệp, hai năm tiếp theo mới CPH được 28doanh nghiệp. Đứng trước thực trạng trên cần phải có chính sách CPH thôngthoáng hơn hấp dẫn hơn để đẩy nhanh việc sắp xếp và đổi mới DNNN trong đóCPH là giải pháp trung tâm. Đáp ứng yêu cầu đó ngày 29/6/1998 Chính phủ đãban hành Nghị định 44/1998/NĐ-CP “Về việc chuyển doanh nghiệp nhà nướcthành CTCP”. Khác với các văn bản trước đây, Nghị định mới của Chính phủ đãcó sự chuyển biến căn bản tạo ra sức hấp dẫn thực sự với doanh nghiệp và ngườilao động, thủ tục trình tự CPH khá rõ ràng, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể chocác ngành, địa phương, doanh nghiệp dễ triển khai5.1.1. Nghị định 44/NĐ-CP quy định một số vấn đề sau:http://luanvan.forumvi.com email: luanvan84@gmail.com 20
 21. 21. Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com* Hình thức CPH: Theo điều 7 của Nghị định 44/1998/NĐ-CP thì CPH được tiến hành theocác hình thức sau đây: + Giữ nguyên giá trị thuộc vốn Nhà nước hiện có tại doanh nghiệp pháthành thêm cổ phiếu thu hút thêm vốn để phát triển doanh nghiệp + Bán một phần giá trị thuộc vốn Nhà nước hiện có tại doanh nghiệp + Tách một bộ phận của doanh nghiệp để CPH + Bán toàn bộ giá trị hiện có thuộc vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đểchuyển thành CTCP* Quy trình CPH: gồm 4 bước Bước 1: Chuẩn bị CPH Ban đổi mới quản lý tại doanh nghiệp được thành lập do Giám đốc làmtrưởng ban, Kế toán trưởng làm uỷ viên thường trực, các trưởng phòng ban kếhoạch, sản xuất kinh doanh, tổ chức cán bộ, kĩ thuật làm uỷ viên. Ban đổi mớiquản lí có trách nhiệm tuyên truyền giải thích cho người lao động trong doanhnghiệp mình những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước để người laođộng được biết và tổ chức thực hiện. Ban đổi mới quản lí tại doanh nghiệp phải chuẩn bị ngay các tài liệu về: hồsơ pháp lí thành lập doanh nghiệp, tình hình công nợ, tài chính, nhà xưởng, vậtkiến trúc mà doanh nghiệp đang quản lí, các loại vật tư hành hoá ứ đọng, kémphẩm chất và đưa ra hướng giải quyết Lập danh sách người lao động của doanh nghiệp đến thời điểm quyết địnhCPH: số người lao động, số năm công tác của từng người. Dự kiến số ngườinghèo được mua cổ phần theo giá ưu đãi của Nhà nước trả dần trong 10 nămDự toán chi phí CPH cho đến khi hoàn thành đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Bước 2: Xây dựng phương án CPHhttp://luanvan.forumvi.com email: luanvan84@gmail.com 21
 22. 22. Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com Ban đổi mới quản lí tại doanh nghiệp tổ chức kiểm kê tài sản, vật tư tiềnvốn, công nợ của doanh nghiệp. Căn cứ trên sổ sách kế toán của doanh nghiệp vàkết quả kiểm kê đánh giá lại tài sản của doanh nghiệp, phối hợp với các cơ quanquản lí vốn để giải quyết những vướng mắc về tài chính và dự kiến đề nghị giá trịthực tế của doanh nghiệp, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Ban đổi mới quản lí tại doanh nghiệp lập phương án CPH doanh nghiệp vàdự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP. - Phổ biến hoặc niêm yết công khai các dự kiến phương án trên để mọingười lao động cùng biết và thảo luận - Tổ chức Đại hội công nhân viên để lấy ý kiến về dự thảo phương án, bànphương hướng biện pháp cụ thể để có cơ sở hoàn thành phương án. - Hoàn thiện phương án trình lên cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, hoànthiện dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP để trình Đại hội đồng cổđông xem xét quyết định Bước 3: Duyệt và triển khai phương án CPHBan quản lí đổi mới tại doanh nghiệp: - Mở sổ đăng kí mua cổ phiếu của các cổ đông để đăng kí mua tờ cổ phiếutại kho bạc Nhà nước - Thông báo công khai tình hình tài chính của doanh nghiệp cho đến thờiđiểm CPH - Thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng chủ trươngbán cổ phần, tổ chức bán cổ phần của doanh nghiệp cho các cổ đông -Trưởng Ban quản lí đổi mới doanh nghiệp triệu tập Đại hội cổ đông lần thứnhất để bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm sát, thông qua điều lệ tổ chức và hoạtđộng của CTCP. Bước 4: Ra mắt CTCP, đăng kí kinh doanhhttp://luanvan.forumvi.com email: luanvan84@gmail.com 22
