Successfully reported this slideshow.

Automaatjes: Leren (en) werken in een geavanceerde technologische productie-omgeving

0

Share

Loading in …3
×
1 of 20
1 of 20

Automaatjes: Leren (en) werken in een geavanceerde technologische productie-omgeving

0

Share

Download to read offline

Dymphy Kees (Strategisch adviseur onderwijs, Arcus College) en Cor Laming (Directeur LOOV).

Dymphy Kees (Strategisch adviseur onderwijs, Arcus College) en Cor Laming (Directeur LOOV).

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Automaatjes: Leren (en) werken in een geavanceerde technologische productie-omgeving

 1. 1. leren (en) werken in een geavanceerde technologische productie-omgeving Tech2Create Auto-maatjes
 2. 2. Even voorstellen Dymphy Kees Strategisch adviseur onderwijs Arcus College Cor Laming Directeur LOOV
 3. 3. Tech2Create De realiteit in Zuid-Limburg: ontgroening en vergrijzing Arbeidspotentieel zo goed mogelijk benutten! rapport van de OESO (2013): • stimuleren van de arbeidsparticipatie onder vrouwen en ouderen; • ontwikkelen van bedrijvigheid die aansluit bij de kwaliteiten van de beroepsbevolking; • aanpassen van het onderwijsaanbod aan de vraag van werkgevers op de regionale arbeidsmarkt; • stimuleren van allianties tussen onderwijsinstellingen en werkgevers, vooral wat betreft het praktijkgericht onderwijs.
 4. 4. Tech2Create 1967 2015 1000 robots als ‘collega’s’
 5. 5. Tech2Create De realiteit van de toekomst Rathenau Instituut: Werken aan de robotsamenleving • De vraag naar middelbaar geschoold werk neemt af, de vraag naar (vooral) hooggeschoold en laaggeschoold werk stijgt • Herscholing en bijscholing naar ‘nieuw werk’ • Aandacht voor vaardigheden waarin mensen zich onderscheiden van computers • Op elkaar aansluiten van vraag en aanbod: interactie tussen bedrijven en het onderwijs; het betrekken van bedrijven bij opzet curricula; strategische relaties tussen bedrijven en onderwijsinstellingen • Herwaardering van de maakindustrie: de ‘slimme fabriek’: clustering van innovatieve activiteiten in een regio • Uit bouwen van sterke kanten van de regio in samenwerking bedrijfsleven, onderwijs en overheid
 6. 6. Tech2Create Toekomstgericht onderwijs 21 st century skills Gepersonaliseerd onderwijs Een responsief mbo Een eigentijds curriculum Zelfregulatie, zelfsturing Aansluiting op (regionale) arbeidsmarkt Integratie van LOB Voorbereiding op dynamiek arbeidsmarkt Voorbereiding op dynamische samenleving Flexibiliteit, adaptief vermogen Arbeidsmobiliteit bevorderen “cross-overs” “permanente dialoog met het regionale bedrijfsleven” Gedifferentieerde leerroutes via keuzedelen Leven lang leren modularisering
 7. 7. Tech2Create Toekomstgericht techniekonderwijs Zuid-Limburg
 8. 8. Tech2Create Toekomstgericht techniekonderwijs Zuid-Limburg
 9. 9. Tech2Create Visie op eigentijds onderwijs ‘De betekenis van een diploma als een vaste en vertrouwde waarde voor duurzaam vakmanschap evolueert naar meer generieke waarden die staan voor het adequaat kunnen anticiperen op situaties in de context van een dynamische samenleving.’
 10. 10. Tech2Create Het onderwijsconcept • Match tussen kwalificatiedossiers MBO en (toekomstige) functies regionaal bedrijfsleven • Authentieke beroepsopdrachten (volgens format) als rode draad van het curriculum • LOB en 21 st century skills geïntegreerd (zorgen voor brede basis en arbeidsmobiliteit) • Verdere aansluiting op het regionale bedrijfsleven door ‘specialties’ • Modulaire onderwijsaanpak waarin de ‘specialties on demand’ ook als losse onderwijsmodules (bedrijfsopleidingen) kunnen worden gevolgd • Onderdelen van school in bedrijf tbv autentiek leren mbv state-of the art apparatuur • Het onderwijs ‘ondergebracht’ voor alle partners in een digitaal onderwijsmagazijn en beschikbaar via een innovatieve ELO
