Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kế hoạch làm đồ dùng dạy học 0910

4,001 views

Published on

http://c2tqkhai.tk

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kế hoạch làm đồ dùng dạy học 0910

  1. 1. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO HUYỆN NINH HÒA TRƯỜNG THCS TRẦN QUANG KHẢI KẾ HOẠCH LÀM ĐỒ DÙNG DẠY HỌC MÔN VẬT LÝ 1. Tên đồ dùng: Tư liệu hình ảnh, đoạn phim phục vụ bài giảng điện tử môn vật lý 2. Các lớp dạy: Toàn khối THCS (6, 7, 8, 9) 3. Các tiết dạy: Toàn bộ các tiết trong chương trình. 4. Người thực hiện: Nhóm Vật lý (Nguyễn Bảo, Võ Thụy Thanh Hà, Trần Minh Thọ) 5. Cách tiến hành: a. Tạo ra các thư mục là tên các bài giảng trong chương trình vật lý THCS. (Thọ) b. Sưu tầm các tư liệu trên mạng. (cả nhóm) c. Dùng máy ảnh chụp hình và quay các đoạn phim. (Hà – Thọ) d. Dùng phần mềm tạo thí nghiệm ảo (nếu cần). (Thọ) e. Lưu các tư liệu vào các thư mục mang tên bài giảng đã tạo. 6. Dự trù kinh phí: Tiền mua đĩa 2 đĩa CD và ghi đĩa khoảng 20.000đ. Ninh Đông, ngày 14 tháng 12 năm 2009 Người viết Trần Minh Thọ

×