Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Thi truong doc quyen chuong vi

30,158 views

Published on

 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • LNmax = (P - C)*Q . vậy C là gì vậy ạ?
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • làm bài này thế nào vậy ad?
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Q(ngàn) 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 TVC(ngàn) 2625 4225 6025 8025 12625 15225 18025 21025 25225 cho biết TFC=4000000.Đây là một xí nghiệp độc quyền.Hàm cầu được cho ở bảng sau P 180 160 140 120 100 80 60 Q(ngàn) 40 80 120 160 200 240 280 1, xác đinh AR,MR 2, Xác đijnh AVC,Ac,MC.TÍnh lần lượt các giá trị sản lượng? 3, Xác định P.Q sao cho Qmax mà không bị lỗ. Đk 4, Tính lợi ích tối đa, Q, P (đk Mr=MC, P=AC)
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • tai kieu j vay
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Thi truong doc quyen chuong vi

 1. 1. CHƯƠNG VI THỊ TRƯỜNG ĐỘC QUYỀN
 2. 2. Khái quát về thị trường độc quyền <ul><li>Khái niệm: </li></ul><ul><ul><li>Thị trường độc quyền là thị trường chỉ có một người bán duy nhất về một sản phẩm riêng biệt, không có sản phẩm tương tự có khả năng thay thế tốt. Sản phẩm của người bán độc quyền khác biệt hẳn với các sản phẩm khác được bán trên thị trường. </li></ul></ul>
 3. 3. Khái quát về thị trường độc quyền <ul><li>Đặc điểm của thị trường độc q uyền: </li></ul><ul><ul><li>Chỉ có một người bán duy nhất và rất nhiều người mua. Đường cung của thị trường cũng chính là đường cung của xí nghiệp, có dạng thẳng đứng, phản ánh mức sản lượng mà xí nghiệp muốn cung ứng. </li></ul></ul>Q Q 3 Q 2 Q 1 P 3 P 2 P 1 P S 1 S 2 S 3 - (Q 1 ,S 1 ) -> đường cung S 1 - (Q 2 ,S 2 ) -> đường cung S 2 - (Q 3 ,S 3 ) -> đường cung S 3 D
 4. 4. Khái quát về thị trường độc quyền <ul><li>- Sản xuất ra một loại sản phẩm riêng biệt, không có sản phẩm thay thế. Do đó sự thay đổi giá của các sản phẩm khác không có ảnh hưởng gì đến giá và sản lượng của xí nghiệp độc quyền và ngược lại. </li></ul><ul><ul><li>Trong thị trường độc quyền lối gia nhập ngành hoàn toàn bị phong tỏa. Các rào cản có thể là luật định, kinh tế, tự nhiên. </li></ul></ul>Đặc điểm của thị trường độc quyền (tt):
 5. 5. Khái quát về thị trường độc quyền <ul><li>Đặc điểm của xí nghiệp độc quyền: </li></ul><ul><ul><li>Đường cầu của xí nghiệp độc quyền cũng chính là đường cầu của thị trường. Do đó XNĐQ càng bán nhiều sản phẩm tính trên một đơn vị thời gian thì giá bán càng giảm và ngược lại nó cũng có thể hạn sản lượng cung ứng để nâng giá bán. </li></ul></ul><ul><ul><li>Doanh thu biên (MR) nhỏ hơn giá bán ở mỗi mức sản lượng. Trên đồ thị đường MR sẽ nằm dưới đường cầu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Đường doanh thu trung bình (AR) cũng chính là đường cầu của XNĐQ. </li></ul></ul><ul><ul><li>AR = TR/Q = P*Q/Q = P </li></ul></ul>
