Kullanıcı Deneyimi & Kullanılabilirlik

804 views

Published on

Kullanıcı deneyimi, kullanılabilirlik ve kullanılabilirlik testleri hakkında türkçe bir sunum.

Published in: Technology, Business
1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
 • Aynı konu başlığını aradan iki sene geçtikten sonra yeni edindiğin bilgilerle sunman dilerim
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
804
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Kullanıcı odaklı tasarım
 • Taksi beklerken atmden para çekmek: Taksiye bindiniz amayanınızdayeterlinakityok. En yakın ATM’de taksiyi durdurup atm’egittiniz. Hızlıcaparaçekiparkadaşlarınızlabuluşacağınızyeregeçeceksiniz. Kartınızısoktunuz , karşınızabirkredi reklamıçıktı. İstemiyorumdediniz. ATM busefermakbuzisteyipistemediğinizsordudaha ne yapmakistediğinizisormadan. Hayırdedinizdevamettiniz. Birçokgereksizişlemdensonraparaçekmesayfasındasınız. İstediğinizmiktarıseçtiniz, parayıbekliyorsunuz. Makineyinetürlüçeşitlireklamgösteriyor size: “… beniözelliklebekletiyorlar.” duygusuİspark bisiklet kiralama ekranı. Ekranın üst tarafında sticker olarak yapıştırılmış adımlar var. Onlara göre ekranda bisiklet kiralamaya tıklıyorsunuz. Cep telefonunuzu giriyorsunuz (sadece güvenlik amaçlı yazıyor yanında) tamam olabilir.. Sonra kredi kartınızı makineye takıyorsunuz şifre giriyorsunuz. Kredi kartını alınız yazıyor ve işlem bitiyor. E ne oldu para çekildi mi bisikleti artık alabilirmiyim? Yukarıdaki adımlarda fiş veriyor diye gösterilmiş fiş de vermedi ee?Tekrar bisiklet kiralamaya tıklıyorsunuz tekrar kredi kartını takın diyor takıyorsunuz hoop 2. bisikleti de kiraladınız  bu sefer bilgi ekranına yönlendiriyor ama güvenlik amaçlı o ekran okuyamadan hop diye kapanıyor neyse tekrar kredi kartını takıyorsunuz aynı işlem ama neyse ki 3. bisikleti kiralatmadan bilgi ekranına ulaşabiliyorsunuz bu sefer ?? Bir şifre var ekran kapanmadan onu yazmanız ya da ezberlemeniz lazım. Ve bisiklet iadesi yok e yanlışlıkla aldınız? Yok o para çekildi bir kere  offfBaşka bir örnek FAKS ÇIKTI KOPYALAMA İŞLEMLERİ…Gittikçedijitalizeolangünlükhayatımızda, işlerimizigenellikledijitalarayüzlerde (yaniekranlarda) hallediyoruz: online uygulamalar, alışverişsiteleri, bilgisayarprogramları, ATM arayüzleri. Bu dijitalmecralarınvarolmasebeplerihayatımızıkolaylaştırmakolmasınarağmen, çoğuzamankendimizisayfalararasındakaybolmuşbuluyoruz, hangidüğmeyebasmamızgerektiğinibilemiyoruz, karmaşıkgörünüşlüekranlariçimizisıkıyor. Yaşadığımızsinirbozucudeneyimlerinsayısıarttıkça , “kullanıcıdeneyimi” kavramınıbirazdahasıkdilegetiriyoruz.ISO KullanıcıDeneyimini(UserExperience),birürünün, sisteminveyaservisinkullanımından, veyakullanımbeklentisinden, kaynaklananizlenimvetepkiler olarak tanımlıyor.