 23. 23. Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com - Giám đốc, Kế toán trưởng doanh nghiệp với sự chứng kiến của Ban đổimới quản lí doanh nghiệp và đại diện cơ quan quản lí vốn và tài sản Nhà nướcbàn giao cho Hội đồng quản trị CTCP: lao động, tiền vốn, tài sản, danh sách hồsơ cổ đông và toàn bộ các hồ sơ tài liệu sổ sách của doanh nghiệp. - Ban đổi mới quản lí tại doanh nghiệp bàn giao những công việc còn lại(nếu có) cho Hội đồng quản trị và công bố giải thể từ ngày kí biên bản bàn giao - Hội đồng quản trị của CTCP hoàn tất những công việc còn lại Nghị định 44/NĐ-CP đã tạo ra sự đột biết tác động tích cực đến quá trìnhCPH nhưng nó vẫn còn chứa đựng nhiều mâu thuẫn gây cản trở đến tiến độ CPH,vì vậy cần phải có Nghị định mới ra đời thay thế. Ngày 19/6/2002 Chính phủ raNghị định số 64/2002/NĐ-CP thay thế cho Nghị định 44/1998/NĐ-CP.5.1.2. Nghị định số 64/2002/NĐ-CP quy định một số vấn đề sau1. Mục tiêu và đối tượng CPH* Mục tiêu: Nghị định này quy định rất rõ ràng các mục tiêu CPH theo đúng tinh thầnNQTW3 theo đó CPH nhằm 3 mục tiêu chính: - Góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của doanh nghiệp;tạo ra loại hình doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu, trong đó có đông đảo ngườilao động; tạo động lực mạnh mẽ và cơ chế quản lí năng động cho doanh nghiệpđể sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản của Nhà nước và doanh nghiệp - Huy động vốn của toàn xã hội, bao gồm cá nhân, tổ chức kinh tế, tổ chứcxã hội trong và ngoài nước để đổi mới công nghệ và phát triển doanh nghiệp. - Phát huy vai trò làm chủ thực sự của người lao động, của các cổ đông,tăng cường sự giám sát của nhà đầu tư đối với doanh nghiệp: đảm bảo hài hòa lợiích Nhà nước, doanh nghiệp, nhà đầu tư, người lao động.* Đối tượng CPH:http://luanvan.forumvi.com email: luanvan84@gmail.com 23
 24. 24. Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com Đối tượng CPH là các DNNN và các đơn vị phụ thuộc của các doanhnghiệp không thuộc đối tượng mà Nhà nước cần phải nắm 100% số vốn, đượcxác định theo tiêu chí, danh mục phân loại DNNN quy định tại quyết định số58/2002/QĐ-TTg không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.Các đơn vị phụ thuộc chỉ được tiến hành CPH khi các đơn vị này có đủ điều kiệnhoạch toán độc lập và không gây khó khăn hoặc ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sảnxuất kinh doanh của các bộ phận còn lại của doanh nghiệp.2. Đối tượng mua cổ phần và quyền mua cổ phần lần đầu Khắc phục những tồn tại của các quyết định trước về giới hạn mua cổ phầnlần đầu của các tổ chức và các cá nhân làm ảnh hưởng không nhỏ tới khả nănghuy động vốn của toàn xã hội. Nghị định mới ra đời đã chính thức xoá bỏ mứckhống chế về quyền mua cổ phần lần đầu đối với các nhà đầu tư trên cơ sở đảmbảo các quy định về số cổ đông tối thiểu và cổ phần chi phối tại các doanhnghiệp mà Nhà nước cần nắm cổ phần chi phối. Riêng các nhà đầu tư nước ngoàiđược mua cổ phần có tổng giá trị không quá 30% vốn điều lệ của doanh nghiệphoạt động trong những ngành nghề do Thủ tướng Chính phủ quy định3. Xử lí những tồn tại về tài chính trước khi CPH Những quy định trước đây về vấn đề này đã gây nhiều cản trở cho việc CPHDNNN chính vì Nghị định lần này quy định vấn đề này rất rõ ràng* Về tài sản: Đối với doanh nghiệp có nhiệm vụ phải chủ động kiểm kê, phân loại và xửlí những tài sản không cần dùng hoặc không thể sử dụng được theo cơ chế hiệnhành. Trong trường hợp đến thời điểm CPH mà doanh nghiệp vẫn chưa xử líxong vấn đề này thì không tính giá trị tài sản này vào tài sản doanh nghiệp CPHvà uỷ quyền cho CTCP tiếp tục quản lí và sử dụng số tài sản này. Đối với tài sảnđược đầu tư bằng quỹ khen thưởng phúc lợi của doanh nghiệp thì được chuyểngiao cho người lao động trong doanh nghiệp quản lí và sử dụng thông qua tổhttp://luanvan.forumvi.com email: luanvan84@gmail.com 24
 25. 25. Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.comchức công đoàn của doanh nghiệp (đối với tài sản thuộc công trình phúc lợi) hoặcchuyển thành cổ phần cho người lao động trong doanh nghiệp CPH (đối vớinhững tài sản được sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh). Đối với tài sảnđem góp vốn kinh doanh với nước ngoài, nếu doanh nghiệp cổ phần kế thừa hoạtđộng kinh doanh thì toàn bộ tài sản đem góp vốn liên doanh sẽ được tính vào giátrị doanh nghiệp đem CPH, trong trường hợp doanh nghiệp không tiếp tục kếthừa hoạt động kinh doanh thì phải báo cho cơ quan có thẩm quyền để giải quyết,xử lí vốn góp liên doanh theo hướng mua lại vốn góp liên doanh hoặc chuyển sốvốn này cho doanh nghiệp khác có điều kiện quản lí sử dụng làm đối tác mớitrong liên doanh.