Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

La Biologia

  1. 1. La Biologia
  2. 2. La biologia és la ciència natural que té com a objectiu d’estudi als éssers vius, i més específicament, el seu origen, la seva evolució, i totes les seves propietats. Aquesta matèria s’ocupa tant de la descripció de les diferents característiques com els comportaments dels organismes individuals dels diferents tipus d’espècies en el seu conjunt. També s’encarrega d’estudiar la reproducció dels éssers vius i dels comportaments que tenen entre ells i amb el seu entorn.
  3. 3. La Biologia, no només tracta dels paisatges, sinò que també dels éssers humans. Al cap i a la fi la finalitat d'aquesta matèria és ampliar els continguts específics de biologia humana, donar una visió integrada i global del cos humà i incidir en alguns aspectes relacionats amb l'aplicació pràctica de la biologia a la vida quotidiana. La matèria és una continuació, ampliació i aprofundiment dels continguts de la Biologia humana presents a l'Educació secundària obligatòria.
  4. 4. <ul><li>Encara que en aquest moment estem estudiant la matèria referent als cromosomes, tots els seus components, la seva funció, etc. </li></ul><ul><li>Un tema del qual no només hem parlat dels cromosomes, sinò també de l’estructura de la cèl·lula humana. </li></ul>
  5. 5. Els cromosomes Els cromosomes són els orgànuls cel·lulars que contenen els materials portadors de l’herència biològica. Es troben en el nucli i tenen forma de bastonet allargat o filamentós. Químicament estan formats per una doble cadena d'ADN (Àcid desoxiribonucleic). Només poden veure's clarament durant els processos de divisió cel·lular, ja que si no el material es troba dispers i granulat formant la cromatina . Quan apareixen tenen la forma de dos corpuscles cilíndrics amb un estrenyiment anomenat centròmer que els divideix en dos braços. Els bacteris solen tenir un sol cromosoma, però en els organismes superiors la quantitat de material genètic és molt gran i l'ADN es reparteix entre diversos cromosomes.
  6. 6. <ul><li>El nombre de cromosomes, segons quina espècie varia, encara que també a les persones pot variar. La manera més coneguda de que algú tingui un cromosoma de més, és el síndrome de down. Observem aquesta taula i comprovem els canvis de cromosomes que hi ha: </li></ul>14 cromosomes Pèsol 80 cromosomes Colom 80 cromosomes Ànec 16 cromosomes Abella 66 cromosomes Cavall 38 cromosomes Gat 78 cromosomes Gos 48 cromosomes Ximpanzè 46 cromosomes Espècie humana Nombre de cromosomes: Espècie:
  7. 7. -Aquest és un resum de la matèria de Biologia, i el que hem fet com a primer tema. És una matèria molt interessant, encara que difícil de compendre. Espero que us hagi agradat.

×