Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Stkl tulevaisuuden järjestötoiminnan muutosvoimat

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Stkl tulevaisuuden järjestötoiminnan muutosvoimat

 1. 1. Tulevaisuuden järjestötoiminnan muutosvoimat Järjestöjen alueellisen toiminnan valtakunnalliset neuvottelupäivät 12.11.2010 Pääsihteeri Leo Stranius
 2. 2. Onnistumisen resepti • Häpeämätöntä toimintaa ja tekemistä • Halua, innostusta (motivaatio) • Taitoa, osaamista15% 35% 50% 35% 50% 15% 35% 50% • Häpeämätöntä toimintaa ja tekemistä • Halua, innostusta (motivaatio) • Taitoa, osaamista 50% 35% • Häpeämätöntä toimintaa ja tekemistä • Halua, innostusta (motivaatio) • Taitoa, osaamista 50% 15% 35% • Häpeämätöntä toimintaa ja tekemistä • Halua, innostusta (motivaatio) • Taitoa, osaamista 50%
 3. 3. • Epämuodollinen kansalaistoiminta – Talonvaltaukset – Tehotuotanto.net – Porkkanamafia – Roska päivässä -liike • Selvitys verkkovaikuttamisesta – Facebook ja tykkään-aktivismi – Ikkunasuomenluontoon.fi – Hommaforum – Piraattipuolue – Tarhauskielto-kampanja – Äänestä ydinvoima historiaan
 4. 4. Esityksen sisältö • Kansalaistoiminnan muutos • Verkkovaikuttamista: muutama esimerkki – Ikkunasuomenluontoon – Hommaforum – Facebook • Haasteita ja mahdollisuuksia
 5. 5. Kansalaistoiminnan muutos • Kansalaistoimintaa ovat perinteisesti leimanneet (Siisiäinen) – läheinen kytkentä valtioon – yhdistysmuotoisuus ja hallinnon hierarkisuus • Uusien osallistumismuotojen luonteena – eivät kanavoidu olemassa olevien ryhmien, yhdistysten tai puolueiden kautta – vaikuttaminen yksilöityy ja muuttuu erilaisiksi hetkellisiksi elämäntapakokeiluiksi.
 6. 6. Kilpailu ajasta kasvaa
 7. 7. Hallitsemattomuus kasvaa
 8. 8. Verkon merkitys kasvaa
 9. 9. Asiantuntijuuden merkitys korostuu vaikuttamisessa Performatiivisuus ja elämyksellisyys korostuvat ihmisten motivoinnissa
 10. 10. Kansalaistoiminan muutos • Yhteiskunnallisuudesta henkilökohtaisuuteen • Pitkäjänteisyydestä projektimaisuuteen • Paikallisuudesta ja kansainvälisyydestä verkkoon • Asiantuntijuudesta performatiivisuuteen • Järjestörakenteista verkostoihin • Hallintokeskeisyydestä autonomisuuteen
 11. 11. Esimerkkejä
 12. 12. www.ikkunasuomenluontoon.fi
 13. 13. Hommaforum - 450 000 viestiä - 15 000 aihealuetta - 4 500 rekisteröitynyttä kirjoittajaa - 20 000 dollaria kiva.org lainoja - 28 000 henkilön adressi ulkomaalaislaista - 20 Homma-kerhoa - Vaalitenttejä - Muutos 2011 ry - Selvitys suomalaisten maahanmuuttoasenteista
 14. 14. Tykkään-aktivismi / kliktivismi 106 884 members
 15. 15. Vaikuttaako todella johonkin?
 16. 16. Kansainvälisiä esimerkkejä
 17. 17. Luonto-Liitto sosiaalisessa mediassa • Facebook-ryhmiä • Twitter • MySpace-sivusto • Wikialustoja • Blogeja • Linkkien, kuvien ja videokuvan jakaminen
 18. 18. Haasteita ja mahdollisuuksia
 19. 19. • Teknisen osaamisen ja resurssien puuttuminen • Muutoksen vastustaminen • Konkreettisten onnistumisien puuttuminen • Julkisten verkkopalveluiden ja viranomaistoiminnan heikkous • Esiintyminen anonyymina ja moderointi Verkko-osallistumisen haasteet (1/2)
 20. 20. Verkko-osallistumisen haasteet (2/2) • Yksityisyyden suoja hämärtyy • Verkkotarjontaa on liikaa • Sähköisen allekirjoituksen ja tunnistamisen vaikeus • Toiminnan rahoituksen vaikeus ja rahankeräyslupa • Tiedon avoimuus puutteellista ja lainsäädäntö epäselvää
 21. 21. Mahdollisuuksia (1/2) • Yksilöiden vaikutusmahdollisuudet paranevat • Tarvitaan vain vähän (taloudellisia- tai asiantuntija-) resursseja • Ihmisillä enemmän matalan kynnyksen tarttumapintoja • Verkkoyhteisöissä valtava mobilisaatiopotentiaali • Edistää avoimmuutta ja läpinäkyvyyttä (”jokuvelivalvoo”)
 22. 22. Mahdollisuuksia (2/2) • Helppoa, halpaa, nopeaa ja kaikkien ulottuvilla • Ajasta ja paikasta riippumatonta • Yhteisöllisyyttä voimistavaa • Hallintokäytäntöjen helppous ja pääsy tiedon lähteille • Matala kynnys tulla mukaan • Syntyy joukkoälyä ja älyn ylijäämää
 23. 23. Joukkoälyä • ”Partiossa 30 vuoden aikana: Aatten merkityksen väheneminen, projekistuminen, asiantuntijoiden ja aikuisten merkityksen lisäntyminen, viihteellistyminen mutta samalla ammattimaisempi asennoituminen tavoitteisiin ja keinoihin.” Leo Stranius miettii tulevaisuuden järjestötoiminnan muutosvoimia. Mitä ne ovat? Mihin suuntaan järjestötoiminta on menossa? Onko jotain kiinnostavia heikkoja signaaleja?
 24. 24. Johtopäätökset • Kansalaistoiminta ei ole kriisissä – Kansalaistoiminta on muuttunut • Verkko tarjoaa lukuisi haasteita ja mahdollisuuksia • Kyse ei ole siitä, miten ihmiset saadaan sitoutettua – Kyse on siitä, miten kollektiivisesta ja organisoituneesta toiminnasta tehdään sellaista, että siihen on mahdollista osallistua esimerkiksi hetkittäin tai kevyesti
 25. 25. Henry Ford: Jos uskot, että pystyt, tai uskot, että et pysty, olet oikeassa.
 26. 26. KIITOS ! • Ota yhteyttä: Leo Stranius leo.stranius@luontoliitto.fi puh. 040-754 7371 www.luontoliitto.fi www.leostranius.fi

×