 6. 6. Khái quát về thị trường độc quyền <ul><li>Ví dụ: có số liệu về cầu thị trường của một sản phẩm sản xuất trong điều kiện độc quyền như sau: </li></ul>10 8 6 4 2 0 - 2 10 9 8 7 6 5 4 10 18 24 28 30 30 28 10 9 8 7 6 5 4 1 2 3 4 5 6 7 MR AR TR P Q
 7. 7. Khái quát về thị trường độc quyền <ul><li>Chứng minh bằng đại số: </li></ul><ul><ul><li>Hàm cầu thị trường: P = aQ + b </li></ul></ul><ul><ul><li>Hàm tổng doanh thu: TR = aQ 2 + bQ </li></ul></ul><ul><ul><li>Hàm doanh thu biên: MR = (TR)’ = 2aQ + b </li></ul></ul>P,C D MR 0
 8. 8. Khái quát về thị trường độc quyền <ul><li>Ví dụ: </li></ul><ul><ul><li>Cho hàm cầu P = - Q/5 + 2.000 </li></ul></ul><ul><ul><li>Xác định hàm doanh thu biên MR. </li></ul></ul><ul><ul><li>TR = P*Q = - Q 2 /5 + 2.000Q </li></ul></ul><ul><ul><li>MR = (TR)’ Q = - 2Q/5 + 2000 </li></ul></ul>
 9. 9. Phân tích hành vi của công ty độc quyền trong ngắn hạn <ul><li>Tối đa hóa lợi nhuận (những đường tổng số): </li></ul><ul><ul><li>Q<Q o : LN<0, </li></ul></ul><ul><ul><li>Q=Q o : LN = 0, </li></ul></ul><ul><ul><li>Q o <Q< Q 1 : LN>0, </li></ul></ul><ul><ul><li>Q>Q 1 : LN<0, </li></ul></ul><ul><ul><li>Q=Q 1 : LN = 0. </li></ul></ul>LN max Q TR TC 0 TC TR P,C Q 1 Q o Q A B
 10. 10. Phân tích hành vi của công ty độc quyền trong ngắn hạn <ul><li>Tối đa hóa lợi nhuận (những đường đơn vị) </li></ul>P,C P AC AC min AC MC D Q MR Q
 11. 11. Phân tích hành vi của công ty độc quyền trong ngắn hạn <ul><li>Tối đa hóa lợi nhuận (những đường đơn vị) </li></ul><ul><ul><li>Chứng minh bằng đại số: </li></ul></ul>
 12. 12. Phân tích hành vi của công ty độc quyền trong ngắn hạn <ul><li>Ví dụ: </li></ul><ul><ul><li>Hàm cầu thị trường của sản phẩm X </li></ul></ul><ul><ul><li>P = - Q/4 + 280 </li></ul></ul><ul><ul><li>và chỉ có công ty A độc quyền sản xuất sản phẩm này với hàm tổng chi phí </li></ul></ul><ul><ul><li>TC = Q 2 /6 + 30Q + 15.000 </li></ul></ul><ul><ul><li>P(ngàn đồng/sp), Q(sp). </li></ul></ul><ul><ul><li>Để tối đa hóa lợi nhuận công ty sẽ sản xuất bao nhiêu sản phẩm và bán với giá nào? Tính lợi nhuận lớn nhất đó? </li></ul></ul>
 13. 13. Một số kỹ thuật hình thành giá của xí nghiệp độc quyền trong ngắn hạn <ul><li>Mục tiêu trước mắt của doanh nghiệp đôi khi không phải là lợi nhuận tối đa, do đó tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể mà doanh nghiệp ấn định giá bán thông qua điều chỉnh sản lượng cung ứng để đạt mục tiêu của mình. </li></ul>
