Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Praesentation
DABGO's fokus er Danskeres og

Dansl<e vrksomheders Succes 
irltemationalt

Dette gennem en kombination af online, social...
Internet og Social Media giver os mange nye muligheder

 

DABGO's initielle interaktion tager primaert udgangspunkt i int...
Fortsat

Internet og Social Media giver os mange nye muligheder

Med et globalt netvaerk har vi mulighed for hurtigere at ...
DABGO + aktive medlemmer = 

Minimere dansk "brain drain" Organisere Iokal viden

Here nye idéer Styrket kommunikation

¢g...
DABGO Fakta

DABGO star for "Danes Abroad Business Group Online'' og er Danmark's st¢rste
internationale online forretning...
Fortsat

DABGO Fakta

DABGO's medlemmer repraesentere f¢lgende virksomheder (lille udsnit): 

" N NCII-(l. '-‘. Q”-‘Q

YA...
Omrader farvet grat eri process

The biggest obstacles to making communities work
60%

50% -
40%
30%
20%
10%

0%

<°
06
‘....
DABGO Samarbejder med

Danske Ambassader og Konsulater
Danske handelsorganisationer

Danske handelskamre

 

Lokale danske...
DABGO Advisory Board

Martin Roll, CEO, VentureRepul)| ic Pte Ltd, Singapore

-International foredrasholder, radgiver ...
- DABGO's Mission og Vision

FJ. .*r'. -U-, ‘l*’

4» DABGO's Nraglemal
r‘lE1l
 ~ Beskrivelse af nuvaerende aktiviteter og...
Fase 1:
DABGO Connectfor danske

virksomheder. online

forsporgelserom hjeelp fra lokale
Advisory Board

Missionen for ne...
Making it easier

 
   
 
 

to build
international ii-
Significantly rerations An increase in
increase internationa...
- DABGO benytter falgende social media platforme I_inkedin. Facebook or; 
Dopplr

I Group Managers sikre lokalt samarbejd...
Fremtid
Fremtidige Vaerkt¢j og Aktiviteter

§‘! ’1'_IlFl I , 'IlIIIl'-l‘: .

E! ‘-V; lC‘l ‘ll: .I. ~

[r*r. '.'iI-‘I

‘; .I;4I= -I...
www. dabgo. net

Husk at sende Iinket til alle

danskere du kender i udlandet
DABGO (in Danish)
DABGO (in Danish)
DABGO (in Danish)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

DABGO (in Danish)

333 views

Published on

Network for Danish business people working abroad

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

DABGO (in Danish)

