Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jeg Vil Holde En Tale

2,290 views

Published on

Noen tips om å skrive og holde taler i forbindelse med en oppgave for ungdomsskolen.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jeg Vil Holde En Tale

  1. 1. <ul><li>Fortellende, lik foredrag </li></ul><ul><li>Argumenterende, lik innlegg i diskusjon </li></ul><ul><li>Skildrende, lik foredrag om et tema </li></ul><ul><li>Personlige, til høytidelige anledninger som konf’en, bryllup, begravelse osv. </li></ul>Ulike typer taler
  2. 2. <ul><li>inventio: Idémyldring, samle ideer. </li></ul><ul><li>dispositio: Disponere og ordne momenter </li></ul><ul><li>eloqutio: Gi det hele språklig form (se dette) </li></ul><ul><li>memoria: Øve på og lære talen </li></ul><ul><li>actio: Framføring (se dette) </li></ul>OPPBYGNING: (fra gresk..)
  3. 3. <ul><li>Hvem taler du til? </li></ul><ul><ul><li>Vær mottaker- og temabevisst </li></ul></ul><ul><ul><li>Hva er målet med talen? </li></ul></ul>Oppbygning eloquito Virkemidler <ul><li>Understatement (underdrivelse) </li></ul><ul><li>overdrivelse </li></ul><ul><li>ironi </li></ul><ul><li>gjentagelse </li></ul><ul><li>variasjon i rytme </li></ul><ul><li>korte og lange setninger. </li></ul><ul><li>bilder og metaforer </li></ul><ul><li>og andre språklige virkemidler du kjenner </li></ul>
  4. 4. OPPBYGNING: (fra gresk..)
  5. 5. <ul><ul><li>Stemmebruk </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tydelighet </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Stemmestyrke </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Artiklulasjon (uttale av ord). (bruk pusten, øv, øv, øv. Demosthenes øvde på talekunst (retorikk) med munnen full av småtein ). </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Tempo, talen kan nesten aldri være langsom nok. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Poengtering </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Viktige ord /poenger markeres ved : ( Strek under i manus). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Økt stemmestyrke </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Betoning </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Pauser. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Variasjon i rytme, tempo og betoning </li></ul></ul>Framføring (og øving)
  6. 6. <ul><li>Jan Erik Vold: Tale til loffen </li></ul><ul><li>Martin Luther King: I have a dream </li></ul><ul><li>og GB s.198- 199 </li></ul>Referanser og eksempler på taler

×