Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TEORÍA DA LITERATURA (NARRATIVA)

2,088 views

Published on

Published in: Education
 • Te invito a que leas numerosos libros en mi colección,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

TEORÍA DA LITERATURA (NARRATIVA)

 1. 1. HISTORIA DISCURSO Todo aquilo que se conta, os acontecementos relatados Transformación literaria da historia, “ novelización” dos feitos narrados É a “materia prima” literaria É a forma que se lle dá a esa “materia prima” Unha mesma historia pode ser narrada de xeitos radicalmente diferentes, segundo sexa o discurso que se adopte
 2. 2. O estudo dunha novela require descubrir cales son os mecanis- mos do discurso literario, isto é, interpretar a súa estrutura Para recoñecer a estrutura dunha novela é necesario: Analizar a disposición TEMPORAL dos feitos Interpretar a funcionalidade dos ESPAZOS nos que se producen Descubrir a PERSPECTIVA adoptada polo autor para a narración Estudar a esencia, funcionalidade e interrelación entre os PERSO- NAXES que desenvolven a acción
 3. 3. Procedementos de ruptura cronolóxica O TRATAMENTO DO TEMPO Exposición lineal (ordenado cronoloxicamente ) Exposición non lineal (desordenado cronoloxicamente) ANALEPSES PROLEPSES A./ DISPOSICIÓN CRONOLÓXICA
 4. 4. TEMPO DA HISTORIA Continuo e uniforme TEMPO DO DISCURSO Descontinuo e non uniforme Elipses temporais Resumos temporais Procedementos de supresión do tempo Normalmente, o tempo do discurso é menor que o tempo da historia. Canto máis se aproxime aquel a este máis rápido será o ritmo narrativo B./ RITMO NARRATIVO
 5. 5. O TRATAMENTO DO ESPAZO Localización da acción nos lugares nos que transcorre  Funcionalidade dos espazos no conxunto da obra  Natureza dos escenarios e vinculación coa acción <ul><li>interiores / exteriores
 6. 6. urbanos / rurais
 7. 7. locais / exóticos
 8. 8. abertos / fechados
 9. 9. desertos / poboados </li></ul> Vinculación dos personaxes cos diferentes espazos
 10. 10. É o punto de vista que o autor adopta para narrar o relato Dúas actitudes básicas - Narrar mostrando - Narrar explicando 1. OMNISCIENCIA EDITORIAL 2. OMNISCIENCIA NEUTRAL 3. OMNISCIENCIA SELECTIVA 4. EU PROTAGONISTA 5. EU TESTEMUÑA 6. MODO DRAMÁTICO OS PUNTOS DE VISTA DA NARRACIÓN: TIPOS A PERSPECTIVA NARRATIVA
 11. 11. O ESTUDO DOS PERSONAXES PLANOS - Nula ou escasa evolución - Escasa caracterización psicolóxica - Personaxes arquetípicos ESFÉRICOS - Evolución psicolóxica - Riqueza de matices - Caracterización individualizada É importante destacar, ademais das características de cada personaxe (descrición física, caracterización psicolóxica, evolución), as relacións creadas entre eles, identificando as forzas que os moven (poder, medo, amor, odio, atracción, respecto, desprezo, indiferenza...) TIPOS

×