 11. 11. Tech2Create De meerwaarde voor het bedrijfsleven • voldoende (opgeleid) technisch personeel • opleiding tot een erkend mbo diploma (ter bevordering van de arbeidsmobiliteit) • opleidingen die daadwerkelijk zijn aangepast aan de wensen van het bedrijf / de branche • de ontwikkeling en concurrentiekracht van Zuid-Limburgse technische bedrijven • de ontwikkeling van en het vergroten van de aantrekkingskracht van de regio • de ontwikkeling van mensen in de regio
 12. 12. Tech2Create Het onderwijsconcept vertaald in (eigentijds) onderwijs Het kwalificatiedossier De (toekomstige) functie(s) Het kwalificatiedossier Leerdoelen Competenties De prestatiematrix De Integrale beroepsopdracht
 13. 13. De werking van de prestatiematrixKerntaak 1: Beheerst het productieproces Opleiding: Mechanisch operator A (2) Cohort 2015 Prestatiematrix B1-K1-W1: Bereidt productieproces voor 1.1 Wat moet ik weten? 2.1 Wat moet ik kunnen? 3.1 Hoe moet ik me gedragen? 1.1.1 Ik heb basiskennis van proces- en/of productietechniek. 1.1.2 Ik heb basiskennis van het productieproces. 1.1.3 Ik heb kennis van beveiligingen en beveiligingstechnieken 1.1.4 Ik heb kennis van relevante procedures en voorschriften op het gebied van milieu, ARBO en veiligheid. 1.1.5 Ik heb kennis van handgereedschappen en hulpmiddelen tbv werkzaamheden in de productietechniek 1.1.6 Ik heb basiskennis van werkingsprincipes van materialen en gereedschappen in de productietechniek. 1.1.7 Ik heb kennis van eenheidsbewerkingen die bij installaties, machines gebruikt worden. 1.1.8 Ik heb kennis van de (eigenschappen van) materialen en grondstoffen toegepast in de productietechniek. 2.1.1 Ik kan materialen aan- en afvoeren en signaleren dat de voorraad aangevuld moet worden. 2.1.2 Ik kan relevante machines, gereedschappen en hulpmiddelen gebruiken / bedienen. 3.1.1 Ik werk zorgvuldig, efficiënt en effectief 3.1.2 Ik registreer en rapporteer gegevens nauwkeurig en volledig. 3.1.3 Ik neem actief deel aan werkbesprekingen. 3.1.4 Ik houd me aan de geldende instructies, procedures en voorschriften. 1.2 Wat moet ik kunnen bedenken, beredeneren? 2.2 Wat moet ik volgens plan kunnen uitvoeren? 3.2 Hoe moet ik samenwerken of omgaan met anderen? 1.2.1 Ik kan informatie tijdens de overdracht snel opnemen en verwerken in passende acties. 1.2.2 Ik kan aan de hand van specificaties de apparatuur in- of afstellen en/of hierbij assisteren. 1.2.3 Ik kan gegevens nauwkeurig en volledig rapporteren 2.2.1 Ik kan voorbereidende werkzaamheden uitvoeren volgens de geldende wettelijke en bedrijfsregels/- procedures met betrekking tot veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. 2.2.2 Ik kan eenvoudig onderhoud uitvoeren bij het productie klaar maken van machines. 2.2.3 Ik kan de apparatuur volledig controleren volgens de geldende bedrijfsprocedures. 3.2.1 Ik kan werkzaamheden effectief en efficiënt bespreken met collega’s en/of de leidinggevende. 1.3 Wat moet ik kunnen of doen om te verbeteren? 2.3 Wat moet ik kunnen uitvoeren in de beroepspraktijk? 3.3 Hoe moet ik me kunnen verantwoorden? 1.3.1 Ik kan eigen sterke en zwakke kanten benoemen met betrekking tot het voorbereiden van het productieproces. 2.3.1 Ik kan het productieproces voorbereiden volgens de geldende instructies, procedures en voorschriften in goed overleg met collega’s en/of mijn leidinggevende. 3.3.1 Ik kan uitleggen dat ik gewerkt heb volgens de instructies, procedures en voorschriften op het gebied van milieu, ARBO en veiligheid. Weten, denken Resultaatgericht handelen Communiceren
