Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eines per a l'acció política a Sant Martí Sarroca

271 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Eines per a l'acció política a Sant Martí Sarroca

 1. 1.
 2. 2. Introducció<br />Sant Martí Sarroca<br />Alt Penedès<br />3.161habitants<br />35,59km2<br />Entitatsi<br />associacions<br />Activitat<br />política<br />Activitat<br />econòmica<br />Patrimonii<br />activitat cultural<br />
 3. 3. Motivació<br />Col·lectiusocialista de SantMartíSarroca<br />Personesvinculades al PSC +Personesprogressistes independents<br />Més de 25 d’activitatpolítica al municipi<br />Un repte<br />Futur<br /> 1983 …. 1987 …. 1991 …. 1995 …. 1999 …. 2003 …. 2007 ……. <br /> 2011<br />Eleccions municipals 2011<br />Mantenirl’activitatsocialista al municipii la representació a l’Ajuntament<br />NOVES PERSONES / IMPLICACIÓ PERSONAL<br />
 4. 4. Objectius<br />Actuar en el present ipreparar el futurconsiderant la pròpiahistòria<br />Analitzar i participar en la formació d’una candidatura per a les eleccions municipals, en un municipi petit com Sant Martí Sarroca<br />Analitzar el procés electoral al municipi i l’activitat socialista<br />Establir un pla d’acció per al grup municipal socialista i per l’agrupació local socialista per a la nova legislatura<br />Dotar d’eines el nou regidor socialista i els nous membres de la candidatura per conèixer el funcionament i l’organització de l’Ajuntament.<br />Fer possible tota aquesta activitat tenint en compte la història del col·lectiu<br />
 5. 5. Continguts<br />HISTÒRIA DEL COL·LECTIU SOCIALISTA<br />Coneixement de la pròpiahistòria com a base<br />PROCÉS ELECTORAL MUNICIPALS 2011<br />Formaciócandidaturaicampanya electoral<br />PLA D’ACCIÓ POLÍTICA 2011-2015<br />Formaciócandidaturaicampanya electoral<br />RECULL D’INFORMACIÓ BÀSICA<br />Funcionamentiorganització de l’Ajuntament<br />CONCLUSIONS I BIBLIOGRAFIA<br />CONTINGUTS DEL TREBALL<br />
 6. 6. Història<br />HISTÒRIA<br />ELECCIONS<br />Recordar el passat és necessari per viure el present i encarar el futur. I donar-lo a conèixer és imprescindible per a que la gent el valori i hi participi.<br />PLA 11-15<br />AJUNTAMENT<br />El col·lectiu socialista de Sant Martí ha tingut representació a l’Ajuntament ininterrompudament des de 1987<br />Al 1999, després de 16 anys d’hegemonia de CiU Sant Martí aconseguia un govern socialista. <br />Al 2003 de nou govern del PSC amb CiU. Expulsiódel PSC al 2006<br />Al 2007 CiU aconsegueix majoria absoluta i el PSC passa a tenir 3 regidors<br />
 7. 7. Eleccions 2011: un repte difícil <br />HISTÒRIA<br />ELECCIONS<br />Situació inicial<br />Agrupació petita (13 militants)  organització reduïda<br />Necessitat de canviar el cap de llista<br />Llei de paritat<br />Repte<br />Nou cap de llista  Nova candidatura<br />PLA 11-15<br />AJUNTAMENT<br />Campanya <br />electoral<br />
 8. 8. Anàlisi de resultatselectorals<br />HISTÒRIA<br />ELECCIONS<br />PLA 11-15<br />AJUNTAMENT<br />Candidatura GIP<br />Pacte PSC-CiU<br />+ERC<br />+ CUP<br />Candidatura PSC<br />+ ISM + PP<br />Pacte PSC- ISM<br />
 9. 9. Objectiusiestratègia<br />HISTÒRIA<br />ELECCIONS<br />Objectius<br />Context <br />PLA 11-15<br />Conjuntura política del PSC<br />(encara més en municipis rurals)<br />Nou cap de llista<br />(no nascut al municipi, <br />però més de 15 anys al poble)<br />Nova candidatura de la CUP<br />Tendència creixent de CiU a Catalunya<br />AJUNTAMENT<br />Tenirrepresentació a l’Ajuntament<br />Mantenir2dels 3 regidorsactuals<br />En contrast amb l’actitud de CiU al municipi, posar en valor:<br />Les persones Les formes Les idees<br />
