Successfully reported this slideshow.

Zelfsturend werken en leren

1

Share

Loading in …3
×
1 of 11
1 of 11

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Zelfsturend werken en leren

 1. 1. Zelfsturend werken en leren
 2. 2. Uitdagingen op de werkvloer Veranderingen volgen elkaar snel op Meer afwisseling in productie Unieke expertise per werknemer Balans ontwikkeling ↔ inzetbaarheid Lastig om onderwijs en opleiding daar altijd op te laten aansluiten We leiden mensen op voor banen die nu nog niet bestaan.
 3. 3. Antwoorden vanuit onderwijs & opleiding Leren en werken integreren: Leren op de werkplek Leren van de praktijk Leren zoals je werkt Leren om te blijven ontwikkelen Kennis, vaardigheden en ervaring flexibel inzetten We bereiden mensen voor op een onbekende toekomst.
 4. 4. Zelfsturend leren Regie nemen over je eigen leerproces Leerstrategieën inzetten Samenwerkend leren Reflecteren op resultaat Reflecteren op aanpak
 5. 5. De mens in de organisatie Leerling/student Werknemer School/opleiding Organisatie Zelfsturend Leren Richting, Ruimte, Ruggesteun
 6. 6. Ervaren ondersteuning van organisatie Richting Ruimte Ruggesteun
 7. 7. Meten van 21st Century skills Waarom: Aantonen dat je waarde toevoegt Bewustzijn versterken Meer inzicht in waar je staat Een gezamenlijke ‘taal’ om erover te praten Handreikingen voor verbetering Hoe: Snel, eenvoudig en dekkend Zelf-evaluatie Formatieve evaluatie
 8. 8. iSELF
 9. 9. Resultaten
 10. 10. Partners in ontwikkeling Werknemer/ student OpleiderWerkgever On the job Standaard opleiding Bedrijfsopleiding X
 11. 11. Meerwaarde meten 21st Century skills Werknemer Inzicht in eigen ontwikkeling Effectief leren Betekenisvolle leermomenten in elke dag Opleider Pro-actieve, verantwoordelijke lerenden Maatwerk leveren Bestaande didactiek versterken Beperkt aantal standaardinterventies ontwikkelen Werkgever Pro-actieve, verantwoordelijke werknemers Sneller inzetbaar Aandacht voor ontwikkeling

×