* Về công nợ: Nghị định mới quy định rõ hơn về trách nhiệm của doanh nghiệp trong việcxử lí các khoản nợ đọng của doanh nghiệp trước khi CPH. Cho phép doanhnghiệp bán nợ hoặc chuyển nợ thành cổ phần thông qua kết quả đấu giá bán cổphần hoặc theo thoả thuận giữa doanh nghiệp với các chủ nợ nhưng giá cổ phầnkhông được thấp hơn giá bán cổ phần cho các đối tượng khác ngoài doanhnghiệp. Các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ quáhạn được nhà nước hỗ trợ thông qua các giải pháp như khoanh nợ, giãn nợ, xoánợ đọng, hỗ trợ vốn đầu tư đối với các khoản nợ ngân sách và nợ thuế, đượckhoanh nợ, giãn nợ, xoá nợ đọng, giảm lãi suất vay ngân hàng hoặc được chuyểnthành vốn góp cổ phần, được dùng thu nhập trước thuế đến thời điểm CPH để bùlỗ các khoản lỗ luỹ kế của các năm trước. Trong trường hợp đến thời điểm CPHvẫn chưa xử lí xong nợ và tồn đọng thì được giảm trừ vào giá trị phần vốn gópcủa Nhà nước tại doanh nghiệp CPH.4. Cơ chế xác định giá trị doanh nghiệp Cơ chế định giá doanh nghiệp khi CPH được hoàn thiện theo hướng gắn vớithị trường: Bổ sung thêm các căn cứ để xác định giá trị doanh nghiệp là khả nănghttp://luanvan.forumvi.com email: luanvan84@gmail.com 25
 26. 26. Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.comsinh lời của doanh nghiệp để tạo điều kiện để tính đúng tính đủ, nhanh chóngtrong việc xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm CPH. Bổ sung thêm quyđịnh về tính giá trị quyển sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp theo đó trước mắtvẫn áp dụng chính sách thuê đất và giá đất theo những quy định hiện hành. Riêngđối với diện tích Nhà nước giao cho doanh nghiệp để kinh doanh nhà và hạ tầngthì phải tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp khi CPH. Giá trịđất được xác định theo khung giá chuyển quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩmquyền quy định và không thấp hơn chi phí đã đầu tư cho đất như: chi phí đền bù,giải phóng mặt bằng, san lấp, xây dựng cơ sở hạ tầng…Tuỳ theo đặc điểm ngànhnghề hoạt động sản xuất kinh doanh và điều kiện cụ thể của từng doanh nghiệpmà cho phép áp dụng nhiều phương pháp khác nhau để định giá doanh nghiệpCPH. Sửa đổi phương pháp xác định lợi thế kinh doanh: nếu như trước đây giá trịlợi thế kinh doanh của doanh nghiệp được xác định dựa trên cơ sở so sánh tỷ suấtlợi nhuận bình quân của doanh nghiệp trước khi CPH với các DNNN khác cùngngành nghề trên cùng địa bàn. Nay theo Nghị định số 64 giá trị lợi thế kinhdoanh của các doanh nghiệp hoạt động trong cùng ngành nghề đều được xác địnhdựa trên cơ sở: mức chênh lệch của tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn Nhà nướcbình quân 3 năm liền kề trước khi CPH với lãi suất đầu tư Trái phiếu của Chínhphủ ở thời điểm gần nhất (được coi là hoạt động ít rủi do nhất) nhân với giá trịphần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp ở thời điểm định giá. Trong trường hợpdoanh nghiệp có thương hiệu được thị trường chấp nhận thì giá trị lợi thế kinhdoanh do thương hiệu mang lại được xác định theo giá trị thị trường. Nghị địnhnày cũng bổ sung thêm quy chế về tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp. Trướcđó, hoạt động xác định giá trị doanh nghiệp chỉ được thực hiện theo cơ chế Hộiđồng. Nay bổ sung thêm cơ chế thực hiện giá trị doanh nghiệp CPH thông quaCông ty Kiểm toán và các tổ chức kinh tế có chức năng định giá. Tuỳ theo điềuhttp://luanvan.forumvi.com email: luanvan84@gmail.com 26
 27. 27. Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.comkiện cụ thể, cơ quan quyết định CPH có thể lựa chọn và quyết định việc định giádoanh nghiệp theo Hội đồng hay thuê các tổ chức trung gian.5. Bán cổ phần phát hành lần đầu Xác định ưu tiên bán cổ phần cho người lao động trong doanh nghiệp vàngười cung cấp nguyên liệu đã đăng kí, sau đó mới bán cổ phần cho người bênngoài. Tại Nghị định số 64 cán bộ quản lí tại DNNN từ phó phòng nghiệp vụ trởnên không bị khống chế mức cổ phần ưu đãi bình quân trong doanh nghiệp.Người lao động trong doanh nghiệp CPH đều có quyền và nghĩa vụ như nhaudựa theo số năm tháng đã làm việc tại khu vực Nhà nước trước khi CPH. Quy định việc bán cổ phần ra bên ngoài phải thông qua các Tổ chức Tàichính trung gian do cơ quan có thẩm quyền quyết định CPH lựa chọn và bằnghình thức đấu thầu, đấu giá hoặc bảo lãnh phát hành theo hướng dẫn của Bộ Tàichính. Bổ sung quy định về thời hạn cho việc bán cổ phần ở các DNNN CPH là 2tháng kể từ ngày có quyết định chuyển đổi mà không bán hết thì cơ quan có thẩmquyền quyết định CPH, quyết định việc bán cổ phần rộng rãi ra bên ngoài.6. Quản lí và sử dụng tiền thu từ bán phần vốn Nhà nước tại các doanh nghiệpCPH Số tiền thu được từ bán phần vốn Nhà nước sau khi trừ đi các khoản chi phíđược chuyển về quỹ hỗ trợ từ Trung ương đến các Tỉnh, Thành phố và các doanhnghiệp thuộc Tổng công ty tuỳ thuộc vào các cấp quản lí doanh nghiệp.Số tiền thu được sẽ được sử dụng theo thứ tự ưu tiên như sau: * Hỗ trợ doanh nghiệp thanh toán trợ cấp cho người lao động thôi việc, mấtviệc ở thời điểm CPH và thời điểm đã chuyển sang CTCP * Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đào tạo lại lao độnghttp://luanvan.forumvi.com email: luanvan84@gmail.com 27
