Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

5. Fotosinteza

544 views

Published on

Photosynthesis, Light reaction, Chloroplast

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

5. Fotosinteza

  1. 1. Фотосинтеза  Универзалан биохемијски процес  Стварање органске материје  Одвија се у хлоропластима  Општа формула: 6СО2 + 6Н2О→ С6Н12О6 + 6О2
  2. 2. Фотосинтеза  Две фазе фотосинтезе:  Светла фаза фотосинтезе (ATP, NADPH, O2)  Тамна фаза фотосинтезе (шећери)
  3. 3. Светла фаза фотосинтезе  Плава светлост- мања таласна дужина (λ), више енергије  Црвена светлост- већа таласна дужина (λ), мање енергије  Електрони хлорофила који су заједнички за 2 атомска језгра  Коњуговане везе хлорофила -С=С-С=С-  Више коњугованих веза-апсорбује веће таласне дужине  Више од 7 коњугованих веза-апсорбује се видљиви спектар
  4. 4. Светла фаза фотосинтезе  Фотосинтетичка јединица: реакциони центар и „антена“ пигменти  Стварају се продукти ATP и NADPH који се користе у тамној фази  Оксидацијом воде настаје кисеоник  Одвија се у тилакоидима хлоропласта
  5. 5. Светла фаза фотосинтезе  Циклични транспорт електрона  Само ФС 1  е- се враћа на центар ФС 1  Синтеза АТР  Не учествује NADP
  6. 6. Светла фаза фотосинтезе  Нециклични транспорт електрона: учествују и ФС1 и ФС2  Преносиоци е- (редуктант-оксидант)  Продукти: NADPH, ATP и О2
  7. 7. Тамна фаза фотосинтезе-Калвинов циклус  Одвија се уз помоћ АТР и NADPH у строми хлоропласта  Стварају се органске материје (шећери)  Има 3 фазе:  Карбоксилација (RuBP + CO2)  Редукција (3- FGK)  Регенерација (RuBP)

×