 1. 1. Praesentation
 2. 2. DABGO's fokus er Danskeres og Dansl<e vrksomheders Succes irltemationalt Dette gennem en kombination af online, social media, e—mai| /snail mail, fora interaktion og ménedlige arrangementer og events. For hermed at skabe en ___ infrastruktur som giver medlemmerne mest mulig ‘ indflydelse og dermed st¢rre mulighed for at give andre og dem selv flere muligheder
 3. 3. Internet og Social Media giver os mange nye muligheder DABGO's initielle interaktion tager primaert udgangspunkt i internettet og social media applikationer og platforme. Med internettet har vi mulighed for at agere lokalt og globalt pa samme tid. Det giver os nogle tidligere uhorte muligheder for at skabe storre dansk international gennemsigtighed, initiere nye kontakter nar vi har brug for dem og soge viden hos dem som har den rette erfaring. Deter vores tro at vi kan styrke Danmark's internationale handel gennem en mélrettet og effektiv brug af de vaerkt¢jer som internettet stiller til rédighed samt udvikle egne for ¢get effektivitet og strzlrre relevans.
 4. 4. Fortsat Internet og Social Media giver os mange nye muligheder Med et globalt netvaerk har vi mulighed for hurtigere at distribuere viden og implementere nye lokale tiltag pa tvaers af tidszoner og graenser uden stqzsrre besvaer. Vores fokus er pa initiativer som primaert holdes igang og udbygges af medlemmerne selv, sa vi opnar st¢rst mulig interaktion og minimum topstyring. Dermed minimere vi ogsa den administrative byrde og sikre at kun tiltag som har vaerdi bliver distribueret videre globalt. Et simpelt men godt eksempel pa dette er "Stambords" konceptet som udelukkende er blevet kommunikeret digitalt via e-mail og internet, og som sa efterfolgende er blevet implementeret lokalt pa baggrund af Iokal interesse og frivillig hjaelp. Pa mindre en 6 maneder er der blevet etableret 18 Stamborde hvor danske forretningsfolk mrzides i Nordamerika og Europa hver den f¢rste onsdag i maneden. Om 12 maneder regner vi med at der hver maned modes over 1.000 danske forretningsfolk i de st¢rre internationale byer.
 5. 5. DABGO + aktive medlemmer = Minimere dansk "brain drain" Organisere Iokal viden Here nye idéer Styrket kommunikation ¢gede investeringer i DK Relevante kontakter Styrket "Word of Mouth" Swrre opbakning Om lokale events internationale introduktioner NYE jobmuligheder St¢rre tilknytning til Danmark Viclensdeling Fleresucceser Faerre internationale danske fejl forbedret netvaerksegenskaber Marked5a"a'V5er Adgang til internationale virksomheder I ': ::‘<"crLi: ':3 forbedret Samhandel Nye sociale relationer ¢get dansk eksport Bringe danske organisationer sammen _ _ _ Hurtlgere Iokal Integration
 6. 6. DABGO Fakta DABGO star for "Danes Abroad Business Group Online'' og er Danmark's st¢rste internationale online forretningsnetvaerk med over 4.000 medlemmer pa tvaers af 6 kontinenter, 25 grupper og med over 30 frivillige Group Managers. Medlemsskab af DABGO er gratis. DABGO blev lanceret oktober 2006i USA af Jesper Lrzivendahl og taget internationalt i 2007 i samarbejde med Dan Trampedach. DABGO er til dato blevet drevet af frivillige kraefter uden nogen former for ¢konomisk st¢tte. Der afholdes manedllige netvaerksmrzider i K¢benhavn, Zurich, Stockholm, Altanta, Boston, Chicago, New York, Houston, San Diego, San Francisco, Seattle, Los Angeles, Orange County, Washington DC, Tokyo, Melbourne, Madrid og Dallas.
 7. 7. Fortsat DABGO Fakta DABGO's medlemmer repraesentere f¢lgende virksomheder (lille udsnit): " N NCII-(l. '-‘. Q”-‘Q YAHOO. ’ .5- M¢)(1"0ROLA BOSS Google HUGO BOSS Nordeoeh Morgafi: Microsoft‘ c — T Isba» : . ‘ "by E] Electrolux ’ _ *1. , ‘i g , _ Kl ‘ novonordisk” CREDITSUISSE ‘t! ® , rro| JDErj MAERSK , _ "The DABGO network sets out to facilitate interaction between Danish companies/ employees, thus creating a knowledge sharing community for the better of Danish interests in general. A great idea with a great purpose! ” Mikael Hougs, General Manager at Dansk Industri New York