 28. 28. Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com * Đầu tư cho các doanh nghiệp đã CPH để đảm bảo tỷ trọng chi phối củaNhà nước đối với loại hình DNNN cần nắm giữ cổ phần chi phối * Hỗ trợ các DNNN gặp khó khăn trong việc CPH7. Chính sách với doanh nghiệp CPH và người lao động Nghị định mới bổ sung cho phép doanh nghiệp CPH không bắt buộc phải sửdụng hết lao động hiện có tại doanh nghiệp vào thời điểm CPH Có chính sách ưu đãi mới về thuế cho các doanh nghiệp CPH “Doanhnghiệp nhà nước chuyển thành CTCP được hưởng ưu đãi về thuế theo quy địnhcủa luật khuyến khích đầu tư trong nước áp dụng cho doanh nghiệp thành lậpmới (không phải làm thủ tục cấp chứng nhận ưu đãi đầu tư)”. Cho phép doanh nghiệp đang thuê nhà cửa, vật kiến trúc của các cơ quanNhà nước và các DNNN khác vẫn được duy trì các hợp đồng hoặc được ưu tiênmua lại theo giá thị trường. Các doanh nghiệp CPH có tính giá trị đất vào giá trịdoanh nghiệp thì được sử dụng đất để nhượng bán, thế chấp, đem góp vốn liêndoanh… Đối với người lao động được mua cổ phần ưu đãi ghi tên và được chuyểnnhượng sau ba năm. Không khống chế tổng giá trị ưu đãi theo % trên giá trị vốnNhà nước thực tế. Đối với lao động dôi dư trong quá trình CPH thì được giảiquyết chế độ theo Nghị định 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/20028. Thẩm quyền quyết định và điều chỉnh giá trị doanh nghiệp Chuyển toàn bộ quyền quyết định và điều chỉnh giá trị doanh nghiệp CPHcho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dânThành phố, Tỉnh trực thuộc Trung ương quyết định, kể cả trường hợp giá trị sổsách đến 500 triệu đồng. Nếu quá mức này thì phải được Bộ Tài chính chấp nhậnbằng văn bản.http://luanvan.forumvi.com email: luanvan84@gmail.com 28
 29. 29. Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com 9. Về thẩm quyền phê duyệt phương án và quyết định chuyển đổi DNNN thànhCTCP. Nghị định này quy định chuyển giao toàn bộ thẩm quyền phê duyệt phươngán CPH và quyết định chuyển DNNN thành CTCP cho Bộ trưởng các bộ, Chủtịch Uỷ ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương; đối với cácdoanh nghiệp CPH mà Nhà nước cần nắm giữ cổ phần đặc biệt thì báo cáo Thủtướng Chính phủ quyết định. Đi kèm với Nghị định 64 còn có các văn bản khác như Thông tư số76/2002/TT- BTC, Thông tư số 15/2002/TT- LĐTBXH để hướng dẫn thi hànhnhững điều đã quy định tại Nghị định 645.2. Kết quả sau hơn 10 năm thực hiện CPH Từ năm 1992 Đảng và Chính phủ bắt đầu thực hiện một chủ trương lớn làCPH DNNN. Qua nhiều giai đoạn hoàn thiện đến nay kế hoạch tổng thể về sắpxếp và đổi mới đã được định hình và dự tính phải hoàn thiện trong năm 2005.Theo các đề án sắp xếp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, sẽ có 1866doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn và 2923 doanh nghiệp thực hiệnsắp xếp, chuyển đổi sở hữu dưới các hình thức CPH, giao khoán, bán, cho thuê,giải thể, phá sản. Năm 2003 đã kết thúc chúng ta hãy nhìn lại chặng đường CPHchúng ta đã đi qua xem chúng ta đã làm được gì, những gì chưa làm được và cầnphải làm gì trong thời gian tới.5.2.1. Những thành tựu đạt được: + Tiến độ CPH bước đầu được cải thiện: Đã hơn 10 năm trôi qua kể từ khicó chủ trương chuyển DNNN thành CTCP. Tính đến ngày 20/11/2003 cả nướcđã CPH được 12641 doanh nghiệp kết quả cụ thể các năm như sau:1 Nguån t¹p chÝ kinh tÕ ph¸t triÓn sè 5/2004http://luanvan.forumvi.com email: luanvan84@gmail.com 29
 30. 30. Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.comBảng 2: số doanh nghiệp đã CPH (tính đến ngày 20/11/03) Sè d oanh nghi Ö ® CPH p · 350 31 2 300 250 250 21 2 204 200 1 48 Sè D N 1 50 1 00 1 00 50 0 2 1 3 5 7 0 94 93 98 99 96 97 95 00 02 -92 01 /3 0 20 20 20 90 /1 1Nguồn: tạp chí kinh tế phát triển số 5/2004 20 Trong đó từ tháng 6/1992 đến tháng 4/1996 CPH được 5 doanh nghiệp, từtháng 5/1996 đến tháng 6/1998 CPH được 25 doanh nghiệp, sáu tháng cuối nămsố doanh nghiệp được CPH tăng đột biến lên gần 100 đơn vị. Có sự tăng đột biếnnhư vậy là do ngày 29/6/1998 Chính phủ đã ban hành Nghị định 44/1998/NĐ-CPvới nhiều nội dung thông thoáng hơn so với các văn bản trước. Năm 1999 là nămcó số lượng doanh nghiệp được CPH lớn nhất 250 doanh nghiệp nhưng rất tiếc làtốc độ tăng trong các năm tiếp theo không được duy trì mà liên tục giảm từ 212doanh nghiệp năm 2000 xuống 204 doanh nghiệp năm 2001 và chỉ còn 148doanh nghiệp năm 2002 để khắc phục tình trạng chậm trễ trong CPH ngày19/6/2003 Chính phủ ra Nghị định số 64/2002/NĐ-CP “về chuyển DNNN thànhhttp://luanvan.forumvi.com email: luanvan84@gmail.com 30