 • Kullanıcı deneyiminin önemine gelecek olursakKullanıcıdeneyiminindünyadabirişalanıolarakortayaçıkmasınınaltındaki en önemlinedenise, kullanıcıdeneyiminindijitalalandaürünveyahizmetsağlayanfirmalariçinkarlılığıartırıcıbirunsurolması. Bu konudaki en çarpıcıbulgular, Batı’nınkendisinikullanıcıdeneyimininönemineiknaetmeyeçalıştığıdönemden, yaniaşağıyukarı 20 yılöncesindengeliyor.KullanıcıdeneyiminingetirdiğitasarrufGilb’in 1988 yılındayaptığıbirçalışmayagöredijitalbirürüngeliştirmesürecindekullanıcıdeneyimleriiçinharcanan her 1 pound, firmaya 10 ila 100 pound olarakgeridönüyor. Bu çarpıcıfigürünikitemelsebebivar: (1) kullanıcıdeneyimineparayatırmakürüngeliştirmemaliyetlerinidüşürüyorve (2) iyileştirilmişkullanıcıdeneyimidijitalürünlerinkullanımınıvesatışlarıarttırıyor.Arayüzgeliştirmesürecindeyapılankullanıcıdeneyimiyatırımları, ürünpiyasayaçıktıktansonraortayaçıkanrevizyon, bakımveeğitimmaliyetleriniönemliölçüdedüşürüyor.Pressman’ın (1992) hesaplamalarınagöredijitalürün/servisgeliştirmesürecindeürününişlevselveyayapısalbirözelliğinikonseptgeliştirmeaşamasındadeğiştirmek1,5 birimmaliyetgetirirken, bunuürüngeliştirmesürecindesürecindeyapmak 6 birim, ürünpiyasayasürüldüktensonrayapmak100 birimmaliyetgetiriyor. Birbankanın internet bankacılığıarayüzlerinigeliştirirkengözönündebulundurmasıgerekenbirrakam.İkinciolarakiyileşenkullanıcıdeneyimi, kullanıcıların o dijitalürünüveyakanalıdahaçoktercihetmesinisağlıyor. DünyacaünlüişaramasitesiMonster’ın site deneyiminiiyileştimekiçinyaptığıçalışmalarsonrasındadahafazlakullanıcısiteyikullanmayabaşladıvesitedegeçirilensürearttı. Uservisionşirketininbulgularınagöre , çalışmasonrasındatoplamkullanıcısayısıyüzde 38, kişibaşınaziyaretedilensayfasayısıyüzde 16, arttı. Ayrıcadijitalkanallardayaşananpozitifdeneyimler (özellikle internet bankacılığında) markabağlılığıvepozitifWOM (Word-of-mouth, ağızdanağızapazarlama) etkisiyaratıyor (Casalo et al., 2008).
 • Faydalı? Oldukça. Otel bulmak ve rezervasyon için.Kullanılabilir? Çok kolay. Yaz ve tıkla.Arzu edilir? Tasarımı güzel ve modern. En ucuz, en uygun vurgusu.Bulunabilir? Ana fonksiyonlar göz önünde. Gözden kaçırma ihtimali yok. Buton arama yok.Güvenilir? Evet. Mail ile tüm bilgileri kullanıcı ile paylaşıyor. Değerli? En ucuz, en uygun vurgusu.Ulaşılabilir? Dil desteğiPinterest de örnek olabilir
 • Accessible? Useful? Usable? Amazingly easy to use.Desirable? Findable?Credible? Valuable? 
 • Kullanımı Kolay Kullanılır Elverişli Kullanıma UygunVerimli Etkili ve Yeterli olması demek kullanılabilir olması demektir.
 • 1O Dakika Kuralı “Eğitmentarafından biracemiye10dakikaiçerisinde öğretilemeyenherhangibirsistemcokkarmaşıktır.”TedNelson2 Saniye KuralıKullanıcılarsistemegirdiklerindekalmaya veyagitmeye ilk2saniyede karar verirler.Bu sebeple kullanıcı 2 saniyede yükleniş tam bir sayfa görebilmelidir . Yüklenme süresi 2 sn altında olmalıdır. 3 Tık KuralıBiruygulamanınveyasüreçteki hermantıklıaşamanınherhangibir özelliğineulaşmak3tıktanfazlasürmemelidir.Bukuralagorekullanıcı3tıktaistediğibilgiyeerişemiyorsaaramaktanvazgecmektedir. Gerçi bu kural bir mittir. Genelde 3 tık ile bir yere ulaşılamaz Fakat mümkün olduğunca az tık hedeflenmelidir. 5 Saniye KuralıKullanıcının arayüzle karşılaştıktan sonra 5 saniye içinde arayüzün ne ile ilgili olduğunu anlaması gerekir.7±2 Kuralıİnsandakikısasürelibellekaynıanda5‐9arasıolgununhatırlanmasınısağlar.Navigasyonmenülerindekiseçenekler7±2kuralıgöz önündebulundurularaktasarlanmalıdır.80/20 KuralıÜrün özelliklerinizin%20’sinikullanıcıların%80’ikullanacaktır.Oyuzdensisteminizeyenifonksiyonlareklemekyerineanafonksiyonlarıncokiyicalıştığındaneminolmakgereklidir.
