Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Lietuvos socialdemokratų partijos 2008 metų rinkimų į  Lietuvos Respublikos Seimą PROGRAMOS METMENYS
Svarbiausi Lietuvos pasiekimai <ul><li>Kartu su kitomis partijomis būdami atsakingi už šalies valdymą nuo 2001 metų, galim...
Ankstesnės socialdemokratų programos įvykdyti įsipareigojimai tautai <ul><li>Minimalus atlyginimas, kaip ir žadėjome, pasi...
Pasaulio ekonomikos iššūkiai <ul><li>Tačiau būdami pasaulinės ekonomikos dalimi esame priklausomi nuo pasaulinių naftos, ...
Socialdemokratų stiprybė <ul><li>Socialdemokratų partija niekada nebėga nuo  atsakomybės ir iššūkių . </li></ul><ul><li>S...
S varbiausi 2008 metų Seimo rinkimų programos principai - U ž valstybės rūpestį žmonėmis
Ekonominė demokratija <ul><li>Mūsų ekonominės politikos tikslai: </li></ul><ul><li>konkurencingas ūkis; </li></ul><ul><li...
Darbo rinka <ul><li>Valstybė ir verslas turi bendradarbiauti, turi būti skatinamos investicijos , diegiamos naujos efekty...
Finansų politika <ul><li>Valstybė atsakingai spręs euro įvedimo klausimą, atsižvelgdama į ekonomikos augimą ir šalies ...
Progresiniai mokesčiai <ul><li>- Mokesčių našta šalyje yra labai netolygi. Ji pernelyg spaudžia mažai uždirbančius ir yra...
Mokesčių naujovės <ul><li>Turi būtų įvestas ir nekilnojamojo turto mokestis turtingiesiems . Tačiau jis taip pat turi ati...
Tiesioginės užsienio investicijos <ul><li>Skatinsime tiesioginių užsienio investicijų pritraukimą į pagrindinę viešąją inf...
Investicijos į žmones <ul><li>Investicijos į žmogų yra tiesiausias socialinio progreso kelias . </li></ul><ul><li>Reiki...
Jaunimas <ul><li>Jaunimas – ateities visuomenė, todėl: </li></ul><ul><li>Sieksime sudaryti palankias sąlygas formuotis jau...
Šeima ir vaikai <ul><li>Valstybės parama šeimai ir geros sąlygos vaikams yra efektyviausia investicij a į šalies ateitį ....
Aprūpinta senatv ė <ul><li>Aprūpinta senatvė yra stabilios visuomenės požymis . </li></ul><ul><li>Senjorai privalo turėt...
Socialinės mažumos <ul><li>Kiekvienas asmuo yra vertingas: pagyvenusieji, neįgalieji, bedarbiai, tautinių bendruomenių ats...
Sveikatos apsauga <ul><li>Aukštos kokybės asmens sveikatos priežiūra rodo valstybės požiūrį į didžiausią vertybę - žmogų. ...
Žemės ūkis <ul><li>Valstybė turi pasirūpinti, kad už ūkininkų darbą būtų tinkamai atlyginta. </li></ul><ul><li>Žemdirbiai...
Ūkio politika <ul><li>Ir toliau b us išlaikytas vienas sparčiausių Europoje ir Baltijos regione BVP augimo tempas . </li>...
Smulkus ir vidutinis verslas <ul><li>Smulkus ir vidutinis verslas išsivysčiusiose Vakarų demokratijose yra viena pagrindin...
Viešasis administravimas <ul><li>Skatinsime sparčią patikrintų verslo vadybos principų skvarbą į valstybinį sektorių. </li...
Energetika <ul><li>Vystysime naujos kartos atominės energetikos šaką bei kitų atsinaujinančių energijos šaltinių naudoji...
Kultūra <ul><li>Turi būti sudarytos kuo palankiausios sąlygos asmens saviraiškai. </li></ul><ul><li>Skatinamas skirtingų k...
Visuomenės saugumas <ul><li>Lietuvos žmonės turi jaustis saugūs ir ginami savo valstybės. </li></ul><ul><li>Lietuvos užsi...
Mūsų įsipareigojimai tautai iki 2012 m. <ul><li>Vidutinis atlyginimas viršys 3500 litų; (dabar 2052 Lt) </li></ul><ul><l...