 14. 14. Một số kỹ thuật hình thành giá của xí nghiệp độc quyền trong ngắn hạn <ul><li>Sản lượng tối đa mà không bị lỗ (LN = 0): </li></ul>P,C Q Q 2 Q 1 P 1 P 2 AC D <ul><li>Q > Q 2 hoặc Q < Q 1 thì LN < 0, </li></ul><ul><li>Q = Q 1 hoặc Q = Q 2 thì LN = 0, </li></ul><ul><li>Q 1 < Q < Q 2 thì LN > 0, </li></ul><ul><li>Để đạt mục tiêu sản lượng tối đa mà không bị lỗ, doanh nghiệp sẽ chọn sản xuất tại mức sản lượng Q 2 và bán với giá P 2 . </li></ul><ul><li>Q max = Q 2 với P = P 2 = AC </li></ul>Q max sao cho P = AC
 15. 15. Một số kỹ thuật hình thành giá của xí nghiệp độc quyền trong ngắn hạn <ul><li>Doanh nghiệp muốn đạt được lợi nhuận định mức bằng a% của chi phí trung bình AC. </li></ul><ul><ul><li>Để đạt mục tiêu này DN sẽ sản xuất tại mức sản lượng Q và bán sản phẩm với giá P sao cho P = (1 + a % )*AC </li></ul></ul>
 16. 16. Một số kỹ thuật hình thành giá của xí nghiệp độc quyền trong ngắn hạn <ul><li>LN = a%AC </li></ul><ul><li>Q 1 , P 1 = (1 + a)*AC </li></ul><ul><li>Q 2 , P 2 = (1 + a)*AC </li></ul>(1+a)AC AC D Q 0 P 2 P 1 Q 2 Q 1 P,C
 17. 17. Một số kỹ thuật hình thành giá của xí nghiệp độc quyền trong ngắn hạn <ul><li>Doanh thu tối đa (TR max ) </li></ul><ul><ul><li>Doanh nghiệp muốn đạt tổng doanh thu tối đa thì sẽ sản xuất ở mức sản lượng Q, bán với giá P sao cho MR = 0. </li></ul></ul><ul><ul><li>TR max , Q, P, MR = 0 </li></ul></ul>TR max MR Q D P,C P 0 Q
 18. 18. Một số kỹ thuật hình thành giá của xí nghiệp độc quyền trong ngắn hạn <ul><li>Lợi nhuận tối đa (LN max ) </li></ul><ul><ul><li>Doanh nghiệp muốn đạt lợi nhuận tối đa thì sẽ sản xuất ở mức sản lượng Q và bán với giá P sao cho MR = MC. </li></ul></ul><ul><ul><li>LN max , Q, P, MR = MC </li></ul></ul>MR Q D P,C P 0 Q C LN max MC AC
 19. 19. Các mô hình vận hành của doanh nghiệp độc quyền <ul><li>Một doanh nghiệp độc quyền với: </li></ul><ul><ul><li>Nhiều cơ sở sản xuất khác nhau, </li></ul></ul><ul><ul><li>Bán hàng cho nhiều thị trường khác nhau. </li></ul></ul>
 20. 20. <ul><li>Doanh nghiệp độc quyền có nhiều cơ sở phải điều hành như một thể thống nhất trên cơ sở lợi ích chung của toàn doanh nghiệp. </li></ul><ul><ul><li>Nguyên tắc chung: AC của doanh nghiệp thấp nhất. Muốn vậy n guyên tắc phân phối sản lượng cho các cơ sở sản xuất: ưu tiên theo thứ tự từ thấp đến cao giá trị MC của các cơ sở sản xuất. </li></ul></ul><ul><ul><li>Để đạt được điều này thì MC của doanh nghiệp phải bằng MC của từng cơ sở sản xuất. </li></ul></ul><ul><ul><li>Vấn đề đặt ra là doanh nghiệp sẽ bán sản phẩm với giá nào và phân phối sản lượng sản xuất cho các cơ sở ra sao? </li></ul></ul>