 8. 8. Omrader farvet grat eri process The biggest obstacles to making communities work 60% 50% - 40% 30% 20% 10% 0% <° 06 ‘.90 O o°Qz‘ 6; Q . -c~"°&
 9. 9. DABGO Samarbejder med Danske Ambassader og Konsulater Danske handelsorganisationer Danske handelskamre Lokale danske klubber og netvaerk Danske virksomheder Og danske forretningsfolk
 10. 10. DABGO Advisory Board Martin Roll, CEO, VentureRepul)| ic Pte Ltd, Singapore -International foredrasholder, radgiver og forfatter 0 I-Iart)in Roll er een af verclens forencle ekspeiter inclenfor leclelse og l: -rancling, og raoclgiver bestyrelser og clirektioner blanclt cle storste virksomheder i Asien og pa Foltune 500 listen globalt. Hans bog "A-3ian Brand Strategy", blev i 2006 karet til Best Business Books 2006 at’ Strategy-l- Business magazine Laura Lykkegaard Selander, Owner CapeCapacity - Cape Town, South Africa '' 0 Ivaerksaetter, pathfinder og forretningsudvikler 0 1S ars erhvervsaktivitet i Sydafrika. Laura Lykkegaard Selander har siclen 1993 etableret og uclviklet fire virksomhecler i Sydafrika. Hencles viden har vist sig at were et sea-: -I‘cle| es; |)e. tydnings: fulclt aktiv for s'kan(linaviseke virks: omhe(ler og investorer, cler onsker at etablere sig pa det syclafrikanske marked. Henrik Hansen, DABGO Group Manager North America - San Antonio, USA 0 Forretningsudvikling, turn-around og salg & marketing 0 Henrik Hansen er velkendt i nordamerika hvor han er ansvarlig for at udvikle clen regionale [)ABGD setruktur og oge medlemsantallet. Han ogsa sit ejet firma og hjaelper andre virksomheder vaekste deres salg. Henrik Hansen har 1'5 313 prakti-sk erfarinn. :| med at bygge og vcek-ste clanske virksomheder i NordameI'ika. _ Peer Bentzen, Senior Product Manager, Microsoft, Redmond, USA Social Netvark strategi, Teknologi Platform rfidgiver Peer Bentzen har lang international eifarning indenfor internet og sociale netvaerk i mere encl 10 3|’. Forst ~: con1 medar| >ejcleI' hos TDC i cleres Internet y afdeling, derefter hos AOL i Tyskland i 631'. Idag arbejder han hos l'-Ii(. ros:0ft og I leder cleres social netvaerk partner strategy omkring Live Platform.
 11. 11. - DABGO's Mission og Vision FJ. .*r'. -U-, ‘l*’ 4» DABGO's Nraglemal r‘lE1l ~ Beskrivelse af nuvaerende aktiviteter og de I vaerktojer som DABGO har til radighed I Beskrivelse af fremtidige aktiviteter og udvikling af nye vaerktojer til at na DABGO's mal v"‘»‘-Irrlfiul
 12. 12. Fase 1: DABGO Connectfor danske virksomheder. online forsporgelserom hjeelp fra lokale Advisory Board Missionen for netvaarket samarbejde med andre eksport ‘' fremmende organisationer Is to significantly increase opportunities for Danish business internationally by DABGO Forum Pass 2: ‘ DABGOConnectfor danske it pk. virksomheder. Automatiseret videresendelse af forsporgelser om hjaelp til relevante DABGO medlemmer Contributeto an increase in ? making it easier (more Danish export ‘ . convenient and more effective F’ for Danes and Danish ‘ companies) to build international relations. Online netvarks platfomie Planlagte V22 rktojer DABG°F°”"" DABGO Freelance Salgsstyrke Significantly increase ’, _ opportunitiesfor Danish business internationally The vision Planlagte Vaerktojer lsto be operational in at least the 20 most important Danish export markets, with at least 20.000 members, before year 2010, and thereby contribute to an increase Dopplr integration , Online netvaerks platfomie . ... _.. ... _—. ._‘ Making it easier to build international relations in Danish export, the DABGO E t acceleration of Danish business van 5 _ _ A _ g . : peoples’ Internatronalcareers, V DABGO membersacmmy "St and an increase in intemational = . . . Samarbepde med Danske invest ’ investm ents In Danish DABGO Connect & Alert An increase in