<ul><li>Detali socialdemokrat ų rinkimų į Seimą programa </li></ul><ul><li>bus pristatyta </li></ul><ul><li>2008 m. rugs...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

LSDP 2008 m. rinkimų į Seimą metmenys

2,345 views

Published on

Published in: Business, Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

LSDP 2008 m. rinkimų į Seimą metmenys

 1. 1. Lietuvos socialdemokratų partijos 2008 metų rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą PROGRAMOS METMENYS
 2. 2. Svarbiausi Lietuvos pasiekimai <ul><li>Kartu su kitomis partijomis būdami atsakingi už šalies valdymą nuo 2001 metų, galime pasidžiaugti šiais itin Lietuvai svarbiais pasiekimais: </li></ul><ul><li>Lietuva tapo Europos Sąjungos ir NATO nare; </li></ul><ul><li>Tapome Šengeno erdvės nariais – Lietuvos žmonės gali keliauti po Europos Sąjungos šalis be jokių apribojimų; </li></ul><ul><li>Mūsų šalis įžengė į sparčiai vykstantį ekonominio augimo laikotarpį, kuris garantuoja geresnį daugelio Lietuvos žmonių gyvenimą; </li></ul><ul><li>Ekonomika kilo bene sparčiausiai tarp visų Europos šalių. </li></ul>
 3. 3. Ankstesnės socialdemokratų programos įvykdyti įsipareigojimai tautai <ul><li>Minimalus atlyginimas, kaip ir žadėjome, pasiekė 800 Lt; </li></ul><ul><li>Vidutinis atlyginimas viršija 2000 Lt (žadėjome 1800 Lt); </li></ul><ul><li>Vidutinė senatvės pensija pasiekė 8 30 Lt (žadėjome 650 Lt); </li></ul><ul><li>Žymiai padidėjo išmokos šeimoms ir vaikams, žmonėms su negalia ir kita; </li></ul><ul><li>Beveik išnyko nedarbas; </li></ul><ul><li>Mes įvykdėme ir ankstesnių valdžių įsipareigojimus Lietuvos žmonėms: grąžinome net 3,6 mlrd. Lt indėlių ir beveik baigėme grąžinti kompensacijas už turėtą žemę (1,1 mlrd. Lt) ir turtą (427 mln. Lt). </li></ul><ul><li>- Lietuva tampa vis gražesne, stipresne ir saugesne tėvyne. </li></ul>
 4. 4. Pasaulio ekonomikos iššūkiai <ul><li>Tačiau būdami pasaulinės ekonomikos dalimi esame priklausomi nuo pasaulinių naftos, kitų išteklių ir maisto kainų, kurios labai sparčiai auga. Todėl, kaip ir buvome prognozavę: </li></ul><ul><li>pakilo infliacija, </li></ul><ul><li>išaugo daugelio prekių kainos , </li></ul><ul><li>o tai kelia žmonių nepasitenkinimą: didėja nepasitikėjimas politinėmis partijomis ir nusivylimas savo šalimi. </li></ul><ul><li>- Šiandienis tikslas - pažaboti neigiamas ekonomikos tendencijas, sumažinti turtinę diferenciaciją, gyventojų pragyvenimo lygį sulyginti su pasiturinčių europiečių. </li></ul>
 5. 5. Socialdemokratų stiprybė <ul><li>Socialdemokratų partija niekada nebėga nuo atsakomybės ir iššūkių . </li></ul><ul><li>Skirtingai nuo kitų politinių jėgų, mes nedalijame tuščių pažadų ir savo darbais įrodėme, kad mumis galima pasitikėti. </li></ul><ul><li>Socialdemokratų pagrindinės programos nuostatos yra nukreiptos į paprasto žmogaus gyvenimo gerėjimą ! </li></ul><ul><li>- Kol kiti kalba, MES DIRBAM ! </li></ul>
 6. 6. S varbiausi 2008 metų Seimo rinkimų programos principai - U ž valstybės rūpestį žmonėmis