 31. 31. Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.comCTCP” thay thế cho nghị định số 44/1998. Nghị định này như một luồng gió mớithổi vào tạo ra sức hấp dẫn của CPH, những vướng mắc trong quá trình CPH đãđược gỡ bỏ vì vậy chỉ trong 11 tháng đầu năm 2003 chúng ta đã CPH được 312doanh nghiệp. + Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp tăng lên rõ rệt:Hầu hết các doanh nghiệp đều có chuyển biến tích cực, toàn diện kể cả các doanhnghiệp trước CPH bị thua lỗ, cụ thể như sau1 - Doanh thu bình quân hàng năm tăng trên 25% - Lợi nhuận trước thuế hằng năm tăng bình quân trên 26% có công ty đạtgấp 2-3 lần so với trước khi CPH. - Nộp ngân sách Nhà nước tăng bình quân trên 30% cá biệt có những doanhnghiệp tăng gấp đôi - Lãi cổ tức đạt cao hơn lãi suất tiết kiệm, bình quân 1-2% trên tháng - Thu nhập hàng tháng của người lao động tăng 20% - Số lao động thu hút thêm vào các CTCP tăng 20% + Hình thành cơ chế phân phối mới ở các DNNN CPH theo hướng phát huycác nguồn lực của kinh tế thị trường Nếu như trước kia việc phân phối do Nhà nước quy định mang nặng tínhchất bình quân chủ nghĩa thì nay sau khi chuyển sang CTCP người lao động muacổ phần và trở thành cổ đông của công ty, họ vừa là người chủ doanh nghiệp vừalà người lao động làm thuê. Ngoài tiền lương hưởng theo sự đóng góp vào côngty người lao động còn có thêm một khoản thu nhập nữa đó là lợi tức cổ phần.Không những thu nhập của người lao động tăng lên mà phần thu của Nhà nướccũng tăng do thu được thuế và lợi tức từ cổ phần Nhà nước. Trong các DNNN CPH đã hạn chế được tình trạng lãng phí, thất thoát vốn,giảm các chi phí đầu vào, nâng cao chất lượng hạ giá thành sản phẩm, nâng cao1 Sè liÖu l y tõ t¹p chÝ Lý luËn chÝnh trÞ sè 1/2001http://luanvan.forumvi.com email: luanvan84@gmail.com 31
 32. 32. Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.comkhả năng cạng tranh và uy tín của doanh nghiệp trên thị trường. Hình thức phânphối theo cổ phiếu đã hấp dẫn không ít nhà đầu tư ngoài doanh nghiệp điều nàykhông chỉ thể hiện sự ủng hộ của toàn xã hội đối với CPH mà còn tăng thêmnguồn vốn, góp thêm kiến thức, kinh nghiệm sự giám sát hoạt động của doanhnghiệp, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển5.2.2. Một số vấn đề còn vướng mắc Bên cạnh những thành tựu đã đạt được thì quá trình CPH vẫn còn nhiềuvướng mắc, bất cập dẫn đến kết quả CPH chưa được theo ý muốn. + Tốc độ CPH tiến hành còn chậm Trong giai đoạn thí điểm, 4 năm đầu chúng ta mới CPH được 5 doanhnghiệp. Trong giai đoạn mở rộng và thúc đẩy quá trình CPH, tuy CPH có diễn ranhanh hơn nhưng vẫn chưa đạt được tốc độ mong muốn. Theo dự kiến đến năm1999 CPH xong 400 DNNN, đến hết năm 2000 sẽ chuyển khoảng 20% tổng sốDNNN (khoảng 1200 doanh nghiệp) thành CTCP, nhưng đến ngày 30/6/2000 cảnước mới CPH được 450 doanh nghiệp tức 7% tổng số DNNN. Nếu tính đến hết20/11/2003 cả nước mới CPH được 1264 doanh nghiệp, trong khi theo kế hoạchriêng năm 2003 chúng ta sẽ CPH 896 doanh nghiệp nhưng có lẽ chúng ta cũngchỉ CPH được hơn 300 doanh nghiệp. + Các doanh nghiệp đã CPH đa số là doanh nghiệp nhỏ Trong 460 doanh nghiệp đã CPH trong giai đoạn 1992- 2000 vốn Nhà nướcđược đánh giá lại khi CPH là 1920 tỷ đồng. Khi CPH Nhà nước giữ lại 762 tỷđồng, phần còn lại 1128 tỷ đồng bán cho người lao động trong và ngoài doanhnghiệp. Như vậy tính bình quân vốn của các doanh nghiệp đã CPH là 4,17 tỷđồng. Doanh nghiệp đã CPH có số vốn Nhà nước lớn nhất là 92,5 tỷ đồng (CTCPchế biến mía đường Lam Sơn), số vốn nhỏ nhất là 32 triệu đồng (CTCP chế biếnhttp://luanvan.forumvi.com email: luanvan84@gmail.com 32