 14. 14. De functie eisen in de prestatiematrixFunctie VDL Nedcar: Taakgroepmedewerker 1.1 Wat moet ik weten? 2.1 Wat moet ik kunnen? 3.1 Hoe moet ik me gedragen? 1.1.1 Ik heb kennis van de basisprincipes van het productieproces en de onderneming. 1.1.2 Ik heb kennis van en inzicht in relevante veiligheids-, ARBO-, milieu- en kwaliteitsvoorschriften. 1.1.3 Ik heb kennis van het te gebruiken verbruiksmateriaal en de onderdelen en gereedschappen behorende bij een taak. 1.1.4 Ik heb kennis van de bij een taak behorende kwaliteitseisen. 1.1.5 Ik heb kennis van de Nederlandse taal: Lezen, schrijven op referentieniveau 2. 2.1.1 Ik kan, afhankelijk van de taak, het benodigde gereedschap bedienen. 2.1.2 Ik kan, afhankelijk van de toebedeelde taak, onderdelen samenstellen. 2.1.3 Ik kan, afhankelijk van de toebedeelde taak, onderdelen en producten inleggen en uitnemen. 2.1.4 Ik kan, afhankelijk van de toebedeelde taak, een reach of heftruck besturen. 2.1.5 Ik kan, afhankelijk van de toebedeelde taak, controlemiddelen hanteren. 2.1.6 Ik kan, afhankelijk van de toebedeelde taak, producten stapelen. 3.1.1 Ik werk bij ‘downtime productie’ aan het schoonhouden en organiseren van de werkplek volgens de 5S instructies. 3.1.2 Ik voer een visuele controle van een taak uit voordat deze overgedragen wordt aan de volgende taakgroep. 3.1.3 Ik neem op een constructieve wijze deel aan start-up bijeenkomsten voor aanvang van een dienst. 3.1.4 Ik werk nauwkeurig en ben accuraat in het uitvoeren van werkzaamheden en het nakomen van afspraken. 3.1.5 Ik ben actief in het zoeken naar verbetermogelijkheden wat betreft de wijze waarop jobs uitgevoerd worden. 1.2 Wat moet ik kunnen bedenken, beredeneren? 2.2 Wat moet ik volgens plan kunnen uitvoeren? 3.2 Hoe moet ik samenwerken of omgaan met anderen? 1.2.1 Ik kan gegevens registreren als onderdeel van een kwaliteitsproces. 2.2.1 Ik kan de mij toebedeelde jobs uitvoeren op basis van First Time Correct (geen herstel in de lijn en/ buiten de lijn, schrot). 2.2.2 Ik kan apparatuur en werkplek schoonhouden volgens de 5S instructies. 2.2.3 Ik kan een voorgeschreven taak uitvoeren binnen de gestelde taaktijd. 3.2.1 Ik kan adequaat deelnemen aan taakgroepvergaderingen. 3.2.2 Ik kan een nieuwe medewerker een job aanleren (jobtrainer). 3.2.3 Ik kan adequaat communiceren met mijn coördinator over mijn taken en inzet als taakgroepmedewerker. 3.2.4 Ik kan adequaat communiceren met collega’s over het werk en de werkverdeling. 1.3 Wat moet ik kunnen of doen om te verbeteren? 2.3 Wat moet ik kunnen uitvoeren in de beroepspraktijk? 3.3 Hoe moet ik me kunnen verantwoorden? 1.3.1 Ik kan eigen sterke en minder sterke kwaliteiten benoemen in relatie tot de verschillende jobs binnen de functie van taakgroepmedewerker. 2.3.1 Ik kan de verschillende jobs die horen bij de functie van taakgroepmedewerker adequaat uitvoeren volgens de geldende eisen op het gebied van veiligheid, ARBO, milieu en kwaliteit en overdragen op nieuwe medewerkers. 3.3.1 Ik kan uitleggen dat ik werk volgens de geldende regels en voorschriften op het gebied van veiligheid, ARBO, milieu en kwaliteit. Weten, denken Resultaatgericht handelen Communiceren
 15. 15. Tech2Create De inbedding van LOB en 21st century skills
 16. 16. Tech2Create De Integrale beroepsopdracht (IBO) Een IBO is niet ‘zomaar’ een opdracht!!!
 17. 17. Tech2Create Hoe gaan we het doen? Ontwikkeling en ‘assemblage’ van onderwijsproducten ism bedrijfsleven volgens (digitale) format voor de Integrale beroepsopdracht
 18. 18. Tech2Create Leren in de praktijk (vb VDL Nedcar) • 1.700 m2 praktijkleercentrum • 600 m2 theorieruimte • Continue update i.s.m. fabriek • Start pilot BOL groep december 2014 • ‘Stage carrousel’ tussen deelnemende bedrijven
 19. 19. Tech2Create Duurzaamheid • Samenwerking en afstemming tussen de roc’s op Zuid-Limburgse schaal (horizontaal) en tussen de vo-scholen, roc’s en het hbo (verticaal) én het bedrijfsleven. • Besturen van VO en MBO scholen in Zuid-Limburg hebben besloten tot inrichting van gezamenlijk Techniekonderwijs Zuid-Limburg (TOZL) in een Vakmanschapsroute en een Technologieroute. • Tech2Create wordt in TOZL ingebed.
 20. 20. en leren

×