Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reunió De Pares I Mares 2007

1,177 views

Published on

Published in: Technology, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Reunió De Pares I Mares 2007

 1. 1. <ul><li>Tutoria de 1 de Batxillerat. IES Rafael Campalans (Anglès) </li></ul>
 2. 2. ELS ESTUDIS DE BATXILLERAT <ul><li>Els estudis postobligatoris de Batxillerat ofereixen formació general i preparació especialitzada per tal que l’alumne/a pugui incorporar-se a estudis posteriors de formació professional de grau superior, estudis universitaris o accedir al món laboral. </li></ul>
 3. 3. ESTUDIAR A CATALUNYA
 4. 4. COM S’ORGANITZA EL BATXILLERAT? <ul><li>Un cicle de dos cursos. </li></ul><ul><li>No es pot passar de primer a segon amb més de dues matèries suspeses </li></ul><ul><li>Les matèries s'organitzen en crèdits. Cada crèdit té unes 35 hores lectives. </li></ul>Tipus de matèries:
 5. 5. MATÈRIES COMUNES 1r BATXILLERAT 2n BATXILLERAT Català 3 crèdits Català 3 crèdits Castellà 3 Castellà 3 Idioma estranger (Anglès) 3 Idioma estranger (Anglès) 3 Filosofia 3 Filosofia 3 Educació Física 2 Història 4 Religió (voluntària) (2) Tutoria 1 Tutoria 1 Total 15 hores 17 hores
 6. 7. Accés a la universitat: via 1 Crèdits 1r Crèdits 2n Matemàtiques 3 3 Física 3 3 Tecnologia industrial 3 3 Dibuix tècnic 3 3
 7. 8. Accés a la universitat: via 2 Crèdits 1r Crèdits 2n Biologia 3 3 Química 3 3 Ciències de la Terra 3 3 Matemàtiques 3 3
 8. 9. Accés a la universitat: vies 1 i 2 Crèdits 1r Crèdits 2n Matemàtiques 3 3 Física 3 3 Biologia 3 3 Química 3 3
 9. 10. Accés a la universitat: via 3 Crèdits 1r Crèdits 2n Llatí 3 3 Història de l’Art - 3 Història Contemporània 3 - Grec 3 3
 10. 11. Accés a la universitat: via 4 Crèdits 1r Crèdits 2n Matemàtiques aplicades a C. Socials 3 3 Geografia - 3 Història Contemporània 3 - Economia i Organització d’empresa 3 3
 11. 12. Accés a la universitat: vies 3 i 4 Crèdits 1r Crèdits 2n Matemàtiques aplicades a C. Socials 3 3 Geografia - 3 Llatí 3 3 Història de l’Art - 3 Literatura Catalana o Economia 3 - Història contemporània 3 -
 12. 13. MATÈRIES OPTATIVES (Cal triar-ne una a primer i una a segon) 1r de batxillerat Electrotècnia, Història de Catalunya, Francès1, Laboratori de Ciències, Religió 2 2n de batxillerat Mecànica, Ampliació de matemàtiques, Psicologia, Francès2, Aprofundiment d’Educació Física 2
 13. 14. CATALÀ Lluís Rius CASTELLÀ E.Bújer ANGLÈS Anna Legares EDUCACIÓ FÍSICA Gregori Tarrés FILOSOFIA Imma Casanova TUTORIA Lluís Rius     GREC Montse Fiol MAT.SOC Caterina Colom MATEMÀTIQUES 4h. M Angels López ECONOMIA I O.D’EMPRESA Montse Puig LLATÍ Montse Fiol QUÍMICA Ramon Estiu DIBUIX TÈCNIC Rafael Puig LITERATURA CATALANA Roser Sidera TECNOLOGIA INDUSTRIAL Manel Gené BIOLOGIA Julià Pascual ECONOMIA Montse Puig Hª COMTEMPORÀNIA Miquel Borrell FÍSICA Ramon Estiu CIÈNCIES TERRA Leonor Oliveros     OPTATIVA FRANCÈS Fabienne Valligny Hª CATALUNYA Miquel Borrell ELECTROTÈCNIA Quim Rebull PRÀCTIQUES LAB. Maria Irurzun RELIGIÓ J Angel Borja
 14. 15. ESTADA A L'EMPRESA (opcional) <ul><li>Dintre de les matèries optatives, es pot fer una estada a una empresa. No es tracta d'aprendre un ofici sinó de tenir un petit contacte amb el món laboral. </li></ul><ul><li>L’Estada a l’empresa , està assessorada per un tutor de l’institut, que contacta amb l’empresa i avalua el procés. S'han de fer un mínim de 70 hores i equival a dos crèdits de matèria optativa que s’afegeixen al currículum. </li></ul><ul><li>Com els altres crèdits té una nota. </li></ul><ul><li>Es recomana que l'estada a l'empresa es faci a partir del tercer trimestre del primer any (abril, maig, juny), durant l’estiu o bé durant el mes de setembre posterior. </li></ul>
