Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2. Regulatori i konformisti

regulator and conformist, poikilotherm, homeotherm

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

2. Regulatori i konformisti

  1. 1. Регулатори и конформисти  Различити притисци на организме у животној средини  „Лака средина“-абиотички притисци су мали, а биотички су велики  Тропска кишна шума  „Тешка средина“- абиотички притисци су велики, али су биотички мали  Пустиња
  2. 2. Регулатори и конформисти  Стратегије борбе животиња (решавање проблема)  Избегавање-миграције  Прилагођавање-регулатори и конформисти
  3. 3. Регулатори и конформисти  Стратегије борбе животиња- ИЗБЕГАВАЊЕ  Са наступањем неповољних услова организми мигрирају  Птице селице  Гмизавци се склањају у сенку и јаме  Пустињске животиње су активне ноћу (скочимиш)
  4. 4. Регулатори и конформисти  Стратегије борбе животиња- КОНФОРМИСТИ  Састав тела се мења (прилагођава) условима средине  Осмоконформисти- морске звезде  Волуменоконформисти - морске звезде  Оксиконформисти – црви  Поикилотерми – нпр. гмизавци
  5. 5. Регулатори и конформисти  Стратегије борбе животиња- РЕГУЛАТОРИ  Одржавају сталност унутрашње средине без обзира на услове  Хомеотерми – стална телесна температура  Стабилна pH вредност крви (код човека 7.35-7.45)  Осморегулатори – концентрована мокраћа код пустињских организама
  6. 6. Регулатори и конформисти  Конформисти или регулатори?  Већина бескичмењака су углавном конфромисти  Кичмењаци су углавном регулатори  Неки могу бити и регулатори и конформисти (крабе, јастози, инсекти…)  Еуривалентни - толеришу широк опсег неког фактора  Стеновалентни – толеришу узан опсег неког фактора

×