Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Enemmistö liikenteen jalanjäljet - autottomuus elämänvalintana-04122013-leo stranius

Esitys Liikenteen jalanjäljistä ja autottomuudesta elämänvalintana Enemmistö ry:n syyskokouksessa 4.12.2013

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Enemmistö liikenteen jalanjäljet - autottomuus elämänvalintana-04122013-leo stranius

 1. 1. Liikenteen jalanjäljet – Autottomuus elämänvalintana Enemmistö ry syyskokous 4.12.2013 Toiminnanjohtaja Leo Stranius Leo Stranius – www.leostranius.fi
 2. 2. • Leo Stranius, HM – Luonto-Liiton toiminnanjohtaja – Ympäristöasiantuntija – Helsingin kaupunginvaltuutettu • Lue lisää: www.luontoliitto.fi www.leostranius.fi Leo Stranius – www.leostranius.fi
 3. 3. Miksi itse pyöräilen? • • • • Ympäristö Terveys Tehokkuus Taloudellisuus Leo Stranius – www.leostranius.fi
 4. 4. Sisällys • Liikenne - monimuotoinen ongelma • Mitä pitäisi tehdä? • Neljä trendiä: Autottomuus elämänvalintana Leo Stranius – www.leostranius.fi
 5. 5. Liikenne – monimuotoinen ongelma Leo Stranius – www.leostranius.fi
 6. 6. Liikenne • Kiihdyttää ilmastokriisiä ja kuluttaa luonnonvaroja • Aiheuttaa ilmansaasteita • Saastuttaa vesistöjä ja maaperää • Meluaa • Lisää onnettomuuksia • Vähentää arkiliikuntaa Hyvä kooste ongelmista: http://www.motiva.fi Leo Stranius – www.leostranius.fi
 7. 7. Kiihdyttää ilmastokriisiä ja kuluttaa luonnonvaroja • Liikenne aiheuttaa noin kolmanneksen maailman hiilidioksidipäästöistä – Suomessa viidenneksen • Luonnonvaroista vähintään viidennes käytetään liikennevälineiden ja -väylien tuotantoon – Syntyy jätettä – Romutettavia autoja Suomessa vuosittain noin 100 000-140 000. Leo Stranius – www.leostranius.fi
 8. 8. Aiheuttaa ilmansaasteita • Yli puolet teollisuusmaiden ilmansaasteista aiheutuu liikenteestä. – Suomessa liikenteen osuus pienempi. – Autoliikenteen päästöt erityisen haitallisia, koska hengityskorkeudella. • Ilman epäpuhtauksien vuoksi kuolee vuosittain 1 300 suomalaista ennenaikaisesti – Kaksi miljoonaa kärsii hengitystieoireista Leo Stranius – www.leostranius.fi
 9. 9. Saastuttaa vesistöjä ja maaperää • Vesistöihin, pohjavesiin ja maaperään pääsee haitallisia aineita, kuten tiesuolaa, öljyä ja liuottimia. • Typen oksidit happamoittavat maaperää ja vesistöä. – Edesauttavat vesistöjen rehevöitymistä. – Liikenteestä peräisin oleva typen osuus lähes viidennes Suomenlahden typpikuormituksesta. – Öljykuljetukset ovat Itämerellä merkittävä riski Leo Stranius – www.leostranius.fi
 10. 10. Lisää onnettomuuksia • Suomen liikenteessä 2012 kuoli 235 ja loukkaantui 5490 ihmistä. – Lintuja 4,3 miljoonaa, nisäkkäitä ja sammakkoeläimiä kumpiakin yli miljoona sekä matelijoita 0,2 miljoonaa • WHO:n mukaan liikenteessä kuolee maailmanlaajuisesti vuosittain 1,3 miljoonaa ihmistä – 3500 joka päivä. – European Transport Safety Councilin (ETCS) mukaan yksi liikennekuolema maksaa noin 1,7 Meuroa. Leo Stranius – www.leostranius.fi
 11. 11. Meluaa • Yli 55 desibelin liikennemelusta kärsii joka viides suomalainen. • Suomalaisista 90 prosenttia kärsii autoliikenteen melusta, reilu prosentti lentoliikenteen melusta. Leo Stranius – www.leostranius.fi