 15. 16. EL TREBALL DE RECERCA <ul><li>Es comença a primer de batxillerat i cal presentar-lo durant el segon curs. És interdisciplinari i és bàsicament un treball d'investigació que l'alumne/a realitza sobre un tema concret que escull. </li></ul><ul><li>És assessorat i guiat per un tutor de recerca . </li></ul><ul><li>El treball de recerca és com una matèria més i té un valor de 2 crèdits. </li></ul>
 16. 17. ACCIÓ TUTORIAL <ul><li>Cada classe té assignada una hora setmanal de tutoria per tractar amb el tutor/a els temes propis de batxillerat i la marxa del curs. </li></ul><ul><li>Cada tutor fa un seguiment individualitzat dels seus alumnes i s'ocupa de la relació amb els pares a través d’entrevistes personals o bé us puc atendre a través de correu electrònic: </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Discutir i solucionar problemes de la classe. </li></ul><ul><li>Realitzar el seguiment acadèmic de cada alumne </li></ul><ul><li>Ajudar a coordinar el treball de recerca </li></ul><ul><li>Orientar de cares a estudis futurs i món laboral. </li></ul><ul><li>Parlar de temes diversos que es considerin d'interès. </li></ul>
 17. 18. AVALUACIÓ <ul><li>Al final de cada trimestre, hi ha una sessió qualificadora de la Junta d'Avaluació. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Primer de batxillerat: </li></ul><ul><li>Per poder cursar el segon curs de Batxillerat, caldrà haver aprovat el primer curs . No obstant, es pot passar a segon curs amb una o dues matèries suspeses de primer . Aquestes matèries suspeses cal recuperar-les durant el curs següent. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>L'alumne/a que no accedeixi a segon curs haurà de tornar a cursar totes les matèries del primer curs . </li></ul><ul><li>  </li></ul>La qualificació final de batxillerat és una mitjana ponderada entre la nota de tots els crèdits cursats a primer i a segon (90%) i la nota del treball de recerca (10%)   La qualificació definitiva d’accés a la universitat és una mitjana ponderada entre la nota de la selectivitat (40%) i la nota de l’expedient acadèmic de batxillerat (60%)
 18. 19. HORARI DEL CURS 2007-2008 (Els alumnes de matemàtiques fan una hora més el dilluns de 13h a 14h.) DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 8.30h. – 13h. 8.30h. – 13h. 8.30h. - 14h. 8.30h. - 14h. 8.30h. - 14h. 15h. – 17h. 15h. - 17h. 15h. - 17h.
 19. 20. CALENDARI DEL CURS 2007-2008 <ul><li>PRIMER TRIMESTRE: </li></ul><ul><li>. 1 d'octubre: Data límit dels possibles canvis de matèries optatives. </li></ul><ul><li>10 d'octubre: Preavaluació </li></ul><ul><li>Fi primer trimestre: 5 de desembre </li></ul><ul><li>Sessió d’avaluació: 11, 12, 13 de desembre </li></ul><ul><li>Repartiment de notes: 21 de desembre. </li></ul>
 20. 21. CALENDARI DEL CURS 2007-2008 <ul><li>SEGONTRIMESTRE: </li></ul><ul><li>. Gener: Inici del treball de recerca. (Tria del treball, assignació de tutors...) </li></ul><ul><li>. Reunió alumnes/departaments per concretar els nous treballs de recerca. </li></ul><ul><li>. Assignació de tutors de recerca: 6 de febrer. </li></ul><ul><li>. Presentació del guió de Treball de Recerca: 20 de febrer (a tutoria) </li></ul><ul><li>. Esquiada : Del 10 al 14 de març. </li></ul><ul><li>Fi del segon trimestre: 14 de març. </li></ul><ul><li>Sessió d’avaluació: 4, 5, 6 de març. </li></ul><ul><li>Repartiment de notes: 14 de març. </li></ul><ul><li>Del 15 al 24 de març : Vacances de Setmana Santa . </li></ul>
 21. 22. CALENDARI DEL CURS 2007-2008 <ul><li>TERCER TRIMESTRE: </li></ul><ul><li>Visita al Saló de l'Ensenyament: (dates possibles: 2, 3 o 4 d’abril) </li></ul><ul><li>Preavaluació del Treball de recerca: 7 de maig </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Final de classes : 6 de juny </li></ul><ul><li>De 9 al 13 de juny: Exàmens de recuperació. </li></ul><ul><li>Sessió d’Avaluació: 16 de juny. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Repartiment de notes i reclamacions: 26 de juny </li></ul>

×