international ‘)3 DABGO l‘°mm”"lkat'°"5 com anies. ~ . ' p investments in Danish platform " _ _ V '* '‘~ companies _ [V —; Outlook integration (Xobm) , , ‘ online Netvaerlcs platforme l - ‘,1 _ ln syears DABGOWHI be the ' Sag medlemmer's internationale l 1 place where all serious Danish DABGO)“; ii netvaerk ‘ business people abroad and in ' I, , J, Denmafk With 'El9V3“l5 _ _ , “‘ DABGO Kommunikations Ll intemational experience will be A°°‘l°_'3“°" °f D‘"“5l' fig platforrn l l visib| e— a Danish intemational _ l’"""°? ’ Pe°l'l°‘l , . ' — -- ». knowledge and experience lmemahanal careers DABGO F°“"“ universe. Planlagte vae rktiajer
 13. 13. Making it easier to build international ii- Significantly rerations An increase in increase international investments in Danish companies opportunities for . . Danish business internationally Acceleration of Danish business peoples’ international careers Contribute to an increase in Danish export & Vision L . M’ _ w . .,, . , .,
 14. 14. - DABGO benytter falgende social media platforme I_inkedin. Facebook or; Dopplr I Group Managers sikre lokalt samarbejde med danske organisationer og klubber, samt Iokal medlemsvaekst ogkoordinafion af lokale aktiviteter - Fora hvor DABGO medlemmer samt ikke—medlemmer kan diskutere internationale forretningsudfordringer give hinanden gode rad samt sprirge om hjaelp 0 Hver den forste onsdag i maneden modes danskere til uformelle lokale netva-: -rksarrangementer 0 En kerne af lokale danske forretningsfolk hvis mal det er at hjaelpe. danskere og dansker virksomheder med at rs lokalt indblik, skabe lokale kontakte samt vaere et brohoved. 0 Portal hvor danske og internationale virksomheder kan opsaette jobannoncer henvendt til danskere. Seneste jobs vii blive promoveret i DABGO’s globale nyhedsbrev 0 E—mail kommunikation bygger pa Exacttarget et e-mail marketing vaerktoj som alle DABGO medlemmer modtager globale nyhedsbreve via.
 15. 15. Fremtid
 16. 16. Fremtidige Vaerkt¢j og Aktiviteter §‘! ’1'_IlFl I , 'IlIIIl'-l‘: . E! ‘-V; lC‘l ‘ll: .I. ~ [r*r. '.'iI-‘I ‘; .I;4I= -I3"-IIVIIII. Li, -i: {c1' . «"i'-I‘-lt’-Ill‘--. : -1=iI;4:. &1i(idi(~. S“. .'''‘-, III III! ‘-I; .{r. ,|‘I'IoiIi tzrzigicr gvralnu: §’!1‘. ‘IF'”-'l ‘Mlliil qr Hill l'! “|: TCl lllt "ll'_lI é-iii "ll:1~‘{| llIlIl'-Ill-‘ :7.‘-l". l'l! I>I: I En services som automatisk introducere nye medlemmer til andre DABGO medlemmer med lignende interesse, riyttige kontakter, samme lokation m. -'. I Udfra indtastet praelerence serides der en e-mail tll medlemmet nar der sker nye tingi netvaerket sasom ny kontakt l speciflk flrma, special viden opdateres, event deltagelse my. I Aggregerlng af data pa dabgometfra In edlemrners profiler pa side som Linkedin, Facebook, Xing, Dopplr my. for derigennem at skabe storre overblik pa tvaers at platform e. I Organiserl ng af danske erhvervsledige I freelance saelgere I udlandeti et program hvor danske virksomlrerler liurtigt kan rs Iestet nye inarkede med err rrridlertidigsalgssiyrke. I Integration af DABGOI 3. Part productivity applikationer sasom Xobnl (Outlook vaerktojl og Google Desktop. for derved at distribuere via de mest anvendte vaerktoj. I Halvarligtvll der blive afholdtinternationale DABGO events hvor alle medlemmer bliver im. -iteret med rlet formal at skabe kontakter og erfaringsudvekslingi et storre forum. I Historic view of a members participation In events, makingintroductions etc. Combined with an ‘Activity Score" on level of activity and rating from other members. I Udfra indtastet praeferencer sencles der en e-mail til mecllemmetnar nyejob der rnatcher przeferencer saettes op pa DABGO Jobs. I Adgang til DABGO medlemmerne globaltvia "blind" sogning. Danske virl~'sorn| 'rerler kan Singe efter l-ompetencer, viden, kontakter mm. og kontakte relevante rriedlernmer via DABGO.
 17. 17. www. dabgo. net Husk at sende Iinket til alle danskere du kender i udlandet

×