 7. 7. Ekonominė demokratija <ul><li>Mūsų ekonominės politikos tikslai: </li></ul><ul><li>konkurencingas ūkis; </li></ul><ul><li>stabilios kainos; </li></ul><ul><li>sparti Lietuvos ekonomikos plėtra; </li></ul><ul><li>didelės šalies konkurencinės galimybės pasaulinėje rinkoje ; </li></ul><ul><li>diegiami strateginio planavimo principai, rengiant ilgalaikes ekonomines programas; </li></ul><ul><li>efektyviai išnaudojamos Lisabonos strategijoje numatytos priemonės; </li></ul><ul><li>- Mes, socialdemokratai, ekonominę demokratiją suprantame kaip socialiai ir atsakingai valstybės reguliuojamą rinką, kurioje demokratiškai valdomas šalies ūkis ir visuomenės reikmėms sukauptos lėšos, o asmeninis ryžtas, pastangos bei konkurencija derinami su socialiniu teisingumu ir solidarumu. </li></ul>
 8. 8. Darbo rinka <ul><li>Valstybė ir verslas turi bendradarbiauti, turi būti skatinamos investicijos , diegiamos naujos efektyvios technologijos, tausojama aplinka. </li></ul><ul><li>Lietuvoje turi nebelikti skurdo, turi mažėti skirtumai tarp turtingųjų ir mažiau pasiturinčių šalies gyventojų. </li></ul><ul><li>Laikomės nuostatos, kad vienodi mokesčių tarifai prieštarauja socialinės gerovės kūrimui. </li></ul><ul><li>- Visiškas užimtumas, gerai apmokamos darbo vietos ir pastoviai didėjantys atlyginimai yra Lietuvos sėkmės sąlyga. </li></ul>
 9. 9. Finansų politika <ul><li>Valstybė atsakingai spręs euro įvedimo klausimą, atsižvelgdama į ekonomikos augimą ir šalies finansų stabilumą. </li></ul><ul><li>Makroekonominis stabilumas – tai spartaus gyvenimo lygio kilimo garantas, todėl sieksime mažinti šalyje kilusią infliaciją , garantuoti spartų pajamų augimą ir tinkamai apmokamą darbą. </li></ul><ul><li>Būtina padidinti BVP dalies perskirstymą per biudžetą, kad būtų surenkama daugiau lėšų švietimo, sveikatos apsaugos, kultūros sričių ir paramos šeimai finansavimui. </li></ul><ul><li>- Vykdydami apdairią fiskalinę politiką,formuosime šalies makroekonominį stabilumą, užtikrinsime griežtą valstybės finansų sistemos kontrolę ir valdžios sektoriaus finansų ilgalaikį tvarumą. </li></ul>
 10. 10. Progresiniai mokesčiai <ul><li>- Mokesčių našta šalyje yra labai netolygi. Ji pernelyg spaudžia mažai uždirbančius ir yra per švelni itin aukštas pajamas gaunantiems. Tai didina skurdą ir socialinę atskirtį, kelią įtampą ir susipriešinimą visuomenėje. </li></ul><ul><li>Siūlomoje mokesčių sistemoje laikysimės teisingumo principo: pagal europietišką patirtį sieksime visuomenės solidarumo nuostatas atitinkančių progresinių mokesčių įvedimo. </li></ul><ul><li>Turime užtikrinti, kad mokesčių našta turi būti perskirstyta taip, jog mažas pajamas gaunantys asmenys mokėtų mažiau. </li></ul>
 11. 11. Mokesčių naujovės <ul><li>Turi būtų įvestas ir nekilnojamojo turto mokestis turtingiesiems . Tačiau jis taip pat turi atitikti socialinio teisingumo principą ir garantuoti, kad dar labiau nepadidėtų mokesčių našta paprastiems žmonėms, nesumažėtų paskatos gyventi geriau. </li></ul><ul><li>Mokesčių tarifų lengvatas taikysime investicijoms: </li></ul><ul><ul><li>į naujų darbo vietų kūrimą; </li></ul></ul><ul><ul><li>inovacijoms; </li></ul></ul><ul><ul><li>kitoms valstybės ir visuomenės progresą spartinančioms sritims. </li></ul></ul>