 • Test çeşitleri:A/B AğaçGerillaOnlineGöz İzleme Cihazız ileRakip Analizi->katılımcılarıbir web sitesinikullanırkengözlemleyerekhareketleriniverilerhalinegetirmeyedayanır.
 • A/Btestleriilebirsayfanınfarklıversiyonlarınınperformansını ölçülebilir.Versiyonlaraynısayfanınfarklıtasarımlarıolabileceğigibi,aynıtasarımiçindesayfa öğelerininyerlerinindeğişmesindendeoluşabilir.Booking.com en çok bu testi kullanır. BU sayede çok başarılıdır.
 • Sitenin basit metin aşamasında, görsel tasarımından bağımsız olarak yapılır. Aynı zamanda kart gruplama tekniği olarak da bilinir. İçerik hiyerarşisi doğru yapılanmış mı, kullanıcı menüyü kullanabiliyor mu net bir şekilde ortaya çıkar. Kullanıcıya menü yapısı ve senaryo verilir. Senaryoda istenen işlemi menüde kolayca ve doğru yapabiliyor mu bakılır.Bulamıyorsa ya da vaz geçip çıkıyorsa menü yapısı kötüdür.
 • Gerilla test, kullanıcılarıngözizlemecihazıolmadanvelaboratuardışında test edildiğibirmetoddur. Test kullanıcınınyanındakibirmoderatörtarafındanyönetilirvekullanıcıdanseslidüşünmesiistenir. Test süresincekullanıcının mouse hareketleri, mimikveseslidüşüncelerikayıtaltınaalınır.Web arayüzlerivetelevizyonreklamlarıgibiyazılıvegörselpekçokuygulamadagerilla test ilekullanıcıtepkileri ölçülebilir.Prototipler ile konseptgerçekkullanıcılarile test edebilir.
 • Gerilla testi sonucunda aşağıdaki çıktılar alınır:KullanıcıVideoları : Kullanıcılarıngörevlerigerçekleştirirkençekilmiş, seslidüşüncevemimikleriniiçerenvideolar.YolHaritaları : Her birgöreviçinkullanıcıların ne kadarkısmının, hangiyollarıizlediğinigösterenharitalar.Mouse Hareketleri : Kullanıcınınhangianda, nereye, kaçkeretıkladığınıbelirleyenistatistikler.Zamanİstatistikleri : Kullanıcılarıngörevbitirme, sayfadakalma, link aramasürelerigibizamanbazlıistatistikleriniiçerenveriler.
