Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tema 11. L'adolescència

1,715 views

Published on

Tema 11 de psicologia de l'IES FELANITX.
Elaborat per: Laura Perez Alcayde i MªÀngels Vera Obrador

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tema 11. L'adolescència

 1. 1. TEMA 11<br />“No hi ha adolescència sense grup, sense amics”<br />L‘ADOLESCÈNCIA<br />
 2. 2. Què és l’adolescència?<br /><ul><li> Una etapa de trànsit....</li></ul>Adolescència (16-18?)<br />Infantesa<br />Vida adulta<br /><ul><li>Marcat per les transformacions biològiques </li></ul>MADURESA SEXUAL I <br />REPRODUIR-SE<br />
 3. 3. QÜESTIONS<br />EL SIGNIFICAT DE L’ADOLESCÈNCIA VARIA SEGONS LES DIFERENTS CULTURES? PER QUÈ?<br />
 4. 4. Canvis físics i psicològics<br />Intel·lecte<br />Corporals<br />Mónafectiu<br />Sentit<br />existència<br />Visió del <br />món<br />Recerca IDENTITAT<br />
 5. 5. QÜESTIONS<br />Coneixes les teves emocions?Quin paper juga l’autoestima?<br />
 6. 6. OBJECTIUS<br /><ul><li>Desenvolupar capacitats cognitives i socials.
 7. 7. Pensament reflexiu.
 8. 8. Intel·ligència emocional.
 9. 9. Construcció pròpia identitat.
 10. 10. Imatge corporal.
 11. 11. Futur.
 12. 12. Adquisició de noves capacitats socials.
 13. 13. Autonomia.
 14. 14. Noves relacions i nous rols: estudiantil o laboral. </li></li></ul><li>Canvis físics<br />Canvis en la pre-adolescència: pubertat<br />
 15. 15. Canvis psicològics<br />Reafirmació del JO<br /><ul><li>Complexes i lluita permanent amb la seva imatge corporal
 16. 16. Més consciència de si mateix = Més control emocional</li></ul>AUTONOMIA<br /><ul><li>Desig independència: Noves experiències
 17. 17. Pèrdua confiança bàsica amb la família
 18. 18. Viure la vida d’una altra manera</li></li></ul><li>Canvis psicològics<br /><ul><li>Ric en possibilitats
 19. 19. Maduresa del pensament
 20. 20. Coneix la seva intel·ligència
 21. 21. Capacitat per prendre decisions
 22. 22. Responsable dels seus actes
 23. 23. Sexualitat que equipara als adults</li></ul>MÓN <br />PSÍQUIC<br />Comportament <br />susceptible<br />NECESSARI PER A:<br /><ul><li>Refermi la seva personalitat
 24. 24. Adquirir un pensament racional
 25. 25. Adquirir uns valors acords amb la realitat</li></ul>Egocentrisme<br />Retraïment interior<br />Sobrevaloració personal<br />Disconformitat<br />
 26. 26. Cerca de la identitat<br />QUI SÓC JO?<br /> Organitzar les pròpies habilitats,necessitats i desitjos. “Erik Erickson”. <br />IDENTITAT<br /> Integració dels trets i característiques personals<br />Crisi d’identitat<br />Autoestima<br /><ul><li>Confusió bisexual.
 27. 27. Front a diversos papers socials més exigents.
 28. 28. Recerca d’un compromís ideològic enfront de la confusió de valors.
 29. 29. L’adolescència té un estatus ambigu en el conjunt social.</li></li></ul><li>Proposta d’activitat opcional<br />Exemple d'activitat<br />
 30. 30. LA CULTURA JUVENIL<br />Noves formes de comunicació.<br />Individualització: Seguretat VS Llibertat.<br />Valoració del cos. Reforçada socialment.<br />Culte a al imatge condicionada.<br />Temps present.<br />Sensibilitat lúdica.<br />Consumisme. Urgència del plaer. <br />Nomadisme. Evasió com a necessitat. <br />
 31. 31. DEBAT<br />- Existeix realment aquesta cultura juvenil o és un mite?- Quin paper tenen els mitjans de comunicació i les noves tendències en la formació de la personalitat adolescent?<br />
 32. 32. DESENVOLUPAMENT PERSONAL<br />Desenvolupament cognitiu<br />Desenvolupament moral<br />Creences i idees irracionals<br />Habilitats socials <br />
 33. 33. Desenvolupament cognitiu<br />ESTADI OPERACIONS CONCRETES<br />ESTADI OPERACIONS FORMALS<br /><ul><li>Obertura al món del possible.
 34. 34. Pensament lògic.
 35. 35. Possibilitat de raonament hipoteticodeductiu.
 36. 36. Pensament egocèntric. És el món que s’ha d’adaptar. </li></li></ul><li>Desenvolupament moral<br />MORAL<br />ÈTICA<br />
 37. 37. Creences i idees irracionals<br />Les creences són il·lusions útils que ens permeten manejar les nostres experiències.<br />Les creences irracionals condueixen a pensaments i sentiments autoderrotistes. <br />Pensament racional<br />COHERENT<br />VERIFICABLE<br />
 38. 38. Habilitats socials<br />“Són les conductes que duen a terme en un context interpersonal, quan expressem els pensaments i sentiments, els drets i desitjos d’una manera adequada a la situació i respectant als altres”.<br />CONDUCTA PASSIVA<br />CONDUCTA AGRESSIVA<br />CONDUCTA ASSERTIVA<br />
 39. 39. Les relacions interpersonals<br />L’atracció interpersonal<br />Què és l’amor<br />La parella<br />La intel·ligència emocional és la capacitat de comprendre els nostres sentiments i emocions<br /> i com influeixen en la nostra conducta.<br />
 40. 40. L’atracció interpersonal<br /> Judici que una persona fa d’una altra.<br />Qué pot influir?<br /><ul><li>Proximitat: o
 41. 41. Aparença física: </li></ul>Millora la nostra imatge pública?<br /><ul><li>Semblança. + SEMBLANÇA = + ATRACCIÓ
 42. 42. Reprocitat. </li></li></ul><li>Què és l’amor?<br />L’emoció humana més intensa… <br />I la més difícil de definir<br />COMPROMÍS<br />Rutina i <br />avorriment<br />Entusiasme/<br />Patiment<br />Desig exclusiu<br />Lligat a INTIMITAT afectiva, sexual <br />Encantament<br />PASSIÓ<br />
 43. 43. La parella<br />És acostar i unir diferències. <br />Comunicar<br />Estimar<br />Parella fusional VS Parella fisional<br /><ul><li>Desenvolupament de la intimitat: igualtat.
 44. 44. Satisfer les necessitats.
 45. 45. Prendre consciència.
 46. 46. Crear un espai de negociació.
 47. 47. Formar una relació harmònica. </li></li></ul><li>L’amor és com a una planta, <br />si no és cuida...mor<br />
 48. 48. En les relacions de parella, quin paper hi juga la gelosia?<br />DEBAT<br />
 49. 49. Cap a una nova masculinitat<br />La masculinitat és una construcció social.<br />Tendència conservadora i tradicional.<br />Tendència de grups específics.<br />Tendència mítica. <br />Ruptura sistema patriarcal...<br />...transformació femenina en curs.<br />
 50. 50. “Lo bueno, si breve, dos veces bueno; lo malo, si poco, no tan malo”.Baltasar Gracián<br />FI DEL TEMA<br />GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ<br />MºÀngels Vera Obrador<br />Laura PerezAlcayde<br />
 51. 51. ACTIVITAT ADICIONAL<br />TEST AUTOCONEIXEMENT<br />

×