 21. 21. <ul><li>Doanh nghiệp độc quyền có nhiều cơ sở phải điều hành như một thể thống nhất trên cơ sở lợi ích chung của toàn doanh nghiệp (tt). </li></ul>Trong đó: MC t = MC A = MC B = MC i = … = MC n Q t = q A + q B + q t + … + q N q t là số lượng sp sản xuất của cơ sở sản xuất thứ i. MC t là chi phí biên của doanh nghiệp, MC i là chi phí biên của cơ sở sản xuất thứ i, n là số cơ sở sản xuất, Q t là số lượng sp sản xuất của doanh nghiệp,
 22. 22. LN max , Q t , P, MR = MC t Q t = q A + q B Q MR D MC t Q t q B q A P,C P,C P,C MC B MC A 0 Cơ sở A Cơ sở B Doanh nghiệp MC t MC t MC B MC A
 23. 23. Doanh nghiệp bán hàng cho nhiều thị trường <ul><li>Chính sách không phân biệt giá. </li></ul><ul><ul><li>Doanh nghiệp bán hàng cho các thị trường theo một giá thống nhất. </li></ul></ul><ul><ul><li>Đường cầu thị trường thống nhất của doanh nghiệp là đường tổng cầu của tất cả các đường cầu của các thị trường. </li></ul></ul><ul><ul><li>Nguyên tắc tối đa hóa lợi nhuận vẫn là MR = MC. </li></ul></ul>- Nhược điểm của chính sách này là vì áp dụng giá thống nhất nên doanh nghiệp không thể tận dụng hết khả năng cho lợi nhuận của từng thị trường.
 24. 24. Q MC t MC t cắt cả hai đường MR 1 và MR 2 có hai trường hợp xảy ra: - LN max , Q 1 , P 1 , MC t = MR 1 - LN max , Q 2 , P 2 , MC t = MR 2 Doanh nghiệp sẽ chọn phương án cho lợi nhuận lớn hơn. MR 2 P,C P,C P,C 0 Thị trường A Thị trường B Doanh nghiệp D MR 1 0 Q 1 Q x Q 2 0 P 1 P 2 D B D A Q 1B Q 2B Q 2A
 25. 25. Doanh nghiệp bán hàng cho nhiều thị trường (tt) <ul><li>Chính sách phân biệt giá </li></ul><ul><ul><li>Doanh nghiệp bán hàng trên các thị trường khác nhau với các mức giá khác nhau nhằm tận dụng khả năng lợi nhuận của từng thị trường </li></ul></ul><ul><ul><li>Nguyên tắc của chính sách này là đảm bảo cân bằng của doanh nghiệp trên từng thị trường và cân bằng chung của toàn doanh nghiệp, tức là MC t của doanh nghiệp phải bằng MR t của doanh nghiệp và của thị trường </li></ul></ul>
 26. 26. <ul><li>Chính sách phân biệt giá </li></ul><ul><li>MC t = MR t = MR A = MR B = … = MR n </li></ul><ul><li>Q t = q A + q B + … + q n </li></ul><ul><li>Trong đó: </li></ul><ul><li>MC t là chi phí biên của doanh nghiệp, </li></ul><ul><li>MR t là doanh thu biên của doanh nghiệp, </li></ul><ul><li>MR n là doanh thu biên của thị trường thứ n, </li></ul><ul><li>Q t là sản lượng của doanh nghiệp, </li></ul><ul><li>q n là sản lượng của thị trường thứ n </li></ul>
 27. 27. Q MR 2 MC t P,C P,C P,C 0 Thị trường A Thị trường B Doanh nghiệp D MR 1 0 Q x Q t 0 q B q A D B D A MR B MR A P B P A Thị trường A: LN max , q A , P A , MR A = MC t Thị trường B: LN max , q B , P B , MR B = MC t Doanh nghiệp sẽ kiếm được lợi nhuận tối đa trên mỗi thị trường. Thị trường B