 • Gerilla ile farkı gözlemcisiz yapılması
 • Göz izlemenin faydasına örnek kapıÇekilerek açılan kapıda göz izleme olmadan çekiniz tabelası yapıştırılınca itmeye çalışma devam ediyor. Kullanıcıların nereye baktığı belirlenip çekiniz oraya yapıştırılınca sorun kalmıyor
 • HedefKitleBelirleme & SenaryoOluşturma,Test, AnalizveRaporlama ,ve Uygulamaadımları Gerilla Testi ile aynıdır. Sadece kullanılan cihaz farklıdır.Çıkılar da Gerilla ile aynıdır. Göz izleme cihazı ile yapılan testte ek olarak Sıcaklık Haritası da çıkartılır. Göz izlemenin faydasına örnek kapıÇekilerek açılan kapıda göz izleme olmadan çekiniz tabelası yapıştırılınca itmeye çalışma devam ediyor. Kullanıcıların nereye baktığı belirlenip çekiniz oraya yapıştırılınca sorun kalmıyor
 • Eğeryazılıreklamlarıelealırveokuyucubaşına 1.7 saniyeverirseniz, sağ alt köşenin en azbakılan 2. yerolduğunugörürsünüz. Bakmadığınızşeyi, kavramazsınız. Çözümlogoyuarayüzünorta alt bölümüneyerleştirmekteveinsanlarınsayfayıtararkendikkatinidahakolayçekmekteyatar.Form Alanı üste olanlarda form doldurma süresi 10 kat daha az
 • Baskın BirGörünümünüzOlsun. Yarınbüyükbirgündediğimizzaman, o gününönemlibirgünolduğunuanlatmakisteriz. Bilinçaltıneyinönemlivedikkatedeğerolduğunukavramakiçinbirhiyerarşiiçerisinegirmekister.Önemli ve Dikkate değer kısımları daha büyük harf ile yazmak daha geniş alan ayırmak lazım
 • AnlamKurun. Hikayeninözünüoluşturanimgeya da detaylar, gözündikkatiniçekervekalp de onuizler.
 • Yüzler. Fizikselçekicilik, sağlıkvekarakteribetimlemekadınayüzleri de kullanırız. Pekizenginveünlüyüzlerbiravantajsağlarmı? Araştırmalarünlübiryüzün, mimikleriniiyikullananbaşkabiryüzeoranladahaazduygusaltepkioluşturduğunugöstermektedir.
 • Merkezeİnin. İnsanlargörüşaçılarınınortasındabulunangörselimgeleri, çevredebulunanlaraoranladahaiyiişlerler. Merkezeyerleştirilmişbirelemanmutlakagörülecektir
 • Sistemin çalışması zaman alacaksa ne kadar sürede tamamlanacağının bir işaretinin verilmesi gerekir.Sistemin kullandığı dil kullanıcının diliyle uyumlu olmalıdırSistemde bir hata oluştuğunda kullanıcının çıkışına izin veren fonksiyonların, ileri-geri özelliklerinin olması gerekir.Kullanıcılarfarklıkelime, durum veaksiyonlarınaynıanlamagelipgelmediğinimeraketmekdurumundakalmamalı.iyi hazırlanacak bir hata mesajı yerine tasarımı daha dikkatli yaparak hataların meydana gelmesini önlemeye çalışmaknesne, eylem ve seçenekler görünür olmalı, kullanıcının sistemi hatırlamaya çalışması yerine sistemin kullanımı için yönergeler olmalıdır sistem deneyimli ve deneyimsiz kullanıcılara hitap etmeli, örn; deneyimli kullanıcılar için etkileşimi hızlandıracak hızlandırıcılar (accelerator) olabilir konu dışı ya da nadiren ihtiyaç duyulan bilgiye yer verilmemeli, haricen sunulan her bilgi diğerleriyle uyumlu olmalıdırhatalar açık bir dille ifade edilmeli, problemi işaret etmeli ve bir çözüm önermelidir ulaşılması kolay, kullanıcıların görevlerine odaklanan, uygulanacak adımları listeleyen ve çok büyük olmayan yönergeler olmalıKullanılabilirlik, Nielsen’in tanımınagöreise, kullanıcıileürünarasındakietkileşimietkileyenöğrenilebilirlik, verimlilik, hatırlanabilirlik,düşükhatasayısıvememnuniyetfaktörlerinin toplamıolarakbelirlenmiştir (Nielsen, 1993)
 • Nielsen Maddeleri ışığında kullanıcı ile iletişim olmadan, uzman analistler tarafından test yapılır
 • Kullanılabilirlik testi yapıyoruz diyen (yapan) firmalar %82Bu testleri yapan firmaların en çok kullandığı test yöntemi Sezgisel Analiz.