 12. 12. Vähentää arkiliikuntaa • Työ-, koulu- ja asiointimatkojen käveleminen tai pyöräileminen – ja samalla arkiliikunta – on vähentynyt • Liikunnan vähentyminen lisää ylipainoisuutta, sydän- ja verisuonitauteja, aikuisiän diabetesta ja tuki- ja liikuntaelimistön sairauksia. Leo Stranius – www.leostranius.fi
 13. 13. Muita ongelmia • Ruuhkat stressaavat ja maksavat • Yhdyskuntarakenne hajautuu • Liikenne vie tilaa – Esimerkiksi Helsingissä liikennealueiden osuuden on arvioitu olevan 25 prosenttia kaupungin maa-alueesta. Leo Stranius – www.leostranius.fi
 14. 14. Mitä pitäisi tehdä? Leo Stranius – www.leostranius.fi
 15. 15. Mitä pitäisi tehdä? • • • • • • • Ruuhkamaksut Maksuton joukkoliikenne Nopeusrajoitukset Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus Nastarenkaiden kieltäminen Sähköautot Muita keinoja Leo Stranius – www.leostranius.fi
 16. 16. Ruuhkamaksut tehokkain yksittäinen keino • Ruuhkat vähenisivät • Joukkoliikenteen käyttö lisääntyisi • Ilmanlaatu paranisi ja hiilidioksidipäästöt vähenisivät • Liikenneturvallisuus paranisi • Maankäyttö tiivistyisi • Välttämätön autoilu helpottuisi Leo Stranius – www.leostranius.fi
 17. 17. Maksutonta joukkoliikennettä kannattaisi kokeilla • Helsingissä joukkoliikenteen maksuttomuus lisäisi matkoja noin kolmanneksella. • Liikenteen tuottamat hiilidioksidipäästöt alenisivat noin kymmenen prosenttia. • Toisaalta joukkoliikenteen käyttäjiksi siirtyisi erityisesti kävelijöitä ja pyöräilijöitä. – Autoilijalle joukkoliikenteen hinnan merkitys on kulkutapaa valittaessa pieni. – Vaihtoehtoisesti: lippujen hintojen puolitus tai uusille kaupunkilaisille kuukauden maksuton joukkoliikennekortti Leo Stranius – www.leostranius.fi
 18. 18. ”Ota kevätloma autoilusta” • HSL:n kevään 2013 kampanja oli menestys sekä korttitilauksilla että myyntiluvuilla tarkasteltuna. – HSL toimitti matkakortteja 28 473 kpl – Yli kolmannekseen (9 976 korttia) oli tehty arvo- tai kausilatauksia. – Latausten arvo oli elokuun 2013 lopussa 474 791 e. Leo Stranius – www.leostranius.fi
 19. 19. Nopeusrajoitukset • Miksi nopeusrajoituksia kannattaa alentaa? – – – – Vähentää liikenteen päästöjä Vähentää liikenteen meluhaittoja Lisää joukkoliikenteen houkuttelevuutta Parantaa liikenneturvallisuutta • Esimerkiksi talvinopeusrajoitukset voimaan ympäri vuoden kaupunkialueilla. Leo Stranius – www.leostranius.fi
 20. 20. Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus • Helsingin yleiskaavavisio: – ”Tilaa uudelle kantakaupunkimaiselle rakentamiselle on otettu nykyisten moottoriteiden ja moottoritiemäisten katujen varsilta.” – ”useita keskuksia yhdistää raideliikenne – metro, junat ja poikittaiset pikaraitiotiet. Päivittäiset palvelut ovat lähellä asukkaita, ja laajempien palveluiden luokse pääsee nopeasti joukkoliikenteellä.” – ”Joukkoliikenteen lisäksi kävely ja pyöräily ovat houkuttelevia liikkumistapoja kaikkialla kaupungissa. Käveltävää kaupunkia on syntynyt lisää, ja uudet baanat muodostavat sujuvan pyöräilyverkoston pitemmillä matkoilla.” Leo Stranius – www.leostranius.fi