 28. 28. NHỮNG HẠN CHẾ CỦA XÍ NGHIỆP ĐỘC QUYỀN <ul><li>- Nhà độc quyền thường sản xuất ở mức sản lượng nhỏ hơn và bán với mức giá cao hơn so với XN sản xuất trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo. Do đó làm cho người tiêu dùng bi thiệt </li></ul>- Nhà độc quyền sử dụng quy mô sản xuất không tối ưu làm cho chi phí sản xuất cao hơn và hiệu quả kinh tế kém hơn so với thị trường cạnh tranh hoàn hảo - Lợi nhuận chỉ tập trung trong tay nhà ĐQ nên tạo ra sự bất bình đẳng trong XH - Không có áp lực cạnh tranh để thúc đẩy cải tiến kỹ thuật
 29. 29. Sự can thiệp của chính phủ <ul><li>Qui định giá bán tối đa (P * ) </li></ul><ul><ul><li>LN max , Q * , P * , (MC) X (D) </li></ul></ul>MR Q D P,C P * 0 Q C * MC AC P C LN * max <ul><li>Trước khi có sự can thiệp của chính phủ: </li></ul><ul><li>LN max , Q, P, MR = MC </li></ul><ul><li>LN max = (P – C)Q </li></ul><ul><li>Chính phủ qui định giá bán tối đa P * (AC min < P * < P). </li></ul><ul><li>LN * max , Q*, P*, (MC) X (D) </li></ul><ul><li>LN * max = (P * - C * )Q * </li></ul><ul><li>Nhận xét: </li></ul><ul><li>P * < P, Q * > Q, LN * max < LN max </li></ul>AC min Q* A = MR
 30. 30. Sự can thiệp của chính phủ <ul><li>Thuế: có hai cách đánh thuế: </li></ul><ul><ul><li>Đánh thuế theo sản lượng, </li></ul></ul><ul><ul><li>Đánh thuế không theo sản lượng (thuế khoán). </li></ul></ul>
 31. 31. Chính sách thuế <ul><li>Đánh thuế theo sản lượng: thuế theo sản lượng là một loại chi phí biến đổi. </li></ul>P,C P Q 1 Q C 1 MC AC P 1 C MC 1 AC 1 LN 1max MR Q D 0 <ul><li>- Trước khi có sự can thiệp của chính phủ: </li></ul><ul><li>LN max , Q, P, MR = MC </li></ul><ul><li>LN max = (P – C)Q </li></ul><ul><li>Khi chính phủ đánh thuế t đồng trên mỗi sản phẩm: </li></ul><ul><li>AC 1 = AC + t </li></ul><ul><li>MC 1 = MC + t </li></ul><ul><li>LN 1max , Q 1 , P 1 , MR = MC 1, </li></ul><ul><li>LN 1max = (P 1 – C 1 )Q 1 </li></ul><ul><li>Nhận xét: </li></ul><ul><li>P 1 > P, Q 1 <Q và LN 1max < LN max </li></ul>AC 1min AC min
 32. 32. Chính sách thuế <ul><li>Đánh thuế không theo sản lượng: thuế khoán là một loại chi phí cố định. </li></ul>P,C P 1 ~P Q 1 ~Q C 1 MC~MC 1 AC C AC 1 MR Q D 0 LN 1max AC 1min AC min <ul><li>Trước khi có sự can thiệp của chính phủ: </li></ul><ul><li>LN max , Q, P, MR = MC </li></ul><ul><li>LN max = (P – C)Q </li></ul><ul><li>Khi chính phủ đánh thuế T đồng trên toàn bộ sản phẩm bán ra: </li></ul><ul><li>AC 1 = AC + T/Q </li></ul><ul><li>MC 1 = MC </li></ul><ul><li>LN 1max , Q, P, MR = MC , </li></ul><ul><li>LN 1max = (P – C 1 )Q </li></ul><ul><li>Nhận xét: </li></ul><ul><li>P 1 ~ P, Q 1 ~ Q, </li></ul><ul><li>LN 1max < LN max </li></ul>

×