Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

5. Zelene alge

2,470 views

Published on

Chlorophyta, Chlorella, Spirogyra, Hidrodiction, Volvox, Gonium, Ulva, Acetabullaria, Scenedesmus

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

5. Zelene alge

  1. 1. Зелене алге- Chlorophyta  Преци биљака  Најсложеније и најбројније  Грађа ћелије:  Целулозно- пектински ћ. зид  Најпримитивниј без ћ. зида  Цитоплазма  Вакуола  Једро  Хроматофор (хлоропласти):  Хлорофил а и б  Каротеноиди  Пиреноиди са скробом
  2. 2. Зелене алге- Chlorophyta  Грађа талуса:  Једноћелијске- немају ћ. зид- покретне  Колонијалне- покретне и непокретне  Колонија или ценобија  Паренхиматичне (кормоидне)
  3. 3.  Размножавање:  Вегетативно  Спорулативно Зелене алге- Chlorophyta  Планоспоре  Апланоспоре  Полно:  Хологамија  Изогамија  Хетерогамија  Оогамија  Коњугација  Смена генерација:  Изоморфна  Хетероморфна
  4. 4. Зелене алге- Chlorophyta  Екологија и распрострањеност:  Изузетно прилагодљиве  Слатке и слане воде  Копно и ваздух  Зоохлореле  Симбиоза са гљивама
  5. 5. Зелене алге- Chlorophyta  Систематика: веома су разноврсне, 5- 6 класа, једна класа- коњугација Chlorella Chlamidomonas Chlorococcum Volvox Gonium Scenedesmus
  6. 6. Зелене алге- Chlorophyta  Систематика: веома су разноврсне, 5- 6 класа, једна класа- коњугација Hydrodiction Spirogyra Zygnema Ulva Caulerpa Acetabullaria
  7. 7.  Улога и значај: Зелене алге- Chlorophyta  Преци виших биљака  Произвођачи органске материје и кисеоника  Уточиште за друге животиње  Исхрана  Прехрамбена индустрија  Фармацеутска индустрија  Ђубрива  Хлорела- прва у свемиру

×