 • Dönüşümoranıyaptığınızsatışsayısınınsiteyegelentoplamziyaretçilerinsayısınaolanoranıdır. Benzerşekildeüyelikformlarıiçindeformudolduraraküyeolankullanıcılarınsayısının form sayfasınıziyaretedentoplamkullanıcısayısınaoranıdır.…
 • Kullanıcı Deneyimi & Kullanılabilirlik

  1. 1. KULLANILABĠLĠRLĠKUSABILITY
  2. 2. YENĠ BĠR DÖNEM
  3. 3. KULLANICI DENEYĠMĠUX
  4. 4. KULLANICI DENEYĠMĠNĠN ÖNEMĠ
  5. 5. ĠYĠ BĠR KULLANICI DENEYĠMĠ ĠÇĠNFaydalı? Oldukça. Otel bulmakve rezervasyon için.Kullanılabilir? Çok kolay. Yazve tıkla.Bulunabilir? Ana fonksiyonlargöz önünde. Gözden kaçırmaihtimali yok. Buton arama yok.Arzu edilir? Tasarımı güzel vemodern. En ucuz, en uygunvurgusu.Güvenilir? Evet. Mail ile tümbilgileri kullanıcı ile paylaĢıyor.Değerli? En ucuz, en uygunvurgusu.UlaĢılabilir? Dil desteği
  6. 6. KULLANICI DENEYĠMĠ PETEĞĠUX HONEY COMBfaydalıkullanılabilirbulunabilirgüvenilirulaĢılabilirarzu edilendeğerli
  7. 7. Kullanım Kalitesi Olarak KullanılabilirlikISO 9241′e göre;KULLANILABĠLĠRLĠKUSABILITY"Bir ürünün potansiyel kullanıcıları tarafından,belirli bir kullanım bağlamı içinde,amaçlanan kullanım hedeflerine ulaĢmakiçin,etkin, verimli ve tatmin edici bir Ģekildekullanılabilmesi" olarak tanımlanmaktadır.Yazılım Kalitesi Olarak KullanılabilirlikISO/IEC 9126-1‟e göre;"Kullanılabilirlik kavramı belirlenmiĢĢartlar altında anlaĢılacak, öğrenilecek,kullanılacak ve kullanıcı tarafındanbeğenilecek yazılım olma becerisi"olarak tanımlanmaktadır.
  8. 8. KULLANILABĠLĠR DEĞĠLSE
  9. 9. “Veriler gösteriyor ki kullanılabilirlik herhangi bir iş aksiyonundandaha fazla bir yatırım geri dönüşü sağlamaktadır. Ne zaman işler zoragirerse, kullanılabilirlik parlamaktadır. Faydaları düşünülemeyecekkadar fazladır. Kullanılabilirlik; para kazanmanızı, rekabetinizdegelişmenizi ve müşteri sadakatini arttırmanızı sağlayan bir silahtır.”John S. RhodesNEDEN KULLANILABĠLĠRLĠK
  10. 10.  1O Dakika Kuralı 2 Saniye Kuralı 3 Tık Kuralı 5 Saniye Kuralı 7±2 Kuralı 80/20 KuralıKULLANILABĠLĠRLĠK KURALLARI
  11. 11. Kullanılabilirlik testleri aĢağıdaki soruların vebenzerlerinin cevabını bulmayı sağlar Neden kullanıcılar sayfanın alt bölümüne inmiyor? Neden kullanıcılar ilgili bölümleri görmüyor? Neden kullanıcılar alıĢveriĢ adımlarını terk ediyor?Kullanılabilirlik testi sonucunda sitelerde; Form tamamlama oranları artar, DönüĢüm oranı artar, Hemen çıkıĢ oranı azalır, SatıĢ adımları tamamlama oranları artar.KULLANILABĠLĠRLĠK TESTLERĠ
  12. 12. A/B TESTĠA/B testinde twitter adresi iki farklı Ģekildeveriliyor. Ġlk örnekte “I‟m on Twitter” Ģeklinde linkverilmiĢken ikincisinde ise “You should follow meon Twitter here” Ģeklinde verilmiĢ. Test sonucundailk örnekte %4.7 ikincisinde de %12.3 dönüĢümoranı (conversion rate) yakalanmıĢ.