 12. 12. Tiesioginės užsienio investicijos <ul><li>Skatinsime tiesioginių užsienio investicijų pritraukimą į pagrindinę viešąją infrastruktūrą: energetiką, transportą, telekomunikacijas ir kitas valstybės ekonomikos stuburą sudarančias sritis, nes kokybiška šalies infrastruktūra pritrauks dar daugiau naujų investuotojų iš užsienio. </li></ul><ul><li>Išskirtinį dėmesį skirsime regioninei politikai, kad kuo greičiau nyktų didmiesčių ir regionų skirtumai šalyje. </li></ul><ul><li>Valstybė stengsis, kad pirmiausia ES struktūrinių fondų lėšos didesniu mastu būtų nukreiptos į rajonus . </li></ul>
 13. 13. Investicijos į žmones <ul><li>Investicijos į žmogų yra tiesiausias socialinio progreso kelias . </li></ul><ul><li>Reikia investuoti į žmonių kvalifikaciją , kad Lietuvos verslas konkuruotų ne mažais darbuotojų atlyginimais, bet geresniais gebėjimais, verslo procesų efektyvumu, darbo kokybe, paslaugų plėtra. </li></ul><ul><li>Lietuva turi tapti kūrybinės ir žinių visuomenės šalimi . </li></ul><ul><li>Mums niekada nebus priimtina nuostata , kad reikia koncentruoti dėmesį tik į talentingus ir pamiršti visus kitus. </li></ul><ul><li>- Švietimas ir kvalifikacijos kėlimas yra visuomenės pažangos kelias. </li></ul>
 14. 14. Jaunimas <ul><li>Jaunimas – ateities visuomenė, todėl: </li></ul><ul><li>Sieksime sudaryti palankias sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei bei jo integravimuisi į visuomenės gyvenimą. </li></ul><ul><li>Valstybė privalo ugdyti aktyvius, iniciatyvius, progresyvius, kūrybingus, solidarius ir socialiai teisingus, gebančius ir mokančius pasinaudoti galimybėmis jaunus žmonės. </li></ul><ul><li>Stabdysime jaunų žmonių emigraciją iš Lietuvos ir sieksime, kad jaunų žmonių grįžimui į Lietuvą būtų sudarytos visos įmanomos sąlygos. </li></ul><ul><li>- Sieksime, kad jaunas žmogus būtų pilietiškai aktyvus Lietuvos patriotas. </li></ul>
 15. 15. Šeima ir vaikai <ul><li>Valstybės parama šeimai ir geros sąlygos vaikams yra efektyviausia investicij a į šalies ateitį . </li></ul><ul><li>Turime užtikrinti, kad vaikai turėtų lygias galimybes įgyti kokybišką išsilavinimą ir kurti savo ateitį, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties. </li></ul><ul><li>Turi būti solidžiai remiamos nepasiturinčios še imos. </li></ul><ul><li>Visi norintieji turi gauti vaikų priežiūrą , visų pirma vaikų darželiuose. Įgyvendinę šią užduotį, leistume tėvams aktyviau įsitraukti į darbinę veiklą. </li></ul><ul><li>- Mums niekada nebus priimtina nuostata, kad vaikų ugdymas ir priežiūra yra tik šeimos privatus reikalas. </li></ul>
 16. 16. Aprūpinta senatv ė <ul><li>Aprūpinta senatvė yra stabilios visuomenės požymis . </li></ul><ul><li>Senjorai privalo turėti galimybę aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime. </li></ul><ul><li>Jie nusipelno pakankamo materialinio pagrindo oriam gyvenimui. </li></ul><ul><li>Nuostata, kad dirbusiųjų žmonių aprūpinimas senatvėje yra tik jų pačių privatus reikalas, socialdemokratams niekada nebus priimtina. </li></ul><ul><li>- Visuomenė tinkamai turi pasirūpinti tais, kurie savo darbu prisidėjo prie šalies klestėjimo, gerovės kūrimo. Išėjęs užtarnauto poilsio žmogus turi jaustis visaverčiu šalies piliečiu . Jam turi b ūti užtikrintas orus gyvenimas. </li></ul>
