Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dabgo presentation munchen sep 2011

241 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Dabgo presentation munchen sep 2011

 1. 1. Et globaltnetværkafinternationaleerhvervsaktivedanskere<br />StambordMünchen<br />September 2011<br />
 2. 2. Baggrund<br />Kortoggodt<br />Starteti New York iefteråret 2006<br />Ca. 8500 medlemmer (and counting…)<br />23% kvinder / 77% mænd<br />75% ledere / executives / virksomhedsejere<br />Globaltdækkende<br />30 Netværksgrupper (+40 Facebookgrupper)<br />500+ årligearrangementer<br />Ca. 100pro bono engagerede<br />
 3. 3. Hvad er DABGO?<br />DABGO er<br />ditglobalenetværk (www.dabgo.net)<br />medlemmerne(!) og de muligheder, vi kanskabe<br />bedremuligheder for at mødes<br />let adgangtil at søgeogtilbydehjælp<br />utalligeinteressantesamtalerogdiskussioner<br />
 4. 4. Hvad er DABGO?<br />DABGO er<br />"tilfældighedernesfriespil"<br />en “forsikring” for danskevirksomheder<br />kulturelintelligens<br />et vigtigtværktøjiglobaliseringen<br />”brain gain" - ikke "brain drain”<br />
 5. 5. Hvad er DABGO ikke?<br />DABGO er IKKE<br />en organisationeller et bureaukrati, derskaberbegrænsninger; ellermodarbejderellerkonkurrerer med nogen<br />en loge<br />et social media marketing værktøj<br />tilsalg(!)<br />
 6. 6. Organisation<br />Drivere<br />Ca. 100“pro bono” engagerede<br />Sekretariat<br />Styregruppe<br />Udfordring: Organisationenerblevetsåstoroginitiativerne/projekterneså mange, at DABGO mangler en dagligleder (men ikke mere end det).<br />
 7. 7. “Klassikeren”<br />
 8. 8. “Græsrodsbevægelsen”<br />
 9. 9. De “virtuelle” værktøjer<br />www.dabgo.net<br />Globaltnetværk<br />DABGO Jobs<br />DABGO Blogs<br />DABGO Fora<br />DABGO GuleSider<br />DABGO Arbejdsplads<br />LinkedIn<br />Lokalenetværksgrupper<br />
 10. 10. Hvordan virke for DABGO?<br />Du skaber værdi ved at<br />lægge mærke til andres behov<br />lægge mærke til andres kompetencer<br />lægge mærke til andres erfaringer<br />skabe forbindelse mellem behov og kompetence<br />hjælpe med at udbrede kendskabet til DABGO<br />introducere til mulige sponsorer<br />promovere danske initiativer og arrangementer<br />
 11. 11. Brain Drain vs. Brain Gain<br />
 12. 12. Brain Drain – Brain Gain<br />Hvert år udvandrer et antal kompetente danskere, hvoraf en del bliver ”usynlige for Danmark”<br />Det drejer sig ikke om at stoppe den fysiske hjerneflugt (braindrain) så meget som det drejer sig om at stoppe den virtuelle.<br />mange danskeresomharlangtstørreværdi for DanmarkudenforDanmark<br />handels og karrieremæssig fordel som ingen andre nationer i verden pt. kan tilbyde dets borgere.<br />
 13. 13. Forhåbentligt en gang…<br />Drømmen med DABGO<br />hjælpe andre med at hjælpe andre<br />hjælpe med at skabe kontakter, muligheder og succes<br />hjælpe danske virksomheder hurtigere og mere effektivt ind på markeder<br />videnshuse og kontorfællesskaber for mindre og nye virksomheder og landekontorer<br />skabe større præference for at købe dansk (hvor det giver mening)<br />få samlet 20-30.000 erhvervsaktive udeboende danskere, der kan og vil gøre en forskel<br />
 14. 14. Nøglentilnetværket…<br /> ”Det handler ikkeom, hvem du kender - ellerhvemder kender dig. Det handler omhvemoghvor mange, du harhjulpet.”<br /> Jesper Løvendahl – Stifteraf DABGO<br />

×