 33. 33. Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.comchiếu cói xuất khẩu Kim Sơn). Các doanh nghiệp CPH có số vốn quá nhỏ, khôngphù hợp với loại hình CTCP là loại hình chỉ phát huy thế mạnh khi doanh nghiệpcó quy mô sản xuất lớn. + Mục tiêu huy động vốn của toàn xã hội để phát triển doanh nghiệp đạt kếtquả chưa cao. Theo những quy định mới nhất là mục tiêu của CPH là nhằm thu hút mọinguồn vốn của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để phát triển kinh tế.Thực tế hiện nay trong số hơn 1000 doanh nghiệp đã CPH thì số doanh nghiệpthu hút vốn từ các cổ đông ngoài doanh nghiệp chỉ chiếm chưa tới 50%. Khôngnhững thế số doanh nghiệp có cổ đông ngoài tham gia thì số vốn góp của các cổđông này còn khiêm tốn chỉ vào khoảng 1-20%. Số doanh nghiệp có cổ đôngnước ngoài chỉ đếm trên đầu ngón tay và tỷ lệ góp vốn của họ cũng rất thấp. + CPH mang tính nội bộ Quá trình CPH một doanh nghiệp từ phương án, các bước thực hiện cho đếnnhững người tham gia đều có tính nội bộ cao. “Toàn bộ quá trình CPH khôngđược công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, thiếu những quy địnhbắt buộc phải công bố công khai từng bước CPH như định giá doanh nghiệp, đấugiá cổ phần, thời điểm bán cổ phần”, nhất là đối với những doanh nghiệp nhiềulợi thế kinh doanh. Danh sách người mua cổ phần được giữ kín cho đến khi bánxong, kể cả sau khi đã hết cổ phần cũng không được tiết lộ. Tỷ lệ bán cổ phầnbán ra bên ngoài quá ít. Các cổ đông ngoài doanh nghiệp bị đối xử phân biệt vềgiá và thường bị gây khó dễ cho các hoạt động chính đáng của họ. Quy định báncổ phiếu cho các cổ đông trong doanh nghiệp và các đối tượng ưu tiên khác theogiá được xác định, còn lượng cổ phiếu được bán ra bên ngoài được bán thông quađấu giá là điều không hợp lý. Giá cổ phiếu cần được xác định khách quan, quađấu giá và là giá chung. Việc giảm giá bao nhiêu phần trăm cho các đối tượng ưutiên phải làm công khai, minh bạch, tách hoàn toàn khỏi việc xác định giá. Có thểhttp://luanvan.forumvi.com email: luanvan84@gmail.com 33
 34. 34. Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.comtăng tỷ lệ cổ phần bán ra bên ngoài qua hình thức đấu giá, lấy mức giá đó làmchuẩn để tính giảm giá cho các đối tượng được ưu đãi.5.2.3. Nguyên nhân của những tồn tại trên* Khách quan + Trình độ phát triển sản xuất của nước ta còn thấp + Nền kinh tế thị trường đang trong quá trình hình thành và phát triển + Trình độ dân trí thấp, mang nặng tâm lí sản xuất nhỏ* Chủ quan + Nhận thức về vai trò của DNNN trong nền kinh tế thị trường chưa thốngnhất + Chưa làm tốt việc tuyên truyền về chủ trương CPH DNNN của Đảng vàChính phủ + Đặt lợi ích cục bộ trên lợi ích quốc gia + Tâm lí sợ mất việc làm của đại bộ phận người lao động trong DNNN, vốnđã quen dựa vào cơ chế bao cấp + Việc điều hành triển khai CPH còn chậm và lúng túng, cơ chế chính sáchcòn chưa thống nhất, thiếu tính thực tế thủ tục phiền hà.5.2.4. Phương hướng và giải pháp trong thời gian tới Theo kế hoạch đề ra đến năm 2005 chúng ta phải hoàn thành việc sắp xếpvà đổi mới hoạt động của các DNNN. Tính đến hết năm 2003 chúng ta mới chỉhoàn thành một nửa công việc vậy là trong 2 năm cuối chúng ta phải làm côngviệc bằng 12 năm qua điều này quả không dễ. Vậy trong thời gian tới chúng taphải làm gì để hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu đề ra: - Xây dựng kế hoạch CPH cụ thể giao nhiệm vụ cho từng Bộ, địa phương,Tổng công tyhttp://luanvan.forumvi.com email: luanvan84@gmail.com 34
 35. 35. Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com - Tăng cương công tác tập huấn về CPH cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo đếnnghiệp vụ của các cơ quan quản lí và doanh nghiệp, đồng thời đẩy mạnh công táctuyên truyền giáo dục để nâng cao nhận thức cho cán bộ công nhân viên trongdoanh nghiệp và người dân trong việc CPH doanh nghiệp. - Rà soát lại tình hình tài chính của các doanh nghiệp, những doanh nghiệpđã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong danh sách CPH nhưng thua lỗ mấthết vốn Nhà nước thì kiên quyết thực hiện phá sản - Tổ chức các hội nghị cả nước hoặc từng vùng để trao đổi kinh nghiệmtrong quá trình thực hiện CPH và đề xuất kiến nghị sửa đổi bổ sung các chínhsách cho phù hợp với thực tiễn. - Hoàn thiện quy trình CPH theo hướng nhanh gọn chính xác đặc biệt làtrong công tác xác định giá trị doanh nghiệp. - Thúc đẩy sự hoạt động của thị trường chứng khoán bằng cách lựa chọn cácCTCP có đủ điều kiện để niêm yết trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán, từ đósẽ có tác dụng trở lại đối với việc CPH DNNN.6. Kinh nghiệm CPH ở một số nước trên thế giới CPH DNNN là vấn đề rất mới đối với Việt Nam. Vì vậy, việc nghiên cứukinh nghiệm CPH DNNN của các nước trên thế giới đặc biệt là các nước có điềukiện tương đồng như: Trung Quốc, Nga, các nước ASEAN để tìm kiếm kinhnghiệm có thể vận dụng vào thực tiễn ở Việt Nam là vô cùng quan trọng. TuyCPH DNNN mang đặc thù riêng của mỗi nước.6.1. CPH ở Trung Quốc Trung Quốc và Việt Nam không chỉ gần gũi nhau về địa lí mà còn có nhữngtương đồng về mô hình kinh tế Kế hoạch hoá tập trung trước đây và các địnhhướng chuyển đổi hiện nay, vì vậy xem xét CPH ở Trung Quốc là cần thiết choviệc CPH ở Việt Nam.http://luanvan.forumvi.com email: luanvan84@gmail.com 35