  13. 13. A/B TESTĠ“Start a Highrise Account” cümlesi yerine “30-day free trial onall accounts.” cümlesi konularak ilk sayfaya göre üyelikte %30artıĢ elde edilmiĢ.
  14. 14. Ağaç Testi web sitesindeki konuların, baĢlıkların bulunabilirliğiniölçmek için yapılan bir kullanılabilirlik testidir.AĞAÇ TESTĠ
  15. 15. Gerilla kullanılabilirlik testi aĢağıdaki baĢlıkları içerir: Hedef Kitle Belirleme & Senaryo OluĢturma : Hedef kitleniz vegerçekleĢtirmelerini istediğiniz görevler belirlenir. Test : Kullanıcılar verilen görevleri gerçekleĢtirmeyeçalıĢırken, mouse hareketleri, sesleri ve görüntüleri kayıtaltına alınır. Analiz ve Raporlama : Test sonucunda elde edilen kullanıcıyaait bütün geribildirimler (mouse hareketleri, ses ve mimikler)yardımıyla analiz sürecine geçilir. Analiz sonrasında ortayaçıkan baĢarı oranları, anket sonuçları ve diğer önemli bulgularkapsamlı bir rapor haline getirilir. Uygulama : Raporda göze çarpan maddeler için tasarımönerileri ve çözüm yolları oluĢturulur.GERĠLLA TESTĠ
  16. 16. GERĠLLA TESTĠWORLD ÜYE ĠġYERĠ LĠSTESĠNDE KĠTAPÇI ARAYAN KULLANICI
  17. 17. Kullanıcıların bütün süreçleri online ortamdagerçekleĢtirdikleri, önceden belirlenmiĢ yönergelerleyönetilen ya da yönetici olmadan yapılan kullanılabilirliktestleridir.ONLINE KULLANILABĠLĠRLĠK TESTĠ
  18. 18. Göz Ġzleme Nedir?Kullanıcının nereye, ne kadar süre ve kaç kere baktığına, anlıkve geçmiĢ dikkatinin nerede yoğunlaĢtığına, niyetine, zihinseldurumuna iliĢkin bilgi sağlamakta kullanılan bir yöntemdir.Göz Ġzleme ile; Ürünün kullanıcı gözüyle görülebilir Kullanıcıların neleri önemli ve ilginç buldukları ve nelerigörmezden geldikleri belirlenebilir Kullanıcıların karar verme mekanizmaları hakkında bilgisahibi olunabilir Arayüzdeki verimsiz ve etkisiz alanlar belirlenebilir Kullanıcıların arama yolları ve stratejileri tespit edilebilir Görsel tasarım ile hedeflerin ne kadar uyuĢtuğu görülebilir Kullanıcı deneyimine nelerin etki ettiğini gözlemlenebilirGÖZ ĠZLEME CĠHAZI ĠLEKULLANILABĠLĠRLĠK TESTĠ
  19. 19. Göz izleme ile kullanılabilirlik testi sonrası aĢağıdaki çıktılarelde edilir: Sıcaklık Haritaları: Her sayfa için kullanıcıların hanginoktalara ve ne kadar süre baktıklarını gösteren haritalar. Kullanıcı Videoları: Kullanıcıların görevleri gerçekleĢtirirkençekilmiĢ, sesli düĢünce ve mimiklerini içeren videolar. Yol Haritaları: Her bir görev için kullanıcıların ne kadarkısmının, hangi yolları izlediğini gösteren haritalar. Mouse Hareketleri: Kullanıcının hangi anda, nereye, kaç keretıkladığını belirleyen istatistikler. Zaman Ġstatistikleri: Kullanıcıların görev bitirme, sayfadakalma, link arama süreleri gibi zaman bazlı istatistikleriniiçeren veriler.GÖZ ĠZLEME CĠHAZI ĠLEKULLANILABĠLĠRLĠK TESTĠ
  20. 20. GÖZ ĠZLEMENĠN 6 SIRRI1. ÖLÜ KÖġELERDEN SAKININ
