Successfully reported this slideshow.

20100416 Resultaten Onderzoek Hnw

1,046 views

Published on

Ppresentatie ondezoek Het Nieuwe Werken Noord Nederland Vincis relatiedag

  • Be the first to comment

20100416 Resultaten Onderzoek Hnw

  1. 1. 21-5-2010 Vincis relatiedag, 21 april 2010 Lourens Dijkstra en Erik Rutkens Agenda • Inleiding • Visie op Het Nieuwe Werken • Resultaten onderzoek Het Nieuwe Werken • Aanpak • The office game • Afsluiting 2 1
  2. 2. 21-5-2010 Vandaag de dag … • E-mail explosie • Veel vergaderingen • Toenemende files • Managen door controle en beheersing • Werk is nooit af: overwerk, oververmoeidheid • Matige economische groei, weinig innovatie • …. niets mooiers dan het werk? 3 De trend: Het Nieuwe Werken • Werken waar en wanneer je wilt • Lol in je werk • ICT steeds toegankelijker • Thuis werken • Flex plekken • Hip 4 2
  3. 3. 21-5-2010 Het Nieuwe Werken • … start met de visie • HNW gaat over hoe we zinvoller, effectiever, efficiënter, ondernemender maar ook plezieriger kunnen werken (Dik Bijl, 2009) • ... een spijkerjas of maatpak 5 Wat is Het Nieuwe Werken Beelden van HNW HNW is … HNW is werken waar, wanneer en hoe HNW is thuiswerken jij wilt HNW kan geld opleveren, maar HNW is een ordinaire command en control kost ook veel bezuinigingstruc verpakt in een mooi geld en kan roofbouw plegen op de verhaal medewerkers Dit moet niet! Juist eigen HNW laat mensen gewoon langer verantwoordelijkheid: balans werk en werken, altijd en overal beschikbaar privé. Het team als los zand, je ziet elkaar Leren leidinggeven aan een leeg niet meer kantoor 6 3
  4. 4. 21-5-2010 Historisch perspectief 7 12 principes van Het Nieuwe Werken 1. Plaats- en tijdonafhankelijk werken 2. Vertrouwen geven en krijgen 3. Sturen op output in plaats van inspanning 4. Ruimte bieden in plaats van regels opleggen 5. Van management naar leiderschap 6. Effectief en gericht samenwerken 7. Dialoog in plaats van eenrichtingsverkeer 8. Persoonlijke verbinding met werk en de organisatie 9. Communicatie(middelen) op maat 10. Altijd en overal toegang tot informatie 11. Aanpassingsvermogen 12. Flexibiliteit 8 4
  5. 5. 21-5-2010 Succesbepalende factoren • Bewustwording • Lerende vermogen • Kennis en vaardigheden • Architectuur 9 Verkennend onderzoek • Interviews op basis van standaard vragenlijst met 16 organisaties in Noordoost-Nederland • Centrale vraag: Wat is de stand van zaken met betrekking tot Het Nieuwe Werken in Noordoost- Nederland? • Centrale vraag is bekeken vanuit 4 aandachtsgebieden: – Markt – Mens – Organisatie – Technologie 10 5
  6. 6. 21-5-2010 Resultaten (1/2) • Markt – Elektronische dienstverlening – Aantrekkelijk werkgeverschap – Kostenreductie huisvesting • Mens – Behoefte nieuwe generatie medewerkers – Kwaliteit medewerkers 11 Resultaten (2/2) • Organisatie – Management – Beleid – Werkprocessen • Technologie – Plaats- en tijdonafhankelijk werken – Toegang tot informatie 12 6
  7. 7. 21-5-2010 Conclusies • Geen ‘sense of urgency’ • Geïntegreerde visie ontbreekt • Veranderkundige aspecten onderschat 13 Aanpak 14 7
  8. 8. 21-5-2010 Simulatie The New Office • Het nieuwe werken ervaren • Bewustzijn hoe Het Nieuwe Werken werkt • Bepalen van succesfactoren voor de eigen organisatie • Begin van de reis! 15 Lourens Dijkstra Think too Organisatieadviseurs +31 (0)652 636258 ldijkstra@thinktoo.nl www.thinktoo.nl 8
  9. 9. 21-5-2010 Belangrijk voor Het Nieuwe Werken • Collega’s werken op andere tijden • De productiviteit is moeilijk te beoordelen • Dit heeft invloed op: – Communicatie – Samenwerking – Beloning – Aansturing • Belangrijke aspecten om rekening mee te houden: – Vertrouwen tussen manager en medewerker – Goede en inzichtelijke planning – Afspraken over de resultaten – Afspraken contactmomenten 17 9

×