Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

19. Pokreti kod biljaka

244 views

Published on

plant movies, tropism, nasty, phototropism, geotropism, photonastic, thermonastic, seizmonastic

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

19. Pokreti kod biljaka

  1. 1. Покрети код биљака  Биљке су сесилне, али имају способност надражљивости  Постављају органе у повољан положај (корен расте наниже, стабло навише…)  Подела покрета према узроку:  Аутономни покрети-утицај унутрашњих фактора  Индуковани покрети-покрети изазвани деловањем спољашње дражи  Подела покрета према механизму:  Локомоторни (зооспоре, сперматозоиди)  Нутациони (покрети растења)  Варијациони (промена тургора)
  2. 2. Покрети код биљака  Таксије  Локомоторни покрети ћелија или једноћелијских организама  У смеру деловања дражи (+ таксија), супротно (-таксија)  Фототаксије (еуглена и светлост)  Хемотаксије (сперматозоиди Equisetum и јабучна киселина)
  3. 3. Покрети код биљака  Тропизми  Покрети утврђених делова биљака у односу на правац деловања дражи  Позитивни (+) и негативни (-) тропизми  Фототропизам (повијење биљке у односу на светлост под утицајем ауксина)  Геотропизам (раст корена и стабла у односу на силу гравитеције)
  4. 4. Покрети код биљака  Настије  Покрети утврђених делова биљака у односу на дифузну драж  Фотонастије (Taraxacum officinale)  Термонастије (Crocus sp, Tulipa sp)  Сеизмонастије (Mimosa pudica)  Пулвинус-зглоб

×