 36. 36. Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com* Quan điểm CPH ở Trung Quốc Trung Quốc dựa trên những luận điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê Ninđể tiến hành chuyển hoá DNNN; coi CPH là bộ phận hữu cơ trong tổng thể đổimới DNNN, luôn khẳng định đây là con đường tìm kiếm hiệu quả kinh doanhchứ không phải là tìm kiếm các hình thức sở hữu khác nhau; đổi mới DNNN làkhâu then chốt của cải cách kinh tế, coi tiền đề của cải cách là xây dựng đồng bộcơ chế thị trường.* Mục tiêu CPH ở Trung Quốc - Mở rộng hình thức sở hữu tạo cơ sở cho sự phát triển của kinh tế thịtrường - Điều chỉnh lại vai trò của khu vực kinh tế Nhà nước nâng cao năng lựcquản lí và hiệu quả kinh doanh của DNNN. - Định hướng năng lực hành chính của Nhà nước giảm bớt tham nhũng vàthói quen dựa dẫm vào Nhà nước, thay đổi mối quan hệ giữa những người quản líhành chính với những người quản lí kinh tế. - Thương mại hoá hành vi quản lí tạo ra chế độ khuyến khích với các nhàquản lí, thay đổi lực lượng lao động, nâng cao thu nhập. Tăng nguồn thu để trảnợ và cho các mục đích khác, cân bằng ngân sách.* Hình thức CPH - Nhà nước cùng với các doanh nghiệp trong nền kinh tế tham gia nắm giữcổ phần để hình thành nên CTCP - Bán cổ phần cho người lao động trong nội bộ doanh nghiệp - CPH DNNN bằng cách phát hành công khai cổ phần ra xã hội* Phương pháp CPH Tiến hành CPH DNNN theo thứ tự doanh nghiệp có quy mô nhỏ trước quymô vừa và lớn sau cùng với hình thành tập đoàn CTCP, coi trọng hình thứchttp://luanvan.forumvi.com email: luanvan84@gmail.com 36
 37. 37. Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.comCTCP mà Nhà nước nắm cổ phần chi phối các doanh nghiệp lớn, ngành kinh tếquan trọng.* Quy trình CPH - Xác định danh sách các DNNN có đủ điều kiện CPH (kinh doanh có lãikhông nằm trong diện DNNN cần phải nắm giữ 100% vốn) - Xác định thực tế tài sản doanh nghiệp - Tuyên truyền quảng cáo hoàn thiện chính sách để mọi người nắm đượcthực chất hoạt động của doanh nghiệp và có quyết định mua cổ phần. - Lựa chọn phương thức bán cổ phần rộng rãi cho công chúng hay bán chocác đối tượng đã xác định trước, mức giá bán cổ phiếu ưu đãi - Giải quyết các vấn đề hậu CPHhttp://luanvan.forumvi.com email: luanvan84@gmail.com 37
 38. 38. Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com6.2. CPH ở một số nước ASEAN Các nước ASEAN có đặc điểm chung là hầu hết nền kinh tế các nước đềucó tốc độ tăng trưởng nhanh và tương đối ổn định. Các DNNN hoạt động theo cơchế thị trường là chính chỉ có một bộ phần nhỏ là hoạt động công ích chính vìvậy hiệu quả kinh doanh được đặt lên hàng đầu, nếu các DNNN mà hoạt độngkhông hiệu quả thì sẽ bị giải thể hoặc phá sản. Mục đích chính của CPH ở cácnước ASEAN là: nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế Nhà nước nói riêng,của toàn bộ nền kinh tế nói chung, xây dựng lại cơ cấu kinh tế theo hướng ưutiên kinh tế tư nhân, tạo môi trường kinh doanh tích cực đảm bảo công bằng giữacác thành phần kinh tế xoá bỏ một phần lối kinh doanh độc quyền kém hiệu quảcủa kinh tế Nhà nước, giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước. Singapore vàMalaisia là hai nước tương đối thành công trong CPH DNNN. Tại Singapore Nhà nước đã sớm soạn thảo một chương trình CPH có hệthống phù hợp với đặc điểm tình hình trong nước, một Uỷ ban tư nhân hoá khuvực kinh tế Nhà nước được thành lập đã đề ra chương trình CPH hoàn chỉnh dựđịnh kéo dài trong 10 năm. Các DNNN làm ăn có lãi được chọn là đối tượngCPH trước tiên. Thành công nhất trong CPH ở Singapore là đã không để xẩy ratình trạng thâm hụt ngân sách, vẫn duy trì được mức tăng trưởng và tích luỹ cao.Do vậy mà hầu hết các mục tiêu CPH Singapore đề ra đã đạt được. Malaisia đã thay đổi các chính sách kinh tế theo đó lấy cải cách khu vựckinh tế Nhà nước làm trọng tâm. Chuyển khoảng 20% số DNNN hiện có sangCTCP hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn nhằm cơ cấu lại DNNN theo hướnghoạt động có hiệu quả, giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước, hạ mức nợ củaChính phủ. Tháng 5/1995 Malaisia đã CPH thành công 120 DNNN trong đó cónhững doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực then chốt như: hàng không, điện lực, bưuchính viễn thông… Malaisia đã chấp nhận xoá bỏ một phần sở hữu Nhà nướctheo quan niệm DNNN trong một số ngành thuộc hạ tầng cơ sở hoặc dịch vụhttp://luanvan.forumvi.com email: luanvan84@gmail.com 38