 21. 21. Pyöräily ylivoimainen liikkumismuoto • Selvitys: euron investointi Helsingin pyöräteihin tuottaisi lähes kahdeksan euron hyödyt. – Vaikuttavuus on moninkertainen tavanomaisiin liikennehankkeisiin verrattuna. • Jokainen pyöräilty kilometri tuottaa yhteiskunnalle noin 0,3–1,3 euroa investointitasosta riippuen – Esimerkiksi Tanska: +1,22 kruunua vs. -0,69 kruunua Lähde: http://www.hel.fi/hki/Ksv/fi/Uutiset/pyorailyn_hyodyt_ja_kustannukset Leo Stranius – www.leostranius.fi
 22. 22. Nastarenkaiden kieltäminen • Rajoitetaan nastarenkaiden käyttöaikaa • Katukohtainen (alueellinen) nastarengaskielto • Aluekohtainen haittamaksu (esim. Kehä III:n sisäpuoliset alueet) • Nastavero tai tuki kitkarenkaille (esim. 100e/rengassarja). • Alennus pysäköintimaksuista (30-50%) kitkarenkaille. • Julkisissa hankinnoissa suositaan kitkarenkailla varustettuja autoja. Leo Stranius – www.leostranius.fi
 23. 23. Sähkö- ja biokaasuautot • Lataus- ja tankkausverkon kehittäminen • Vapaus käyttää bussikaistoja tai maksuttoman pysäköinnin tarjoaminen • Vapaus mahdollisista ruuhkamaksuista Leo Stranius – www.leostranius.fi
 24. 24. Muita keinoja • Polttoaine- ja ajoneuvoverotus • Ajokortin hinta ja hankintaikä • Joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn edistäminen • Autoton päivä ym. kampanjat Leo Stranius – www.leostranius.fi
 25. 25. Ja kaikkein tärkein: Liikennetarpeen vähentäminen Leo Stranius – www.leostranius.fi
 26. 26. Autottomuus elämänvalintana Leo Stranius – www.leostranius.fi
 27. 27. Tulevaisuuden trendejä • • • • Ihmiset siirtyvät kaupunkeihin Ajokortittomuus lisääntyy Autoa ei haluta omistaa itse Verkkokauppa vähentää liikkumistarvetta Leo Stranius – www.leostranius.fi
 28. 28. Ihmiset siirtyvät kaupunkeihin • Lapsiperheet nipistävät asuinneliöistä ja satsaavat mieluummin lyhyisiin välimatkoihin, vilkkaaseen seuraelämään ja yltäkylläisiin palveluihin. • "Ihmiset ovat kyllästyneet pitkiin henkilöautomatkoihin seudun perukoilta." Leo Stranius – www.leostranius.fi
 29. 29. ”Ajokorttia ei kohta tarvita” Leo Stranius – www.leostranius.fi
 30. 30. Jakamistalous on täällä: Autoa ei tarvitse omistaa itse ”Piilaaksossa jakamistalousfirmoihin sijoittamisesta on tullut jo trendi. Etenkin yhteiskäyttöautoilun ympärillä käy kova kuhina Kaliforniassa.” ”Google sijoitti hiljattain kaksimiljoonaa dollaria yhteiskäyttöautopalvelu RelayRidesiin. Saksalainen Daimler taas avusti müncheniläisen Carpooling.comin Yhdysvaltojen valloitusta kahdeksalla miljoonalla eurolla.” Suomen Kuvalehti: http://suomenkuvalehti.fi/jutut/talous/luovu-ja-lainaa-jakamistaloudessa-omistaminen-ei-ole-tarkeinta Leo Stranius – www.leostranius.fi
 31. 31. Verkkokauppa vähentää liikkumistarvetta • Suomessa 2 % prosenttia tekee ruokaostokset netissä (henkilöliikennetutkimus, 2012). – Iso-Britanniassa 74 % ihmisistä ostaa jatkuvasti ruokatavaroita netistä. • Painetta kuljetusliikenteelle, mutta vähentää tarvetta omistaa auton. • Tavarankuljetuksia on mahdollista optimoida huomattavasti enemmän kuin tavallisia ostoksia. Leo Stranius – www.leostranius.fi
 32. 32. Kuka haluaa enää uuden auton? Leo Stranius – www.leostranius.fi
 33. 33. Luonto-Liitto Muutos lähtee pienestä Kiitos! Ota yhteyttä: Leo Stranius leo.stranius@luontoliitto.fi puh. 040-754 7371 www.luontoliitto.fi www.leostranius.fi Leo Stranius – www.leostranius.fi

×