 17. 17. Socialinės mažumos <ul><li>Kiekvienas asmuo yra vertingas: pagyvenusieji, neįgalieji, bedarbiai, tautinių bendruomenių atstovams turi gauti tinkamą paramą , kad jie visais atžvilgiais jaustųsi visaverčiais mūsų piliečiais. </li></ul><ul><li>Būtina padėti šeimoms, kurios slaugo ir globoja savo artimuosius. </li></ul><ul><li>Dirbantieji ir darbdaviai turi rasti sutarimą, kad ekonomikos augimo ir verslo klestėjimo rezultatais naudotųsi visi. </li></ul><ul><li>Būtinos stiprios profesinės sąjungos, gebančios vertinti ir Valstybės realias galimybes. </li></ul><ul><li>- Socialinis dialogas yra būtinybė: niekas negali būti pamirštas. </li></ul>
 18. 18. Sveikatos apsauga <ul><li>Aukštos kokybės asmens sveikatos priežiūra rodo valstybės požiūrį į didžiausią vertybę - žmogų. </li></ul><ul><li>I šankstinis ligų diagnozavimas, profilaktika ir aktyvus sveikos gyvensenos propagavimas turi būti sveikatos apsaugos sistemos šerdis. </li></ul><ul><li>Žmonės turi gyventi sveikai, gauti kokybišką medicininę priežiūrą, laiku pastebėti ir išsigydyti sveikatos sutrikimus. Taip mes pasieksime, kad gyvenimo trukmė nuolat ilgėtų. </li></ul><ul><li>Socialdemokratams niekada nebus priimtina nuostata, kad valstybė gali nusišalinti nuo sveikatos sistemos kūrimo, perkeliant atsakomybę tik pačiam asmeniui ir privačiam sektoriui, kada aukštos kokybės medicinos paslaugos yra prieinamos tik turtingiesiems. </li></ul><ul><li>Kurdami modernią, atsakingą valstybę, stengsimės užtikrinti visiems prieinamą, draugišką pacientui ir efektyvią sveikatos apsaugos sistemą. </li></ul>
 19. 19. Žemės ūkis <ul><li>Valstybė turi pasirūpinti, kad už ūkininkų darbą būtų tinkamai atlyginta. </li></ul><ul><li>Žemdirbiai turi jaustis saugūs dėl savo ateities ir b ūti aktyvūs visuomenės dalyviai. </li></ul><ul><li>Valstybė turi prisidėti prie geresnių gyvenimo sąlygų kaime kūrimo. </li></ul><ul><li>Mes nepritariame tam, kad žemės ūkyje dominuotų vien tik ,,laukiniai” rinkos santykiai, o Lietuvoje užaugintus maisto produktus išstumtų atsivežtinė produkcija. </li></ul><ul><li>- Gyvenimo kaime modernizavimas ir geresnių žemdirbių darbo sąlygų sudarymas yra valstybės užduotys. </li></ul>
 20. 20. Ūkio politika <ul><li>Ir toliau b us išlaikytas vienas sparčiausių Europoje ir Baltijos regione BVP augimo tempas . </li></ul><ul><li>Ekonomika bus nukreipta į intelektualios produkcijos ir paslaugų tiekimą. Prioritetu laikysime veiklą, kuri grindžiama žiniomis ir mokslu. </li></ul><ul><li>Sieksime, kad smulkus ir vidutinis verslas taptų svarbiu ekonomikos augimo veiksniu, grindžiamu inovacijomis ir aukštomis technologijomis. </li></ul><ul><li>Aktyviai skatinsime eksporto plėtrą, skverbimąsi į naujas rinkas ir senų išsaugojimą. </li></ul><ul><li>- Stengsimės išlaikyti spartų Lietuvos ekonomikos augimą siekdami per kuo trumpesnį laikotarpį tapti išsivysčiusia ES šalis.. </li></ul>
 21. 21. Smulkus ir vidutinis verslas <ul><li>Smulkus ir vidutinis verslas išsivysčiusiose Vakarų demokratijose yra viena pagrindinių tos šalies ekonomikos dalių. Mes tai žinome ir suprantame, todėl ir toliau aktyviai skatinsime SVV plėtrą Lietuvoje. </li></ul><ul><li>Atsižvelgiant į verslininkų poreikius supaprastinsime verslo steigimo ir administravimo taisykles . </li></ul><ul><li>Subalansuosime mokesčių naštą tarp stambaus ir smulkaus verslo įmonių. </li></ul><ul><li>Nuo mažų dienų bus skatinamas žmonių verslumas ir i š radingumas , ugdomas jų supratimas apie SVV kuriamos pridėtinės vertės naudą visuomenei. </li></ul>