 10. 10. Comunicació<br />HISTÒRIA<br />Dues pàgines gratuïtes a El Martinet + escrits d’opinió<br />ELECCIONS<br />PLA 11-15<br />AJUNTAMENT<br />Entrevista als 3 primers de la llista a Sarroca Ràdio<br />Web i facebook de la candidatura<br />Mitjans de comunicació comarcals<br />Relació amb la xarxa d’entitats<br />
 11. 11. Comunicació<br />HISTÒRIA<br />ELECCIONS<br />Productes i activitats comunicatives alineats amb l’estratègia per assolir els objectius plantejats<br />PLA 11-15<br />AJUNTAMENT<br />
 12. 12. Necessitat d’un plad’acció<br />HISTÒRIA<br />ELECCIONS<br />Manteniriincrementarimplantació del PSC al municipi<br />Pla d’acció <br />AGRUPACIÓ LOCAL SOCIALISTA<br />PLA 11-15<br />AJUNTAMENT<br />Pla d’acció <br />GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA<br />2011-2015<br />1 regidorsocialista<br />(a un vot del segon)<br />PLE MUNICIPAL <br />SANT MARTÍ SARROCA<br />
 13. 13. Grup municipal socialista<br />HISTÒRIA<br />Plad’accióLegislatura 2011-2015<br />ELECCIONS<br />Accions<br />Participar en les comissions informatives i en els plens municipals, preparats prèviament amb els ex-regidors i agrupació.<br />Recollir opinions d’entitats i veïns i vehicular-les a través de preguntes orals i escrites adreçades al govern municipal<br />Reunions periòdiques del cap de llista amb els sectors socials del poble. <br />Difusió d’informació periòdica + espai opinió El Martinet<br />PLA11-15<br />Objectius<br />Garantir la veu de les propostes socialistes a l’Ajuntament.<br />Control, seguiment i alternatives a l’acció del govern municipal.<br />Treballar pel municipi i amb visió de futur per al municipi i per al col·lectiu socialista<br />AJUNTAMENT<br />
 14. 14. Agrupaciósocialista<br />HISTÒRIA<br />Plad’acció<br />Objectiu<br />Mantenir activitat col·lectiu socialista i fomentar la implicació de noves persones<br />ELECCIONS<br />Accions<br />Revista Renoi (adreçada a tots els veïns)<br />Dinamitzar les reunions d’agrupació<br />(ampliar debats, 12è congrès PSC, etc.)<br />Implicar més persones en la organització<br />Visites als simpatitzants i tenir cura dels detalls personals (aniversari, etc..)<br />Visites dels responsables de l’agrupació amb grups reduïts generadors d’opinió<br />PLA11-15<br />AJUNTAMENT<br />Perfilsd’implicació<br />Les accions proposades s’adrecen a diferents perfils.<br />
 15. 15. Organitzacióinstitucional<br />HISTÒRIA<br />ELECCIONS<br />Es posa a disposició del nou regidor:<br />Resum de l’organització i estructura de l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca<br />(+ referències rellevants a la legislació)<br />PLA 11-15<br />AJUNTAMENT<br />Comparació amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú<br />(amb un Reglament d’Organització Municipal aprovat i en funcionament)<br />
 16. 16. Conclusions<br />Anàlisi de l’organitzaciópolíticaen un muncipi petit<br />Coneixement de la històriadel col·lectiusocialista<br />Participació en el procéselectoral de SantMartíSarroca<br />El·laboració d’un plad’accióper a la legislatura<br />2011-2015<br />Experiència personal enriquidora<br />Valors, esforç, dedicacióaltruïsta,…<br />Eines al servei del col·lectiusocialista<br />
 17. 17. Gràcies per la vostraatenció<br />

×