  21. 21. Banner körlüğü, kullanıcıların reklam gibi algıladığı her imgeyiyoksaydıkları duruma verilen addır. Reklamlar sitenin bir parçasıgibi göründüklerinde kullanıcılar tarafından daha fazla dikkat edilir.GÖZ ĠZLEMENĠN 6 SIRRI2. BANNER KÖRLÜĞÜ
  22. 22. Bilinçaltı neyin önemli ve dikkate değer olduğunu kavramak içinbir hiyerarĢi içerisine girmek ister.GÖZ ĠZLEMENĠN 6 SIRRI3. HĠYERARġĠ ÖNEM DENGESĠ
  23. 23. Hikayenin özünü oluĢturan imge ya da detaylar, gözün dikkatiniçeker ve kalp de onu izler.GÖZ ĠZLEMENĠN 6 SIRRI4. ANLAM KURUNfiil kullanmak, kullanıcı tarafından daharahat anlaĢılmanızı sağlar
  24. 24. AraĢtırmalar ünlü bir yüzün, mimiklerini iyikullanan baĢka bir yüze oranla daha azduygusal tepki oluĢturduğunu göstermektedir.GÖZ ĠZLEMENĠN 6 SIRRI5. YÜZLERKullanıcılar web sitesinde bulunan yüzlerkendilerine bakıyorsa yüzlere, eğer baĢka tarafabakıyorsa da yüzün baktığı yere odaklanır.
  25. 25. Merkeze yerleĢtirilmiĢ bir eleman mutlaka görülecektirGÖZ ĠZLEMENĠN 6 SIRRI6. MERKEZE ĠNĠN
  26. 26. Strateji ve araĢtırma için kullanılır. Rakip web siteleri veuygulamaları üzerinde indirme, kayıt olma, satın alma ve ürünkullanma konuları rakip analizinde bakılması gerekenkriterlerin bir parçasıdır. Değerlendirmeler elde etmek içinkullanıcı testi görüĢmeleri yapılmalıdır.Hangisinin kullanımı daha kolay?RAKĠP ANALĠZĠ
  27. 27. JACOB NĠELSEN KONTROL LĠSTESĠ1 • Sistem durumunun görünürlüğü2 • Sistem ile gerçek dünyanın eĢleĢmesi3 • Kullanıcı kontrolü ve özgürlüğü4 • Tutarlılık ve standartlar5 • Hata engelleme6 • Hatırlama yerine tanımlama7 • Kullanımın esneklik ve verimliliği8 • Estetik ve sade tasarımlar9 • Hataları tanıma, tanımlama ve geri almada kullanıcılara yardım10 • Yardım ve belgelendirme
  28. 28. Web sitesinin ve uygulamanın değerini ölçmek içinkullanılabilirlik hatalarının ve diğer geliĢtirmeler için gerekenalanların uzmanlar tarafından dökümantasyonu demektir. Birsitenin ne kadar kullanılabilir olduğunu belirlemek için çeĢitlikontrol listeleri bulunmaktadır. Bu kontrol listeleri ile de websitenin kullanılabilir olup olmadığı sonucuna varılabilir. Uzman analizi metodu, katılımcı gereksinimi olmadanyapıldığı için diğer yöntemlere göre daha ekonomiktir. Arayüzdeki genel kullanılabilirlik hatalarını ve kullanıcıdeneyimini negatif yönde etkileyen faktörleri çok daha hızlıĢekilde görmeyi sağlar.SEZGĠSEL / UZMAN ANALĠZ
  29. 29. KULLANILABĠLĠRLĠK TESTLERĠKULLANIM ORANLARI
  30. 30.  Web Analitik Bağlamsal GörüĢme DönüĢüm Oranı Anket Günlük ÇalıĢması Kullanıcı GörüĢmeleri Storyboards Beta Lunch Shadowing Wireframing Prototipleme (Prototyping) KiĢilik Katları (Personas) F Tipi Okuma Donald Norman Ben ShneidermanDĠĞER TERĠMLER / KĠġĠLER
  31. 31. „a ve „a TEġEKKÜRLER
  32. 32. TEġEKKÜRLERSorularınız?Ġrem Türkay TavĢancıl

  ×