Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Educacio I Tic

575 views

Published on

educació TIC

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Educacio I Tic

  1. 1. <ul><li>Lluís R i us 2008 </li></ul>
  2. 2. La societat de la informació Societat del coneixement
  3. 4. CONCEPCIONS PEDAGÒGIQUES Instructivisme Constructivisme
  4. 5. Instruccions directes <ul><li>Pissarres digitals </li></ul><ul><li>Presentacions en Powerpoint i Impress </li></ul><ul><li>Videoconferències, Vídeos instructius </li></ul><ul><li>Manuals online, llibres electrònics </li></ul><ul><li>Programes d’ofimàtica: WORD, OPEN OFFICE </li></ul><ul><li>Pàgines web educatives: XTEC, EDU365, EDUCALIA... </li></ul><ul><li>Creació material propi: JCLIC, HOTPOTATOES, FLASH... </li></ul><ul><li>MOODLE </li></ul><ul><li>... </li></ul>
  5. 6. Treball sistemàtic <ul><li>Aplicacions didàctiques d’Internet </li></ul><ul><li>Pàgines web educatives: XTEC, EDU365, EDUCALIA... </li></ul><ul><li>APLICACIONS EN CD/DVD </li></ul><ul><li>Videoconferències, Vídeos instructius </li></ul><ul><li>Manuals online, llibres electrònics </li></ul><ul><li>Creació material propi: JCLIC, HOTPOTATOES, FLASH... </li></ul><ul><li>Creació mapes conceptuals (Mindmanager, Ooffice Draw) </li></ul><ul><li>MOODLE </li></ul><ul><li>... </li></ul>
  6. 7. Treball cooperatiu <ul><li>Wikis </li></ul><ul><li>Blogs </li></ul><ul><li>Webquests </li></ul><ul><li>Campus virtuals: Educampus, universitats (UOC, UB...) </li></ul><ul><li>Viquipèdia </li></ul><ul><li>MOODLE </li></ul><ul><li>... </li></ul>
  7. 8. LES TIC EN L’EDUCACIÓ <ul><li>Font d’informació </li></ul><ul><li>Canal de comunicació interpersonal i per al treball cooperatiu (interacció social, comunicació tutor o professor/alumnat, comunicació amb les famílies, comunicació amb l’administració educativa ) </li></ul><ul><li>Mitjà per a l’expressió i la creació textual i audiovisual </li></ul><ul><li>Instrument de gestió (notes, biblioteca, llistat alumnes, horaris...) </li></ul><ul><li>Recurs interactiu d’aprenentatge </li></ul><ul><li>Creació d’escenaris virtuals i simulats. </li></ul><ul><li>… </li></ul>

×