Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SystemsWaves Elevator Pitch - Bart Loyson

575 views

Published on

Bedrijfsprofiel - Company Profile - Een business strategie uitwerken is één zaak. Maar zijn de informatiesystemen in staat om tegemoet te komen aan de nieuwe behoeften? Zijn de organisatie en de medewerkers klaar om de uitvoering tot een goed einde te brengen? SystemsWaves verstrekt pragmatisch advies om bedrijfs- en informaticaprojecten succesvol te begeleiden. SystemsWaves levert diensten rond Kennismanagement en Informatica Projecten.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

×