 39. 39. Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.comtrước đây tư nhân không đầu tư nên Nhà nước phải chịu trách nhiệm. Còn bâygiờ khu vực kinh tế tư nhân đã đủ sức vươn tới những lĩnh vực này thì nên thuhẹp phần DNNN không chỉ các xí nghiệp làm ăn thua lỗ mà còn cả những xínghiệp làm ăn có lãi. Qua kinh nghiệm của các nước ta thấy CPH không bao giờ dễ dàng songnhiều nước đã thành công. Điều kiện của chúng ta hiện nay là tương đối thuậnlợi, vì vậy phải tranh thủ đẩy mạnh CPH, phải mạnh dạn trong suy nghĩ và hànhđộng và có quyết tâm cao thì mới đạt được kết quả như ý muốn.6.3. Những kinh nghiệm quốc tế về cổ phần hoá có thể áp dụng trong việc cổphần hoá doanh nghiệp nhà nước chế biến thực phẩm xuất khẩu Chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu là cơ sở hết sức quan trọng để pháttriển nông nghiệp. Nó góp phần nâng cao chất lượng và giá trị xuất khẩu, tạođiều kiện thuận lợi cho bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Thực tế hiệnnay là ngành chế biến thực phẩm xuất khẩu của ta còn rất yếu kém. Muốn đẩymạnh hoạt động xuất khẩu thì phải nâng cao được năng lực của các nhà máy chếbiến, CPH có lẽ là giải pháp tốt nhất hiện nay dành cho các doanh nghiệp chếbiến thực phẩm xuất khẩu. Trong điều kiện nước ta hiện nay khi thị trường chứngkhoán chưa phát triển, khu vực kinh tế Nhà nước trong nông nghiệp còn chiếm tỷtrọng lớn thì nên học tập kinh nghiệm CPH ở các nước có điều kiện tương đồng.Tuy nhiên sự vận dụng kinh nghiệm này cũng cần chú ý đến tính đặc thù của mỗinước để sàng lọc và thử nghiệm kĩ càng trong điều kiện nước ta. Xuất phát từđiều kiện thực tế hiện nay của các DNNN trong lĩnh vực chế biến thực phẩm xuấtkhẩu và kinh nghiệm CPH của các nước trên thế giới cho chúng ta những bài họckinh nghiệm có thể áp dụng được. + CPH những DNNN trong lĩnh vực chế biến thực phẩm xuất khẩu phảinằm trong chương trình tổng thể về sắp xếp và đổi mới hoạt động của cácDNNN.http://luanvan.forumvi.com email: luanvan84@gmail.com 39
 40. 40. Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com + CPH những doanh nghiệp có quy mô nhỏ trước quy mô vừa và lớn sau. + Điểm mấu chốt của thành công trong CPH các doanh nghiệp chế biếnthực phẩm xuất khẩu là phải có sự tham gia của cán bộ quản lí doanh nghiệp.Đây chính là cơ sở để thu hút thêm các nhà đầu tư mới. + Nhà nước không nhất thiết phải nắm cổ phần chi phối trong các doanhnghiệp chế biến thực phẩm xuất khẩu. + Không CPH những doanh nghiệp có công nợ quá lớn mà nên áp dụnghình thức phá sản + CPH phải tạo ra được mối quan hệ mật thiết giữa CTCP, người lao độngvà người cung ứng nguyên liệu. + Sau CPH Chính phủ không nên can thiệp trực tiếp vào hoạt động củadoanh nghiệp mà cần tạo điều kiện cho nhà quản lí có đủ quyền tự chủ trong việcra quyết định và vận hành doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.http://luanvan.forumvi.com email: luanvan84@gmail.com 40
 41. 41. Download đề án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp tại http://luanvan84.com CHƯƠNG II THỰC TRẠNG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CPH Ở CÔNG TY THỰC PHẨM XUẤT KHẨU BẮC GIANGI. CHỦ TRƯƠNG CỦA TỈNH BẮC GIANG VỀ CPH DNNN Bắc Giang là tỉnh miền núi phía Bắc cách không xa các trung tâm côngnghiệp và đô thị lớn của tam giác kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh. Vớitổng diện tích tự nhiên 3816,7 km2 bao gồm 3 vùng địa lí là miền núi, trung du vàđồng bằng. Với những đặc thù khác nhau cùng nhiều nguồn tài nguyên khoángsản và cảnh quan du lịch đa dạng. Bên cạnh đó Bắc Giang còn có hệ thống điện,thông tin liên lạc và mạng lưới giao thông rộng khắp đặc biệt là quốc lộ 1A chạyqua nối liền Bắc Giang với các Tỉnh bạn và khu công nghiệp Đình Trám. Nhữngnhân tố này tạo nên sự đa dạng phong phú và là tiền đề quan trọng cho sự pháttriển công nghiệp của tỉnh Bắc Giang. Tính đến hết năm 1999 Bắc Giang có 54DNNN do tỉnh quản lí và 12 doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn. Vốnbình quân của các DNNN là 1,2 tỉ đồng, số doanh nghiệp làm ăn thua lỗ và hoàvốn chiếm trên 50%, số doanh nghiệp làm ăn có lãi chỉ chiếm khoảng 20% sốcòn lại lúc lỗ, lúc lãi. Để nâng cao hiệu quả hoạt động của các DNNN Bắc Giangđã thực hiện sắp xếp và đổi mới hoạt động của các DNNN trong đó CPH là giảipháp trung tâm.1. Mục tiêu của tỉnh Bắc Giang về sắp xếp và đổi mới DNNN trênđịa bàn Tỉnh quản lí + Tỉnh chủ trương giao khoán bán cho thuê, giải thể, phá sản và CPH toànbộ số DNNN do Tỉnh quản lí hiện nay.http://luanvan.forumvi.com email: luanvan84@gmail.com 41

×