 22. 22. Viešasis administravimas <ul><li>Skatinsime sparčią patikrintų verslo vadybos principų skvarbą į valstybinį sektorių. </li></ul><ul><li>Spartinsime technologinių sprendimų diegimą, kad darbas institucijose ir valstybės įstaigose vykstų sklandžiau, efektyviau ir sparčiau, o žmonės gautų geresnes paslaugas. </li></ul><ul><li>Mažinsime biurokratiją, naikinsime perteklinius etatus, kursime nepakantumo atmosferą bet kokioms korupcijos apraiškoms valstyb ės tarnyboje. </li></ul>
 23. 23. Energetika <ul><li>Vystysime naujos kartos atominės energetikos šaką bei kitų atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą gaminant elektros energiją. </li></ul><ul><li>Skirsime ypatingą dėmesį energetikos sektoriaus įmonių teikiamų paslaugų ir energijos kainų reguliavimui. </li></ul><ul><li>Sieksime suderinti energijos gamintojų ir vartotojų interesus, kad vartotojų išlaidų dalis energijai išliktų stabili ir mokėjimas už energiją neskurdintų Lietuvos žmonių. </li></ul><ul><li>- Visomis prieinamomis priemonėmis didinsime konkurenciją energetikos sektoriuje, toliau integruosime Lietuvos energetinę sistemą į vieningą Europos Sąjungos rinką. </li></ul>
 24. 24. Kultūra <ul><li>Turi būti sudarytos kuo palankiausios sąlygos asmens saviraiškai. </li></ul><ul><li>Skatinamas skirtingų kultūrų dialogas, kultūrinė įvairovė ir bendruomeniškumas. </li></ul><ul><li>Mums niekada nebus priimtina nuostata, kad kultūros rėmimas priklausytų tik nuo verslo geranoriškumo. </li></ul><ul><li>- Kultūros plėtojimas ir šalies kultūrinio paveldo išsaugojimas yra valstybės atsakomybė prieš savo piliečius. </li></ul>
 25. 25. Visuomenės saugumas <ul><li>Lietuvos žmonės turi jaustis saugūs ir ginami savo valstybės. </li></ul><ul><li>Lietuvos užsienio politika turi būti nukreipta į gerus santykius su kaimynais, turi būti palaikomi glaudūs ryšiai su Europos Sąjungos ir NATO šalimis. </li></ul><ul><li>Mums nepriimtina nusistatymas prieš atskiras valstybes ir priešų paieška, mes remiame demokratijos plėtrą ir taiką . </li></ul><ul><li>Esame įsitikinę, kad geriausias sprendimas Lietuvos nacionalinio saugumo reikmėms yra profesionalų kariuomenė , dirbanti ranka rankon su tarptautinėmis NATO pajėgomis. </li></ul><ul><li>- Valstybė turi užtikrinti visuomenės saugumą, garantuoti sėkmingą šalies raidą. </li></ul>
 26. 26. Mūsų įsipareigojimai tautai iki 2012 m. <ul><li>Vidutinis atlyginimas viršys 3500 litų; (dabar 2052 Lt) </li></ul><ul><li>Minimalus atlyginimas nemažesnis kaip 1 4 00 litų; (dabar 800 Lt) </li></ul><ul><li>Vidutinę senatvės pensiją padidinsime du kartus, ji sieks 1500 Lt </li></ul><ul><li>Kainų augimas bus ne didesnis nei Europos Sąjungos šalių vidurkis ( ~ 3,5 %) ; </li></ul><ul><li>Bus garantuotas visuotinis nemokamas vidurinis mokslas; </li></ul><ul><li>Trečdalis Lietuvos žmonių virš 25 metų bus įgiję aukštąjį išsilavinimą, aukštasis mokslas bus nemokamas gerai besimokantiems; </li></ul><ul><li>Vidutinė Lietuvos gyventojų gyvenimo trukmė (71 m.) priartės prie Europos Sąjungos šalių vidurkio (78 m.); </li></ul>
 27. 27. <ul><li>Detali socialdemokrat ų rinkimų į Seimą programa </li></ul><ul><li>bus pristatyta </li></ul><ul><li>2008 m. rugs ėjo 6 d. </li></ul><ul><li>www.lsdp.lt </li></ul>

×